De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een ELO als rode draad voor het leren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een ELO als rode draad voor het leren?"— Transcript van de presentatie:

1 Een ELO als rode draad voor het leren?
Het gebruik van in de master Leren & Innoveren 10 maart 2014, Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff

2 Presentatie Van een onderzoek naar de invoering van de elektronische leeromgeving in de educatieve master Leren & Innoveren: - Theoretisch kader - Onderzoeksvragen en methode - Resultaten - Conclusies - Discussie

3 Huidige generatie ELO’s
Huidige generatie ELO’s, ook wel ‘Digital teaching Platforms’ genoemd, zijn bedoeld om een sturend instrument te zijn in handen van de leraar, dus leraar gecentreerd Bedoeld voor een constructivistische manier van leren Bedoeld voor gepersonaliseerd leren Bedoeld om altijd te gebruiken, dus ook tijdens contacttijd (face-to-face)

4 Dede, Christopher & Richards, John (2012), Digital Teaching Platforms, Teachers College Press,
New York ISBN

5 Wat is een DTP precies? Een digitale omgeving voor docenten en studenten Bevat het curriculum (wat moet er geleerd worden) en de toetsing (hoe wordt er beoordeeld) Ondersteunt real-time leraar-gestuurde interactie Veronderstelt on-to-one computing, d.w.z. elke student een laptop/tablet, en de leraar een laptop/tablet en een digibord bron: Van der Hoeff (2013) De ELO als rode draad in het onderwijs. In: Bolhuis & Van der Hoeff. (2013) Onderwijs met ICT: Leren lesgeven met technologie. Bussum: Coutinho.

6 Technologie integreren in alle delen van het schooljaar
9 sleutelfactoren bij invoering van technologie in het onderwijs (de belangrijkste 4) Technologie integreren in alle delen van het schooljaar schoolleiders beheersen change-management Dagelijks online samenwerken door leerlingen/studenten Technologie minstens wekelijks integreren in het kern-curriculum Greaves, T.; Hayes, J.; Wilson, L.; Gielniak, M.; & Peterson, R., e Technology Factor: Nine Keys to Student Achievement and Cost-Effectiveness, MDR

7

8 Onderzoek Hoe wordt de ELO in de educatieve master gebruikt?
Met de deelvragen: Wat is de visie op het gebruik van de elo? Wat zijn de intenties m.b.t. de invoering van de ELO? Hoe wordt de elo door docenten geïnterpreteerd? Wat is van de intenties terug te zien in het onderwijs? Hoe wordt dit door studenten ervaren en wat is het resultaat daarvan? Van den Akker, J. (2005). Curriculum development re-invented: evolving challenges for SLO. In: Curriculum development re-invented. Letschert, J. (Ed). Enschede: SLO.

9 Onderzoek Mixed method (Digitale vragenlijst, Interview, log-files).
Ontwikkelaars: N = 6 Docenten: N = 11 Studenten: N = 117, Vragenlijst 1: N = 5: Eigen vragenlijst naar gebruik ELO Vragenlijst 2: N = 18: LICTO-vragenlijst

10 Wat is de Visie op gebruik ELO?
De ontmoeting staat bij de Master Leren en Innoveren centraal. Dit is de ontmoeting met docenten, lectoren en medestudenten. Naast de ontmoeting is studeren belangrijk. Dit gebeurt individueel en groepsgewijs. Zowel de ontmoeting als het studeren wordt digitaal ondersteund en/of uitgebreid. Het digitale deel is op elk moment, vanaf elke plaats op elk device te ontsluiten.

11 Gevolgen voor de ELO Nadruk op naslagfunctie Nadruk op eenvormigheid
BOYD Andere functies mogen: Groepsruimte, waarin documenten worden gedeeld Discussie-fora Diagnostische toetsen

12 Intenties m.b.t. de ELO 2012: Blackboard 7 -> Blackboard ?
2012: Europese aanbestedingstraject April 2013: nieuwe ELO: Mei - September invoering ELO Mei inrichting ELO Juni scholing key-users Juli - september scholing docenten

13 Invoering ELO II Scholing MLI door key-user in de vorm van werksessies
Veel on-the-job ondersteuning door korte lijntjes Video’s op YouTube, bijvoorbeeld: Afspraken over de opzet Controle en rapportage over de opgezette onderwijseenheden.

14 Instructie

15 Rapportage

16 Hoe wordt de ELO door docenten geïnterpreteerd?
- Bij aanvang was de opzet gelijk - Na een half jaar, zijn er verschillen in opzet - Maar niet alleen in opzet. Ook in gebruik Master Projecten Innovatie Begeleiden Compex Som 2961 1510 631 413 2333 Gemddelde 58,05 29,61 12,37 8,10 45,75 St.dev 31,24 21,48 11,08 15,41 31,38

17

18 Docenten, direct na de invoering:
‚Ik voel me slecht thuis in de ELO. Ik kijk er zo min mogelijk in’ ‚Het kost me veel tijd om alles goed er in te krijgen’ ‚Ik krijg goede reacties van studenten’ ‚Prettige leeromgeving, studenten zijn blij met de opzet’ ‚Ik heb alles te snel in willen zetten. Niet alles werkt goed. De hele invoering is veel te gehaast gebeurd’

19 Docenten, na een half jaar:
‚Ik gebruik de ELO alle lessen. Ik zou zo langzamerhand ook wel wat meer er mee willen doen’ ‚Ik gebruik de ELO niet veel. Maar waarom zou ik? De ELO is een hulpmiddel, geen doel?’

20 Kort scholingsmoment Gebruik van Webtools in o.a. Answergarden, titan-pad, socrative. Gebruik van log-files om zicht te krijgen op de mate waarin een student actief is in de onderwijseenheid

21 Gebruik door studenten (vragenlijst n = 51)

22 Gebruik digitale middelen door studenten in hun eigen lespraktijk (vragenlijst, N = 18)

23 Conclusies Visie: fysieke omgeving is leidraad, digitale omgeving is daaraan ondergeschikt. Intenties: Gericht op een geordende ELO, BOYD-ready Docenten: op orde, maar gaan daarna ieder op zijn eigen wijze mee aan de gang. De één voelt zich er thuis, de ander niet. Gebruik: heel verschillend Studenten: maken er ook heel verschillende gebruik naar

24 Vervolgonderzoek Hoe waarderen studenten de ELO?
Diepte interview met een negental studenten die respectievelijk weinig gebruiken, middelmatig gebruiken en veel gebruiken.

25 Vervolgstap Herziening visie? Integreren met didactiek bijeenkomsten?
Groepselementen gebruiken (Opslag documenten, discussie-fora) Sociale aanwezigheid: afspraken maken

26 Literatuur Dede, C & Richards, J. (2012), Digital Teaching Platforms, New York, Teachers College Press Droste, J. (2003). Het kiezen van een elektronische leeromgeving. Den Bosch: Cinop. Higgins, S. (2003). Does ICT improve learning and teaching in schools? London: BERA. Kennisnet (2013). Vier in balans. De laatste stand van zaken van ict in het onderwijs. Zoetermeer: Kennisnet. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practicies in online learning: a meta-analysis and review of online learning studies. Washington: U.S. Department of Education. Liao, Y.C. & Hao, Y. (2008). Large-scale studies and quantative methods. In: Voogt, J. & Knezek, G. International Handbook of information technology in primary and secundary education. p Onderwijsraad (2011). Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs. Den Haag: SDU. Strijker, I. & Van ‚t Riet, P. (2012). De LICTO-schaal voor ICT-gebruik docenten. Zwolle: Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Van den Akker, J. (2005). Curriculum development re-invented: evolving challenges for SLO. In: Curriculum development re-invented. Letschert, J. (Ed). Enschede: SLO. Van der Hoeff, A. (2013). De ELO als rode draad voor het leren. In: Bolhuis, E. & Van der Hoeff, A. (2013) Onderwijs met ICT: Leren lesgeven met technologie. Bussum: Coutinho. Voogt, J. & Roblin, N.P. (2012). Effectiviteit van leermaterialen in het voortgezet onderwijs: een literatuurstudie. Enschede: Universiteit van Twente.


Download ppt "Een ELO als rode draad voor het leren?"

Verwante presentaties


Ads door Google