De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spiritueel georiënteerde psychotherapie 22 november 2007 Geel Mia Leijssen Psychotherapeut en Hoogleraar aan de K.U.Leuven in het Departement Psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spiritueel georiënteerde psychotherapie 22 november 2007 Geel Mia Leijssen Psychotherapeut en Hoogleraar aan de K.U.Leuven in het Departement Psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Spiritueel georiënteerde psychotherapie 22 november 2007 Geel Mia Leijssen Psychotherapeut en Hoogleraar aan de K.U.Leuven in het Departement Psychologie. mia.leijssen@psy.kuleuven.be

2 I. Inleiding 20jaar geleden ondenkbaar! 20jaar geleden ondenkbaar!  Onderzoeksevidentie  Cruciale ontbreekt  Betekenis van ‘mens zijn’

3 Maslov  Basisbehoeften: fysieke overleving, voedsel, onderdak, veiligheid en sociale relaties  Hogere behoeften, ‘zijnswaarden’: waarheid, schoonheid, goedheid en liefde  Metapathologie: depressie, angst, rusteloosheid, eetstoornissen, geweld

4 Nieuwe fase van religieus bewustzijn  ‘Inspiratie’ wordt minder doorgegeven via kerkelijke tradities  Psychologische invalshoek wint meer terrein: relatie – zelfs dialoog – met transpersoonlijke niveaus van bewustzijn

5  Chronos: meetbare tijd  Kairos: tijd waarin de ziel gevoed wordt  Leijssen, M. (2007). Tijd voor de ziel. Tielt: Lannoo.

6 Spiritueel georiënteerde psychotherapie  Therapeut helpt actief om spiritualiteit van cliënt te versterken  Lijden wordt benaderd met behulp van exploratie, voeding en heling van de ziel

7 Spiritualiteit Spiritualiteit 1. Ervaring van een transcendente dimensie. 2. Leven krijgt betekenis en zin vanuit de authenticiteit waarmee het geleefd wordt. 3. Geroepen het beste van zichzelf te investeren. 4. Sacraliteit van het leven nodigt uit tot verwondering en eerbied. 5. Tragiek, pijn, lijden en dood behoren tot het leven. 6. Lijden van anderen roept op tot dienstbaarheid, ervaring deel te zijn van een groter geheel wekt sociale rechtvaardigheid.

8 Spiritualiteit – Religie “Religieus zijn suggereert het behoren tot een religieuze traditie die men ook praktiseert. Spiritueel zijn suggereert een persoonlijke betrokkenheid bij een proces van innerlijke ontwikkeling dat al ons doen en laten bepaalt.” Teasdale (2001)

9  Spiritualiteit: meer in de persoonlijke sfeer; ervaring van verbondenheid met zelfoverstijgende, groter geheel  Religie: expressie meer met anderen gedeeld; collectieve erediensten ‘god- gecentreerd’. Inhoud: door God gegeven  Onderscheid vervalt in domein van (toegang tot) expressie van ervaringen: spirituele oefeningen, rituelen, metaforen

10 Verschil: psychotherapeut – andere ‘zielzorgers’  Expert: proces – inhoud  Te kaderen in: problematiek/existentiële crisis – geloofscrisis

11 II. Tijdloze filosofie  Stellingen over de realiteit en de aard van de mens  Inzichten al eeuwen lang over gans de wereld door beoefenaars van spiritualiteit geformuleerd, op basis van steeds weerkerende observaties en ervaringen

12 Transcendente werkelijkheid  Alledaagse werkelijkheid: waarneembaar doorheen de zintuigen, te objectiveren  Subtielere werkelijkheid: niet zichtbaar, niet begrensd, indirect te kennen via innerlijke reflectie  ‘Meta-fysica’

13 Ziel  Transcendent bewustzijn, Zelf, Spirit, Boeddha, goddelijke vonk…  Organiserend en vormgevend principe  Persoonsgebonden en transpersoonlijk  Mystieke dimensie van menselijke beleving  ‘Heel-ing’

14 Rechtstreekse ervaring  Lichamelijk gevoelde vibratie  Geraakt zijn, verwondering, ontroering, vreugde, ontzag, diepte, verbondenheid  Aandacht en oefening  Opmerkzaamheid, waakzaamheid  Volheid van het nu-moment

15  Geen intellectuele theorie  Innerlijk weten  ‘Gnosis’: kennis van het hart, intuïtief weten, kennen door observatie of ervaring

16 III. Sacrale ervaringen  Bestaan wordt ‘heilig’ door aandacht te geven aan de ziel  Momenten van bezieling zijn overal te vinden  Ook problemen of crisis kunnen verbinding met ziel herstellen  Zorgzaam omgaan met vertrouwen van cliënt maakt van therapie een sacrale ervaring

17 Sacrale ervaringen continuüm van intensiteit  Lage intensiteit: eruit springende ervaringen  Middelmatige intensiteit: piekervaringen  Hoge intensiteit: numineuze ervaringen en mystieke ontmoetingen

18 IV. De ziel uitnodigen  Condities creëren  Expliciete stimulansen geven

19 Aansluiten bij Voorkeurpaden van spiritualiteit 1. Denken; pad van inzicht en wijsheid 2. Gevoel; pad van het hart/lichaam 3. Activiteit; pad van het handelen 4. Stilte; pad van spirituele oefeningen Verschillende vormen zijn onderling verbonden

20 Toegang tot de ziel vinden  Spirituele ‘voelsprieten’ Casus vliegangst Casus vliegangst  Vragen naar:  Bronnen  Bestemming  Dieptepunten  Transformatiemomenten

21 Aandacht voor subtielere lichamelijk gevoelde wereld van bewustzijn: FOCUSING Casus  Ernstige jeugdtrauma’s  Elke ochtend in paniek wakker

22 Focusing uitbreiding van het ervaringsgebied Focusing uitbreiding van het ervaringsgebied  Lichamelijk gevoelde betekenis  Zelfoverstijgend  Toegang tot bronnen in universum  Zelfoverstijgende realiteit kan vele namen krijgen

23 Vergelijkbare introspectieve disciplines  Niet-veroordelend gericht blijven op wat hier-en-nu te ervaren is in het lichaam: gedachten, gevoelens, sensaties…  Bijvoorbeeld: Mindfulness

24 Landkaarten om het sacrale te vinden Casus: Faalangst  Fysieke dimensie: ‘kunnen’  Sociale dimensie: ‘moeten’  Psychische dimensie: ‘willen’  Spirituele dimensie: ‘mogen’

25 Therapeutische relatie als sacrale ruimte  Empathie, mededogen  Aanvaarding, liefdevolle aandacht  Echtheid, het juiste spreken en handelen

26 ‘I-Thou relationship’ (Buber)  Diepe momenten van ontmoeting  “Waar twee of meer verenigd zijn in mijn naam, ben ik in hun midden.”  Zelfoverstijgende ervaring

27 Zielzorgprogramma  Dromen: ‘gewone’ en ‘grote’ dromen  Synchroniciteit: zinvolle coïncidentie van gebeurtenissen  Rituelen: verbinding, transformatie  Verschil magie, bijgeloof  Lichaamswerk: het lichaam is spiritueel, anders is het een lijk  Wetmatigheden in de kosmos die we (nog) niet kennen.

28 V. Besluit  Persoonlijke kant: spirituele autobiografie  Leven op verschillende lagen van bewustzijn  Multiculturele samenleving: Wat is authentieke expressie van iemands ziel?  Overleving van de menselijke soort? Zijnswaarden


Download ppt "Spiritueel georiënteerde psychotherapie 22 november 2007 Geel Mia Leijssen Psychotherapeut en Hoogleraar aan de K.U.Leuven in het Departement Psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google