De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Welkom Videoboodschap Bert Pauli

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Welkom Videoboodschap Bert Pauli"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 15.30 Welkom 15.40 Videoboodschap Bert Pauli
Interview met Ruud van Heugten, Dirk Jan van Swaay en Manu Lageirse Presentatie Elektrisch OV en TCO Koffie Ronde Tafelgesprekken Plenaire afsluiting Netwerkborrel

2 Directeur Economie en Mobiliteit Provincie Noord-Brabant
Erik van Merrienboer Directeur Economie en Mobiliteit Provincie Noord-Brabant

3 Gedeputeerde Economie Noord-Brabant
Bert Pauli Gedeputeerde Economie Noord-Brabant

4 Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit PNB Dirk Jan van Swaay Penningmeester stichting ZEB Manu Lageirse CEO Veolia Transport Nederland

5 Programmamanager Elektrisch Openbaar Vervoer PNB
Maarten Post Programmamanager Elektrisch Openbaar Vervoer PNB

6 Emissieloos Openbaar Vervoer
Praktijkproeven elektrische bussen Noord-Brabant Hier ook nog het logo van ZEB aan toevoegen

7 Ideeën praktijkproeven
Oriënteren Initiëren Onderzoeken Kansen identificeren Mogelijkheden aftasten Nu moment om te delen, daarna samen aan de slag tijdens presentatie aangeven dat we delen wat we opgehaald hebben uit de marktconsultatie

8 Stakeholder-identificatie
PNB/SRE Gemeenten (B5) Centrale overheid Vervoerders Toeleveranciers Aannemers Energie leveranciers Instellingen Kennis- ZEB Laadinfra Toeleveranciers Toeleveranciers Bussenbouwers Niveaus Opdrachtgever Directe invloeden Concessiehouder Producenten en diensten Toeleveranciers Netbeheerders Onderhoudsdiensten Toeleveranciers 8

9 Aandachtspunten Producten en diensten
Nieuwe samenwerkingsvorm Andere financieringsvorm Houdbare businesscase Investeringsbereidheid Gedifferentieerde laadtechnologie Onderhoud/service bussen & laadinfrastructuur Schaalbaarheid

10 Aandachtspunten Concessiehouders
Betrouwbaarheid Matchen huidige concessie Veiligheid Inzet personeel Kosten vervanging

11 Aandachtspunten Directe invloeden
Total Cost of Ownership (TCO): transparantie Kennisdeling heavy duty electric powertrain Economische waarde Impact op geluid, trillingen en luchtkwaliteit Proeflocaties B5

12 Aandachtspunten Opdrachtgevers
Roadmap Zorg dragen innovatie Behoud materieel Social return Niveau voorzieningen gelijk Economische kansen MKB Startdatum 2013

13 Provincie NB beoogt… …lokale toegevoegde waarde te vergroten
…acceptatie en sociale innovatie te stimuleren … de marktpartijen bij elkaar te brengen … te investeren door revolverende kredieten … zich terughoudend op te stellen richting consortia

14 Uitgangspunten Praktijkproeven
100% Elektrisch 15 bussen ( passagiers) Op bestaande buslijnen Conform huidige concessie Aparte afspraken vervoerders De gemeente ondersteunt TCO randvoorwaardelijk (kostenreductie 7-8%) Let op, heb volgorde aangepast

15 Penningmeester stichting ZEB
Dirk Jan van Swaay Penningmeester stichting ZEB

16 Total Cost of Ownership
Hier ook nog het logo van ZEB aan toevoegen

17 TCO simulator en nieuwe Business Modellen
Randvoorwaarde transitie: moet passen binnen het huidige publieke financieringsbudget Om dit aan te kunnen tonen is een vergelijkingsmodel nodig, op basis van Total Cost of Ownership Daarnaast kijken we naar nieuwe business modellen, die passen bij Zero Emissie Busvervoer op gebied van techniek en financiering

18 TCO - simulator TCO simulator bestaat uit vier onderdelen:
Maatschappelijke kosten en baten ivm zero emissie 2. Concessiestructuur en voorwaarden (uitvraag) 3. Energielevering en –dragers + emissie gerelateerd 4. Voertuig gerelateerd Kern van financierbaarheid van transitie is: TCOnieuw is kleiner of gelijk aan TCOoud

19 TCO - simulator Definitie TCO:
Integrale kostprijs, vanaf besluit investering. in dit geval: zero emissie (techniek neutraal) Aanschaf – gebruik – onderhoud – restwaarde – infrastructuur – accijns – etc Keuze benchmark objectief, realistisch t.o.v. huidige financiering OV Acceptatie alle actoren is voorwaarde

20 TCO - simulator

21 Businessmodellen Huidig businessmodel: Vervoerder levert: Materieel
Energie Service Personeel Is dit nog steeds zo in geval van Zero Emissie Busvervoer?

22 Nieuwe modellen mogelijk
PTA Concessieverlener 30 jaar (?) 8 (+2) jaar Nieuw! PTO Vervoerder Elektriciteitslevering Splitsing? Service Provider

23 Nieuw businessmodel Introductie van ‘Service Provider’:
Langdurige financiering van (ondergrondse) energie infrastructuur mogelijk, over concessie grenzen heen. Publiek, privaat en publiek-privaat vormgeving mogelijk. Is een regionaal vormgegeven structuur, de invulling hiervoor dient dus ook regionaal te gebeuren. Brengt nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden voor zowel PTA als PTO met zich mee. Volgende sheet geeft bandbreedte aan opties weer

24 Businessmodellen Vervoerder Energie-levering Optie A: Vervoerder betaalt voor energie tot aan het wiel Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen (onderhoud, etc.) Derde partij levert energie tot aan het wiel (netinfrastructuur, oplaadpunten, accu’s) en ontvangt bedrag per kWh van vervoerder Bank financiert mogelijk de bussen voor vervoerder in separate constructie Vervoerder Energie-levering Optie B: Service Provider levert energie tot aan het wiel Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen (onderhoud, etc.) Derde partij levert energie tot aan het wiel (netinfrastructuur, oplaadpunten, accu’s) en ontvangt geld vanuit de concessie (deel BDU) en (mogelijk) uit de kaartopbrengsten Bank financiert mogelijk bussen voor vervoerder in separate constructie Vervoerder Service Provider Optie C: Service Provider least bussen incl. energie, excl. onderhoud Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen, en doet onderhoud aan bussen Service Provider levert niet alleen energie, maar ook de bussen aan de vervoerder en ontvangt geld vanuit de concessie (deel BDU) en (mogelijk) de kaartopbrengsten Bank financiert bussen voor Service Provider door lease Optie D: Service Provider levert elektrisch vervoer Vervoerder exploiteert de dienstregeling Service Provider levert niet alleen energie, maar ook het dagelijks gebruik van de bussen aan de vervoerder. Service Provider levert ‘up-time’ van materieel, met full operational lease inclusief onderhoud Bank financiert bussen voor Service Provider Service Provider Vervoerder

25 Samen op pad Consortiavorming Lijnkeuze Keuze & ontwik. instrument
2012 2013 2014 J A S O N D I II Consortiavorming Lijnkeuze Keuze & ontwik. instrument Afspraken met vervoerders Indienen voorstel Beoord. & keuze voorstel Start proeven (bouwen) Start exploitatie proeven Opbouw TCO-model Evaluatie

26 Ronde tafel: 7 hoofdthema’s
Innovatietransitie ‘Proven technology’ en opschaling Nieuwe verdienmodellen Energie service provider Total cost of ownership Het ideale consortium Roadmap

27 Verder in gesprek? Elektrisch Rijden

28 Netwerkborrel


Download ppt "Programma Welkom Videoboodschap Bert Pauli"

Verwante presentaties


Ads door Google