De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. PROGRAMMA ‘Fruit op school in de kijker’ OchtendNamiddag Programma 9u tot 9u3012u30 tot 13u Onthaal met koffie 9u30 tot 9u45 13u tot 13u15Inleiding:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. PROGRAMMA ‘Fruit op school in de kijker’ OchtendNamiddag Programma 9u tot 9u3012u30 tot 13u Onthaal met koffie 9u30 tot 9u45 13u tot 13u15Inleiding:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 PROGRAMMA ‘Fruit op school in de kijker’ OchtendNamiddag Programma 9u tot 9u3012u30 tot 13u Onthaal met koffie 9u30 tot 9u45 13u tot 13u15Inleiding: het Europees strategisch plan voor fruit op school 9u45 tot 11u13u15 tot14u30Naar (nog) meer fruit en groenten op scholen in Vlaanderen Wat moet ik doen om steun te bekomen voor de verdeling van schoolfruit en wat zijn mijn verplichtingen? Voorbeelden van afspraken en aandachtspunten met de fruithandelaars Hoe aanloggen bij het e-loket? Demo aanvragen steun via het e-loket 11u tot 11u45 14u30 tot 15u15Kennismaking met activiteiten, educatieve projecten en materialen 11u45 tot 12u 15u15 tot 15u30 Vragenronde en afsluiting Over de middag kan u de praktijkmarkt met infostands bezoeken.

3 Europees kader Schoolfruitactie

4 Wat? Verdeling groenten en fruit Begeleidende maatregelen

5 Groente- en fruitconsumptie EU Bron: EC

6 Aanbeveling consumptie/dag Peuters (1,5 – 3 jaar) –Groenten: 50-100 gr. –Fruit: 1-2 stukken Kleuters (3 – 6 jaar) –Groenten: 100-150 gr. –Fruit: 1-2 stukken (100-200 gr.) Praktijk: groenten: 66 gr.; fruit: 113 gr.

7 Aanbeveling (2) Kinderen (6 – 12 jaar) –Groenten: 250-300 gr. –Fruit: 2-3 stukken (250-375 gr.) Praktijk: groenten: 114 gr.; fruit: 99 gr. Vanaf 12 jaar –Groenten: 300 gr. –Fruit: 3 stukken

8 Obesitas in EU27

9 Europese regelgeving Verordening (EG) nr. 1182/2007 –GMO groenten en fruit Verordening (EG) nr. 288/2009 –Uitvoeringsbepalingen SFA http://eur-lex.europa.eu/

10 Europese regelgeving (2) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap –Artikel 33: doelstellingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

11 Europese doelstellingen SFA Strijd tegen obesitas Gezond voedingspatroon promoten Consumptie groenten en fruit verhogen Europa, landbouw en GLB positief onder de aandacht brengen

12 Europese cofinanciering Max. 50% EU-steun Totale steun 27 lidstaten: € 90 miljoen –België: € 1.782.500 Vlaanderen: € 1.003.191 Bijkomende financiering door: –Beleidsdomein Landbouw en Visserij –Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin –Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen –Freshtrade –Schoolbijdrage Totaal bedrag: € 2.006.382

13 Krachtlijnen Vlaamse strategie Integratie in schoolleerplannen Korte lijnen Kwaliteitsproducten Band met landbouw Eenvoudige administratie

14 Welke producten? Basislijst Europese Commissie Verse groenten en fruit –Bij voorkeur lokale producten –Producten uit derde landen: banaan, kiwi, citrus, … –Geen toegevoegde suikers, vetten, zout Seizoensgebondenheid Gecontroleerde teelt

15 Van de theorie naar de praktijk …

16 Schoolfruit in de praktijk

17 Wat betekent de ‘Schoolfruitactie’? Fruit op school –Tutti Frutti –Op vaste dag in de week fruit/groenten verdelen aan leerlingen Leerlingen basisscholen (kleuter en lager) Subsidie van 4 € per leerling per schooljaar

18 Hoe subsidies bekomen? Contract afsluiten met handelaar –Modelcontract Erkenningsaanvraag indienen => vóór 30 september! Steun aanvragen via e-loket Landbouw en Visserij

19 Contract Handelaar naar keuze Aanbod handelaars en modelcontract www.fruit-op-school.be Modelcontract –Minstens 6 euro/ll/schooljaar –30 weken –Factuur opsplitsen Leerlingen met subsidies Personeel van de school en leerlingen die later instappen

20 Erkenningsaanvraag Instellingsnummer –Eén erkenning per instellingsnummer –Geen organisaties Kopie contract handelaar –30 weken –6 euro/ll/schooljaar Frequentie steunaanvraag –Maandelijks –Trimestrieel

21 Erkenningsaanvraag Onderschrijven verbintenissen Uitreikingsplaatsen en aantal deelnemende leerlingen –Geen aanpassingen mogelijk na instapmomenten Gevolmachtigden + handtekeningen –Kunnen gewijzigd worden

22 Erkenningsaanvraag Bij goedkeuren erkenning –Bevestigingsmail –Toegang e-loket Erkenning is 1 jaar geldig September 2010 hernieuwen via e-loket Correct e-mailadres!

23 Verbintenissen Contract handelaar –30 weken –6 euro/ll/schooljaar Schoolbijdrage 2 euro per leerling Enkel voor leerlingen (kleuter, lager) Gegevens ter beschikking stellen voor Logo’s Kennis genomen aanbod begeleidende maatregelen: www.fruit-op-school.be www.fruit-op-school.be

24 Verbintenissen Enkel vers of vers versneden groenten en fruit Geen steun voor o.a. Gedroogd fruit Fruitsappen Soep Niet als onderdeel van de maaltijd Onderwerpen aan controles

25 Controles Controles ter plaatse 5 % van de scholen Grotendeels administratieve controle –Facturen –Leveringsbonnen –Bankafschriften

26 Steun aanvragen Kan enkel door gevolmachtigde E-loket: www.landbouwvlaanderen.be E-ID en kaartlezer

27 Steun aanvragen Factuurgegevens –Datum, bedrag (rechthebbenden), nummer –Mogelijkheid gescande versie opladen Steunaanvraag indienen –Aantal fruitweken aangeven –Factuur koppelen aan aanvraag –Producten en hoeveelheden aanduiden

28 Steun aanvragen Tijdig indienen = binnen 3 maanden volgend op de betrokken periode Laattijdig indienen = vermindering van uitbetaald bedrag –Maximaal één maand te laat = 5 % –Meer dan één maand, minder dan twee = 10 % –Meer dan twee maanden = 1 % bijkomende vermindering per extra dag Uitbetalen steun: binnen 3 maanden na aanvraag

29 Aandachtspunten Stad of scholengroep –Per instellingsnummer erkenning –Zelfde gevolmachtigde voor meerdere instellingen –Rekeningnummer van school Meerdere contracten (vb Zespri) –Totaal 30 weken en 6 euro Vroeger contract < 6 euro –Meer fruitmomenten per week –Meer fruitweken –Duurdere fruitsoorten

30 Aandachtspunten Facturatie –Factuur niet opgesplitst (vb Colruyt) Bij aanvraag zelf opsplitsing maken –Eén factuur per jaar Hoeveelheden niet vermeld op factuur Leveringsbonnen –Eén factuur voor meerdere scholen Opsplitsing per school –Facturen van verschillende leveranciers

31 Aandachtspunten Tutti Frutti –Inschrijven www.fruit-op-school.bewww.fruit-op-school.be Bij voorkeur zelfde contactpersoon –Educatief materiaal –Affiches –Deelnemen wedstrijd Info en vragen contacteer Logo

32 Aandachtspunten Schoolbijdrage 2 euro –Terugbetaling mutualiteiten Liberale mutualiteit (heel Vlaanderen) Socialistische mutualiteit (Oost-Vlaanderen) Wijzigingen e-mailadres onmiddellijk doorgeven

33 Schoolmelk Info: www.vlaanderen.be/landbouwwww.vlaanderen.be/landbouw rubriek subsidies - scholen

34 Aanmelden op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be

35 Inleiding e-loket = elektronisch loket via website gegevens raadplegen aanvragen indienen

36 Aanmelden: wat heb je nodig Computer eID (met PINcode) Kaartlezer eID software –www.eid.be

37 Aanmelden: stap voor stap 1 2

38 3 4 5 is eID vervallen? is eID aangegeven als verloren?

39 Systeemcontrole –Browser –Scherminstellingen –Internetsnelheid –…

40 Aanmelden Akkoordverklaring gebruikersreglement –Éénmalig –Nieuwe versie, nieuwe akkoordverklaring

41 Opvolging en ondersteuning Hulp nodig: –Infolijn 02 55 345 00 van oktober tot eind december iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 –schoolfruit@lv.vlaanderen.beschoolfruit@lv.vlaanderen.be

42 Demo E-loket

43 Vragenronde

44 Fruit op school Begeleidende maatregelen Loes Neven – VIGeZ Aranka Delombaerde – Dept Landbouw en Visserij

45 Vlaams voedings- en bewegingsbeleid Oktober 2008: Gezondheidsconferentie voeding en beweging Vernieuwing Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging: Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft. Subdoelstellingen voor kleuters: Fruit: –Tegen 2015 stijgt het percentage kleuters dat de aanbeveling voor fruit haalt van 43% naar 53% –Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van fruit met 10 % Groenten: –Tegen 2015 stijgt het percentage kleuters dat de aanbeveling voor groenten haalt van 44% naar 54% –Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van groenten met 10 % Tutti Frutti past binnen strategie 3 van het actieplan: ‘Gezond bewegen en evenwichtiger eten op school’

46 Gezondheidsbeleid op school Sinds september 2007 Verschillende thema’s, waaronder voeding en beweging Met ondersteuning van o.a.: –VLOR commissie gezondheidsbevordering –CLB –Logo’s en VIGeZ

47 Gezondheidsbeleid op school Het gezondheidsbeleid met resultaat dankzij: –Educatieve activiteiten –Aangepaste omgeving –Afspraken

48 Tutti Frutti gaat verder Vaste fruitdag = aanknopingspunt voor bredere werking rond gezonde voeding Principes van Tutti Frutti: 1.Gezamenlijk fruitmoment 2.Gekoppeld aan educatieve activiteit 3.Ingangspoort naar hogere fruitconsumptie

49 Overzicht begeleidende maatregelen 1.Educatieve materialen Tutti Frutti 2.Andere materialen over voeding en gezondheid 3.Band met landbouw 4.Algemene infocampagnes

50 1.Materialen Tutti Frutti Beschikbaar via www.fruit-op-school.bewww.fruit-op-school.be Lesmateriaal: –Fruitlexicon: fruitsoorten van A tot Z –Info over verschillende thema’s: de verschillende maaltijden, biologische landbouw, fruitallergie, diabetes, … Activiteiten: quiz, recepten, proefjes, knutselen, uitstappen

51 2.Voeding en gezondheid Andere kwaliteitsvolle materialen en acties Ondersteuning en uitbouw gezond voedingsbeleid op school

52 123 aan tafel Vorm: boekje, website en affiche Inhoud: gezond eten via voedingsdriehoek voor kleuters. Doelgroep: kleuters Uitgever: NICE (2004) Meer info: www.123aantafel.bewww.123aantafel.be

53 Beestig gezond Vorm: didactische map, soepmap, prentenboek Inhoud: praktische tips en lessuggesties over gezonde voeding en beweging bij kleuters Doelgroep: kleuters Uitgever: Artevelde Hogeschool (2008) Meer info: www.beestiggezondopschool.bewww.beestiggezondopschool.be

54 Wild van water Vorm: educatief pakket met brochure, liedjes, voorleesboek en vertelplaat Inhoud: installeren en optimaliseren van een drink- en plasbeleid op school Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs Uitgever: Logo Gent vzw (2008) Meer info: www.wildvanwater.bewww.wildvanwater.be

55 Aan tafel! Vorm: lespakket met CD-rom, affiches, folders Inhoud: gezonde voeding en beweging, met o.a. actieve voedingsdriehoek en gezond ontbijt Doelgroep: 1 e tot 4 e leerjaar lager Uitgever: CM (2007) Meer info: www.cm.bewww.cm.be

56 Totaalproject Gezonde voeding Vorm: tentoonstelling Resto Resto, koelboxspel, boekjes Inhoud: educatief project rond gezonde voeding Doelgroep: kinderen van 5 – 8 jaar en van 8 – 12 jaar, ouders Uitgever: SocMut Meer info: www.gezondweb.bewww.gezondweb.be

57 Land van Calcimus Vorm: website en spelkoffer Inhoud: les- en spelmateriaal over gezonde voeding (in 5 thema’s) Doelgroep: lagere school Uitgever: NICE (2008) Meer info: www.calcimus.bewww.calcimus.be

58 Gezond eten en drinken op school Vorm: website met fiches en werkbladen Inhoud: actieve voedingsdriehoek, praktische voedingsaanbevelingen voor kinderen Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs Uitgever: VIGeZ (2006) Meer info: www.gezondheidstest.be/edupakket/voedi ngsfiches_index.htm www.gezondheidstest.be/edupakket/voedi ngsfiches_index.htm

59 Start to eat for kids Vorm: educatief pakket Inhoud: gedetailleerd eetplan met receptjes voor een hele schoolweek Doelgroep: 3 e graad lager Uitgever: Flandria Meer info: www.starttoeat.bewww.starttoeat.be

60 Kieskeurig Vorm: interactief analyse-instrument, brochure, affiches en folder voor ouders Inhoud: uitbouw van evenwichtig aanbod van dranken en tussendoortjes op school Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: VIGeZ (2008) Meer info: www.gezondeschool.bewww.gezondeschool.be

61 Fitte school Vorm: website met fiches, testjes, praktijkvoorbeelden, vormingen Inhoud: kadermethodiek voor beweging en gezonde voeding op school Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: NICE, SVS, VIGeZ Meer info: www.fitteschool.bewww.fitteschool.be

62 Open je mond voor gezond Vorm: beleidsinstrument o.v.v. pakket met interventies Inhoud: gezond voedingsbeleid op school in 7 thema’s Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Uitgever: Logo Waasland Meer info: www.logosoostvlaanderen.bewww.logosoostvlaanderen.be

63 Tests Test jezelf: www.gezondheidstest.bewww.gezondheidstest.be Analyseer het gezondheidsbeleid op school: –Startinstrument: www.gezondheidsbeleidopschool.be www.gezondheidsbeleidopschool.be –Feedbackinstrument: www.gezondeschool.be/gezondheidsenquete www.gezondeschool.be/gezondheidsenquete –Analyse-instrument dranken en tussendoortjes: www.gezondeschool.be/kieskeurig www.gezondeschool.be/kieskeurig

64 Portaalsites www.gezondeschool.be (VIGeZ)www.gezondeschool.be –met INVENT databank www.gezondopschool.be (Vlor)www.gezondopschool.be

65 3.Band met landbouw Herkomst groenten en fruit Inzet groente- en fruittelers Seizoensgebondenheid

66 Land- en tuinbouwproducten Vorm: werkbladen en lesvoorbereidingen per leerjaar Inhoud: gezonde voedingsmiddelen uit eigen land Doelgroep: kleuter- en lageronderwijs; buitengewoon onderwijs Organisatie: VLAM Meer info: www.lessenpakket.bewww.lessenpakket.be

67 De fruitmeester Vorm: educatieve rondleiding, werkboekje Inhoud: bezoek veiling/proeftuin, tentoonstelling, spel, smaakpanel Doelgroep: lager onderwijs Organisatie: Veiling Haspengouw Meer info: www.fruitmeester.bewww.fruitmeester.be

68 LAVA Scholencampagne Vorm: infopakket, educatieve rondleiding Inhoud: bezoek veiling, tentoonstelling Doelgroep: 3 e graad lager onderwijs Organisatie: LAVA Meer info: www.lava.bewww.lava.be

69 Plattelandsklassen Vorm: brochures, films, CD-roms, educatieve spellen, posters, zoekkaarten Inhoud: educatief contact met land- en tuinbouw en platteland Doelgroep:kleuter-, lager en secundair onderwijs Organisatie: Plattelandsklassen vzw Meer info: www.plattelandsklassen.bewww.plattelandsklassen.be

70 Boeren met klasse Inhoud: klasbezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Organisatie: provincie Vlaams-Brabant Meer info: www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse

71 ‘t Grom Groentemuseum Inhoud: doemuseum over duurzaam tuinbouwerfgoed Vlaanderen Doelgroep: basis- en secundair onderwijs Organisatie: vzw Midzeelhoeve Meer info: www.tgrom.bewww.tgrom.be

72 4. Algemene infocampagnes Boodschap versterken Communicatie ouders en maatschappij

73 All day long 3-jarige campagne, ° 2008 Samenwerking veilingen, distributie en invoer; met financiële steun van EU Consumptie groenten en fruit verhogen Specifieke doelgroep: consument onder 35 jaar Meer info: www.alldaylong.bewww.alldaylong.be

74 Makkelijke groenten Verwerkte groenten: teelt- en oogstwijze, verwerkingsproces Meer info: www.makkelijkegroenten.be en de brochure ‘Meer groenten eten? Een kinderspel voor iedereen!’www.makkelijkegroenten.be

75 Start 2 Eat Voedingsplan Actieve voedingsdriehoek Zie ook Start to eat for kids

76 De medewerkers danken u voor uw aandacht. Aranka Delombaerde Hilde Squire Loes Neven Rita Van Durme Greet Caris

77 Veel succes met fruit op school


Download ppt "Welkom. PROGRAMMA ‘Fruit op school in de kijker’ OchtendNamiddag Programma 9u tot 9u3012u30 tot 13u Onthaal met koffie 9u30 tot 9u45 13u tot 13u15Inleiding:"

Verwante presentaties


Ads door Google