De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christelijke levensstijl in een postchristelijke samenleving Wezep 7 maart 2013 Prof. Dr. A.L.Th. De Bruijne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christelijke levensstijl in een postchristelijke samenleving Wezep 7 maart 2013 Prof. Dr. A.L.Th. De Bruijne."— Transcript van de presentatie:

1 Christelijke levensstijl in een postchristelijke samenleving Wezep 7 maart 2013 Prof. Dr. A.L.Th. De Bruijne

2 Opzet 1. Gevoel van crisis 1. Gevoel van crisis 2. Breukvlak in de geschiedenis 2. Breukvlak in de geschiedenis 3. De relatie kerk – samenleving 3. De relatie kerk – samenleving 4. Christelijke roeping 4. Christelijke roeping

3 1. Gevoel van crisis (1) Christelijke levensstijl verslapt Christelijke levensstijl verslapt –Huwelijk, relaties, seks –Werk, materialisme, zondag, gezin, publiek domein Reacties Reacties –wegwuiven –Bezorgd beheersen Dieper peilen

4 2. Breukvlak in geschiedenis (1) Slechter dan vroeger? Slechter dan vroeger? Onontkoombare ontzuiling Onontkoombare ontzuiling Afloop van de Constantijnse tijd Afloop van de Constantijnse tijd –Christelijke samenleving normaal –Stutten leefstijl (wet, moraal) –Offensief: herkerstenen (Kuyper)

5 2. Breukvlak in geschiedenis (2) Afloop van de Constantijnse tijd Afloop van de Constantijnse tijd –Christelijk = westers Burgerlijk gezin Burgerlijk gezin Talenten en cultuuropdracht Talenten en cultuuropdracht Christelijke wetten Christelijke wetten –Geen oog voor vanzelfsprekend kader Redeneringen vanuit geboden en tegenredeneringen Redeneringen vanuit geboden en tegenredeneringen Gezag van de leiders Gezag van de leiders Het verhaal dat je leeft Het verhaal dat je leeft

6 2. Breukvlak in geschiedenis (3) Afloop van de Constantijnse tijd Afloop van de Constantijnse tijd –Gewend aan wat niet normaal was Romeinen 12-13 Romeinen 12-13 1 Petrus 2 (vreemdelingen) 1 Petrus 2 (vreemdelingen) Openbaring 12 (hoogstens oases in woestijn Openbaring 12 (hoogstens oases in woestijn

7 3. Relatie kerk - samenleving (1) Gods bevrijdingsoperatie Gods bevrijdingsoperatie Kanaän: tussenstation, modelboerderij Kanaän: tussenstation, modelboerderij –Samenleving rond eredienst ware God –Gezegend om te zegenen (Ex 19, ps 147) –Wet als ‘stijl voor het beloofde land’ Jezus, de bergrede en Mat 28 Jezus, de bergrede en Mat 28 –Nieuw reisdoel – nieuwe woestijn –Nieuw volk in verstrooiing (1 Pet 2, Jer 29) –Andere Heer - Samenleving toekomst

8 3. Relatie kerk - samenleving (2) Jezus, de bergrede en Mat 28 Jezus, de bergrede en Mat 28 –Tweemaal komen: beperkte blijvende rol voor bestaande samenlevingen –Geen christelijke aanstoot of destabilisatie –Zegenen (missionair en Gods geduld) De tijd na Constantijn De tijd na Constantijn 19 e eeuws koninkrijksdenken 19 e eeuws koninkrijksdenken Bijzondere zegen (Les Miserables en Bach) Bijzondere zegen (Les Miserables en Bach)

9 3. Relatie kerk - samenleving (3) Kerk als context van christelijk leven Kerk als context van christelijk leven –‘Samenleving’ van de toekomst –Ware ‘familie’ –De remmende voorsprong van de Vrijmaking –Houd op met gefrustreerde achterhoedegevechten (‘eindelijk open de wereld in …’)

10 4. Christelijke roeping (1) (a) Wees jezelf (a) Wees jezelf (b) Doe goed aan allen (b) Doe goed aan allen (c) Verkondig het evangelie (publiek) (c) Verkondig het evangelie (publiek) (d) Weet je mee verantwoordelijk voor stabiliteit (d) Weet je mee verantwoordelijk voor stabiliteit

11 4. Christelijke roeping (2) (a) Wees jezelf (a) Wees jezelf –Strijd om nieuw (heilig) leven als eersteling mensheid en demonstratie van Gods redding als eersteling mensheid en demonstratie van Gods redding –Één lichaam in liefde (Rom 12) – kerkelijke eenheid? –Breedte geschapen leven – maar als vreemdeling (1 Kor 7, Heb 12, 1 Pet 1) Prioriteiten anders Prioriteiten anders –‘gij geheel anders’ of Diognetus?

12 4. Christelijke roeping (3) (b) Doe goed aan allen (b) Doe goed aan allen –Vijanden –Pestwijken –Asielzoekers –Dienst van verheldering voltooid leven voltooid leven Individualisme en de nieuwe familie Individualisme en de nieuwe familie

13 4. Christelijke roeping (4) (c) Verkondig het evangelie (publiek) (c) Verkondig het evangelie (publiek) –Wel publiek profetisch NHK – Woerdens beraad en Oekraïne NHK – Woerdens beraad en Oekraïne –Niet politiek-ambachtelijk Asielzoekers en ontwikkelingssamenwerking Asielzoekers en ontwikkelingssamenwerking

14 4. Christelijke roeping (5) (d) Weet je mee verantwoordelijk voor stabiliteit (d) Weet je mee verantwoordelijk voor stabiliteit –Jeremia 29 en Daniël –Ook politiek –Wel christelijk – partijen varieert –Niet de christelijke items (weigerambtenaar etc) –Soms: de eigen politiek van de kerk zelf (het voorbeeld van Venlo en Londen)


Download ppt "Christelijke levensstijl in een postchristelijke samenleving Wezep 7 maart 2013 Prof. Dr. A.L.Th. De Bruijne."

Verwante presentaties


Ads door Google