De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 april 2009 Assetmanagement en marktinschakeling MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Bert de Wit (DVS)/ Joris Volwerk (DI) RWS Programma Assetmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 april 2009 Assetmanagement en marktinschakeling MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Bert de Wit (DVS)/ Joris Volwerk (DI) RWS Programma Assetmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 14 april 2009 Assetmanagement en marktinschakeling MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Bert de Wit (DVS)/ Joris Volwerk (DI) RWS Programma Assetmanagement (PAM)

2 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling214 april 2009 Assetmanagement:Wat is het? Met kennis over de toestand van ons areaal, de risico’s in het functioneren daarin en de kosten om deze te minimaliseren / te vermijden afwegingen kunnen maken tussen aanvaardbare risico’s en beschikbare budgetten om op basis daarvan prestaties te kunnen afspreken en leveren.

3 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling314 april 2009 RWS streefbeeld bij Assetmanagement? 1.We hebben omvang en toestand areaal in beeld! 2.We weten langjarig wat we moet doen en wat dat kost! 3.We hebben door iedereen gedragen normen en kaders! 4. We maken transparante afspraken met opdrachtgever en eigenaar! 5. We werken publieksgericht! 6. We schakelen de markt optimaal in! 7.De interne afspraken zijn transparant 8. We leren van onze ervaringen!

4 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling414 april 2009 SLA en management cyclus

5 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling514 april 2009 Assetmanagement:Knelpunten Areaalgegevens onvoldoende in beeld Programmering –Meerjarig niet stabiel –Risico’s per netwerk en over netwerken niet kunnen afwegen –Geen duidelijke processtappen met heldere rolverdeling LD / RD-en BON (OBR) / BSN niet afgerond –Nog niet voor alle (objecten binnen de) netwerken –Positionering binnen SLA sturing nog niet eenduidig afgesproken Marktinschakeling: aansluiting met AM nog niet optimaal

6 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling614 april 2009 Hoe organiseren we het? Joris Al John PlugArjen StoelingaSaskia LigthartJoris Volwerk Bert de Wit, Henrik Hooimeijer, Marja Bakker, Jenne van der Velde

7 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling714 april 2009 Programma Assetmanagement - Marktinschakeling 2) Robuuste Programmering 3) Heldere kaders (BON en BSN) 1) Gegevens op orde stuurinformatie Behoefte RWSInkoop RWS Optimale benutting markt Markt Marktkennis (Inkoopstrategie) RWS Inkoopplanning AM 4) MI

8 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling814 april 2009 Marktinschakeling – RWS Toonaangevend OG Rijkswaterstaat is een toonaangevende opdrachtgever Rijkswaterstaat is een resultaatgedreven, deskundige en vernieuwende organisatie waarmee het prima samenwerken is. Daartoe ontwikkelt RWS zijn opdrachtgeverschap, stimuleert marktpartijen in de vernieuwing en pakt door in de nieuwe werkwijze Stimuleren marktpartijen Vroegtijdig gebruiken denkkracht markt Ontwikkelen innovaties en nieuwe contractvormen in dialoog met de markt Opbouwen en benutten kennis van de markt Efficiënte inzet van de markt door tijdige communicatie Reduceren transactiekosten en loslaten buiten- proportionele eisen Organiseren en versterken relaties met kennisveld Doorpakken nieuwe werkwijze Dialoog met de markt in voorbereiding en uitvoering Functioneel specificeren Aanbesteden op kwaliteit, gebruikerstevredenheid, duurzaamheid en prijs Kwaliteitsborging door systeemgerichte contract- beheersing en invoeren past performance-systeem Sturen op houding en gedrag van medewerkers Investeren in het leerproces, zowel bij RWS als bij opdrachtnemers Professionaliseren opdrachtgeverschap Per kerntaak duidelijkheid geven over inzet van de markt Inkoop ondersteunt netwerkmanagement Inkopen op basis van een meerjarige programmering Integreren en opschalen van contracten Consistent en herkenbaar marktbeleid Realiseren van rijksacademie voor projectmanagement

9 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling914 april 2009 Overall ontwikkelingen Contracten DBFM, D-/E&C en Prestatiecontracten ontwikkelen en worden meer op elkaar afgestemd. Inkoop (proces en content) verbeteren: –Meer gerelateerd aan bedrijfsdoelen RWS –Betere basis voor samenwerking OG-ON –Meer ruimte van innovatie en oplosmogelijkheden ON –Levert belangrijke basis input voor AM RWS –RWS handelt landelijk consistent en met één gezicht Hierbij: –Belangen van RWS als beheerder geborgd en gediend –Landelijke diensten zijn kaderstellend en borgen uniformiteit Casus: Prestatiecontracten

10 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1014 april 2009 Kern ingrediënten: Basis op UAV GC (basis ovk, VS1 en VS2) Functionele specificaties o.b.v. SE-structuur en RAMS(HE€P) –Functie boom –Objectenboom –Aspect eisen Werk voor alle disciplines –Taken (Regulier/Vast onderhoud) prestatie-eisen –Activiteiten (Var. Onderhoud) o.b.v. risico inventarisatie t.a.v. gewenste prestaties en RWS opdracht –Services (Informatievoorziening, Toestandinspecties, etc) Toepassing van SCB en EMVI Toepassing van Pins en Incentives op processen Contouren nieuw model prestatiecontract (Baseline)

11 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1114 april 2009 Kern principes: Streven naar 80% vaste scope bij aanvang en voor looptijd contract (fixed price) Contractant voert vóór aanvang verificatie van toestand uit (bepaald zélf risico’s). Flexibiliteit aan vóór (inventarisatie) en achterkant (flexibele posten, budget reservering) van aanbestedingsproces Aannemer zwart/wit tijdgebonden verantwoordelijk voor areaal (relatie andere werken), of niet. Model P-contract Regionale invulling P-contract Wat wil ik bereiken gedurende contract tijd ? Aankondiging, Selectie, Consultatie Participerende Inschrijvers Contractopname, Risico-inventarisatie Aanbesteding, Gunning Vaststelling Risico verdeling Start Werk Proces inrichting : reële transactiekosten overdraagbaar maken risico’s behoud concurrentie Dialoog, Inlichtingen ? Afrondingsproces EMVI resultaten ? Budget- en inhoudelijke toetsing

12 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1214 april 2009 Interactie en discussie Asset management is een belangrijke schepper van voorwaarden voor optimale marktbenutting. De marktsituatie en mogelijkheden van de markt zijn hierop ook van invloed Bediscuseer de Top 3 aandachts-/zorgpunten Van Marktpartijen bij RWS Van RWS bij marktpartijen

13 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1314 april 2009 Doelstelling Workshops Markt laten kennismaken met betreffende Landelijke Dienst Markt laten kennismaken met een specifiek project/programma/ onderwerp waar de landelijke dienst mee bezig is. Verkennen wat ideeën/vragen/issues van de markt hierbij zijn en zo mogelijk antwoorden te kunnen geven. Verkennen wat de rol van de markt is/kan zijn bij het betreffende onderwerp We willen ons laten verrassen door de markt en waar mogelijk mogelijkheden te creëren om win-winsituaties te laten ontstaan.

14 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1414 april 2009 Huisstijl RWS Powerpoint-presentatie Gebruik de RWS-huistijl (gele versie zoals deze); op te roepen via Powerpoint via huistijl-icoontje (linksbovenin de werkbalk ). Kies hier voor Presentatie Vervolgens organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Titel: Workshoptitel subtitel MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Naam presentator Dienst voluit (afkorting)

15 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1514 april 2009 Kader presentatie Totale tijdsduur workshop: 30 min (keihard) Presentatie: 10 min =maximaal 3 à 4 sheets!!!!!! Beamer, Laptop is beschikbaar (meer nodig: vraag dit zsm!!!) Discussie/vragenstellen: 20 min; Dienst zorgt zelf bij iedere sessie voor notulisten en/of facilitatoren Facilitatoren worden geïnstrueerd de tijd keihard te bewaken Laatste sheet : Twee of drie stellingen op Powerpoint formuleren om discussie eventueel op gang te brengen

16 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1614 april 2009 Facilitatoren Bewaken de tijd keihard: »10 minuten presentatie »20 minuten dialoog Parkeren vragen waar antwoord te lang duurt; antwoorden worden iig op www.rijkswaterstaat.nl/marktcontactdag gepubliceerdwww.rijkswaterstaat.nl/marktcontactdag Notulisten zijn aanwezig van betreffende dienst om vragen vast te leggen Zorgen voor optimale mix tussen »Zoveel mogelijk uit de markt te halen qua issues/vragen/ideeën »Beantwoorden van vragen live of later via internet »Zoveel mogelijk interactie »……

17 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1714 april 2009 Facilitatoren WD Workshop HWBP – Peter Meessen – Johan de Graaf – Kitty Hazeborg Workshop KRW – Tom vd Wekken – Udo Goedhart – Angelique Doedens Workshop Deltares – Gerard Blom – Cornelis Israel – Dheeradj Lachchi Workshop ontw. Werk WD –Wim Hoogenboom – Gerard Blom – Wilbert vd Schoor E-board Hosts 1 Jacolien Eijer 2 Gerard Blom 3 Arie Versluis 4 Cornelis Israel 5 Johan de Graaf 6 Udo Goedhart 7 Roeland Hillen 8 Monique Roskam 9 Paul Stortelder 10 Gijsbert de Boer (nog niet bevestigd)

18 Rijkswaterstaat AM en marktinschakeling1814 april 2009 Afstemming Presentator – facilitator – notulist stemmen van te voren met elkaar af over aanpak welke zij willen volgen Presentator stelt zelf presentatie samen conform dit gegeven format Presentator stemt presentatie ihkv uniformiteit af met John van der Haar Presentatie uiterlijk 8 april definitief aanleveren via de mail aan John van der Haar John zorgt dat presentatie op de laptop in de zaal in Spant! klaar staat Vragen: John van der Haar 06 – 22 93 50 63


Download ppt "14 april 2009 Assetmanagement en marktinschakeling MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Bert de Wit (DVS)/ Joris Volwerk (DI) RWS Programma Assetmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google