De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stamgegevens Productie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stamgegevens Productie"— Transcript van de presentatie:

1 Stamgegevens Productie
Logistiek Ontwerp van Stamgegevens Productie SAP Best Practices Baseline V1.604 (Belgium) SAP Best Practices

2 Producthiërarchie Logistiek
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 104 00001 Top niveau Niveau 1 Niveau 2 00001B0001 Producten A (Product./Handel) 00001B0002 Producten B (Diensten) Niveau 3 00001B Producten A.01 (MTO) 00001B Producten A.02 (MTS) 00001B Onderdelen A.03 00001B Producten B.01 00001B Producten B.02 Alle artikelstamrecords die zijn toegewezen aan producthiërarchieniveau 3 CO-PA SOP Interface Product Hiërarchie Niveau 2 Product Groep Niveau 2

3 Productgroep Productie / Handel
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 143 Vestiging 1000 Niveau 1 00001B001 Products A Niveau 2 00001B Products A.01 (MTO) 00001B Products A.02 (MTS) 00001B Parts A.03 Vestiging 1000 Artikel*: F226 F100-M1 F1000-P1 Artikel*: F126 F29 Artikel*: H11 S23 S25 * Niet alle gebruikte artikelen worden toegewezen aan modelproductgroepen CO-PA SOP Interface Product Hiërarchie Niveau 3 Product Groep Niveau 2

4 Classificatie Klassen en Kenmerken voor charges
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 117 Klasse YB_EXP_DATE_001 Charge Produkten met vervaldatum Klasse YB_EXP_DATE_002 Charge Zoekklasse met vervaldatum Kenmerk LOBM_VFDAT Vervaldatum, min.houdb.datum Kenmerk LOBM_RLZ Gew. rest. min.houdb. charge Kenmerk LOBM_LFDAT Leveringsdatum chargebepaling Kenmerk LOBM_VFDAT Vervaldatum, min.houdb.datum Gebruikt in alle processen waarbij chargeartikelen worden gebruikt Klasse YB_Charge Charges FIFO Kenmerk YB_Charge_NUMBER Chargennummer Kenmerk YB_SUPPLIER_Charge_NUMBER Leveranciers chargenummer

5 Classificatie Klassen en Kenmerken voor vrijgave bestelling
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 104 Verwervingsprocessen op basis van vrijgavestrategie voor bestellingen Klasse 032 R 2 _ CL REL CEKKO Bestelling Vrijgavestrategie Kenmerk PURCH ORD TYPE Bestelsoort ( Inkoop ) VALUE Totale netto bestelwaarde Waarden FO Raambestelling NB Normale Bestelling UB Transport Bestelling Waarde en Valutaformaat Inkoopgroep GRP

6 Handelsgoederen Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 152 H12 Handelsgoederen,VB, Reg.Hand. (HAWA-VB) H11 Handelsgoederen,PD, Reg.Handel (HAWA-PD) Gebruikt in alle MM/SD-scenario' s voor Productie (hergebruikt vanuit Handel).* H12 Handelsgoederen,VB, Reg.Hand. (HAWA-VB) H11 Handelsgoederen,PD, Reg.Handel (HAWA-PD) Gebruikt in thrid-party met/zonder kennisgeving van levering Stamgegeven-suitbreiding in BB (126 – Layer 2 Gebruikt in alle MM/SD-scenario' s voor Productie (hergebruikt vanuit Handel) waarvoor serienummers worden weergegeven H20 Handelsgoederen,VB, Serienr (HAWA-VB) SN Stamgegeven-suitbreiding in BB (117 – Layer 2 Gebruikt in alle MM /SD-scenario's voor Productie (hergebruikt vanuit Handel) (funct. voor chargebeheer) H20 Handelsgoederen, VB, Charge-FIFO (HAWA-VB) C H21 Handelsgoederen,VB, Vervaldatum Charge (HAWA-VB) C H14 Handelsgoederen,PD, Ingekocht (HAWA-PD) Gebruikt in Verkoop van Ingekocht item SN Serienummers C Chargebeheer * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. en Sales of Bought In item

7 Retouremballage Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 152 L001 Leeggoed (verpakking), ND (LEIH-ND) Teruggave verwerking

8 MTO met Variantenconfiguratie Productstructuur
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 143 & 147 F1000-M1 – Metaal,In Folie F1000-P1 – Plastiek,In Folie F1000-G1 – Verguld,In Folie F1000-G2 –Verguld,in verpakking F1000 MTO-VC,PD,Configureerbaar (KMAT-PD) MTO met Variantenconfiguratie CF K-Positie Type Klasse-Kompon. 1 Klasse-Kompon. 2 S25 Externe verwerving (HALB-20-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) R28 Grondstof, Krimpfolie (ROH-PD) R27 Grondstof, Verpakking doos (ROH-PD) S21 Serieproductie (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Relatie VC: YB_PACKAGING_1 = NORMAL Relatie VC: YB_PACKAGING_2 = SPECIAL Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) Stamgege-vensuitbreiding in BB 149 Layer 2 Serieproductie S2201 Halffabrikaat Phantom,Plastiek (HALB-50-PD) S2301 Halffabrikaat Phantom, Plastiek (HALB-50-PD) R1401 Grondst., Plast., Loonbew.,(ROH-PD) R1301 Grondstof, Plastiek (ROH-PD) LB S2302 Halffabrikaat Phantom,Metaal R1402 Grondstof, Metaal R1302 S2303 Halffabrikaat Phantom, Verguld R1403 Grondstof, Verguld R1303 R1601 Grondstof, Plastiek (ROH-PD) R1701 Grondstof, Plastiek (ROH-PD) R1801 Grondstof, Plastiek (ROH-PD) S2202 Halffabrikaat Phantom,Metaal (HALB-50-PD) Stamgege-vensuitbreiding in BB 138 Layer 2 MM Loonbewerking R1602 Grondstof., Metaal (ROH-PD) R1702 Grondstof, Metaal (ROH-PD) R1802 Grondstof, Metaal (ROH-PD) S2203 Halffabrikaat Phantom, Verguld (HALB-50-PD) R1603 Grondstof, Verguld (ROH-PD) R1703 Grondstof, Verguld (ROH-PD) R1803 Grondstof, Verguld (ROH-PD) CF Configureerbaar LB Loonbewerking

9 MTO Production – Variantenconfiguration Stuklijsttoewijzing
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 147 Variantkoppelingen naar maximale artikelstuklijst F1000 Afgewerkt product, MTO-VC,PD,Configureerbaar (KMAT-PD) F1000-M1 Afgewerkt product, Materiaal variant, Metaal,In Folie, (FERT-PD) F1000-P1 Afgewerkt product, Materiaal variant, Plastiek, In Folie (FERT-PD) F1000-G1 Afgewerkt product Materiaal variant, Verguld, in Folie (FERT-PD) F1000-G2 Afgewerkt product Materiaal variant, Verguld, in verpakking, (FERT-PD) CF K-Positie Type Klasse-Kompon. 1 Klasse-Kompon. 2 Type Materiaal Metallic - Component 1 Type Materiaal Plastiek - Component 1 Type Materiaal Goud - Component 1 Type Materiaal Goud - Component 1 Type Materiaal Metallic - Component 2 Type Materiaal Plastiek - Component 2 Type Materiaal Goud - Component 2 Type Materiaal Goud - Component 2 S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) R20 Grondstof (ROH-PD) S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Grondstof, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Grondstof, Verpakking Doos (ROH-PD) Verpakt (Wikkelfolie) Verpakt (Wikkelfolie) Verpakt (Wikkelfolie) Speciale geschenkverpakking Configureerbaar CF

10 Classificatie Klassen en kenmerken voor variantenconfiguratie
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 147 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasse - Komponent 1 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasse - Komponent 2 Klasse -300 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasse - Afgewerkt Produkt 1 MTP Productie met Variantenconfiguratie Kenmerk YB_BASIC-MATERIAL_1 Type Materiaal Kenmerk YB_BASIC-MATERIAL_1 Type Materiaal Kenmerk YB_BASIC-MATERIAL_1 Type Materiaal Kenmerk YB_PACKAGING_1 Type Verpakking Waarden Omschrijving Waarden Omschrijving Waarden Omschrijving Waarden Omschrijving PLASTIC Plastic PLASTIC Plastic PLASTIC Plastic NORMAL Verpakt (wikkelfolie) - METAL Metallic METAL Metallic METAL Metallic SPECIAL Speciale geschenk- verpakking GOLDEN Goud GOLDEN Goud GOLDEN Goud

11 MTS Productie - Procesindustrie Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Procesinstructieblad maakt geen deel uit van proces Vervaldatum F29 Afgewerkt Product MTS PI (FERT-PD) C MTS Productie – Procesindustrie Hoofd- Recepten F29 Alle SD-processen voor Productie* 10 – Laatste Operatie R15 Grondstof (ROH - PD) FIFO S24 Halffabrikaat Charge-FIFO,Vloeibaar (HALB-PD) C Hoofd- Recepten S24 R09 Grondstof Charge FIFO (ROH - PD) C FIFO Alle overige grondstoffen die worden gebruikt in MM-/ verwervings-processen 10 - Operatie 1 20 - Operatie 2 R19 Grondstof Charge FIFO, Lean QM (ROH - PD) C FIFO LQ Bulk Materiaal R30 Grondstof, Charge FIFO, Bestelpunt (ROH - VB) C FIFO LQ Lean QM C Chargebeheer * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. Sales of Bought In item en Returnables Processing

12 MTS Productie - Discrete Industry Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 MTS Productie - Discrete Industry Productstructuur MTS Production – Discrete Industry Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serienummer Ass. Alle SD-processen voor Productie** FIFO Stamgegevens-uitbreiding in BB's Layer 2 F126 Afgewerkt Product, MTS-DI, Charge-FIFO, Serienummer (FERT-PD) C UB PP-Loonbew. (Ext. Verwerking) Serieproductie SN RS* NB Nabewerkingsprocessen *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halffabrikaat Phantom. (HALB-50-PD) R122 Grondstof Charge-FIFO, Import (ROH-PD) C R128 Grondstof Consignatie (ROH - PD) CA R120 Grondstof Kwaliteitscontrole (ROH - PD) KB S23 Halffabrikaat Loonbewerking initieel (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S124 Halffabrikaat Tussensamenstelling (HALB - PD) R20 Grondstof (ROH - PD) R27 Grondstof Verpakking Doos (ROH - PD) IM R16 Grondstof (ROH-PD) R13 Grondstof (ROH-PD) R124 Grondstof, Verbruik, Vaste Loc. (ROH-VB) Routing Tussensamenstelling 10 Mechan. Processing CNC VL R17 Grondstof (ROH-PD) SN Serienr.'s R14 Grondstof (ROH-PD) Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 VL Vaste locatie KB Kwaliteitsbeheer R18 Grondstof (ROH-PD) NB Nabewerking LB Loonbewerking Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM Loonbewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/ verwervingsprocessen UB Uitbesteding C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. en Sales of Bought In item

13 Serieproductie Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Stamgegevens-uitbreiding in BB 149 Layer 2 S21 Halffabrikaat, Serieproductie (HALB-PD) Serieproductie Routing Serieproductie 10 Serie Assemblage Grondstoffen die worden gebruikt in MM-/ verwervingsprocessen voor Productie R12 Grondstof, Serieproductie (ROH - PD)

14 MTO Production – zonder Variantenconfig. Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 MTO Productie – Discrete Industrie Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serienummer Ass. FIFO Stamgegevens-uitbreiding in BB's Layer 2 C F226 Afgewerkt Product, MTS-DI, Charge-FIFO, Serienummer (FERT-PD) UB* SD-processen in Layer 1/2 ** Serieproductie SN RS* NB* *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halffabrikaat Phantom. (HALB-50-PD) R122 Grondstof Charge-FIFO, Import (ROH-PD) C R128 Grondstof Consignatie (ROH - PD) CA R120 Grondstof Kwaliteitscontrole (ROH - PD) KB S23 Halffabrikaat Loonbewerking initieel (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S25 Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S224 Halffabrikaat Tussensamenstelling (HALB - PD) R20 Grondstof (ROH - PD) R27 Grondstof Verpakking Doos (ROH - PD) IM R16 Grondstof (ROH-PD) R13 Grondstof (ROH-PD) R124 Grondstof, Verbruik, Vaste Loc. (ROH-VB) VL Routing Tussensamenstelling 10 Mechan. Processing CNC R14 Grondstof (ROH-PD) Serienr.'s R17 Grondstof (ROH-PD) SN IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 VL Vaste locatie KB Kwaliteitsbeheer Nabewerking R18 Grondstof (ROH-PD) NB LB Loonbewerking Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM Loonbewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/verwervingsprocessen voor Productie UB Uitbesteding C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc., Sales of Bought In item, Sell from Stock en Returnables Processing

15 MTS Production – Interne Product Ontw. Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serienummer Ass. FIFO C* F326 Afgewerkt Product, PLM, Charge-FIFO, Serienummer (FERT-PD) UB* Stuklijst, route gecreëerd in BB 210 PLM - Interne Product Ontw. Serieproductie SN* NB* RS *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Halffabrikaat, Serieproductie initieel (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halffabrikaat Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 Grondstof Charge-FIFO, Import (ROH-PD) C R128 Grondstof Consignatie (ROH - PD) CA R120 Grondstof Quality Managed (ROH - PD) KB S23 Halffabrikaat Loonbewerking initieel (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S325A Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) S124 Halffabrikaat Tussensamenstelling (HALB - PD) R20 Grondstof (ROH - PD) R27 Grondstof Verpakking Doos (ROH - PD) IM R16 Grondstof (ROH-PD) R13 Grondstof (ROH-PD) R124 Grondstof, Verbruik, Vaste Loc. (ROH-VB) VL Routing Tussensamenstelling 10 Mechan. Processing CNC S325B Halffabrikaat, Externe verwerving (HALB-20-PD) SN Serienr.'s R17 Grondstof (ROH-PD) R14 Grondstof (ROH-PD) IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 Vervanging in ECM-subproces VL Vaste locatie KB Kwaliteitsbeheer R18 Grondstof (ROH-PD) NB Nabewerking LB Loonbewerking Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM Loonbewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/verwervingsprocessen UB Uitbesteding C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand

16 SAP Best Practices Werkplekhiërarchie
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 TOT_PLNT Vestiging – Hoogste Niveau 0001 PVRSN_MF Prod. schrijfpen - hoogste niv 0001 (Cap 001/002) DISCR_MF Produktie - hoogste niveau 0001 (Cap 001/002) MANU_SERV Manufacturing Service - Top Level 0001 (Cap 001) MIXING Inktmengmachine 0008 (Cap 001/002) PACK01 Verpakkingslijn 1 0001 (Cap 001) PLANT_MC Plant Maintenance 0005 Bottling Inktvulmachine 0008 (Cap: 001/002) PACK02 Manuele Verpakking WC 0001 (Cap: 002) Service 0003 Service 1 0003 Packing Inkt Verpakken 0008 (Cap: 001/002) ASSEMBLY Samenstellen 0001 (Cap 001) Service 2 0003 Winding Wikkelmachine 0007 (Cap 001) TESTING Testen 0001 (Cap 001) Niet gerealiseerd in BL V Mogelijke uitbreiding voor Manufacturing- gerelateerde scenario's voor Service Management TECHNIC CNC Machine 0001 (Cap 001) WORK Werk vr. Machine/Persoon 0001 (Cap: 001/002)

17 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Stamgegevens Productie"

Verwante presentaties


Ads door Google