De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Moira Bosch & Shanon Sijm

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Moira Bosch & Shanon Sijm"— Transcript van de presentatie:

1 Door Moira Bosch & Shanon Sijm
De tarot:                                                                                          Door Moira Bosch & Shanon Sijm

2 De inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 : wat is tarot?
                     Hoofdstuk 1 : wat is tarot? Hoofdstuk 2 : de geschiedenis Hoofdstuk 3 : de kaarten - de grote arcana - de kleine arcana  Hoofdstuk 4 : legpatronen Conclusie

3 Hoofdstuk 1 : Wat is tarot?
De tarot is kort gezegd een kaartspel waar je inzicht in je leven van krijgt en waarmee je daar van uit toekomst voorspellingen kunt maken. Het kaartspel zelf bestaat uit 78 kaarten die onder 2 groepen vallen : de Grote en de Kleine Arcana.  De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten die in grote lijnen de fasen van het leven uitbeelden en is onderverdeeld in 3 groepen : de basisdrijfveren, de opbouw van het ego, en de integratie van bewustzijn en onbewuste.

4                                                                      De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten en is wat diepgaander. De Kleine Arcana is ook weer onderverdeeld in 4 groepen : de staven, de zwaarden, de pentakels en de bekers die ieder weer onderverdeeld zijn in de getalskaarten 1 tot en met 10 en de hofkaarten page, ridder, koningin en koning. In hoofdstuk 3 gaan we de kaarten uitgebreider uitleggen.

5 Het kaartleggen: Het kaartleggen gaat als volgt :
  Als eerst verzin je een vraag waar je een antwoord op zou willen vinden. Het is belangrijk dat het geen ja of nee vraag en dat je je goed op die vraag concentreert. Vervolgens kies je een legpatroon uit. Er zijn heel veel soorten patronen waarvan we een paar later gaan uitleggen. Als voorbeeld gebruiken we nu de eenkaartslegging. Hierbij trek je een kaart die je onmiddellijk antwoord geeft. Schud de kaarten en trek op je gevoel een kaart uit. Deze kaart geeft je antwoord op je vraag, je kan de getrokken kaart in een boek gaan opzoeken om te kijken wat het betekend maar de meeste tarot leggers kennen de kaarten en betekenissen ervan uit hun hoofd.

6 Hoofdstuk 2 : de geschiedenis
Wanneer en hoe de tarot precies ontstaan is is onduidelijk. Er zijn in ieder geval kaarten gevonden uit het eind van de middeleeuwen maar de meeste mensen denken dat de tarot daarvoor al onder een andere naam werd gebruikt. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat de oorsprong ervan al veel eerder in Egypte ligt, andere in India of andere oosterse landen. Er zijn aanwijzingen dat er tussen 1300 en 1500 al kaartspelen waren die op de tarot leken. Deze speelkaarten werden toen nog niet gebruikt om te voorspellen maar bijvoorbeeld voor moraal en opvoeding en een ander verschil is dat deze set geen Grote Arcana heeft. Waarschijnlijk zijn de Grote en Kleine Arcana apart ontstaan en later samengevoegd.

7 In de 15e eeuw werd het kaartspel ook nog niet gebruikt om te voorspellen maar was het vooral een statussymbool van de rijke families die op de kaarten stonden afgebeeld. Later in de 18e en 19e eeuw kwam het spel pas echt in de belangstelling door een aantal boeken die over de tarot werden geschreven. Eerst allen bij magische orden en occulte bewegingen maar later ook bij algemeen publiek. Tegenwoordig zijn de tarotspelen erg populair, er zijn heel veel verschillende spelen zoals bijvoorbeeld de rider-waite tarot,de tarot de marseille en de tarot of the witches.

8 Hoofdstuk 3 : de kaarten Zoals we al eerder uitgelegd hebben bestaat het tatotspel uit 2 hoofdgroepen : de Grote en de Kleine Arcana. Eerst gaan we de Grote Arcana uitleggen. De Grote Arcana: De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten die dus onderverdeeld zijn in de volgende 3 groepen : 1 : de basisdrijfveren : de kaarten 0 – 5 2 : de opbouw van het ego : de kaarten 6 – 12 3 : de integratie van bewustzijn en onbewuste : de kaarten 13 – 21

9 groep 1 : de basisdrijfveren
Kaart 0 : de dwaas Staat voor het kind in ons. Hij is speels en staat argeloos aan het begin van een grote reis door het leven. Hij weet niet wat hem te wachten staat, stort zich in het onbekende, is open zonder vooroordelen en kan elk moment in groot gevaar belanden. Op zijn weg wordt hij door de andere kaarten van de Grote Arcana gewaarschuwd, begeleid en geholpen.

10 Kaart 1 : de magiër Betekend slimheid en handigheid. Hij beheerst en stuurt de gebeurtenissen. Kan manipuleren, maar ook bedriegen. Dit is een kaart van communicatie, lering en leiding, een schakel tussen god en mensheid, hemel en aarde, geest en materie. De magiër staat voor een tijd waarin moeilijke problemen overwonnen worden. 

11 Kaart 2 : de hogepriesteres
Zij staat voor onze onbewuste krachten. Ze is vriendelijk en behulpzaam. Meestal wordt ze afgebeeld als een mysterieuze vrouw, vaak gedeeltelijk verborgen. Ze is nauw verwant aan de maan en kan zowel bedrog als waarheid symboliseren. 

12 Kaart 3 : de keizerin Zij is het symbool voor de kracht van de natuur. Ze is moeder aarde : een symbool voor vruchtbaarheid, productiviteit, creativiteit en natuurlijke groei. Ze staat ook voor genotzucht en vrouwelijke overheersing. 

13 Kaart 4 : de keizer Hij is het teken van het verlangen naar zekerheid en orde. Ook betekent hij gezag, betrouwbaarheid, standvastigheid en wijst hij op verantwoording en (zelf) beheersing. Hij is streng maar rechtvaardig en kan ook staan voor onbuigzaamheid en perfectionisme.

14 Kaart 5 : de hierofant (ook wel hogepriester of paus genoemd) hij staat voor de wereld van het geloof en een diep vertouwen dat daaruit voorkomt. Hij bemiddelt tussen hemel en aard en staat voor spirituele wijsheid. Hij houdt zich bezig met zinvolle vragen en is trouw aan waar hij in gelooft.

15 Groep 2 : de opbouw van het ego
Kaart 6 : de geliefden Heeft weinig te maken met de romantische liefde. Hij staat voor het maken van een keuze, misschien tussen twee of meer mensen of twee of meer tegenstrijdige zeken die je tegelijkertijd hebt, het hoeft dus niet altijd over een keuze in de liefde te gaan. Vroeger werd deze kaart ook wel de beslissing genoemd.  

16 Kaart 7 : de zegewagen Dit is het teken van een grote sprong vooruit. Van het losmaken uit de vertrouwde omgeving en een nieuwe weg inslaan. De zegwagen staat symbool voor het leven en de noodzaak van beheersing om op het rechte pad te blijven en om tegenkrachten in evenwicht te houden.

17 Kaart 8 : de kracht (ook wel standvastigheid genoemd) Symbool voor zowel lichamelijk kracht als wilskracht. Standvastigheid betekend blijvende macht, energie en doorzettingsvermogen. Door kalmte en vaardigheid kun je schijnbaar onmogelijke problemen oplossen.

18 Kaart 9 : de kluizenaar (ook wel heremiet genoemd) betekend een periode van terugtrekken uit het drukke leven om na te denken en het afschermen tegen invloeden van buitenaf. Hij staat ook voor vernieuwing en het vermogen om met nieuwe wijsheid terug te keren en het inzicht om oude problemen op te lossen.

19 Kaart 10 : het rad van fortuin
Kan een teken zijn van hulpeloosheid, maar ook een verwijzing naar een levenservaring die je volwassener maakt. Je moet eerst zakken om te kunne rijzen. Je moet je niet door problemen laten verslaan, zie ze als een uitdaging.

20 Kaart 11 : de gerechtigheid
Deze kaart staat voor eerlijkheid en onpartijdigheid. Het afwegen van beide kanten en het nemen van de juiste beslissing en die ook accepteren.

21 Kaart 12 : de gehangene Op het eerste gezicht zegt deze kaart dat je bent vastgelopen. Maar hij laat ook zien dat je soms jezelf moet opofferen om vrijheid en verandering te bereiken. Misschien moet je de problemen vanuit een andere hoek bekijken en zo tot een ommekeer in je leven komen.

22 Kaart 13 : de dood Betekend afscheid of een overgang. Niet het einde maar het begin van een nieuw beter leven. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een relatie of een huis los te laten, maar het kan nodig zin om een nieuwe start te maken.

23 Kaart 14 : de matiging Deze kaart wijst erop dat je in plaats van snel en emotioneel te reageren beter matig en gedachtig kunt zijn. Toon wat medeleven en zorg goed voor jezelf. 

24 Kaart 15 : de duivel Heeft voor iedereen een eigen gezicht. Is het symbool voor gebondenheid. Niet zozeer aan het kwaad, maar eerder aan verwaandheid en trots. Je moet zelf deze banden verbreken anders raak je gevangen en kom je er niet meer uit. 

25 Kaart 16 : de toren Wordt soms het huis van god genoemd. Staat voor een onverwachte omwenteling. De plotselinge tussenkomst van het noodlot waardoor alles kan veranderen. Het hoeft geen ramp te zijn, deze kaart geeft je de kans om versterkt opnieuw te beginnen. De toren staat soms ook voor de starheid van verkeerde ideeën en gewoonten die helemaal moeten worden veranderd.

26 Kaart 17 : de ster Is een stralend licht in de duisternis. Het is de kaart van de wijsheid, hoop, vernieuwing en aanvulling. Ze geeft aan dat we dingen plannen of beginnen die tot ver in de toekomst doorgaan en die positief zijn.

27 Kaart 18 : de maan Dit is de kaart van minnaars en dichters, van intuïtie en dwaasheid, van verborgen diepten en bedrog. De maan maakt romantische dromen en visioen, maar die kunnen op fantasie berusten. Je kunt nergens zeker van zijn.

28 Kaart 19 : de zon Staat voor vreugde, succes en optimisme. Ze is het symbool van warmte en licht. Als de zon ’s ochtends opkomt is er een dag vol nieuwe mogelijkheden. De zon betekent hoop voor de toekomst.

29 Kaart 20 : het oordeel (ook wel de engel genoemd) op het plaatje staan vaak een naakte man, vrouw en kind die door het trompetgeschal van een engel ui het graf worden geroepen. Het betekent de bereidheid tot wedergeboorte. een verlossing of bevrijding.

30 Kaart 21 : de wereld Is de kaart van voltooiing en succes. De dwaas heeft nu zijn reis beëindigd en wordt gekroond met de laurierkrans. Dat kan materieel succes betekenen maar ook complete volwassenheid en in ieder geval gelukkige tijden.

31 De Kleine Arcana De kleine arcana bestaat dus uit 56 kaarten die onderverdeeld zijn in de volgende 4 groepen :  1 : de staven 2 : de zwaarden 3 : de pentakels 4 : de bekers Iedere groep is weer onderverdeeld in de 10 genummerde kaarten en in 4 hofkaarten   De genummerde kaarten zijn bij de meeste tarotspellen te herkennen aan evenveel voorwerpen op de kaart als zijn nummer beker 4 is een kaarten met 4 bekers erop. Ook hier heeft iedere kaart, soms ook weer afhankelijk van de plaats waarop je hem hebt getrokken, weer een eigen betekenis.

32 Er zijn 4 hofkaarten :   1 : page 2 : ridder 3 : koningin 4 : koning Hofkaart 1 : page. Page staat voor het vrouwelijke, en wordt vaak als kind gezien. Hij is nog jong en onervaren, wat zowel positief als negatief kan worden ervaren.

33 Staven page : jeugdige onschuld die met beide handen zijn kansen grijpt. Staat verder voor actie dus wordt vaak getrokken als er initiatief moet worden genomen. Zwaarden page : waarschuwt voor te snelle conclusies en on- door dachtzaamheid. Hij krijgt wel nieuwe kansen en mogelijkheden maar kapt deze af waardoor hij alleen komt te staan. Pentakels page : deze kaart symboliseert nieuwe kansen, duik erin zonder je teveel zorgen te maken of je het er wel goed vanaf brengt, ontvang wat er op je pad komt. Bekers page : deze kaart gaat over je creativiteit, je dromen en fantasieën. Nieuwe kans op het gebied van gevoel of onbewuste uitingen gaan komen.

34 Hofkaart 2 : ridder Ridder staat voor het mannelijke, en is ook nog onervaren en instabiel maat tegelijkertijd heeft hij ook een grote drang naar actie en veel moed. Verder staat deze kaart ervoor dat je voorzichtig moet zijn. Staven ridder : deze kaart is erg ongeduldig en heeft een grote drang tot actie., dit kan natuurlijk veel tot stand brengen maar vaak loopt hij te hard van stapel, hij moet zichzelf inhouden. Zwaarden ridder : deze is de meest agressieve ridder kaart, heeft vaak te maken met ruzie en wantouwen.hij staat voor een keiharde opstelling.

35                      Pentakels ridder :deze kaart betekend behoedzaamheid, hij heeft net als de andere ridders veel onrust maar is bij deze iets meer bedacht. Bekers ridder : deze kaart is ook iets minder heftig als de andere, hij heeft ook met het gevoel te maken.

36 Hofkaart 3 : koningin Koningin staat voor het vrouwelijke en wordt gezien als de volwassene. Ook staat ze voor warmte en liefde, ze zorgt voor een goede sfeer, betrokkenheid en stimulans. Staven koningin : verbindt de ontvankelijkheid van het vrouwelijke met de zelfstandigheid en actie van de staven. Ze weet wat ze wil en zal daar komen met oprechtheid en betrokkenheid. Het is een erg krachtige en actieve kaart. Zwaarden koningin : verbindt de ontvankelijkheid van het vrouwelijke met de vastberadenheid van de zwaarden. De kaart betekend verder dat je moet leven door vallen en opstaan, dus dat je hier met moeilijkheden bent gekomen en nu een onafhankelijke en zelfstandige instelling hebt.

37                                                                       Pentakels koningin : staat voor het genieten van de goeie dingen zonder anderen hiermee te schaden. Bekers koningin : een kalme naar binnen gekeerde kaart die open staat voor het onderbewuste. Ze heeft veel gevoel en voelt ook aan wat anderen nodig hebben en hen daarmee stimuleren.

38 Hofkaart 4 : koning Koning staat voor het mannelijke en is rijp, beheerst en kalm.draagt veel verantwoordelijkheid en macht, en hij heeft daardoor veel aanzien en waardering. Staven koning : staat voor weloverwogen actie door de onstuimigheid van de staven en het beheerste van de koning. Het nadeel van deze kaart is dat hij ongemerkt de touwtjes te veel in de hand kan houden en te snel op de voorgrond treed. Zwaarden koning : verbindt de slimheid en de actie om daar iets mee te doen. Maakt plannen en werkt ideeën uit.

39                                                                    Pentakels koning : deze kaart is daadkrachtig en toch behoudend en probeert zoveel mogelijk te genieten van het goede zonder anderen hierbij te schaden. Bekers koning : een vrij krachteloze kaart die nogal ongeordend is, maar wel intuïtief.

40 Hoofdstuk 4 : legpatronen
Er zijn heel veel soorten legpatronen en iedereen kan daar ook zijn eigen variaties op verzinnen. Welke je gebruikt maakt op zich niet zoveel uit. We gaan er een paar uitleggen. De makkelijkste manier is de éénkaarts legging. Hierbij trek je maar een kaart. Variaties hierop zijn de 2, 3 en 4 kaarts legging. Iedere kaart die je trekt geeft iets weer, bijvoorbeeld bij de vierkaarts legging staat de eerste kaart voor het onderwerp of het probleem, de tweede staat voor wat je moet doen, de derde voor wat je juist niet moet doen en de vierde over de gevolgen of hoe het probleem zich zal gaan ontwikkelen. Wat ingewikkeldere manieren zijn bijvoorbeeld het Keltisch kruis, de levensboom (van de kabbala ) en de astrologische cirkel.

41 Het Keltisch kruis Er worden 10 kaarten getrokken en in het patroon zoals het plaatje neergelegd. Elke plaats heeft zijn eigen betekenis. 1 : de situatie van de vrager of waar het om gaat 2 : hetgene wat dwarsligt en je dus in de weg staat 3 : welke zaken te maken heeft met de situatie/vraag en invloed heeft op het antwoord

42 4 : waarom de vrager de vraag stelt, dus welke situatie hem dwars zit
5 : invloeden uit het verleden wat met de vraag te maken heeft 6 : ontwikkelingen die binnenkort zullen plaatsvinden 7 : hoe de vrager zichzelf tegenover de vraag opstelt en hoe dat inspeelt op de vraag 8 : hoe de omgeving/omstanders zich opstellen en hoe dat inspeelt op de vraag 9 : wat verwacht je of waar ben je bang voor 10 : de conclusie, dat kan bijvoorbeeld zijn ontwikkelingen op lange termijn

43 De levensboom ( van de kabbala )

44 standvastigheid/overwinning 8 : hôd - heerlijkheid/pracht/glans
Er worden 11 kaarten getrokken en in het patroon zoals het plaatje neergelegd. Elke plaats heeft zijn eigen betekenis.  1 : kèther - kroon 2 : chochmâh - wijsheid 3 : binâh - begrip/intelligentie. 4 : chèsed - goedheid/welwillendheid/liefde/genade 5 : gevoerah - gestrengheid/kracht/oordeel 6 : tifèreth - sieraad/schoonheid 7 : netsach eeuwigheid/ standvastigheid/overwinning 8 : hôd - heerlijkheid/pracht/glans 9 : jesôd - basis/fundament 10 : malchóeth - koningschap/koninkrijk 11 : da’ath - kennis/inzicht

45 De astrologische cirkel.
Er worden 12 kaarten getrokken en in het patroon zoals het plaatje neergelegd. Elke plaats heeft zijn eigen betekenis.  1 : De overheersende stemming, geeft aan hoe je gebeurtenissen op andere vlakken ervaart. 2 : Het bezit, geld en goederen, vermogens en talenten. 3 : Alledaagse ervaringen, de gebeurtenissen die het grootste deel van ons leven in beslag nemen.

46 4 : Het thuisfront, de plaats waar we ons veilig voelen, waar we naar verlangen als onze buitenwereld bedreigend wordt. 5 : Plezierige dingen zoals bijvoorbeeld hobby's, spelletjes en uitgaan, en ook flirten. 6 : Het werk, onze routines en rituelen, sociale verhoudingen, en onze manier van omgaan met dagelijkse bezigheden. 7 : Intieme relaties, de duurzame liefdesverhouding en/of het huwelijk. 8 : Alles wat (min of meer onbewust) op de achtergrond meespeelt. Alle taboes en het doorbreken daarvan, met name op het seksuele vlak, maar ook andere diepe ervaringen zoals dood en het te boven komen van crisis.

47 9 : Onze spirituele of religieuze inzichten
9 : Onze spirituele of religieuze inzichten. De verruiming van onze horizon door het innerlijk of letterlijk reizen, het zoeken naar de zin van het leven. 10 : De plaats in de maatschappij, vooral het succes en de erkenning voor je werk. 11 : Vriendschap, idealen en groepservaringen. 12 : Verborgen hoop en vrees. Verlangens en angsten die steeds weer een tamelijk onbewuste invloed uitoefenen op alle andere terreinen.

48 Conclusie De tarot is een heel groot onderwerp. Het spel zelf zit vol symboliek en betekenissen maar ook heeft de tarot veel met andere dingen te maken zoals de numerologie, de astrologie en de kabbala. Daarom is het een erg moeilijk en groot onderwerp maar wij vonden het wel leuk. Wij hebben ook een keer voor ons zelf gelegd en Moira had kaarten getrokken die echt klopten. Aan de ene kant geloven we het daarom wel, ook omdat de tarot zoveel overeenkomsten heeft met de numerologie/astrologie/kabbala enz, dat kan bijna geen toeval zijn. Aan de andere kant is het ook wel moeilijk om te geloven dat een paar kaarten jouw toekomst kan voorspellen.


Download ppt "Door Moira Bosch & Shanon Sijm"

Verwante presentaties


Ads door Google