De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 PROGRAMMA ‘Fruit op school in de kijker’
Ochtend Namiddag Programma 9u tot 9u30 12u30 tot 13u Onthaal met koffie 9u30 tot 9u45 13u tot 13u15 Inleiding: het Europees strategisch plan voor fruit op school 9u45 tot 11u 13u15 tot14u30 Naar (nog) meer fruit en groenten op scholen in Vlaanderen Wat moet ik doen om steun te bekomen voor de verdeling van schoolfruit en wat zijn mijn verplichtingen? Voorbeelden van afspraken en aandachtspunten met de fruithandelaars Hoe aanloggen bij het e-loket? Demo aanvragen steun via het e-loket 11u tot 11u45 14u30 tot 15u15 Kennismaking met activiteiten, educatieve projecten en materialen 11u45 tot 12u 15u15 tot 15u30 Vragenronde en afsluiting Over de middag kan u de praktijkmarkt met infostands bezoeken.

3 Europees kader Schoolfruitactie

4 Wat? Verdeling groenten en fruit Begeleidende maatregelen

5 Groente- en fruitconsumptie EU
Bron: EC WHO aanbeveling: 400 gram per dag

6 Aanbeveling consumptie/dag
Peuters (1,5 – 3 jaar) Groenten: gr. Fruit: 1-2 stukken Kleuters (3 – 6 jaar) Groenten: gr. Fruit: 1-2 stukken ( gr.) Praktijk: groenten: 66 gr.; fruit: 113 gr.

7 Aanbeveling (2) Kinderen (6 – 12 jaar) Vanaf 12 jaar
Groenten: gr. Fruit: 2-3 stukken ( gr.) Praktijk: groenten: 114 gr.; fruit: 99 gr. Vanaf 12 jaar Groenten: 300 gr. Fruit: 3 stukken Praktijk groenten: gemiddelde van jongens: 124 gr en meisjes: 104 gr; fruit: jongens: 85 gr en meisjes: 114 gr.

8 Obesitas in EU27

9 Europese regelgeving Verordening (EG) nr. 1182/2007
GMO groenten en fruit Verordening (EG) nr. 288/2009 Uitvoeringsbepalingen SFA Opgenomen in 1234/2007: 1182/2007: specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit om het concurrentievermogen en de marktgerichtheid te verbeteren, sector meer io brengen met hervormde GLB. Eén van de doelstellingen: dalende tendens in de consumptie van groenten en fruit ombuigen, op het beoogde niveau per dag per leeftijdsgroep brengen.

10 Europese regelgeving (2)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap Artikel 33: doelstellingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Doelstellingen: markten stabiliseren, voedselvoorziening veilig stellen, redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren. De verlening van communautaire steun tvv de schoolfruitregeling om groente-, fruit- en banaanproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen te verstrekken, komt tegemoet aan die doelstellingen.

11 Europese doelstellingen SFA
Strijd tegen obesitas Gezond voedingspatroon promoten Consumptie groenten en fruit verhogen Europa, landbouw en GLB positief onder de aandacht brengen

12 Europese cofinanciering
Max. 50% EU-steun Totale steun 27 lidstaten: € 90 miljoen België: € Vlaanderen: € Bijkomende financiering door: Beleidsdomein Landbouw en Visserij Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen Freshtrade Schoolbijdrage Totaal bedrag: €

13 Krachtlijnen Vlaamse strategie
Integratie in schoolleerplannen Korte lijnen Kwaliteitsproducten Band met landbouw Eenvoudige administratie Integratie in het scholenleerplan niet louter uitdelen groenen/fruit consumptie gezonde groenten en fruit verhogen Attitude tov g&f verbeteren kadering in globaal consumptiepatroon en het voedingsbeleid van de school Eenvoudige administratie E-loket registratie , Korte lijnen gedecentraliseerd distributiemodel betrokkenheid lokale distributiekanalen, veilingen Alleen maar kwaliteitsproducten vers en eerste kwaliteit gezond milieuvriendelijk biologisch Band met landbouw in de kijker stellen

14 Welke producten? Basislijst Europese Commissie Verse groenten en fruit
Bij voorkeur lokale producten Producten uit derde landen: banaan, kiwi, citrus, … Geen toegevoegde suikers, vetten, zout Seizoensgebondenheid Gecontroleerde teelt

15 Van de theorie naar de praktijk …

16 Schoolfruit in de praktijk

17 Wat betekent de ‘Schoolfruitactie’?
Fruit op school Tutti Frutti Op vaste dag in de week fruit/groenten verdelen aan leerlingen Leerlingen basisscholen (kleuter en lager) Subsidie van 4 € per leerling per schooljaar

18 Hoe subsidies bekomen? Contract afsluiten met handelaar
Modelcontract Erkenningsaanvraag indienen => vóór 30 september! Steun aanvragen via e-loket Landbouw en Visserij

19 Contract Handelaar naar keuze Aanbod handelaars en modelcontract
Modelcontract Minstens 6 euro/ll/schooljaar 30 weken Factuur opsplitsen Leerlingen met subsidies Personeel van de school en leerlingen die later instappen

20 Erkenningsaanvraag Instellingsnummer Kopie contract handelaar
Eén erkenning per instellingsnummer Geen organisaties Kopie contract handelaar 30 weken 6 euro/ll/schooljaar Frequentie steunaanvraag Maandelijks Trimestrieel

21 Erkenningsaanvraag Onderschrijven verbintenissen
Uitreikingsplaatsen en aantal deelnemende leerlingen Geen aanpassingen mogelijk na instapmomenten Gevolmachtigden + handtekeningen Kunnen gewijzigd worden

22 Erkenningsaanvraag Correct e-mailadres! Bij goedkeuren erkenning
Bevestigingsmail Toegang e-loket Erkenning is 1 jaar geldig September 2010 hernieuwen via e-loket Correct adres!

23 Verbintenissen Contract handelaar Schoolbijdrage 2 euro per leerling
30 weken 6 euro/ll/schooljaar Schoolbijdrage 2 euro per leerling Enkel voor leerlingen (kleuter, lager) Gegevens ter beschikking stellen voor Logo’s Kennis genomen aanbod begeleidende maatregelen:

24 Verbintenissen Enkel vers of vers versneden groenten en fruit
Geen steun voor o.a. Gedroogd fruit Fruitsappen Soep Niet als onderdeel van de maaltijd Onderwerpen aan controles

25 Controles Controles ter plaatse 5 % van de scholen
Grotendeels administratieve controle Facturen Leveringsbonnen Bankafschriften

26 Steun aanvragen Kan enkel door gevolmachtigde E-loket:
E-ID en kaartlezer

27 Steun aanvragen Factuurgegevens Steunaanvraag indienen
Datum, bedrag (rechthebbenden), nummer Mogelijkheid gescande versie opladen Steunaanvraag indienen Aantal fruitweken aangeven Factuur koppelen aan aanvraag Producten en hoeveelheden aanduiden 27

28 Steun aanvragen Tijdig indienen = binnen 3 maanden volgend op de betrokken periode Laattijdig indienen = vermindering van uitbetaald bedrag Maximaal één maand te laat = 5 % Meer dan één maand, minder dan twee = 10 % Meer dan twee maanden = 1 % bijkomende vermindering per extra dag Uitbetalen steun: binnen 3 maanden na aanvraag

29 Aandachtspunten Stad of scholengroep Meerdere contracten (vb Zespri)
Per instellingsnummer erkenning Zelfde gevolmachtigde voor meerdere instellingen Rekeningnummer van school Meerdere contracten (vb Zespri) Totaal 30 weken en 6 euro Vroeger contract < 6 euro Meer fruitmomenten per week Meer fruitweken Duurdere fruitsoorten

30 Aandachtspunten Facturatie Factuur niet opgesplitst (vb Colruyt)
Bij aanvraag zelf opsplitsing maken Eén factuur per jaar Hoeveelheden niet vermeld op factuur Leveringsbonnen Eén factuur voor meerdere scholen Opsplitsing per school Facturen van verschillende leveranciers

31 Aandachtspunten Tutti Frutti Info en vragen contacteer Logo
Inschrijven Bij voorkeur zelfde contactpersoon Educatief materiaal Affiches Deelnemen wedstrijd Info en vragen contacteer Logo

32 Aandachtspunten Schoolbijdrage 2 euro
Terugbetaling mutualiteiten Liberale mutualiteit (heel Vlaanderen) Socialistische mutualiteit (Oost-Vlaanderen) Wijzigingen adres onmiddellijk doorgeven

33 Schoolmelk Info: www.vlaanderen.be/landbouw
rubriek subsidies - scholen

34 Aanmelden op het e-loket

35 Inleiding e-loket = elektronisch loket via website gegevens raadplegen
aanvragen indienen

36 Aanmelden: wat heb je nodig
Computer eID (met PINcode) Kaartlezer eID software

37 Aanmelden: stap voor stap
1 2

38 Aanmelden: stap voor stap
3 4 is eID vervallen? is eID aangegeven als verloren? 5

39 Systeemcontrole Systeemcontrole Browser Scherminstellingen
Internetsnelheid

40 Aanmelden Akkoordverklaring gebruikersreglement Éénmalig
Nieuwe versie, nieuwe akkoordverklaring

41 Opvolging en ondersteuning
Hulp nodig: Infolijn van oktober tot eind december iedere werkdag van 9.00 tot en van tot 16.00

42 Demo E-loket

43 Vragenronde

44 Begeleidende maatregelen
Fruit op school Begeleidende maatregelen Loes Neven – VIGeZ Aranka Delombaerde – Dept Landbouw en Visserij

45 Vlaams voedings- en bewegingsbeleid
Oktober 2008: Gezondheidsconferentie voeding en beweging Vernieuwing Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging: Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft. Subdoelstellingen voor kleuters: Fruit: Tegen 2015 stijgt het percentage kleuters dat de aanbeveling voor fruit haalt van 43% naar 53% Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van fruit met 10 % Groenten: Tegen 2015 stijgt het percentage kleuters dat de aanbeveling voor groenten haalt van 44% naar 54% Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van groenten met 10 % Tutti Frutti past binnen strategie 3 van het actieplan: ‘Gezond bewegen en evenwichtiger eten op school’

46 Gezondheidsbeleid op school
Sinds september 2007 Verschillende thema’s, waaronder voeding en beweging Met ondersteuning van o.a.: VLOR commissie gezondheidsbevordering CLB Logo’s en VIGeZ

47 Gezondheidsbeleid op school
Het gezondheidsbeleid met resultaat dankzij: Educatieve activiteiten Aangepaste omgeving Afspraken

48 Tutti Frutti gaat verder
Vaste fruitdag = aanknopingspunt voor bredere werking rond gezonde voeding Principes van Tutti Frutti: Gezamenlijk fruitmoment Gekoppeld aan educatieve activiteit Ingangspoort naar hogere fruitconsumptie

49 Overzicht begeleidende maatregelen
Educatieve materialen Tutti Frutti Andere materialen over voeding en gezondheid Band met landbouw Algemene infocampagnes

50 Materialen Tutti Frutti
Beschikbaar via Lesmateriaal: Fruitlexicon: fruitsoorten van A tot Z Info over verschillende thema’s: de verschillende maaltijden, biologische landbouw, fruitallergie, diabetes, … Activiteiten: quiz, recepten, proefjes, knutselen, uitstappen

51 Voeding en gezondheid Andere kwaliteitsvolle materialen en acties
Ondersteuning en uitbouw gezond voedingsbeleid op school

52 123 aan tafel Vorm: boekje, website en affiche
Inhoud: gezond eten via voedingsdriehoek voor kleuters. Doelgroep: kleuters Uitgever: NICE (2004) Meer info: Met achtergrondinformatie, tips en recepten.

53 Beestig gezond Vorm: didactische map, soepmap, prentenboek
Inhoud: praktische tips en lessuggesties over gezonde voeding en beweging bij kleuters Doelgroep: kleuters Uitgever: Artevelde Hogeschool (2008) Meer info:

54 Wild van water Vorm: educatief pakket met brochure, liedjes, voorleesboek en vertelplaat Inhoud: installeren en optimaliseren van een drink- en plasbeleid op school Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs Uitgever: Logo Gent vzw (2008) Meer info:

55 Aan tafel! Vorm: lespakket met CD-rom, affiches, folders
Inhoud: gezonde voeding en beweging, met o.a. actieve voedingsdriehoek en gezond ontbijt Doelgroep: 1e tot 4e leerjaar lager Uitgever: CM (2007) Meer info:

56 Totaalproject Gezonde voeding
Vorm: tentoonstelling Resto Resto, koelboxspel, boekjes Inhoud: educatief project rond gezonde voeding Doelgroep: kinderen van 5 – 8 jaar en van 8 – 12 jaar, ouders Uitgever: SocMut Meer info:

57 Land van Calcimus Vorm: website en spelkoffer
Inhoud: les- en spelmateriaal over gezonde voeding (in 5 thema’s) Doelgroep: lagere school Uitgever: NICE (2008) Meer info:

58 Gezond eten en drinken op school
Vorm: website met fiches en werkbladen Inhoud: actieve voedingsdriehoek, praktische voedingsaanbevelingen voor kinderen Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs Uitgever: VIGeZ (2006) Meer info:

59 Start to eat for kids Vorm: educatief pakket
Inhoud: gedetailleerd eetplan met receptjes voor een hele schoolweek Doelgroep: 3e graad lager Uitgever: Flandria Meer info:

60 Kieskeurig Vorm: interactief analyse-instrument, brochure, affiches en folder voor ouders Inhoud: uitbouw van evenwichtig aanbod van dranken en tussendoortjes op school Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: VIGeZ (2008) Meer info:

61 Fitte school Vorm: website met fiches, testjes, praktijkvoorbeelden, vormingen Inhoud: kadermethodiek voor beweging en gezonde voeding op school Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: NICE, SVS, VIGeZ Meer info:

62 Open je mond voor gezond
Vorm: beleidsinstrument o.v.v. pakket met interventies Inhoud: gezond voedingsbeleid op school in 7 thema’s Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: Logo Waasland Meer info:

63 Tests Test jezelf: www.gezondheidstest.be
Analyseer het gezondheidsbeleid op school: Startinstrument: Feedbackinstrument: Analyse-instrument dranken en tussendoortjes:

64 Portaalsites www.gezondeschool.be (VIGeZ) www.gezondopschool.be (Vlor)
met INVENT databank (Vlor)

65 Band met landbouw Herkomst groenten en fruit
Inzet groente- en fruittelers Seizoensgebondenheid

66 Land- en tuinbouwproducten
Vorm: werkbladen en lesvoorbereidingen per leerjaar Inhoud: gezonde voedingsmiddelen uit eigen land Doelgroep: kleuter- en lageronderwijs; buitengewoon onderwijs Organisatie: VLAM Meer info:

67 De fruitmeester Vorm: educatieve rondleiding, werkboekje
Inhoud: bezoek veiling/proeftuin, tentoonstelling, spel, smaakpanel Doelgroep: lager onderwijs Organisatie: Veiling Haspengouw Meer info:

68 LAVA Scholencampagne Vorm: infopakket, educatieve rondleiding
Inhoud: bezoek veiling, tentoonstelling Doelgroep: 3e graad lager onderwijs Organisatie: LAVA Meer info:

69 Plattelandsklassen Vorm: brochures, films, CD-roms, educatieve spellen, posters, zoekkaarten Inhoud: educatief contact met land- en tuinbouw en platteland Doelgroep:kleuter-, lager en secundair onderwijs Organisatie: Plattelandsklassen vzw Meer info:

70 Boeren met klasse Inhoud: klasbezoek aan land- en tuinbouwbedrijven
Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Organisatie: provincie Vlaams-Brabant Meer info:

71 ‘t Grom Groentemuseum Inhoud: doemuseum over duurzaam tuinbouwerfgoed Vlaanderen Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Organisatie: vzw Midzeelhoeve Meer info:

72 4. Algemene infocampagnes
Boodschap versterken Communicatie ouders en maatschappij

73 All day long 3-jarige campagne, ° 2008
Samenwerking veilingen, distributie en invoer; met financiële steun van EU Consumptie groenten en fruit verhogen Specifieke doelgroep: consument onder 35 jaar Meer info:

74 Makkelijke groenten Verwerkte groenten: teelt- en oogstwijze, verwerkingsproces Meer info: en de brochure ‘Meer groenten eten? Een kinderspel voor iedereen!’

75 Start 2 Eat Voedingsplan Actieve voedingsdriehoek
Zie ook Start to eat for kids

76 De medewerkers danken u voor uw aandacht.
Aranka Delombaerde Hilde Squire Loes Neven Rita Van Durme Greet Caris

77 Veel succes met fruit op school


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google