De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graafschap College Focus op Intensivering 14 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graafschap College Focus op Intensivering 14 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Graafschap College Focus op Intensivering 14 mei 2012

2 Meer dan 40 studierichtingen Ruim 180 soorten opleidingen Ruim 7900 deelnemers in de beroepsopleidingen en ruim 1100 in de educatie 784 medewerkers Graafschap College Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa 9000 jonge mensen én volwassenen

3 Sector Techniek & Informatica Sector Economie & Dienstverlening Sector Zorg & Welzijn Sector Educatie & Participatie Bol / Bbl Educatieve programma’s Onderwijssectoren

4 Focus op Kracht De 7 focuslijnen; stand van zaken 1.Aanbod; macrodoelmatigheid en portfolio 2.Inhoud; 3.Student-begeleiding 4.Professionalisering van mensen en systemen 5.Verbeterde bedrijfsvoering 6.Kwaliteit & Toezichtskader 7.Veranderingen in de bekostiging

5 2012 2014 Ontwikkeling bedrijfsmodel (processen) (aapassing) Onderwijs logistieke systemen (aapassing) Onderwijs logistieke systemen Toon aangevend partner in de regio Stimuleren van een leven lang leren Rendement uit talent Innovatie door creativiteit Sterke professional in een professionel e organisatie.. % vergroten van deelname aan overleg HBO met Saxion, RxH.. % vergroten van deelname aan overleg HBO met Saxion, RxH interne structuur efficient inrichten (maat?) interne structuur efficient inrichten (maat?) Ontwikkelen & aanbieden van VAVO-VWO (N studenten met een diploma?) Ontwikkelen & aanbieden van VAVO-VWO (N studenten met een diploma?) beter aansluiten bij toekomstig onderwijs in de regio Beter weten waar wie/hoe ver is actuelere inrichting van het onderwijs (werkvorm en) actuelere inrichting van het onderwijs (werkvorm en) gemakkelijke r door stromen naar een hoger diploma verbeteren van de toegangs Mogelijk heden tot een beroeps opleiding verbeteren van de toegangs Mogelijk heden tot een beroeps opleiding Nieuwe of verbeterde onderwijs inhoud Nieuwe of verbeterde onderwijs inhoud meer mensen met een diploma (100%) (gemiddeld)hoger opleidings niveau van de regio (gemiddeld)hoger opleidings niveau van de regio meer hoger opgeleiden afleveren aan de regio majeure projecten starten (doelen benoemen, uitwerken) Ontwerpen & aanbieden van n Ad trajecten continueren en verstevigen van de regierol in profijt risico analyse van landelijk vs. Regiobelang Inrichting en ingebruik name van het loopbaanplein voor alle sectoren implementeren koepelnotitie (beleid studentbegeleid ing) in alle sectoren Ontwikkelen & aanbieden van. N entree opleidingen Herijkte Onderwijsvisie Curricula aanpassen in het kader van Verkorten &i ntensiveren kwalificatstruc tuur voor alle opleidingen Meer in control door beter systeem kwaliteitsb orging Integraal systeem voor kwaliteitsborgi ng in álle sectoren & diensten Nog uit te werken ‘profession alisering; lijn4 nieuwe regels implementere n taal engels rekenen in alle opleidingen nieuwe regels implementere n taal engels rekenen in alle opleidingen Centrale examinering faciliteiten &invoering voor alle opleidingen

6 Anticiperen: Tijdpad per activiteit

7 Anticiperen: Wat kost de omslag Onderlegger berekening intensiveren/ verkorten aantal factor / ratio entree opleidingen14 4340 ontwerpen 1:10160 ontwikkelen 1:01150 intensiveren132 substantieel25 310 7750 marginaal102 150 15300 verkorten5 310 1550 28940

8 Anticiperen: Communiceren Maandelijkse focusbijeenkomsten Standaardpresentaties Werkgroepen langs de lijnen, met de lijn Thema nummers Portaal: Expertiseplein 2.0 Graafschap Academie 2.0

9 Intensiveren Bewustzijn – kennis wat wordt gevraagd Samen problemen verkennen en oplossen Ondersteunen met hulpmiddelen en mensen Ontwikkeling communicatie

10

11

12

13

14

15 De stippellijnen…..

16 varianten ideeën

17 inrichtingsmodellen

18 Wat gaan we doen: intensivering Doel: wat wordt gevraagd In kaart brengen van ideeën & oplossingen ; Benodigheden: -Wetkaarten (wettelijke regeling) -Kaarten Inrichtingsmodellen -Vellen Oplossingsvarianten, ideeën en Werkwijze: Kom samen tot nieuwe oplossingsvarianten voor de verschillende opleidingen. Beschrijf en deel tips, ervaringen, dilemma's

19 Stappen Verkennen en analyseren – Inplannen verplichte Onderwijstijd (700 uur in het eerste jaar wat betekent dit voor de verdeling van de onderwijstijd in de overige leerjaren?) – Kiezen BPV model (afhankelijk van voorkeuren bedrijven, voorkeur voor studenten, Blok/Lintstage of een combinatie van beide) – Keuze maken organisatie (Studiedagen, projectweken, toetsweken, vergaderweken) hoe zet je dit in?

20 Problemen & Dilemma’s Vakmanschap ontstaat met name ook op de werkplek, door meer onderwijstijd ten koste van praktijktijd, verkeerde tendens – bepaalde bpv modellen kunnen niet meer worden uitgevoerd – Blokstages in het eerste jaar kunnen nauwelijks meer (voor overige weken 36 uur lesuren plannen…) Definitie van onderwijstijd aan verandering onderhevig ? Moderne vakmanschap te hoge druk op de teamorganisatie (grotere lestaak, minder tijd voor het resultaat gerichte teams); managers les geven…. Noodzaak tot standaardiseren vs. Professioneel statuut (de autonomie van docententeams) Intensiveren is geen intensiveren; dezelfde lesstof in meer tijd (de- intensiveren, extensiveren) Opnieuw ordenen/ ontwerpen van bestaande opleidingen in staande budgetten die weinig ruimte bieden

21 Te verkennen oplossingen POU en PEL, versoepeling onderwijstijd Avond – zaterdagopenstelling ook voor BOL (cao veranderen, professioneel statuut) LB projecten op ‘straat’ (landelijke projecten en ideeën bank) Docent en student meer in het studiecentrum (dilemma van de ophokuren) gebruik de laatste 2 weken van het jaar die nu veelal zijn voor vergaderen voor de start van de stage als introductie

22 Docenten inroosteren in het studiecentrum dan kunnen de uren meegeteld worden als onderwijstijd. (nadeel: ’ ophokuren’) Oplossingen liggen veelal buiten het schoolgebouw, het is nodig om out of the box te denken (Creativiteit, inzet POU uren, projectweken, e.v.t. generieke vakken meer digitaal aanbieden). Het onderzoeken van andere indelingen van het schooljaar ( wanneer begin je, wanneer stop je, wat ga je nog plannen aan symposia, studiedagen, toetsweken, projectweken, vakantie etc) Speelruimte hoe plan je de BPV achter elkaar? Met een creatieve aanpak kan de contacttijd flexibel gepland worden. Clusteren; gemeenschappelijk eerste jaar Taal & rekencentrum Opleidingsmanagers en sectordirectie, kunnen weer voor een deel les geven of nemen coördinerende taken over van docenten.

23 Open vragen Wat kost de omslag (per opleiding geschat) op en wie betaalt deze? Meerdere cohorten naast elkaar; hoe doen we dat?


Download ppt "Graafschap College Focus op Intensivering 14 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google