De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS De basismogelijkheden van GIS voor alle werkprocessen van de Brandweer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS De basismogelijkheden van GIS voor alle werkprocessen van de Brandweer."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS De basismogelijkheden van GIS voor alle werkprocessen van de Brandweer Jaap Smit Projectleider GIS NVBR

2 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 2

3 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 3

4 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 4

5 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 5 GIS definitie Een Geografisch Informatie Systeem is: 1.een objectief medium voor gegevensoverdracht, 2.met de mogelijkheid om deze gegevens: in te voeren; te bewaren; te ordenen; te integreren; op te vragen; te interpreteren; aan derden beschikbaar te stellen, 3.met de mogelijkheid om een kaart te maken (het presenteren), 4.deze gegevens te combineren door verschillende bestanden te koppelen.

6 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 6 GIS eenvoudig Het weergeven van gegevens in lagen. Het maken van themakaarten. Het invoeren van gegevens. Het opvragen van informatie. Het analyseren van gegevens. ….. “Het werken met een slimme kaart”

7 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 7 Wat is nodig voor GIS? Software (programma’s) Hardware (computers: desktop / mobiel, randapparatuur) Data (geo-informatie: basiskaarten en gegevens) Organisatie –Processen en werkafspraken –Personeel: capaciteit, kennis en Wilskracht, Affiniteit, Visie, en Euro’s.

8 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 8 Soorten GIS-pakketten Turn-key (CityGis, Tensing) Voor een snelle start zonder veel kennis Één leverancier Beperkte groeimogelijkheden Open pakket (ESRI, Intergraph, MapInfo, …) Eerst weten wat je wilt, dan starten Vele aanpassingsmogelijkheden Zeer goede doorgroei mogelijkheden

9 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 9 Kaarten Rasterkaart Bestaat uit een (gekleurd) raster Voorbeeld: foto Snelle opbouw Vectorkaart Bestaat uit punten, lijnen, vlakken Koppeling van informatie

10 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 10 Teksten In een label met de waarde(n) uit de tabel

11 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 11 Lagen functionaliteit Inhoudsopgave Ingestelde weergave Aan- en uitzetten In- en uitklappen Groepslagen, clustering

12 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 12 Lagen functionaliteit (2) Transparantie Voor een betere zichtbaarheid van specifieke lagen en de leesbaarheid Schaalafhankelijkheid In te stellen per (groeps)laag

13 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 13 Themakaarten Combinatie van geo-informatiebestanden Voorbeelden Gebiedsindelingen Kadastrale kaart Grootschalige basiskaart Top25raster Luchtfoto’s Bluswatervoorzieningen Brandweereenheden OMS aansluitingen Bereikbaarheidskaarten Botenhellingen Verzorgingsgebieden Uitrukken Risico objecten Kwetsbare objecten

14 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 14 Elementen Titel Legenda Noordpijl Schaal Schaalstok Logo Kaartopmaak

15 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 15 Het beeldscherm Print Screen (of via Alt + Print Scrn) en Plakken (Ctrl + V), eventueel gevolgd door bijknippen in Paint. Het kaartbeeld Export naar bestand –jpg –bmp –tif –png –pdf –emf –… Export

16 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 16 Georefereren + =

17 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 17 Toepassing mogelijkheden Sirenegebieden Bufferen Raster analyse Vectoriseren

18 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 18 Analyse Weg Water Buffer 15m Overlap Resultaat Bestand met de risicolocaties Risico-locaties: ‘Auto te water’

19 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 19 Inzetten duikers

20 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 20 Risicokaart

21 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 21 Brandkranenboek

22 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 22 Opstapplaatsen & Tocht

23 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 23 Oefenscenario

24 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 24 Effectgebieden

25 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 25 3D gebruik

26 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 26 Relevante geo-informatie Gebieden Bebouwing, Bestemmingsplannen, Buurten en wijken, Grondwaterbeschermgebieden, Industrieterreinen, Kantoor, Kas, Kern, Polder, Steden, Waterwingebieden, Bos, Heide, Natuurgebieden, Terreinen, Zand, Gemeenten, Regio’s, Provincies Infrastructuur Bluswater Bluswaterplannen, Bluswaterriool, Brandkranen, Dekking brandkranen, Drinkwaterleidingen, Geboorde putten, Open water, Waterwinpunten, Elektriciteit Elektriciteitsdistributienetwerk, Gebiedsindeling, Hoogspanningsmasten, Transformatorstations Gas Gasdistributienetwerk, Gasreduceerstation, Gastransportnetwerk, Gebiedsindeling Kunstwerken Bruggen, Tunnels, Viaducten Riolering Drinkwaterafvoer, Gemengd systeem, Infiltratie, Regenwater Spoorwegen Bereikbaarheidspaden, Hectometerring, Hoogte, Spoor, Spoorwegovergangen, Toegangshekken Water Boeien, Diepte, Hectometerring, Stuwen, Vaarwegen, Verontreinigde bodem, Water, Waterkering Wegen Busroutes, Doorgaande weg, Fietspaden, Gewone weg, Hectometerring, Hoofdweg, Snelweg, Strooiroutes, Voetpaden, Gemeente weg, Provinciale weg, Rijksweg. Wegvoorzieningen Bussluizen, Geluidsschermen, Palen, Praatpalen, Vangrails, Verkeersdrempels Kaarten GBKN, Hoogtekaart, Kadastrale kaart, Luchtfoto’s, Nieuwe kaart, Top25, Topbestand droog, Topbestand nat Objecten Adressen, Aanwezigen, Adrescoördinaten, Huisnummers, Postcodegebieden, Straatnamen, Gebouwen, Agrarische bedrijven, Bijgebouwen, Hoofdgebouwen, Monumenten Voorzieningen Begraafplaats, Bungalowpark, Camping, Jachthaven, Park, Plein, Recreatiegebied, Sportpark, Station, Stadion, IJsbaan, Zwemplassen, Ziekenhuizen Preventie Beheersbaarheid van brand, Bevelvoerderskaarten, OMS-aansluitingen, Prevap, Rook-Warmteafvoer, Sprinklerinstallaties Preparatie Aanvalsplannen, Ambulanceposten, Brandweereenheden, Brandweerposten, Loodsposten, Sirenes, Sirenegebieden, Vuurwerklocaties, Botenhellingen, Opstapplaatsen, Zenders, Zendergebieden Repressie Brandweerinzetten, Verkeersongevallen

27 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS1 - 27 GIS De brandweer kan er niet zonder! Bedankt voor uw aandacht Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR T: 06 – 20 01 15 12 E: J.Smit@nvbr.nlJ.Smit@nvbr.nl W: www.nvbr.nlwww.nvbr.nl


Download ppt "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS De basismogelijkheden van GIS voor alle werkprocessen van de Brandweer."

Verwante presentaties


Ads door Google