De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 15.30Welkom 15.40Videoboodschap Bert Pauli 15.45Interview met Ruud van Heugten, Dirk Jan van Swaay en Manu Lageirse 16.00Presentatie Elektrisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 15.30Welkom 15.40Videoboodschap Bert Pauli 15.45Interview met Ruud van Heugten, Dirk Jan van Swaay en Manu Lageirse 16.00Presentatie Elektrisch."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 15.30Welkom 15.40Videoboodschap Bert Pauli 15.45Interview met Ruud van Heugten, Dirk Jan van Swaay en Manu Lageirse 16.00Presentatie Elektrisch OV en TCO 16.30Koffie 16.45Ronde Tafelgesprekken 17.45Plenaire afsluiting 18.00Netwerkborrel

2 Erik van Merrienboer Directeur Economie en Mobiliteit Provincie Noord-Brabant

3 Bert Pauli Gedeputeerde Economie Noord-Brabant

4 Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit PNB Dirk Jan van Swaay Penningmeester stichting ZEB Manu Lageirse CEO Veolia Transport Nederland

5 Maarten Post Programmamanager Elektrisch Openbaar Vervoer PNB

6 Emissieloos Openbaar Vervoer Praktijkproeven elektrische bussen Noord-Brabant

7 Ideeën praktijkproeven Oriënteren Initiëren Onderzoeken Kansen identificeren Mogelijkheden aftasten Nu moment om te delen, daarna samen aan de slag

8 Stakeholder-identificatie 8 PNB/SRE Gemeenten (B5) Centrale overheid Vervoerders Bussenbouwers Toeleveranciers Netbeheerders Energie leveranciers Toeleveranciers Laadinfra Onderhoudsdiensten Aannemers Toeleveranciers ZEB Kennis- Instellingen Niveaus 1.Opdrachtgever 2.Directe invloeden 3.Concessiehouder 4.Producenten en diensten 5.Toeleveranciers

9 Aandachtspunten Producten en diensten Nieuwe samenwerkingsvorm Andere financieringsvorm Houdbare businesscase Investeringsbereidheid Gedifferentieerde laadtechnologie Onderhoud/service bussen & laadinfrastructuur Schaalbaarheid

10 Aandachtspunten Concessiehouders Betrouwbaarheid Matchen huidige concessie Veiligheid Inzet personeel Kosten vervanging

11 Aandachtspunten Directe invloeden Total Cost of Ownership (TCO): transparantie Kennisdeling heavy duty electric powertrain Economische waarde Impact op geluid, trillingen en luchtkwaliteit Proeflocaties B5

12 Aandachtspunten Opdrachtgevers Roadmap Zorg dragen innovatie Behoud materieel Social return Niveau voorzieningen gelijk Economische kansen MKB Startdatum 2013

13 Provincie NB beoogt… …lokale toegevoegde waarde te vergroten …acceptatie en sociale innovatie te stimuleren … de marktpartijen bij elkaar te brengen … te investeren door revolverende kredieten … zich terughoudend op te stellen richting consortia

14 Uitgangspunten Praktijkproeven 100% Elektrisch 15 bussen (75-100 passagiers) Op bestaande buslijnen Conform huidige concessie Aparte afspraken vervoerders De gemeente ondersteunt TCO randvoorwaardelijk (kostenreductie 7-8%)

15 Dirk Jan van Swaay Penningmeester stichting ZEB

16 Total Cost of Ownership

17 TCO simulator en nieuwe Business Modellen Randvoorwaarde transitie: moet passen binnen het huidige publieke financieringsbudget Om dit aan te kunnen tonen is een vergelijkingsmodel nodig, op basis van Total Cost of Ownership Daarnaast kijken we naar nieuwe business modellen, die passen bij Zero Emissie Busvervoer op gebied van techniek en financiering

18 TCO - simulator TCO simulator bestaat uit vier onderdelen: 1.Maatschappelijke kosten en baten ivm zero emissie 2. Concessiestructuur en voorwaarden (uitvraag) 3. Energielevering en –dragers + emissie gerelateerd 4. Voertuig gerelateerd Kern van financierbaarheid van transitie is: TCO nieuw is kleiner of gelijk aan TCO oud

19 TCO - simulator Definitie TCO: Integrale kostprijs, vanaf besluit investering. in dit geval: zero emissie (techniek neutraal) Aanschaf – gebruik – onderhoud – restwaarde – infrastructuur – accijns – etc Keuze benchmark objectief, realistisch t.o.v. huidige financiering OV Acceptatie alle actoren is voorwaarde

20 TCO - simulator

21 Businessmodellen Huidig businessmodel: Vervoerder levert: Materieel Energie Service Personeel Is dit nog steeds zo in geval van Zero Emissie Busvervoer?

22 Nieuwe modellen mogelijk PTA Concessieverlener PTO Vervoerder Elektriciteitslevering Splitsing? 30 jaar (?) 8 (+2) jaar Nieuw! Service Provider

23 Nieuw businessmodel Introductie van ‘Service Provider’: Langdurige financiering van (ondergrondse) energie infrastructuur mogelijk, over concessie grenzen heen. Publiek, privaat en publiek-privaat vormgeving mogelijk. Is een regionaal vormgegeven structuur, de invulling hiervoor dient dus ook regionaal te gebeuren. Brengt nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden voor zowel PTA als PTO met zich mee. Volgende sheet geeft bandbreedte aan opties weer

24 Businessmodellen Vervoerder Energie- levering Vervoerder Energie- levering Vervoerder Service Provider Vervoerder Service Provider Optie A: Vervoerder betaalt voor energie tot aan het wiel - Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen (onderhoud, etc.) - Derde partij levert energie tot aan het wiel (netinfrastructuur, oplaadpunten, accu’s) en ontvangt bedrag per kWh van vervoerder - Bank financiert mogelijk de bussen voor vervoerder in separate constructie Optie B: Service Provider levert energie tot aan het wiel - Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen (onderhoud, etc.) - Derde partij levert energie tot aan het wiel (netinfrastructuur, oplaadpunten, accu’s) en ontvangt geld vanuit de concessie (deel BDU) en (mogelijk) uit de kaartopbrengsten - Bank financiert mogelijk bussen voor vervoerder in separate constructie Optie C: Service Provider least bussen incl. energie, excl. onderhoud - Vervoerder exploiteert de dienstregeling en de bussen, en doet onderhoud aan bussen - Service Provider levert niet alleen energie, maar ook de bussen aan de vervoerder en ontvangt geld vanuit de concessie (deel BDU) en (mogelijk) de kaartopbrengsten - Bank financiert bussen voor Service Provider door lease Optie D: Service Provider levert elektrisch vervoer - Vervoerder exploiteert de dienstregeling - Service Provider levert niet alleen energie, maar ook het dagelijks gebruik van de bussen aan de vervoerder. Service Provider levert ‘up- time’ van materieel, met full operational lease inclusief onderhoud - Bank financiert bussen voor Service Provider

25 Samen op pad 201220132014 JASONDIIII Consortiavorming Lijnkeuze Keuze & ontwik. instrument Afspraken met vervoerders Indienen voorstel Beoord. & keuze voorstel Start proeven (bouwen) Start exploitatie proeven Opbouw TCO-model Evaluatie

26 Ronde tafel: 7 hoofdthema’s 1.Innovatietransitie 2.‘Proven technology’ en opschaling 3.Nieuwe verdienmodellen 4.Energie service provider 5.Total cost of ownership 6.Het ideale consortium 7.Roadmap

27 Verder in gesprek? Elektrisch Rijden

28 Netwerkborrel


Download ppt "Programma 15.30Welkom 15.40Videoboodschap Bert Pauli 15.45Interview met Ruud van Heugten, Dirk Jan van Swaay en Manu Lageirse 16.00Presentatie Elektrisch."

Verwante presentaties


Ads door Google