De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie gegevens PARE test Politie Midden en West Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie gegevens PARE test Politie Midden en West Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie gegevens PARE test Politie Midden en West Brabant
CARLO FOESENEK Docent IBT Fysio- en Manueel therapeut 30 november en 1 december 2005

2 PARE test Physical Ability’s Requirement Evaluation

3 Korte voorgeschiedenis
Pare test ontwikkeld in Canada Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum voor de Politie geeft ERGOcare/Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam opdracht tot het vaststellen van het “slagen/niet slagen-criterium” voor de eindtoets “Fysieke Vaardigheden voor het Initiële Politieonderwijs”

4 Fasering: inventarisatie fysieke taken/activiteiten politiewerk kwantificeren formuleren fysieke competenties ontwikkelen competentiegebaseerde eindtoets

5 Uitgangspunt: fysieke competenties duidelijk en herkenbaar binnen de toets(geen AZV) Randvoorwaarden: Standaardisering: gelijke omstandigheden Individuele test

6 Uitgangspunten bij slagen/niet slagen criterium:
“Same job, same standard”: dus geen differentiatie naar geslacht en leeftijd Tijdsduur als testcriterium

7 Onderzoekspopulatie:
agenten die 0 tot 3 jaar geleden de opleiding hebben verlaten zo snel mogelijk afleggen van het circuit: 5 ronden binnen de grenzen van veiligheid doelmatig

8 Vervolgacties: formaliseren procedure aanleggen databestand tbv.evaluatie van de vorm, inhoud en normtijd van de toets doorontwikkelen naar: selectie toets periodieke toets “zittend” personeel

9 Normering BZK Methodologisch niet helemaal verantwoord, omdat hierop geen verder onderzoek is gepleegd: mannen: 3:20 minuten(200 sec.) vrouwen: 4:00 minuten(240 sec.) Enige aanpassing kan gedaan worden aan de hand van de ervaringen in de proefperiode.

10 Pare test regio politie Midden en West Brabant Periode Oktober-December 2004

11 Doelstelling Informatie verzamelen met betrekking tot nivobepaling en komen tot een normering Knelpunten ontdekken voor wat betreft uitvoering en organisatie Resultaten in database neerschrijven, zodat uitslagen gekoppeld kunnen worden aan diverse categorieën deelnemers

12 DATABASE Ontwikkeld door Eric Rullens

13 Voorwaarden Betreft een maximale inspanningstest, waaraan ook relatief ongetrainde medewerkers deelnemen: Minimaal 2 docenten Voor calamiteiten altijd telefoon in de buurt Recente reanimatietraining docenten Bekendheid met BHV procedure Beschikbaarheid AED apparaat Voor het reduceren van gezondheidsrisico’s invullen van gezondheidsvragenlijst(mede met arbo-arts opgesteld) Bij twijfel kan direct een bedrijfsarts worden geraadpleegd

14 De antwoorden op gezondheidsvragen worden alleen gebruikt om hieraan resultaten uit de test te koppelen EN Deelnemers te behoeden van gezondheids risico’s tijdens deelname door te adviseren: Beter niet deel te nemen Rustig aan te doen Beperkte test te lopen

15 Aanwezigheid sportzaal ter grootte van minimaal 12 : 20 meter met benodigde materialen
Ter voorkoming van blessures handen plaatsen bij passage van de breedte kast(geen “dievensprong”) en verplicht voeten plaatsen bij passage over de lengte kast Bij blessure gevoelige onderdelen een goede- en eventuele extra uitleg geven

16 Uitvoering 12 deelnemers 1 ½ uur lestijd
Uitleg en vragenlijsten invullen: 10 minuten Warming up en verkennen: 15 minuten Per deelnemers incl.wisseltijd: 5 minuten(60 tot.) Korte evaluatie: 5 minuten Effectieve arbeid per deelnemer: 20 minuten Deelnemers kijken naar elkaar en stimuleren Na testuitvoering collega’s begeleiden(buddy) Vlak voor uitvoering nog zelfstandige WU Recordtijden op whiteboard in de zaal noteren

17 Evaluatie uitvoering Tijd van 1 ½ uur was voldoende
Intensiteit was gemiddeld ook voldoende Deelnemers herkennen onderdelen vanuit hun dagelijkse praktijk Men ervaart het als een zware test, Maar wel als een ware “vervanger” van cooper, shuttle, sit up, push up etc. Een enkele keer een vraag over de gezondheidsvragen(waar we er meer hadden verwacht) Groot draagvlak Enige terughoudendheid met betrekking tot pare test als toets binnen RTGP Noteren records stimulans, zonder extra risico’s op blessures

18 Conclusies (cijfers) MWB

19

20

21 Ergocare: 217(M:187 – VR:230) BZK M: 200 – BZK VR: 240
3.34 3.21 3.16 3.10 3.05

22 Overzicht 3:37 MIN(“oude” circuit)
Gemiddelde tijd mannen: 3:13 Gemiddelde tijd vrouwen: 3:42 Gemiddelde tijd: 3:19 Ergocare: 3:37 MIN(“oude” circuit) mannen: 3:07 min.(187 sec. differentiatie) vrouwen: 3:50 min.(230 sec. idem) BZK: (aangepast circuit) mannen: 3:20 minuten(200 sec.) vrouwen: 4:00 minuten(240 sec.)

23 Ergocare: 217(M:187 – VR:230) BZK M: 200 – BZK VR: 240

24 Ergocare: 217(M:187 – VR:230) BZK M: 200 – BZK VR: 240

25 Overzicht Gemiddelde tijd sportbeoefenaar Man 3 minuten 16 seconden
196 Vrouw 3 minuten 27 seconden 207

26 Conclusies: 3.20 min voor mannen is aan krappe kant
4.00 min voor vrouwen is aan ruime kant Mannelijke sportbeoefenaren(in de lft.cat. tot 45 jr.) hebben zich niet echt kunnen onderscheiden, de vrouwelijke echter wel Verschil tussen snelste en langzaamste tijd vooral zichtbaar vanaf de categorie 20 tot 50 jaar Vooral duizeligheid en regelmatig pijn op de borst zijn van invloed op de prestaties Vanaf de leeftijdscat. 50+ pas echte problemen de om norm te halen, halen de norm maar net

27 Uitwerking gegevens Politie Midden en West Brabant door Jaap van Zielst Politie Academie buro selectieadvisering politie Apeldoorn nadat de deelnemers eruit gehaald zijn, waarvan de gegevens niet helemaal compleet waren ingevoerd

28 Deelnemers aantallen M/V

29 Leeftijdscategoriën Deelnemers M/V

30 Resultaten vrouwen

31 Resultaten Mannen

32 Dit alles heeft ertoe geleid:
Dat BZK heeft gevraagd om van het door ons gehanteerde protocol een landelijk uitvoeringsprotocol te maken. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Dat men het gemaakte invoerprogramma, enigszins aangepast, aanbiedt aan BZK, zodat men in alle regio’s een uniforme wijze van invoeren hanteert Dat de ingevoerde gegevens doorgestuurd kunnen worden naar Jaap van Zielst Politieacademie, waarna ze verwerkt kunnen worden en conclusies kunnen worden getrokken.


Download ppt "Presentatie gegevens PARE test Politie Midden en West Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google