De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s."— Transcript van de presentatie:

1 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s

2 GEOGENIE ASO 3&4 Leerplandoelen Door analyse van beelden, van kaarten en van andere informatiebronnen mogelijkheden, moeilijkheden en ecologische problemen van energiewinning in Siberië nagaan. (ET 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 21) Leerinhouden - lokalisatie van Siberië op kaarten van Eurazië en op wereldfacetkaarten - kenmerken van taiga en toendra - beperkingen voor de ontginning en het transport in Siberië door natuurlijke omstandigheden en de grote afstanden - gevolgen voor mens, milieu en natuur Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek

3 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Situeer Siberië in het gradennet en binnen Rusland. In het gradennet Noord: ± 75°N Zuid: ± 50°N West: ± 60°O Oosten: ± 170°W Binnen Rusland Ten westen van het Oeralgebergte

4 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Situeer Siberië binnen de natuurlijke en administratieve grenzen. Noordelijke IJszee Oeral Beringzee China-Mongolië

5 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Situeer Siberië binnen de klimaatzones (zie eerste lessen). koud gematigd

6 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Situeer Siberië binnen de vegetatiezones (zie eerste lessen). taiga ijswoestijn toendra gemengd woud

7 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek In welke drie gebieden wordt Siberië ingedeeld? Benoem telkens de overwegende reliëfvorm. West- Siberië Midden- Siberië Oost- Siberië VlaktePlateauGebergte

8 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Hoeveel uurgordels omvat Siberië? 1 uurgordel is 15° => 60°O – 170°W = 130° 130° : 15° = 8,666 8

9 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Welke vertrek- en aankomststad heeft de trans- Siberische spoorweg? Moskou Vladivostok

10 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Wat betekent de uitdrukking: ‘Het laat hem Siberisch koud’? Het laat hem volkomen onverschillig

11 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Waar geen zeeën voorkomen, wordt Siberië begrensd door gebergten. In hoeverre speelt het reliëf een rol?

12 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Bestudeer de vorm van Siberië en maak er een memokaart van.

13 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Bestudeer de vorm van Siberië en maak er een memokaart van.

14 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Begrens op de memokaart de drie delen waaruit Siberië bestaat. West- Siberië Midden- Siberië Oost- Siberië Noteer op de memokaart de beide vegetatievormen op de juiste plaats.

15 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Teken op de memokaart de grens tussen de toendra en de taiga. toendra taiga

16 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek West- Siberië Midden- Siberië Oost- Siberië Noteer de gevonden overheersende reliëfvorm in elk van de drie deelgebieden. Vlakte Plateau Gebergte

17 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek West- Siberië Midden- Siberië Oost- Siberië Stip op de memokaart de klimaatstations op de juiste plaats aan. Benoem het klimaat ervan met behulp van de determineertabel.

18 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Maak een tabel met drie kolommen. Kolom 1: ecologische problemen (zie legende) Kolom 2: stre(e)k(en) waar het verschijnsel zich voordoet Kolom 3: oorzaak van het milieuprobleem. Sterk gepolueerd zeewater Sterk gepolueerde rivieren Aangetast door zure regen Dumping radioactief afval Sterk aangetast woud Plutoniumproductie- centrum Zeer zware stedelijke luchtverontreiniging Noordelijke IJszee - Japanse Zee - Beringzee Ob – Jenissei - Wiljui Zuidwesten Barentszzee - Zee van Ochotsk - Japanse Zee Zuiden en zuidoosten Zuiden Niet in Siberië Lozingen en dumpen Transport en lozingen Uitlaatgassen Dumpen Zure regen Plutonium Niet van toepassing

19 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Wat zijn de klimaatvoorwaarden van toendra en van taiga? Waarom groeien in de toendra geen bomen en in de taiga wel? Tw < 10 °CTw > 10 °C Bomen kunnen niet groeien als de zomertemperatuur geen 10 °C haalt.

20 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Welke nadelen ondervindt men bij de aanleg van pijpleidingen in de toendra rekening houdend met zomer en winter? Winter: staal wordt broos Zomer: schuift in de modder door dooi

21 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Welke dieren leven in de toendra? Siberische tijger Beer Wolf Muggen Welke insectensoort vormt een plaag in dit moerassige gebied?

22 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Welke soorten bomen komen in de taiga voor? Den Spar Berk Lork

23 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Waarvoor gebruikt men het hout van de bomen uit de taiga?

24 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Waarom is het zo koud in Siberië? Er heerst een krachtig hogedrukgebied In het winterhalfjaar schijnt ook geen zon ten noorden van 66° 33' Door de continentale ligging (ligt ver van de milderende invloed van de zee)

25 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek De vervuiling van lucht, water en bodem in Rusland is ernstig. We kennen/kenden in ons land/West-Europa ook dergelijke milieuproblemen. Illustreer eventueel met voorbeelden. Uitlaatgassen van transport, industrie en verwarming We halen de Kyotonormen (nog) niet Rivieren werden gebruikt als riolen voor de industrie Nu moet het water eerst gezuiverd worden alvorens te lozen Zeeën dienden als ideale dumpingplaats voor radioactief afval Nu moet het afval opgeslagen worden Onze bodem is vervuild met stoffen die vooral afkomstig zijn uit de landbouw

26 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Hoe draagt de computer positief bij tot de vermindering van de ontginning van de taiga? Goed nieuws in webland. Elektronische handel zou de opwarming van de aarde gevoelig doen verminderen, omdat er aanzienlijk veel minder papier moet worden geproduceerd.

27 GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s Exploratie Ordening Conclusie en eigen standpunt Probleemstelling en onderzoek Enerzijds beschikt Siberië over tal van economische troeven, anderzijds is het ecologisch zwaar vervuild. Geef elementen die kunnen leiden tot een verbetering van het ecologisch evenwicht. Wat kan het Westen doen? Het Westen kan - betere staalsoorten aanbieden om lekken in de pijpleidingen te voorkomen - zijn technologische kennis in verband met milieubescherming doorgeven (kernenergie) - controle uitoefenen op het navolgen van milieuafspraken


Download ppt "GEOGENIE ASO 3&4 Siberië, ecologische spanningen Keuzethema: Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s."

Verwante presentaties


Ads door Google