De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graafschap College Focus op Intensivering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graafschap College Focus op Intensivering"— Transcript van de presentatie:

1 Graafschap College Focus op Intensivering
14 mei 2012

2 Graafschap College Ruim 180 soorten opleidingen
Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa 9000 jonge mensen én volwassenen Meer dan 40 studierichtingen Ruim 180 soorten opleidingen Ruim 7900 deelnemers in de beroepsopleidingen en ruim 1100 in de educatie 784 medewerkers

3 Onderwijssectoren Bol / Bbl Sector Techniek & Informatica Bol / Bbl
Sector Economie & Dienstverlening Bol / Bbl Sector Zorg & Welzijn Educatieve programma’s Sector Educatie & Participatie

4 Focus op Kracht De 7 focuslijnen; stand van zaken
Aanbod; macrodoelmatigheid en portfolio Inhoud; Student-begeleiding Professionalisering van mensen en systemen Verbeterde bedrijfsvoering Kwaliteit & Toezichtskader Veranderingen in de bekostiging

5 2012 2014 Sterke professional in een professionele organisatie
Toon aangevend partner in de regio Stimuleren van een leven lang leren Rendement uit talent Innovatie door creativiteit Sterke professional in een professionele organisatie (gemiddeld)hoger opleidings niveau van de regio beter aansluiten bij toekomstig onderwijs in de regio meer hoger opgeleiden afleveren aan de regio gemakkelijker door stromen naar een hoger diploma verbeteren van de toegangs Mogelijk heden tot een beroeps opleiding Nieuwe of verbeterde onderwijs inhoud Meer in control door beter systeem kwaliteitsborging actuelere inrichting van het onderwijs (werkvormen) meer mensen met een diploma (100%) Nog uit te werken ‘professionalisering; lijn4 Beter weten waar wie/hoe ver is 2012 2014 Herijkte Onderwijsvisie majeure projecten starten (doelen benoemen, uitwerken) risico analyse van landelijk vs. Regiobelang .. % vergroten van deelname aan overleg HBO met Saxion, RxH continueren en verstevigen van de regierol in profijt implementeren koepelnotitie (beleid studentbegeleiding) in alle sectoren nieuwe regels implementeren taal engels rekenen in alle opleidingen Inrichting en ingebruik name van het loopbaanplein voor alle sectoren Ontwikkeling bedrijfsmodel (processen) Integraal systeem voor kwaliteitsborging in álle sectoren & diensten Centrale examinering faciliteiten &invoering voor alle opleidingen Ontwikkelen & aanbieden van VAVO-VWO (N studenten met een diploma?) Ontwerpen & aanbieden van n Ad trajecten interne structuur efficient inrichten (maat?) Ontwikkelen & aanbieden van . N entree opleidingen (aapassing) Onderwijs logistieke systemen Curricula aanpassen in het kader van Verkorten &i ntensiveren kwalificatstructuur voor alle opleidingen

6 Anticiperen: Tijdpad per activiteit

7 Anticiperen: Wat kost de omslag
Onderlegger berekening intensiveren/ verkorten aantal factor / ratio entree opleidingen 14 4340 ontwerpen 1:10 160 ontwikkelen 1:01 150 intensiveren 132 substantieel 25 310 7750 marginaal 102 15300 verkorten 5 1550 28940

8 Anticiperen: Communiceren
Maandelijkse focusbijeenkomsten Standaardpresentaties Werkgroepen langs de lijnen, met de lijn Thema nummers Portaal: Expertiseplein 2.0 Graafschap Academie 2.0

9 Intensiveren Bewustzijn – kennis wat wordt gevraagd
Samen problemen verkennen en oplossen Ondersteunen met hulpmiddelen en mensen Ontwikkeling communicatie

10

11

12

13

14

15 De stippellijnen…..

16 varianten ideeën

17 inrichtingsmodellen

18 Wat gaan we doen: intensivering
Doel: wat wordt gevraagd In kaart brengen van ideeën & oplossingen ; Benodigheden: Wetkaarten (wettelijke regeling) Kaarten Inrichtingsmodellen Vellen Oplossingsvarianten, ideeën en Werkwijze: Kom samen tot nieuwe oplossingsvarianten voor de verschillende opleidingen. Beschrijf en deel tips, ervaringen, dilemma's

19 Stappen Verkennen en analyseren
Inplannen verplichte Onderwijstijd (700 uur in het eerste jaar wat betekent dit voor de verdeling van de onderwijstijd in de overige leerjaren?) Kiezen BPV model (afhankelijk van voorkeuren bedrijven, voorkeur voor studenten, Blok/Lintstage of een combinatie van beide) Keuze maken organisatie (Studiedagen, projectweken, toetsweken, vergaderweken) hoe zet je dit in?

20 Problemen & Dilemma’s Vakmanschap ontstaat met name ook op de werkplek, door meer onderwijstijd ten koste van praktijktijd, verkeerde tendens bepaalde bpv modellen kunnen niet meer worden uitgevoerd Blokstages in het eerste jaar kunnen nauwelijks meer (voor overige weken 36 uur lesuren plannen…) Definitie van onderwijstijd aan verandering onderhevig ? Moderne vakmanschap te hoge druk op de teamorganisatie (grotere lestaak, minder tijd voor het resultaat gerichte teams); managers les geven…. Noodzaak tot standaardiseren vs. Professioneel statuut (de autonomie van docententeams) Intensiveren is geen intensiveren; dezelfde lesstof in meer tijd (de-intensiveren, extensiveren) Opnieuw ordenen/ ontwerpen van bestaande opleidingen in staande budgetten die weinig ruimte bieden

21 Te verkennen oplossingen
POU en PEL, versoepeling onderwijstijd Avond – zaterdagopenstelling ook voor BOL (cao veranderen, professioneel statuut) LB projecten op ‘straat’ (landelijke projecten en ideeën bank) Docent en student meer in het studiecentrum (dilemma van de ophokuren) gebruik de laatste 2 weken van het jaar die nu veelal zijn voor vergaderen voor de start van de stage als introductie

22 Docenten inroosteren in het studiecentrum dan kunnen de uren meegeteld worden als onderwijstijd. (nadeel: ’ ophokuren’) Oplossingen liggen veelal buiten het schoolgebouw, het is nodig om out of the box te denken (Creativiteit, inzet POU uren, projectweken, e.v.t. generieke vakken meer digitaal aanbieden) . Het onderzoeken van andere indelingen van het schooljaar ( wanneer begin je, wanneer stop je, wat ga je nog plannen aan symposia, studiedagen, toetsweken, projectweken, vakantie etc) Speelruimte hoe plan je de BPV achter elkaar? Met een creatieve aanpak kan de contacttijd flexibel gepland worden. Clusteren; gemeenschappelijk eerste jaar Taal & rekencentrum Opleidingsmanagers en sectordirectie, kunnen weer voor een deel les geven of nemen coördinerende taken over van docenten.

23 Open vragen Wat kost de omslag (per opleiding geschat) op en wie betaalt deze? Meerdere cohorten naast elkaar; hoe doen we dat?


Download ppt "Graafschap College Focus op Intensivering"

Verwante presentaties


Ads door Google