De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Studiedag Zwolle Het archiveringssysteem van de toekomst: Wat vraagt de digitale samenleving van de div-ers? 30 september 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Studiedag Zwolle Het archiveringssysteem van de toekomst: Wat vraagt de digitale samenleving van de div-ers? 30 september 2004."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Studiedag Zwolle Het archiveringssysteem van de toekomst: Wat vraagt de digitale samenleving van de div-ers? 30 september 2004

3 2 Competenties DIV Het vermogen om de life-cycle van de documentaire informatievoorziening te regelen en uit te voeren ten behoeve van een organisatie (onderdeel)

4 3 Postbehandeling- en Archiveringsproces Creatie Intern en Verzending Registratie Behandeling Correspondentie Verzending Archivering (bevriezing) en Overbrenging Centraal Archief Raadpleging Bewaren Vernietigen Ontvangst Overbrenging Gem Archief Advies en Inspectie

5 4 Wat is DIV Theoretisch Functioneel Praktisch Life-cycle Creëren produktie verwerven identificeren Registreren ontsluiting reproductie afhandelen Ordenen archiveren raadplegen bewaren beveiligen vervangen vernietigen bewerken beschrijven overbrengen Documentgebonden informatievoorziening in relatie met de ‘business’

6 5 Records Continuum

7 6 Realiseren Doeltreffende DIV 1.Beleidsregels 2.Processen (div, documenten en applicaties) 3.Invoering/onderhouden 4.Handhaving operationeel tactisch strategisch operationeel tactisch

8 7 Intermezzo 1 Uit Onderzoek Blijkt: 1.Vooral strategische doelen mee realiseren en organisatieverandering 2.Personeelsontwikkeling Er kan veel meer!

9 8 Hoe Mgt en P&O effectiever implementeren Planmatige aanpak (proces) Brede(re) doelen stellen: top 2 –Verbetering dienstverlening en gedragsverandering realiseren Draagvlak ‘doorslaggevend’ Medewerkers zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling (vergelijk met situationeel leidinggeven)

10 9

11 10 Div-cases 1.Stichting Centraal Woningbeheer Den- Haag 2.Gemeente Leiderdorp (tekstverwerking) 3.Vestia Rotterdam 4.VIDI Vrom 5.Competenties medewerkers en leidinggevenden gemeente Delft 6.Gemeente Ede

12 11 Cases vervolg 7.Advertenties 8.www.Divaprofielen.nl 9.VHIC beschrijvingen 10.NGI functies in de informatica 11.Orde op zaken, zaken op orde 12.Politie Amsterdam Amstelland 13.Ministerie van EZ

13 12 Intermezzo 2 Een kort moment van bezinning: 1.Wat zie ik? 2.Wat denk ik ervan? 3.Wat doe ik ermee?

14 13 Div nu en straks Case Ministerie VROM VIDI (VROM Informatievoorziening Digitaal) DIGIDIV (Digitale Div-er)

15 14 Het ontwikkelen van een functiehuis voor die medewerkers die te maken hebben met de (Documentaire) informatievoorziening in de nieuwe digitale infrastructuur van VROM Doelstelling deelproject Verkenning Functiebeschrijvingen VIDI

16 15 Hoe is VIDI te werk gegaan? DIV: de Workshops Inventarisatie toekomstige taken Input P-traject Regelgeving: ISO 15489 + REMANO Extern: Digitaliseringsprojecten bij andere organisaties Intern: Analyse Bedrijfsprocessen + Functiebeschrijvingen

17 16 Workshop: oude situatie

18 17 Workshop: nieuwe situatie

19 18 Workshop: discussiepunt

20 19 Nu: Post openen en selecteren Registreren Dossiervormen Rappelleren Uitlening Overplaatsen Opbrengst van de workshops Straks: Scannen Toekennen metadata Koppelen aan werkproces Workflow toepassen Kennisoverdracht + autorisaties Verplaatsen digitale bestanden

21 20 Registreren: begeleiden behandelaar + beheren tabellen Dossiervormen:inrichten en onder- houden werkprocessen Dossiers uitlenen:presenteren zoekresultaten Papier bewaren: gegevensbeheer Conclusie: wat gaat er veranderen?

22 21 Resultaat: Standaardfuncties 1.Digitaal documentair informatieverzorger (DigiDIVer) 2.Teamleider DIV 3.Senior Adviseur DIV

23 22 DigiDIVer (controle op) koppelen van documenten aan werkprocessen Pro-actief zoeken en presenteren van informatie Ondersteunen van gebruikers bij toepassen van systeem

24 23 Competenties DigiDIVer Leervermogen Anticiperen Overtuigingskracht Organisatie sensitiviteit Aanpassingsvermogen/schakelen Initiatief Analytisch vermogen Samenwerken

25 24 Teamleider DIV Coördinatie decentrale DigiDIVers; Coördinatie digitale informatievoorziening; Relatiebeheer naar de diensten/directie.

26 25 Competenties Teamleider DIV Aanpassingsvermogen/schakelen Netwerkvaardigheid Interpersoonlijke Sensitiviteit Overtuigingskracht Samenbindend leiderschap Coachend leidinggeven

27 26 Senior Adviseur DIV ontwikkeling en implementatie van beleid en beheersregels het ontwerpen en beheren van RIO’s en BSD’s projectmanagement op DI- gebied en ondersteunen directies bij DI-vraagstukken.

28 27 Voorgestelde competenties senior adviseur Samenwerken Aanpassingsvermogen/schakelen Resultaatgerichtheid Organisatiesensitiviteit Helicopterview Netwerkvaardigheid Analytisch vermogen Leervermogen Overtuigingskracht

29 28 Wat vinden wij van VIDI? Wordt u DIGIDIV-er?

30 29 Kansen DIV/Facilitaire Zaken (1) 1.Registreren is ‘oud’: afhandelen is ‘hot’ DIV Afd. XYZ Stap A Stap B Stap C Stap D Stap E Horizontale applicatielaag of DMS Verticale applicatielaag Compleet dossier Zicht op behandelaar Midoffice-laag (bv XML) KA-laag Dossier

31 30 Kansen DIV/Facilitaire Zaken (2) 2.Regelen van DIV-functie 3.Archiveren (advies en uitvoering) 1.Documenten 2.Informatiebestanden 3.Content (web)sites 4.Multi-channel management 5.‘Control’ en Audit van INK-DIV

32 31 Vaardighedenspel Indelen in 4 groepen ‘Centraal in dit spel staat de DIV- functionaris’.

33 32 Spelen 1.Om beurten een kaart pakken 2.Nadenken over betekenis en belang 3.Zo,ja in welke situaties? 4.Hoe vaak in gebruik 5.Speler spreekt: anderen reageren 6.Maak drie rijen (boven vaak, regelmatig midden, soms onder)en geef ‘mate van beheersing’ (links rechts) 7.Indien nvt voor functie apart leggen

34 33 Speeltafel vaardigheden voor de DIV MatigExcellent Vaak Regelmatig Soms Gebruik Beheersing

35 34 Vaardighedenspel Afronding: 1.Speel door tot kaarten 5 kaarten in ‘vaak’ rij liggen 2.Over welke kaarten gemakkelijk / lastig eens geworden? 3.Bekijk de drie rijen: heroverweging? Van wie zouden we dat dan kunnen leren?

36 35 Div competent! OF VERDAMPT! Maar natuurlijk niet als het aan ons ligt Een ander doet het niet!


Download ppt "1 Studiedag Zwolle Het archiveringssysteem van de toekomst: Wat vraagt de digitale samenleving van de div-ers? 30 september 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google