De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Progress Performance AEP Industries Nederland BV & 4Efficiency.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Progress Performance AEP Industries Nederland BV & 4Efficiency."— Transcript van de presentatie:

1 Progress Performance AEP Industries Nederland BV & 4Efficiency

2 Inhoud Wie (korte introductie) Wat Onderzoek welke factoren de performance bepalen voor Progress DBMS en 4GL in MFG/Pro omgeving Waarom Aankomende vervanging DB server Veel ‘verhalen’ maar weinig onderbouwing

3 Introductie Peter Harink Zelfstandig consultant/analyst en Oud-collega’s Ca. 15 jaar Unix en Windows ervaring Gert-Wim Scheppink ICT Manager AEP AEP gebruikt eB2 SP12 en Progress 10.1B Ca. 18 jaar voornamelijk Windows Progress DBA sinds versie 8

4 Aanleiding Performance issues die van tijd tot tijd opduiken: Langlopende rapporten (o.a. 25.21.21) Veel gebruikers die dit ervaren in traag systeem Output van een batch laat te lang op zich wachten Wisselen van menu soms onverklaarbaar traag Backups duren steeds langer

5 Aanleiding (2) Vervanging DB server hardware Welke configuratie is goed/zinvol? Wat zijn de parameters in de keuze: Processor(AMD of Intel) Memory (Hoeveelheid) Storage(DAS of SAN) OS Windows / Linux(AEP is Wintel based) 32 of 64 bits> 2GB  64 bits OS

6 Verbeteren Deel van de workload verplaatsen (Report DB) Replication (Phatom) 2 e DB server en licenties (en kosten) Extra proces & complexiteit MFG/Pro kan standaard niet in –RO DB werken Optimaliseren Consolideren & archiveren Dump & Load (via meest gebruikte index) € zo goed mogelijk besteden

7 Aanpak 3 In- en aanvalshoeken: 1Hardware -Dell  Server voor evaluatie beschikbaar 2Configuratie (Progress DBMS) -John Brink voor consultancy (Progress NL) 3Programmeren -AEP & 4Efficiency (Peter Harink)

8 Meten is (z)weten Continue meting van Read,Create,Update en Deletes in de huidige productie omgeving AEP Opvallend: Record Reads is het enige wat ‘echt’ telt. Rest is <.5% (YMMV) Veel meer reads dan we verwacht hadden. > 1 miljard/dag Gebruik Promon (R&D, 2, 1, R) of lees de VST’s _UserIO _CheckPoint _Startup _ActSummary _ActIOTyp

9 Meten is (z)weten (2) Windows Performance Monitor (perfmon) Gemeten aan: CPU RAM DISK I/O en Queue length Meer Informatie: Progress Performance & Tuning (Guide & Training) Performance Tuning Guidelines for Windows Server 2008 R2 Gebruik boeken en presentaties van Dan Foreman (Bravepoint) (Google ‘Dan Foreman’) http://www.bravepoint.comhttp://www.bravepoint.com Tom Bascom http://www.greenfieldtech.com (ProTop)http://www.greenfieldtech.com

10 Hardware Dell PowerEdge R710 (Try, Buy & Loan) 2 x quad core Intel Xeon X5550 Processor (2.66GHz, 8M Cache, 6.40 GT/s QPI, Turbo, HT) 32 GB RAM (1033 MHz) Storage (gebruikt testen tot nog toe) PERC 6/i RAID Controller Card 256MB 2 x Intel SSD 46 GB Disc 1 » 23 GB (Windows 2008 R2 64 bits) » 24 GB (Linux Fedora 11 64 bits) – Disc 2 (Database only.dx &.bi)

11 Hardware (2) Storage (nog te testen) SAN Equallogic PE5000-E (16 discs 4,5 TB Bruto, iSCSI) Voordelen Betrouwbaar (alles redundant & fail over/replicatie) Snapshots (i.c.m. proquiet binnen 1 sec. backup) Zeer eenvoudig in gebruik en beheer Nadelen Belasting moeilijker te controleren omdat er veel andere systemen op zijn aangesloten (VMWare) Single Point of Storage » Als er wat mis gaat…… » Firmware upgrade  ca. 20 servers down

12 De TEST Wat testen voor benchmark petest.p (CIM load van) Iclotr023.4.1 (Verplaatsen heen & terug) Ictriq013.21.2 Ictrup3.21.23 Ppptrp063.6.15 Zupparrp1.5.99.30  AEP versie van pparrp.p Zusoivrp097.17.99.7 (Sales Order Invoice Rpt) Grsync25.21.21 (Einde maand financieel rapport) Meten doorlooptijd geheel en per onderdeel. 25.21.21 in meerdere sessies tegelijk ‘draaien’ Eigen test.p Random & Sequential Read/Write

13 Resultaten (voorlopig) Opvallend CPU is meestal de bottle-neck Waarschijnlijk doordat SSD zo snel is en/of veel RAM Vrijwel iedere taak draait op 1 core 100% tot finished Het gaat dus niet meer om de spindles en storage (toch?) Windows/Linux en Progress benutten multi-core verre van optimaal. (VMWare ook)  SSD is snel (bloedsnel  5700 DB Reads in Promon) Read gltr_hist uit buffer (-B 1.000.000 = 8GB ) in 74 sec. Read gltr_hist (20^6 records) from disc in 79 sec! (+7%) Minder RAM bij gebruik SSD is heel goed mogelijk Windows vs Linux! (1,08 vs 0,87 mlj Records Read/sec)

14 Conclusies Hardware SSD is een succesnummer m.b.t. performance Veel RAM is ook heel betaalbaar OS 64 bits is een must indien je veel RAM wil gebruiken 32 bits  2GB max 64 bits -> 16 TB max (18446744073709551616 bytes theoretisch) Redelijk alternatief is 32 bits en SSD (niet getest) Windows of Linux? Hangt vooral van omgeving en beschikbare kennis af Performance stabiliteit en security zijn slechte argumenten voor OS keuze.

15 Conclusies (2) Progress (in MFG/Pro omgeving) Reads:Writes is ca. 100:1  Optimaliseer Reads (en voorkom locking issues!) 64 bits begint volwassen te worden R-code uitwisselbaar Windows  Linux (64 bits) Client is meestal Windows, Shared Mem vaak Linux Linux/Unix  Beschikbaar op diverse platformen Geen GUI code voor client server (op Windows compileren) Windows 64 bits alleen char. GUI nog niet beschikbaar! Optimaliseer je code, daar zit nog veel winst!!! Dit geldt voor eigen code maar ook zeker nog voor QAD

16 THE PROGRAMMING APPROACH By Peter Harink, 4Efficiency

17 Inleiding De techniek en de configuratie zijn heel belangrijk MAAR… De programmatuur moet zeker niet vergeten worden

18 WAT HEBBEN WE GEDAAN? VST (Virtual System Tables) monitoren Bij welke tabellen zitten grootste problemen (PS denk aan d atabase-server opstart parameter ‘tablerangesize 1200’) Programmatuur scannen Whole-index Gestarte programma’s op specifieke tijdstippen Grootste knelpunten oplossen

19 Elke 10 minuten totalen per tabel opslaan DateNrTimeTableReadCreateUpdateDelete 18/09/2009164600:06:32lpm_mstr3918000 18/09/2009164600:06:32lpmd_det5000 18/09/2009164600:06:32usg_det330280 18/09/2009164600:06:32hwm_det9110 18/09/2009164600:06:32lua_det5000 18/09/2009164600:06:32kbtrd_det2000 18/09/2009164600:06:32slc_ctrl264000 18/09/2009164600:06:32slcd_ctrl926000 18/09/2009164600:06:32slpt_det130000 18/09/2009164600:06:32slld_det34110205 18/09/2009164600:06:32sltr_hist3942210 18/09/2009164600:06:32slsod_det5000 18/09/2009164600:06:32slidh_hist5000 18/09/2009164700:16:33vue_mstr3000 18/09/2009164700:16:33vuf_det3000 18/09/2009164700:16:33brw_mstr5000 18/09/2009164700:16:33brwt_det5000 18/09/2009164700:16:33brwf_det9000 18/09/2009164700:16:33utd_det32000 18/09/2009164700:16:33mnds_det510000 18/09/2009164700:16:33uip_mstr6000 18/09/2009164700:16:33pgmi_mstr1000 18/09/2009164700:16:33sesc_det3000 18/09/2009164700:16:33sess_mstr3000 18/09/2009164700:16:33usro_mstr3000 18/09/2009164700:16:33aps_mstr3000 18/09/2009164700:16:33lbl_mstr138000 18/09/2009164700:16:33lbld_det2477000

20 Totalen per dag

21 De pieken

22 De Top 10 Tabelnaam Som van read loc_mstr411.229.364 mnd_det395.521.498 ro_det386.752.235 ld_det274.388.628 ad_mstr190.663.549 l_m_shc183.545.406 l_m_qsd_det127.442.849 op_hist113.544.060 wo_mstr59.181.435 tr_hist50.132.450 ? Slik!

23 HOE OORZAKEN ZOEKEN? Probleem Top 10: - We moeten alle programma’s die tabel gebruiken analyseren… Hulpmiddel: - Pieken: Reduceren aantal programma’s - XREF Compile: Zoeken naar Whole-Index (Queries zonder index)

24 XREF compile – scan Whole Index Regelnummer InfoRapid

25 EEN PIJNLIJK PRAKTIJKVOORBEELD

26

27

28 Maar daar vind je niet alles mee

29 SIMPEL VOORBEELD Primary unique index: ld_loc_p_lot + ld_site + ld_loc + ld_part + ld_lot + ld_ref Ld_det heeft : 10.696 records Op site ‘1110’ staan10.696 records Op locatie ‘exp01’ staan 172 records ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOR EACH ld_det NO-LOCK WHERE ld_site = '1110':=> 10.696 reads END. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOR EACH ld_det NO-LOCK WHERE ld_site = '1110‘ AND ld_loc = ‘exp01’:=> 172 reads END. ? ?

30 MFG/PRO VOORBEELD Primary unique index: ld_loc_p_lot + ld_site + ld_loc + ld_part + ld_lot + ld_ref Ld_det heeft : 10.696 records Op site ‘1110’ staan10.696 records Op locatie ‘exp01’ staan 172 records ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EN DAN DE STANDAARD MFG/PRO QUERY OPBOUW: FOR EACH ld_det NO-LOCK=> 10.696 reads WHERE (ld_loc >= 'exp01' AND ld_loc <= 'exp01‘) : END. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FOR EACH ld_det NO-LOCK=> 172 reads WHERE (ld_site >= '1110' AND ld_site <= '1110') AND (ld_loc >= 'exp01' AND ld_loc <= 'exp01‘) : END. 10.696 ? ?

31 Dat is schrikken… Hmmm…

32 UITLEG FOR EACH ld_det NO-LOCK=> 172 reads WHERE (ld_site >= '1110' AND ld_site <= '1110') AND (ld_loc >= 'exp01' AND ld_loc <= 'exp01‘) : END. For a range match to be active it must stand alone or be connected to other selection criteria by ANDs. In addition, it must apply to an index component having : - The component is the first or only one in the index - All preceding components in the index key have active equality matches 10.696.

33 VOORBEELD FOR EACH ld_det NO-LOCK=> 222 reads WHERE (ld_part >= 'F540023001' AND ld_part <= 'F540023001') : END. FOR EACH ld_det NO-LOCK WHERE ld_site = '1110' AND=> 10.696 reads (ld_part >= 'F540023001' AND ld_part <= 'F540023001‘) : END. Uitleg wordt nu een stuk lastiger…

34 Veel gemaakte fouten Geen index-fields WHERE ad_name BEGINS ‘Jansen’ Geen slimme queries waardoor toch ondanks gebruik key-fields in WHERE TOCH Whole index (Full Table Scan) wordt toegepast WHERE Can-do(``A,B,C``, pt_part) WHERE pt_part Matches ``A*`` WHERE(IF lLogical# THEN pt_part = ‘A’ ELSE pt_part = ‘B’) WHERE Substring(pt_part,1, 3) = ``ABC`` ….etc…etc… Eerste component in een multi-field index MIST INDEX = ld_site, ld_loc, …. WHERE ld_loc = ``X`` Primaire index-field geen ‘equality match’ INDEX = ld_site, ld_loc, …. WHERE ld_site >= ‘A’AND ld_site <= ‘A’ AND ld_loc >= ‘X’ AND ld_loc <= ‘Y’

35 Conclusie Oorzaak: Onwetenheid / Fouten / Slordigheden / Veel range selecties => Daardoor veel ongeindexeerde zoekacties Veel voorkomend: - Site of Domain mist in opvraag OF zijn range-selecties (>= en <=) - ’Onhandig’ geconstrueerde queries Erg belangrijk => regelmatig programmatuur scannen => Of nog beter: elke wijziging voor in productie nemen -> # reads scannen -> XREF compile uitvoeren Want: Server druk voor niets En nog erger, gevolg is meer disk-reads, want memory-buffers worden leeg getrokken, inefficiente LRU (Least Recently Used) - Chain

36 Documentatie 9.1E Database Design Guide 10.0B Database Design Manual Achterin deze presentatie

37 Dank voor Uw aandacht! peter@4efficiency.nl gwscheppink@aep-industries.com 06 -537 068 49 055- 599 65 84

38 BIJLAGEN - Mnd_det voorbeeld - De Theorie achter indexen

39 Oh ja… De mnd_det! 5.880 records Tabelnaam Som van read loc_mstr411.229.364 mnd_det395.521.498 ro_det386.752.235 ld_det274.388.628 ad_mstr190.663.549 l_m_shc183.545.406 l_m_qsd_det127.442.849 op_hist113.544.060 wo_mstr59.181.435 tr_hist50.132.450 ? Slik!

40 TabelnaamSom van read loc_mstr411.229.364 mnd_det395.521.498 ro_det386.752.235 ld_det274.388.628 ad_mstr190.663.549 l_m_shc183.545.406 l_m_qsd_det127.442.849 op_hist113.544.060 wo_mstr59.181.435 tr_hist50.132.450 Standaard oplevering QAD

41

42 De Theorie 1) WHERE searchExpr [ BY field ] 2) WHERE searchExpr AND searchExpr [ BY field ] 3) WHERE searchExpr OR searchExpr [ BY field ]

43 1) WHERE searchExpr [ BY field ] If there is an index on the field in searchExpr, or If field is the first component in a multi-field index =>Progress uses the index. Otherwise, Progress uses the primary index Dus bijv: Table: ld_det – INDEX ld_site, ld_loc, … Query: WHERE ld_lot = “…” => gebruikt NIET deze index

44 2) WHERE searchExpr AND searchExpr[ BY field ] Progress builds a logic tree and evaluates index usage on either side of the AND. When used with the FOR EACH statement, if both sides of the AND include equality matches on all components of non-unique indexes, both indexes are used When used with the FIND statement, if both sides of the AND are equality matches on indexed fields, only a single index is used. Note that a word index expression with a simple string is an equality match; a wildcard string constitutes a range match

45 3) WHERE searchExpr OR searchExpr[ BY field ] Progress builds a logic tree and evaluates index usage on either side of the AND. When used with the FOR EACH statement, if both sides of the AND include equality matches on all components of non-unique indexes, both indexes are used When used with the FIND statement, if both sides of the AND are equality matches on indexed fields, only a single index is used. Note that a word index expression with a simple string is an equality match; a wildcard string constitutes a range match

46 When the selection criteria do not support multiple index usage Progress uses these general rules (in this order) to select the most efficient index: 1. If there is a CONTAINS clause (which is legal only for word indexed fields), use the word index 2. If an index is unique, and all of its components are used in active equality matches, use the unique index. 3. Use the index with the most active equality matches. Equality matches are active if: They apply to successive, leading index components - AND - They are joined by ANDs (not ORs or NOTs!) This disqualifies equality matches on, for example, components 2 and 3 of an index with three components, and it disqualifies matches on components 1 and 2, if they surround an OR 4. Use the index with the most active range matches. For a range match to be active it must stand alone or be connected to other selection criteria by ANDs. In addition, it must apply to an index component having any one of four properties: The component is the first or only one in the index All preceding components in the index key have active equality matches 5. Use the index with the most sort matches. (All sort matches are active.) 6. Use the index that comes first alphabetically. That is, if there is a tie—if multiple indexes have the same number of active equality, range, and/or sort matches—use the alphabet to decide 7. Use the primary index General Rules for Choosing a Single Index


Download ppt "Progress Performance AEP Industries Nederland BV & 4Efficiency."

Verwante presentaties


Ads door Google