De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seizoensopening Altijd Winnen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seizoensopening Altijd Winnen!"— Transcript van de presentatie:

1 Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen!
Als je zorgt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen. Mahatma Gandhi

2 Het programma van vanavond Altijd Winnen!
Doel van vanavond? Jullie inspireren om aan de slag te gaan met Altijd Winnen! Hoe gaan we dat doen? 20.10 – 20.30u: Dennis, Yvien en Joyce vertellen over Altijd Winnen! 20.30 – 21.45u: Zelf Altijd Winnen! ervaren 21.45 – 21.55u: Altijd Winnen! in de nabije toekomst 21.55 – 22.00u: Afsluiting Afspraken voor vanavond? Telefoons uit en geen pauze, tijdens actieve gedeelte zelf de ruimte pakken voor verkrijgen en afvoeren van drank

3 Trots & Ambitie (1) Altijd Winnen!
Groeiende vereniging Zelf opleiden Meer spelers in selectie Zuid Betrokken vrijwilligers Trainersgroep Financieel gezond / Hoofdsponsor Clubhuis

4 Beleidsplan KV Tilburg Altijd Winnen!
Iedereen doet mee Mogelijkheid op elk niveau korfbalsport te beoefenen Aantrekkelijk verenigingsleven Topsport/ wedstrijd-sport heeft geen bestaansrecht zonder breedtesport En andersom Sportieve ambitie en sociale activiteiten zijn gelijk-waardige pijlers Vervult voor haar leden een sociaal maat-schappelijke rol Gezonde, stabiele vereniging en stimuleert naleving van algemeen geldende regels, normen en waarden randvoorwaarden

5 Trots & Ambitie (2) Altijd Winnen!
(zelf) blijven groeien Sportief: Topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal in alle categorieën. Topkorfbal: selectie draait mee in de top van de overgangsklasse en sporadisch hoofdklasse A, B, C en D acteren in de hoofdklasse.

6 Trots & Ambitie Altijd Winnen!
Groeiende vereniging Zelf opleiden Meer spelers in selectie Zuid Betrokken vrijwilligers Trainersgroep Financieel gezond / Hoofdsponsor Clubhuis

7 KV Tilburg 2012 – 2013 Altijd Winnen!

8 Altijd Winnen!

9 Wat is Altijd Winnen! ? JIJ A L T IJ D W I N E !
Talenten en kwaliteiten Inzetten, benadrukken en ontwikkelen Werken aan zelfvertrouwen én plezier Meer lef + motivatie BETERE PRESTATIES!!

10 Waarom Altijd Winnen! ? Zelfvertrouwen + plezier = lef + motivatie = leren + presteren Manier van boodschap overbrengen maakt verschil Presteren naar eigen mogelijkheden belangrijker dan winnen Lange termijn levert meer op dan korte termijn Succesbeleving alle teams, niveaus, trainingen, wedstrijden Optimale sportbeleving: ontspanning, zelfbeeld, kwaliteiten, respect Meer vrijwilligers en minder drop-outs

11 Filmpje: Martina – Bolt weet dat ik er ben

12 Oké, en wat gaan we dan doen aan Altijd Winnen! ?
Accent leggen op ontwikkeling en welbevinden Procesgericht i.p.v. resultaatgericht werken Leer- en taakdoelstellingen nastreven Oprechte complimenten geven en benoemen wat goed gaat Fouten mogen en durven maken Zelf nadenken en eigen inbreng stimuleren Aanwijzingen en taakgerichte feedback geven Aandacht besteden aan teambuilding en sfeer

13 Leuk maar hoe bereiken we dat Altijd Winnen! dan ?
Ontwikkeling handleiding/ tools Theatervoorstelling Trainersbijeenkomst en teamgesprekken Begeleiding van 2 teams Videobegeleiding Oudergesprek Teamgesprek Evalueren Bewustwording en cultuurverandering heeft tijd nodig

14 Altijd Winnen! Je wint altijd! Individueel en met je team, als je met een goed gevoel het veld af stapt. Trots, Omdat je kunt zeggen: “Wij hebben alles gegeven, wij hebben het beste uit onszelf gehaald, wij hebben laten zien waar we goed in zijn, wij hebben een stap vooruit gezet, en wij hebben het samen gedaan”. Wat het scorebord ook zegt

15 Altijd Winnen!

16 Opdracht 1: Belangrijkste uitgangspunten bepalen Altijd Winnen!
Doel: Gezamenlijk de belangrijkste uitgangspunten voor Altijd Winnen! kiezen. Zet de categorie waaraan je trainen geeft op 3 stickertjes Lees de 9 uitgangspunten aandachtig door en bepaal welk uitgangspunt(en) jij het belangrijkste vindt Verdeel je 3 stickertjes over de 9 uitgangspunten aan de wand En, ga aan een andere tafel zitten! Uitgangspunten Altijd Winnen! ??? Wij leggen het accent op ontwikkeling en welbevinden Wij streven leer- en taakdoelstellingen na Wij gaan procesgericht te werk i.p.v. resultaatgericht Wij geven oprechte complimenten en benoemen wat goed gaat Wij vinden dat fouten maken mag en daarvan leren moet Wij stimuleren zelf nadenken en eigen inbreng Wij geven aanwijzingen en taakgerichte feedback Wij focussen op (potentiëel) talent, kwaliteiten en het hierin uitblinken Wij besteden aandacht aan teambuilding en sfeer 10 min

17 Opdracht 2: De uitgangspunten becommentariëren Altijd Winnen!
Doel: De uitgangspunten voor Altijd Winnen! zijn duidelijk en compleet. Verzin het 10e uitgangspunt Wijzigingsvoorstellen bedenken voor de bestaande uitgangspunten (niet “dit is niet goed of moet weg”, maar “zo is het beter”) Schrijf de namen van de groep + tafelnummer op het formulier Tips Neem maximaal 5 min voor het 10e uitgangspunt Dan heb je nog 10 min over voor het 2e gedeelte van de opdracht Begin bij het uitgangspunt dat je het belangrijkste vindt, niet van boven naar beneden Ga de tafel rond zodat iedereen aan de beurt komt 15 min

18 Opdracht 3: Het korfbal talenten spel ontwikkelen Altijd Winnen!
Doel: Speels hulpmiddel voor trainers en spelers om met elkaar in gesprek te gaan over hun eigen korfbal talenten én elkaars talenten (leren ontdekken, bewust worden en activeren) Ga uit van het spel kwartetten Bedenk met elkaar rubrieken van korfbaltalenten (bijv.: gezelligheid, techniek, evalueren) Bedenk met elkaar per rubriek 4 specifieke talenten Schrijf op de kaartjes bovenaan de rubriek en daaronder een talent Aan het einde van de opdracht: schrijf de namen van jullie groep op de enveloppe en stop alles wat je hebt gemaakt in de enveloppe. Dus 4 kaarten per rubriek Tips Heb je 8 specifieke talenten binnen een rubriek? Splits de rubriek dan op in 2 specifiekere rubrieken. Bijvoorbeeld: rubriek dieren wordt de rubrieken vogels & zoogdieren Ga vooral aan de slag: ga niet te lang nadenken over alle rubrieken. Bedenk een rubriek, dan meteen de 4 talenten en dan de volgende rubriek. Vandaag is alles goed, morgen maken we het hoogstens beter 25 min

19 Terugkoppeling opdrachten Altijd Winnen!
Wie wil er wat zeggen? 15 min

20 Zicht op de nabije toekomst Altijd Winnen! in 2012-2013
Algemeen: Binnen de gehele vereniging wordt aandacht besteed aan Altijd Winnen! 2 teams worden intensief begeleid: Begeleidingsgesprekken Bekijken van trainingen en van wedstrijden Oudergesprek Teamgesprek Individuele gesprekken Filmpjes maken Bolletjesformulier Voor vragen/ opmerkingen kunnen jullie uiteraard gedurende het gehele seizoen terecht bij de commissie van Altijd Winnen!

21 Afsluiting: evaludrankje! Altijd Winnen!
Evaluatie van vanavond Beantwoord de volgende twee vragen Wat heb je vanavond gewonnen? Aan welke drie woorden denk je bij Altijd Winnen!? Geef het blocknote door aan de volgende die nog niets heeft geschreven


Download ppt "Seizoensopening Altijd Winnen!"

Verwante presentaties


Ads door Google