De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marco Matthijsen Kernconcepten talentontwikkeling innovatieadviseur VBS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marco Matthijsen Kernconcepten talentontwikkeling innovatieadviseur VBS."— Transcript van de presentatie:

1 Marco Matthijsen Kernconcepten talentontwikkeling innovatieadviseur VBS

2 Marco Matthijsen – innovatieadviseur ondernemend & conceptueel Het begint met oog & gevoel krijgen voor talenten! Talentenontwikkeling is onderwijs ontwikkelen voor en van de toekomst. Met glundering voor leerling & leraar! Gedeelde motivatie: visies op hele kind. Mogelijkheden: ontwikkelingen in samenleving (ict) & scholen, informed vs. evidence based

3 Kernconcepten:

4 1a. Waarom: Als je er zelf niet toe doet, met al je interesses & talenten, waarom zou je toekomst er dan toe doen? Voorbeelden. Vroege lezer & gedemotiveerde leerling Kader - onderwijs, economisch, juridisch, pedagogisch

5 1b. Waarom: vooroordelen Weggelegd voor happy view en niet voor een leven gericht op vakkenvullen vs. Menselijk leven is te rijk voor vakjes. Onderwijs is onderwijzen. Het is daarom niet meer dan een leuk sausje vs. Vernieuwing van onderwijs, m.n. ped.did. We hebben al genoeg aan ons hoofd, denk aan hb kids & zorgkids vs. ontwikkeling naar breed passend onderwijs is voor ieder

6 2. Wat – is een talent, wat is bepalend? Definitie’s in dimensies Begrip = context Rol toekomst & glundercoeffient SubjectObject Wie bepaaldEigen beleving, glunder- coefficient Anderen nemen waar Wat bepaaldTalentvolle vermogens Excellente prestaties

7 Vraag: talenten van een kind, talenten van een volwassene? Vraag: Welk talent had jij volgens je omgeving tussen je 7e en 10e? Over projectie, lineariteit, multidimensional iteit, lateraliteit Christiaan Timner, 1859

8 3a. Hoe ontwikkelen talenten zich: orienterend Wat krijg jeWat doe je Persoons- gericht Bagage krijgen & integreren. Goudklompjes vinden. Zelfsturings- vermogen. Mattheusmodel Omgevings/ Relatie- gericht Kansen & stimulering krijgen en benutten. Zaadjes ontkiemen (zelf)vertrouwen Glundercoefficie nt. Zaadjes zaaien, planten. Mixen= magie bedrijven in tijd & ruimte met beloften vd toekomst Mixen = uitdaging & voldoening. Waardering & verbeelding. Succeservaring & ontmoeting. Mogen zijn & bronnen gebruiken. Mixen = Glundering vermenig- vuldigen

9 3b.Hoe – multidimensionaal vs. lineair Onderzoeksresultaten: Lineariteit?: 1) 9 vs. 25 jaar: 40 = 20+20. 2) Muzikale vaardigheden > metacognitie. 3)Fijne motorische ontwikkeling > exact & taal Verwachtingen & stimulering: gedrag 8% Samenhang ‘lichaamsystemen’: inoefenen (niet stampen maar spreiden); begrijpen (actief leren, naspelen & verbeelden). Keuzevermogen: 10.000 uren vs. statistiek, flow & kids van geniën. Consequenties: 1.geen vaste samenstelling van bestanddelen 2.brede ontwikkeling en specialisatie! 3.optimale context voor ieder creeren

10 4.Welke – talenten vinden we belangrijk? Wachters op dit antwoordpad: Bestaat hierop een ultiem uniform antwoord? Besef transversaliteit van talenten, kwaliteiten! Bedenk multidimensionaliteit & lateraliteit! Hoe toekomst & diversiteitsbestendig? Kun je er gezamenlijk voor staan? Maar er is ook ook: Kerncompetenties voor levenslang leren, 2006 Visies SOVO scholen op brede vorming 21 st Century Skills Doelen van leren: Kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming (modellerend vs. unicerend)

11 5a.Wat is het leerplan & leervisie voor al die talenten dan? Eigen visie, eigen betekenis Technieken gebruiken: consistent & levend maken door relateren van waarden & behoeften met activiteiten, resultaten, structuren, houdingen = cultuur maken. Bijv. vanuit een visie die waarden bouwt o.b.v. de leertalenten/vermogens van kinderen Eiken, controleren: komt de glunderfactor bijv. terug in beoordelingsinstrumenten. Zit de glunderfactor daarin? Zit die in de inrichting?

12 5b Plek in leerplan, 6 leerplan speelvelden Leerstof, kennis/ontwikkel- domein gericht Verwerkingsgericht (aanbieding & verwerking) Variatie 1. Breed aanbod, evt. facultatief 4. Pedagogisch- didactische variatie Differentiatie 2. Breed aanbod & met ruimte v tempo & facultatieve onderdln 5. Verschillende opdrachten & verwerkingen (groepjes/maatwerk Specialisatie 3. Basis & specialisatie & facultatieve delen. 6. Ruimte voor verschil in tempo (bij vast aanbod), in interesse & talenten bij flex. aanbod ZINVOLBETEKENISVOL VRAAG AANBOD

13 6a.Hoe realiseren we basis voor talentontwikkeling in onderwijs! 1.Goed leerklimaat (positieve verwachtingen & veilig leerklimaat) 2.Beheersing van leerdoelen/stof, open zijn voor je grenzen & talenten van leerlingen 3.Eigenaar worden van de leerstappen, omvormen tot beheersing van leercirkel Begin eenvoudig, van stappen naar cirkel Routine beheersen is erboven staan = open staan = leren van anderen & jezelf in verschillende vakken Mixen voor structuur, actief leren, prikkeling

14 6b.Realiseren van professioneel meesterschap voor talentontwikkeling verdiepen! Didactisch vermogen verbreden en verdiepen met meer leercirkels Kennisontwikkelingsgerichte & kennis verbindende leercirkels In verschillende fasen van leren talenten & interesses van leerlingen ruimte geven, bij kennismaking, verdieping, oefeningen, automatisering, verbeelding, oplossing & presentatie. Betrek leerlingen erbij

15 6c.Professioneel meesterschap door spelen met wijzen van kennisverwerving x 4 Patronen beheersenPatronen maken Toepassings- gericht Kennis opnemen & verwerken (relatie met stimulering omgeving benutten). A: memorisering Ondernemend leren, experimenterend ontwerpend leren (relatie met zelfsturing ontwikkelen). Interdisciplinair oplossen. A: ruimte Kennis-gericht Onderzoekend leren & accepteren (relatie met bagage integreren). A: perspectieven Verbeeldend, dromend leren (relatie met perspectief & (zelf)vertrouwen ontwikkelen. Interdisciplinair verbeelden. A: Interdisciplinair, durven

16 6d.Professioneel meesterschap door spelen met kennisverbinding & transformering De 3 kennis transformerende leercirkels: Kwalificerend door wereldontdekkend & toerusting tot de wereld, de wereld en ik. Overal leren kunnen zien. Echte vragen & oplossingen. Interdisciplinariteit. Persoonsvormend door integer leren, ik en de wereld, wat zegt iets jou werkelijk (benutten niet verbale kennisbronnen), welke deugden heb je nodig! Sociaal wordend door leren van en met de ander, waarnemen, interactie&dialoog, samenwerken, presenteren, feedback (geven en) ontvangen

17 7a.Talentontwikkeling waarderen, als je weet wat het is Cultuur van waarderen = 1.Vieren van leren, leerprestaties & beloften 2.Leren borgen & verbinden door reflecteren 3.Functie volgen ontwikkeling, Ondst > Vrw 4.Waardering delen met leerling en ouder. Aandachtspunten Niet alleen waarderen wat objectief= te meten Observaties in samenhang & periodiek Externe verantwoording verbinden aan waarderings- en beoordelingsbeleid over verschillende ontwikkeldimensies

18 7b.Kennisontwikkeling waarderen: perspectieven Cultuur van vieren cultiveren door meer variatie, uitdagende opdrachten & momenten om de prestaties te vieren Perspectief met zelf/peer observaties/assessments, op basis van toegankelijke criteria maar met referentie naar geavanceerde volgstandaarden, criterium gerichte assessments (ict perspectief) Tijd en aandacht voor belang & waarde van reflectie maar niet te star

19 8.Als je weet waarom, hoe zet je dit dan in beleid om! Ga uit van eigen kracht Bewustworden als passieproject! Waar sta je? Wat en waarom spreken je andere praktijken aan? Waar wil je naar toe? Makkelijke succesfactoren (bijv. vieren van prestaties). Verbind slim, zoals met prestatiebox. Talentcoaches & talentcoordinatoren Talentontwikkeling als kern van onderwijs beleven, verbind het met sociale innovatie van organisatie van onderwijs.

20 8b: Handreiking Talentgerichte school: spiegels & perspectieven

21 14:30 uur - NEMO kettingreactie ter inspiratie - 1 verd. lager Talentontwikkeling = spel vh leven, alle aspecten doen ertoe!


Download ppt "Marco Matthijsen Kernconcepten talentontwikkeling innovatieadviseur VBS."

Verwante presentaties


Ads door Google