De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 Oriëntatie Bodem en Ondergrond Overzicht modulen: 1. integrale duurzame gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 draagfunctie 3.2 ondergronds bouwen 4.1 archeologie 4.2 landschap en bewoningsgeschiedenis (geologie/geomorfologie) 5.1 milieukunde (leefomgevingsvraagstukken) 5.2 ruimtelijke ordening en planologie (integrale gebiedsontwikkeling)

3 Module 2.1 Bodem en Ondergrond

4 Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling in 5 fasen

5 De bodem en ondergrond van Nederland door de ogen van een civiel ingenieur

6 Nederland een creatie tussen water en dijken zand klei veen en water

7 De bodem van Nederland is ontstaan uit het water De Haarlemmermeerpolder, 1852 Amsterdam Airport

8 Bodemeigenschappen volgen uit: De geologische vorming van Nederland Eigenschappen van zand, klei en veen Draagvermogen en vervormingen

9 De geologische vorming van Nederland Nederland als resultaat van sedimentatie De ingenieur wenst een voorspelbaar grondgedrag

10 De opbouw vanaf de laatste ijstijd Onderliggende pleistocene afzettingen: de fundering voor bouwend Nederland Niveau pleistoceen: west NL ca. 20m –NAP, (Amsterdam ca. 55m –NAP) oost NL aan oppervlakNAP 15 m -NAP De eerste strandwallen ca 10.000 jr geleden Het huidig duinniveau 20 m -NAP Oud Hollands veen

11 De opbouw vanaf de laatste ijstijd Vooral in het westen ontstaat veenvormingNAP 5 m -NAP De zee wint terrein Het huidig duinniveau klei en zand en veen ca 7.000 jr geleden

12 De opbouw vanaf de laatste ijstijd Achter de strandwallen afzettingen van klei, zand en veen Vooral in het westen ontstaan zware veenlagenNAP Oude en jonge strandwallen Klei, zand en veen Zware veenlagen De huidige situatie

13 Gewenst proces Duurzame grondeigenschappen In alle richtingen hetzelfde gedrag De tijd als vriend ? Duurzaam Grondgebruik

14 Eigenschappen van zand Materiaal in Nederland: kwarts kwarts is harder dan staal Duinzand: gladde afgeronde korrels Rivierzand: ruwe hoekige korrels

15 Eigenschappen zand Afmetingen zandkorrels: 0,063 mm tot 2,00 mm Poriëngehalte: 40 á 50 % nat zand kan dus voor 50% uit water bestaan Gewicht nat: 1700 tot 2000 kg/m³ Samendrukbaarheid: gering

16 Eigenschappen van klei Een mengsel van kleiplaatjes en silt (fijn zand) Materiaal meestal Aluminiumsilicaten De potklei onder Groningen, de Löss van Limburg en de blauwe Zeeuwse klei verschillen in eigenschappen

17 Eigenschappen van klei Afmetingen kleideeltjes < 0,003 mm Poriëngehalte: 60% of meer klei kan dus voor meer dan 60% uit water bestaan maar is slecht waterdoorlatend Uitdroging verandert de structuur Gewicht nat: 1400 tot 1700 kg/m³ Samendrukbaarheid: groot

18 Eigenschappen van veen Veenlagen in het zand van Maasafzettingen ten oosten van Raamsdonksveer veen is zetting gevoelig en laat moeilijk water door

19 Eigenschappen van veen Materiaal van plantenresten: heide, mos, riet, bos en mengsels Gewicht (nat): 1000 á 1400 kg/m³ Waterdoorlatendheid: verticaal slecht; horizontaal soms vijf maal zo groot Uitdroging verandert de structuur Samendrukbaarheid: zeer groot

20 Draagvermogen en vervorming tot 2050 Grote verschillen Verwachting daling en stijging van Nederland tot 2050 Bron “De ondergrond van Nederland”. TNO

21 Terreinonderzoek volgens SBR 50 Kennis van de bodem verzamelen Kaarten, ervaringen en geotechnisch onderzoek Historie van terrein en gebouwen Hydrologische gegevens verzamelen Verkennen van terrein In kaart brengen van obstakels Onderzoek belendingen Milieuonderzoek

22 De Waalhaven De Waalhaven wordt voor de komende 30 jaar gezien als een kansrijk gebied om inhoud te geven aan de uitbreiding van Rotterdam Daarom dient dit gebied als referentie voor mogelijk te verrichten onderzoek

23 Kennis van de bodem Stafkaart 2001 Hoogheemraadschap Schieland 1660 TMK 1906

24 De bodemkaart van Nederland De WaalhavenBergschenhoekEen detail

25 m.b.v. grond- boringen Een profiel onder Rotterdam ophoogzand jonge klei veenkleiïgzand

26 Grondonderzoek ON SITE ConusweerstandWrijvingsgetal % Wrijving (MPa) Mv N.A.P. – 0,60 m Boorprofiel – 5, 0 – 10, 0 – 15, 0 – 20, 0 – 25, 0 – 30, 0 Capaciteit per niveau reserveren Interactie met constructeur

27 Laboratoriumonderzoek ’’ c  ’’ n ’’ 1 ’’ 1 Bezwijken in de rode zone  ’’ 1 ’’ 2 ln p p2p2 zz p1p1 p3p3 1 dag 10 dagen 2 2 3 3 100 dagen

28 De historie van terrein en opstallen 18,6 km kaden voor zeeschepen 287 kranen en 17 laadbruggen fase1 fase2

29 Altijd on site verkennen

30 Zware gewapend betonnen opstal

31 Stokoude kademuren, gefundeerd op caissons

32 Hoogtelijnen en milieuaspecten Grote verschillen in diepte Milieuaspecten Oude bommen en munitie

33 Alternatieve locaties ? Stafkaart 2001 TMK 1906

34 Geo- hydrologische gegevens De bovenste isohypsen onder Dordrecht Isohypsen indiceren grondwaterstromingen 1,40 m - NAP 1,20 m - NAP 1,00 m - NAP 0,80 m - NAP 0,60 m - NAP 0,40 m - NAP

35 Nieuw land Bij het creëren van nieuw land voer men zelf de eigenschappen aan Maasvlakte II De nieuwe diepzeehaven van Rotterdam, 50 hectare

36 Zand deponeren Het soort zand en de wijze van deponeren bepalen de eigenschappen Walpersen (met bulldozer verdicht) Rainbowen (los gestort)


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google