De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onthaasting en tijdsdruk in onze versnellende risicomaatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onthaasting en tijdsdruk in onze versnellende risicomaatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 Onthaasting en tijdsdruk in onze versnellende risicomaatschappij
Of… maken we nog tijd voor stilte? Dr. Dirk Geldof Socioloog, Lector Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB), Artesis en Karel de Grote-Hogeschool. OCMW-raadslid Antwerpen Brussel, 24 oktober 2012

2 Hebben we wel tijd voor stilte?
Stilte gaat over de afwezigheid van het eeuwige geluid om ons heen Dag- en nachtvluchten Het eeuwig ronkende en razende autoverkeer Machines Gsm’s Muziek en muzak Stilte gaat ook om het ‘stil maken’ Wat ook kan te midden van lawaai ‘Stilte maken’ vereist tijd en distantie tegenover de alledaagse drukte Hebben we wel tijd voor stilte?

3 Groeiende tijdsrisico’s in een versnellende samenleving
Onze tijdsorde verandert langzaam: Afbrokkeling collectieve ritmes voor sommige groepen voortdurende versnelling alles steeds flexibeler, de klok rond toch doen we met velen hetzelfde tegelijk Zie Tijd wordt Schaarser steeds economischer (time is money) Waar hebben we nog tijd voor? Groeiende tijdsdruk en tijdsrisico’s

4 Persoonlijke en maatschappelijke tijdsrisico’s
Individueel groeit tijdsdruk Ook individualisering versterkt tijdsdruk Maatschappelijk: files, congestie, versnelling Dreigende individualisering van tijdsrisico’s: mensen worden het planburo van hun eigen leven? Nood aan een tijdspolitiek

5 Een eerste tijdsparadox
Onze individuele arbeidstijd was nog nooit zo kort, maar tijdsdruk stond nog nooit zo hoog op de agenda Arbeidstijd op gezinsniveau gestegen Elchardus: Tijdsbuffer in gezin verdwenen Grens tussen arbeid- en niet-arbeidstijd vervaagt Vrije tijd wordt consumptie- en prestatietijd Ook in onze vrije tijd ‘moeten’ we steeds meer… Verdichting van de tijd

6 Nog tijdsparadoxen Tweede tijdsparadox Derde tijdsparadox
Hoe meer tijd we winnen, hoe minder we lijken over te houden Harde, objectieve kloktijd Subjectieve tijd Derde tijdsparadox We hebben het materieel nog nooit zo goed gehad, maar de tijd om er van te genieten lijkt velen te ontbreken

7 Crisis van ons modern tijdsbegrip
Groeiende tegenreacties Pleidooien voor onthaasting Meer mensen met ouderschapsverlof & tijdskrediet Verdere versnelling versus levenskwaliteit Wat ooit bevrijdend was, nu opnieuw verknechtend? Vergroot of verkleint onze tijdsautonomie en onze vrijheid? Verdringt de versnelling onze tijd, onze rust, onze tijd voor stilte?

8 Kiezen voor onthaasting
Doe je niet alleen… Individuele keuzes beperkt en te vrijblijvend Niet voor iedereen mogelijk Tijdsbeleid als een antwoord op tijdsdruk en onzekerheid

9 Nood aan een duurzaam tijdsbeleid
Hoe verworvenheden van onze moderne tijdsordening behouden zonder dat nadelen en tijdschaarste overheersen? Combinatie arbeid en gezin verbeteren Ouderschapsverlof, tijdskrediet, deeltijds werk, kinderopvang… Grenzen aan flexibiliteit: een meer onthaastte samenleving meer vrije tijd niet per definitie de oplossing Post-schaarste attitude (Giddens) Tijd als nieuw luxegoed (Enzensberger)

10 Kiezen voor tijd & levenskwaliteit
Onthaaste individuen Zoeken naar evenwicht en leren leven met grenzen Kiezen voor ont-moeting In een meer onthaaste en minder gestresste maatschappij Die mensen meer keuzevrijheid over hun tijd geeft Onthaasting mag geen vlucht zijn Met prioriteit aan duurzame levenskwaliteit en bruto-nationaal-geluk

11 kiezen voor levenskunst in plaats van consumptiekoorts
Pascal Bruckner: “Laten we waarderen wat niet strikt tot de wereld van het nuttige behoort en wat we niet direct kunnen tellen of kopen: poëzie, liefde, erotiek, natuur, solidariteit, alles wat de mens verheft boven zijn kleinheid, zijn middelmatigheid en zijn maniakale drang om steeds meer te vergaren” Laten we dus ook tijd en stilte waarderen… omdat onze aarde eindig is, en geluk niet te koop… 11

12 Meer lezen? ‘Onthaasting’ en ‘We consumeren ons kapot’ zijn niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar gratis downloadbaar via (publicaties/boeken) 12


Download ppt "Onthaasting en tijdsdruk in onze versnellende risicomaatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google