De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspirerende uitdagingen op de rand van chaos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspirerende uitdagingen op de rand van chaos"— Transcript van de presentatie:

1 Inspirerende uitdagingen op de rand van chaos
Harm Hofman Afscheid op seminar 1 februari 2006 Dames en heren, ik heet u hier allemaal van harte welkom. Uiteraard dank ik FHBL die me die seminar aanbiedt en de inleider die helmaal vanuit het hoge noorden hier naar toe kwamen. Maar ook alle ander aanwezigen dank ik van harte en ik hoop hier in een systematisch bedrijfskundig kader met u wat herinneringen op te halen. Die rode lijn heb ik zoals je dat als docent doet, netjes geleend van Paul Lunstroo, die gelijk met mij is begonnen bij de Hogeschool en een aantal maanden geleden zijn afscheid had. Inspirerende uitdagingen .op de rand van chaos heb ik deze voordracht genoemd na wat aarzelingen. Velen zullen de titel te positief vinden en van mening zijn dat ik meestal over die rand heen zit. Ik hoop aan te tonen die beoorodeling afhanklijk is van de situatie. Ik begin met een tweetal sheets om de theortishe invalhoek weer te geven. Daana zal ik praktiscen voorbeelden geven die vanuit mijn levensloop.

2 Overgangen transities
Groei en veranderingen Nieuw doen Proces Pad afhankelijk van vorige transformatie I II Investeren in nieuw leren III IV Geleerd in dit tijdspad De werled houdt namelijk niet op na een transitie. Daarop volgt weer een andere tranistie, maar dan in een andere context of omgeving. Dat kan mede door de voorgaande transitie die de context mede heeft verandert, maar er kunnen ook heel andere oorzaken zijn. Omgevingen veranderen ook zonder dat je er zelf wat aan kunt doen of je kunt zelf beswust andere contexten zoeken. Hoe dan ook als je met de transitie mee bent gebgroeid zijn je oegijkheden beterdandat je dat niet hebt gedaan. Vaak bestaat een grote transitiecutrve uit meerder kliene curves, waarbij aan het einde van de curve je kan blijven werken in de context die je gewend bent. Dat is dan kwadrant I. Alleen als dan de contex verandert in kwadrant II past dat niet meer en is dus stilstand achteruitgang en daallt de curve weer. Als je de verandering van context aan ziet komen in kwadrant III kan je overstappne op de olgende curve. Dat is even lastig, omdat je moet leren in de nieuwe context, maar daarna kan je in kwadratn IV weer een stijgende lijn oppakken in die nieuwe context. , zs als in kwadratn I = veranderen in de context II en III = veranderen van context IV= oppakken nieuwe context Tijd Bron Van Eijnatten 2002 Peters &Wetzels 2002

3 De transitiecurve Harm Hofman Proces Hogeschool Eindhoven Fontys
Van Leeuwen Hunter Douglas Dynaf Goed wee hadden dus de traniecuve van Harm hofman als geheel. Zoals gezegd kan je die in kleine curven in nieuwe contexten plaatsen en dan hebben we de verschillende overstasppunten te pakken. Elk keer groei je verder en omdat de context steeds veandert blijuft groin ogerijk. Ander zou je in ene tabile fas trecht komen. Al deze fsen zal ik kor besreken waarbij met name de bedrijfskundeg sapecten die daar een rol speelden in het kader van transitie over veranderingen de aandacht krijgen.De omstandighden zijn meestal niet te voorspellen, de situatie lijkt chaotisch en daaruit moet je zelf dan je uitdaging zoeken. De oversappen staan al in deze figuur aangegeven. We lopen ze even stap voor stap door. i Eerste maar niet laatste ervaring met reorganisatie Fusie De Hoop / Groenpol GTI 1972 1975 1984 1992 2005 Tijd

4 Uit het dal Kleine opsomming van bedrijven die problemen kregen in fusiegolf (v.d. Zwan e.a 1991)
Machinebouw Smit Ovens Holding BV Thomassen Intenational BV Machinefabriek Breda BV Installatie en groothandel Technische Unie Verolme Electra Holec (kom ik op terug) Papier en grafische industrie - Van Gelder - Parenco - Vlasveld Consumentenproducten - Blydestein Willink - Van Kempen en Begeer - Jamin Opvallend is breedte aan branches en het grote aantal Blijkbaar loopt men collectief achter een modeverschijnsel aan Misschien geldt “gedeelde smart is halve smart”

5 De transitiecurve Harm Hofman Proces Hogeschool Eindhoven Fontys
Technologiecom.. / Take off Domotica Kenniscentrum met contact bedrijven Innovatieve kennisonderneming Zelfsturende taakgroepen bij VPS Corus Hogeschool Eindhoven Fontys Co-evolutie bij tegenvallende markt Volledig automatisch magazijn Van Leeuwen Take off CIM / Adviseurs Marketing uniek concept met uniek product Tijdstudie en MRP pakket Copics Hunter Douglas MKB bedrijf- Bedrijfsleider / Inbedrijfstelling/ Storingen Personeelssystemen Take off windenergie/ Holec geschiedenis Dynaf Eerste maar niet laatste ervaring met reorganisatie Fusie DE Hoop / Groenpol GTI LTS/ UTS 1972 1975 1984 1992 2005 Tijd

6 Total Tax Revenues (as percentage of GDP)
USA United Kingdom Zweden Nederland Gemiddeld 18 landen Reagan Tatcher Van Agt/ Wiegel Bron Campbell 2004

7 De transitiecurve Harm Hofman Proces Hogeschool Eindhoven Fontys
Statenlid Provincie Auteur Adviseur ?? en wat langs komt Proces Transitie op macroniveau/ Pad-afhankelijk Samenwerken en innovatie in MKB lastig Innovatieve kennisonderneming Zelfsturende taakgroepen bij VPS Corus Hogeschool Eindhoven Fontys Co- evolutie bij tegenvallende markt Volledig automatisch magazijn Van Leeuwen Nieuwe start zaak van chemie Marketing uniek concept met uniek product MRP pakket Copics Hunter Douglas Take off windenergie/ Transitie Holec Dynaf MKB bedrijf- Bedrijfsleider / Inbedrijfstelling/ Storingen Personeelssystemen Eerste maar niet laatste ervaring met reorganisatie Fusie DE Hoop / Groenpol Begin GTI GTI LTS/ UTS 1970 1975 1985 1992 2005 Tijd

8 Conclusie Bepalend voor dynamiek (vorm van chaos) is:
De omgeving Daarbinnen de transitiefasen van deelprocessen In sommige situaties ben ik de bureaucraat Toekomst: Bedrijfskunde vanuit de basis Triple Helix en actief op provincieniveau Contact met MKB Dank u voor uw aanwezigheid Ik ga op zoek naar mijn volgende chaos en hoop u nog vaak tegen te komen


Download ppt "Inspirerende uitdagingen op de rand van chaos"

Verwante presentaties


Ads door Google