De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Assetmanagement en marktinschakeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Assetmanagement en marktinschakeling"— Transcript van de presentatie:

1 Assetmanagement en marktinschakeling
MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Bert de Wit (DVS)/ Joris Volwerk (DI) RWS Programma Assetmanagement (PAM) 14 april 2009

2 Assetmanagement: Wat is het?
Met kennis over de toestand van ons areaal, de risico’s in het functioneren daarin en de kosten om deze te minimaliseren / te vermijden afwegingen kunnen maken tussen aanvaardbare risico’s en beschikbare budgetten om op basis daarvan prestaties te kunnen afspreken en leveren. AM en marktinschakeling 14 april 2009

3 RWS streefbeeld bij Assetmanagement?
We hebben omvang en toestand areaal in beeld! We weten langjarig wat we moet doen en wat dat kost! We hebben door iedereen gedragen normen en kaders! 4. We maken transparante afspraken met opdrachtgever en eigenaar! 5. We werken publieksgericht! 6. We schakelen de markt optimaal in! De interne afspraken zijn transparant 8. We leren van onze ervaringen! AM en marktinschakeling 14 april 2009

4 SLA en management cyclus
AM en marktinschakeling 14 april 2009

5 Assetmanagement: Knelpunten
Areaalgegevens onvoldoende in beeld Programmering Meerjarig niet stabiel Risico’s per netwerk en over netwerken niet kunnen afwegen Geen duidelijke processtappen met heldere rolverdeling LD / RD-en BON (OBR) / BSN niet afgerond Nog niet voor alle (objecten binnen de) netwerken Positionering binnen SLA sturing nog niet eenduidig afgesproken Marktinschakeling: aansluiting met AM nog niet optimaal AM en marktinschakeling 14 april 2009

6 Bert de Wit, Henrik Hooimeijer, Marja Bakker, Jenne van der Velde
Hoe organiseren we het? Joris Al Bert de Wit, Henrik Hooimeijer, Marja Bakker, Jenne van der Velde John Plug Arjen Stoelinga Saskia Ligthart Joris Volwerk AM en marktinschakeling 14 april 2009

7 Programma Assetmanagement - Marktinschakeling
2) Robuuste Programmering 3) Heldere kaders (BON en BSN) 1) Gegevens op orde stuurinformatie Behoefte RWS Inkoop RWS Optimale benutting markt Markt Marktkennis (Inkoopstrategie) RWS Inkoopplanning AM 4)MI AM en marktinschakeling 14 april 2009

8 Marktinschakeling – RWS Toonaangevend OG
Rijkswaterstaat is een toonaangevende opdrachtgever Rijkswaterstaat is een resultaatgedreven, deskundige en vernieuwende organisatie waarmee het prima samenwerken is. Daartoe ontwikkelt RWS zijn opdrachtgeverschap, stimuleert marktpartijen in de vernieuwing en pakt door in de nieuwe werkwijze Professionaliseren opdrachtgeverschap Per kerntaak duidelijkheid geven over inzet van de markt Inkoop ondersteunt netwerkmanagement Inkopen op basis van een meerjarige programmering Integreren en opschalen van contracten Consistent en herkenbaar marktbeleid Realiseren van rijksacademie voor projectmanagement Stimuleren marktpartijen Vroegtijdig gebruiken denkkracht markt Ontwikkelen innovaties en nieuwe contractvormen in dialoog met de markt Opbouwen en benutten kennis van de markt Efficiënte inzet van de markt door tijdige communicatie Reduceren transactiekosten en loslaten buiten-proportionele eisen Organiseren en versterken relaties met kennisveld Doorpakken nieuwe werkwijze Dialoog met de markt in voorbereiding en uitvoering Functioneel specificeren Aanbesteden op kwaliteit, gebruikerstevredenheid, duurzaamheid en prijs Kwaliteitsborging door systeemgerichte contract-beheersing en invoeren past performance-systeem Sturen op houding en gedrag van medewerkers Investeren in het leerproces, zowel bij RWS als bij opdrachtnemers AM en marktinschakeling 14 april 2009

9 Overall ontwikkelingen Contracten
DBFM, D-/E&C en Prestatiecontracten ontwikkelen en worden meer op elkaar afgestemd. Inkoop (proces en content) verbeteren: Meer gerelateerd aan bedrijfsdoelen RWS Betere basis voor samenwerking OG-ON Meer ruimte van innovatie en oplosmogelijkheden ON Levert belangrijke basis input voor AM RWS RWS handelt landelijk consistent en met één gezicht Hierbij: Belangen van RWS als beheerder geborgd en gediend Landelijke diensten zijn kaderstellend en borgen uniformiteit Casus: Prestatiecontracten AM en marktinschakeling 14 april 2009

10 Contouren nieuw model prestatiecontract (Baseline)
Kern ingrediënten: Basis op UAV GC (basis ovk, VS1 en VS2) Functionele specificaties o.b.v. SE-structuur en RAMS(HE€P) Functie boom Objectenboom Aspect eisen Werk voor alle disciplines Taken (Regulier/Vast onderhoud) prestatie-eisen Activiteiten (Var. Onderhoud) o.b.v. risico inventarisatie t.a.v. gewenste prestaties en RWS opdracht Services (Informatievoorziening, Toestandinspecties, etc) Toepassing van SCB en EMVI Toepassing van Pins en Incentives op processen RWS schuift op in de waardeketen RWS focus op: Verkeersmanagement, Samenwerken stakeholders, Weggebruikers “Geel op de weg” Meer verantwoordelijkheden aan de markt, cooperatieve markt (meedenk-markt) Minder raakvlakkenmanagement door RWS Sterkere regie RWS op output/outcome AM en marktinschakeling 14 april 2009

11 Model P-contract Kern principes:
Proces inrichting : reële transactiekosten overdraagbaar maken risico’s behoud concurrentie Dialoog, Inlichtingen ? Model P-contract Afrondingsproces EMVI resultaten ? Regionale invulling P-contract Aankondiging, Selectie, Consultatie Participerende Inschrijvers Contractopname, Risico-inventarisatie Vaststelling Risico verdeling Aanbesteding, Gunning Start Werk Wat wil ik bereiken gedurende contract tijd ? Budget- en inhoudelijke toetsing Kern principes: Streven naar 80% vaste scope bij aanvang en voor looptijd contract (fixed price) Contractant voert vóór aanvang verificatie van toestand uit (bepaald zélf risico’s). Flexibiliteit aan vóór (inventarisatie) en achterkant (flexibele posten, budget reservering) van aanbestedingsproces Aannemer zwart/wit tijdgebonden verantwoordelijk voor areaal (relatie andere werken), of niet. RWS schuift op in de waardeketen RWS focus op: Verkeersmanagement, Samenwerken stakeholders, Weggebruikers “Geel op de weg” Meer verantwoordelijkheden aan de markt, cooperatieve markt (meedenk-markt) Minder raakvlakkenmanagement door RWS Sterkere regie RWS op output/outcome AM en marktinschakeling 14 april 2009

12 Interactie en discussie
Asset management is een belangrijke schepper van voorwaarden voor optimale marktbenutting. De marktsituatie en mogelijkheden van de markt zijn hierop ook van invloed Bediscuseer de Top 3 aandachts-/zorgpunten Van Marktpartijen bij RWS Van RWS bij marktpartijen AM en marktinschakeling 14 april 2009

13 Doelstelling Workshops
Markt laten kennismaken met betreffende Landelijke Dienst Markt laten kennismaken met een specifiek project/programma/ onderwerp waar de landelijke dienst mee bezig is. Verkennen wat ideeën/vragen/issues van de markt hierbij zijn en zo mogelijk antwoorden te kunnen geven. Verkennen wat de rol van de markt is/kan zijn bij het betreffende onderwerp We willen ons laten verrassen door de markt en waar mogelijk mogelijkheden te creëren om win-winsituaties te laten ontstaan. AM en marktinschakeling 14 april 2009

14 Huisstijl RWS Powerpoint-presentatie
Gebruik de RWS-huistijl (gele versie zoals deze); op te roepen via Powerpoint via huistijl-icoontje (linksbovenin de werkbalk ). Kies hier voor Presentatie Vervolgens organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Titel: Workshoptitel subtitel MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Naam presentator Dienst voluit (afkorting) AM en marktinschakeling 14 april 2009

15 Kader presentatie Totale tijdsduur workshop: 30 min (keihard)
Presentatie: 10 min =maximaal 3 à 4 sheets!!!!!! Beamer, Laptop is beschikbaar (meer nodig: vraag dit zsm!!!) Discussie/vragenstellen: 20 min; Dienst zorgt zelf bij iedere sessie voor notulisten en/of facilitatoren Facilitatoren worden geïnstrueerd de tijd keihard te bewaken Laatste sheet : Twee of drie stellingen op Powerpoint formuleren om discussie eventueel op gang te brengen AM en marktinschakeling 14 april 2009

16 Facilitatoren Bewaken de tijd keihard: 10 minuten presentatie
20 minuten dialoog Parkeren vragen waar antwoord te lang duurt; antwoorden worden iig op gepubliceerd Notulisten zijn aanwezig van betreffende dienst om vragen vast te leggen Zorgen voor optimale mix tussen Zoveel mogelijk uit de markt te halen qua issues/vragen/ideeën Beantwoorden van vragen live of later via internet Zoveel mogelijk interactie …… AM en marktinschakeling 14 april 2009

17 Facilitatoren WD Workshop HWBP – Peter Meessen – Johan de Graaf – Kitty Hazeborg Workshop KRW – Tom vd Wekken – Udo Goedhart – Angelique Doedens Workshop Deltares – Gerard Blom – Cornelis Israel – Dheeradj Lachchi Workshop ontw. Werk WD –Wim Hoogenboom – Gerard Blom – Wilbert vd Schoor E-board Hosts 1 Jacolien Eijer 2 Gerard Blom 3 Arie Versluis 4 Cornelis Israel 5 Johan de Graaf 6 Udo Goedhart 7 Roeland Hillen 8 Monique Roskam 9 Paul Stortelder 10 Gijsbert de Boer (nog niet bevestigd) AM en marktinschakeling 14 april 2009

18 Afstemming Presentator – facilitator – notulist stemmen van te voren met elkaar af over aanpak welke zij willen volgen Presentator stelt zelf presentatie samen conform dit gegeven format Presentator stemt presentatie ihkv uniformiteit af met John van der Haar Presentatie uiterlijk 8 april definitief aanleveren via de mail aan John van der Haar John zorgt dat presentatie op de laptop in de zaal in Spant! klaar staat Vragen: John van der Haar 06 – AM en marktinschakeling 14 april 2009


Download ppt "Assetmanagement en marktinschakeling"

Verwante presentaties


Ads door Google