De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie ESF – Session d’info FSE 27 / 03 / 2012 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie ESF – Session d’info FSE 27 / 03 / 2012 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie ESF – Session d’info FSE 27 / 03 / 2012 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

2 Programma van deze informatiesessie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

3 1.Inleiding  Doel van de dag  Nieuw plan van de organisatie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

4 OCMW diensten Lesiw Alexandre Dienst informatieveiligheid Dienst activeringen – ESF & FEI Julemont Jocelyne Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Integratiefonds (EIF) Anthuenis Tom ESF Bossuyt Nele (Nl) De Winter Josiane (Nl) Djouda Lynda (Fr) Gabriels Elsy (Nl) Kalinda Yvonne (Fr) Pinoy Stephanie (Nl) Ziati Karima (Fr) EIF Anseeuw Martha (Nl) BetalingenActiveringen Dienst OCMW reglementering en Bevoegdheisconflicten Dienst leefloon en Wet65  Nieuw organogram van de organisatie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

5 2.Feedback audit en controles ter plaatse Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

6 Audit en controles: uitgevoerde bezoeken Beheersautoriteit Controles ter plaatse door de adviseurs –Preventieve en controlebezoeken van de projecten 2011 Controles ter plaatse door de inspectie –Inspecties projecten 2010 Auditautoriteit –Operationele auditprojecten 2008 en 2009 –Systeemaudit in november 2011 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

7 Audit en controles: vaststellingen door de audit Administratieve taken begeleiders  indien niet rechtstreeks verbonden met de inhoud van het project = INDIRECTE kosten. Dagen verlof en ziekte  mogen niet in de gepresteerde uren opgenomen worden. Dubbele subsidiëring (zie deze namiddag) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

8 Audit en controles: vaststellingen door de audit (2) Ontvangsten  moeten correct en volledig opgenomen worden. Bewijs van gepresteerde uren 1. Begeleiders: 1. Uren opleiding, begeleiding, sociale activering: aanwezigheidslijsten ! 2. Uren administratie: aanwezigheidslijsten EN agenda ! Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

9 Audit en controles: vaststellingen door de audit (3) Bewijs van gepresteerde uren (vervolg) 2. Deelnemers: aanwezigheidslijsten zijn CRUCIAAL  vooral bij TRAJECTEN ! bv: aantal uren opleiding niet terug te vinden in de aanwezigheidslijsten voor deelnemer A mogelijk gevolg: te weinig bewezen uren, waardoor deelnemer A onder de relevantiedrempel valt DUS: alle kosten van het contract Art. 60 van deelnemer A worden afgewezen Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

10 Audit en controles: overzicht vaststellingen audit Totaal Geauditeerd1.804.372,37 €% Administratieve taken15.424,05 €0,85 % Ziekte / Verlof11.486,42 €0,63 % Extrapolatie33.599,21 €1,86 % Dubbele Subsidiëring13.715,72 €0,76 % Ontvangsten7.554,44 €0,42 % Gepresteerde uren (deelnemers)178.644,13 €9,90 % Andere fouten150,00 €0,01 % TOTAAL260.573,97 €14,44 % Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

11 Audit en controles: gevolgen vaststellingen audit Forfaitaire sanctie op projecten 2009:  Aangezien het foutpercentage boven de x % ligt.  Zal pro rata verdeeld worden, zoveel mogelijk op het overheidsdeel. Audit door Europese Commissie  Zal uitgevoerd worden op de projecten 2010 in de tweede helft van april. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

12 Audit en controles: gevolgen vaststellingen audit (2) Controle door Inspectie vóór indienen bij EC:  Om alle mogelijke fouten te ontdekken voor de kosten worden gecertificeerd. GEVOLG: controles on desk moeten zo vlot mogelijk verlopen  om te verzekeren dat voldoende kosten kunnen ingediend bij Europa! Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

13 Audit en controles: aandachtspunten controle 1. Administratieve aandachtspunten Ontbrekende elementen in overeenkomst:  Avenant / addendum noodzakelijk. Betalingsbewijzen:  Makkelijkste manier: stempel “betaald” en handtekening ontvanger op de factuur. Bespreken van deelnemer die niet aanwezig is = administratie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

14 Audit en controles: aandachtspunten contrôle (2) 1. Administratieve aandachtspunten (verv.) Opladen van documenten in applicatie:  Zo veel mogelijk in de juiste ophaalperiode.  Met vermelding van correcte factuurnummer en type bestand. Verslag administratieve controle:  Aandachtig doornemen en via mail antwoorden op de vragen van de dossierbeheerder. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

15 Audit en controles: aandachtspunten contrôle (3) 2. Organisatorische aandachtspunten Voldoende uren voorzien:  Niet enkel het absolute minimum om betoelaagbaar te zijn. Backup voorzien voor medewerkers DOEL = VERZAKING VERMIJDEN Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

16 Cafepauze Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

17 3.Feedback van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2010 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

18  Evaluatie van het activeringstraject & voortraject – periode 2008-2010 Evaluatie van de effectiviteit van de activeringsmaatregelen Opvolging van het traject van de begunstigden van een activeringsmaatregel tussen het derde kwartaal van 2008 en het vierde kwartaal 2010 Koppeling data PRIMAWEB met K.S.Z.  De K.S.Z. voorziet ons sinds 2008, de laatste dag van elk trimester, van de actuele situatie van de deelnemers ingedeeld per type project (op basis van deze informatie werd de tabel hieronder geconstrueerd) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

19  Situatie onmiddellijk na project Situation immédiateTrajecten ESFVoortrajecten ESF Werk77,0%26,0% Werkzoekende11,7%7,9% Inactiviteit4,8%32,4% Andere situatie6,5%33,8% 100% Totaal995420 Sociaal- economische positie in het eerste kwartaal Resultaten tewerkstelling zeer positief Specialiteit van begeleiding trajecten ESF : Gepersonaliseerde begeleiding Opleiding essentieel gegeven in groep Begeleiders specifiek toegewezen aan opvolging trajecten Gebruik van de socioprofessionele balans Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

20 Situatie na 1 jaar Situatie van 1 jaarTrajecten ESF Voortrajecten ESF Werk84,1%45,7% waarvan 1 T op 420,0%10,1% 2 T op 419,4%9,3% 3 T op 418,8%11,3% 4 T op 425,8%15,0% Andere15,9%54,3% Totaal988247 Globale tewerkstellingsgraad van 84,1% voor de personen die een ESF-traject hebben beëindigd Globale tewerkstellingsgraad van 45,7% voor de personen die een ESF-voortraject hebben beëindigd Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst Herverdeling individuen volgens gewerkte nul, één, twee, drie of vier trimesters gedurende het eerste jaar van opvolging

21  Workshops / activiteiten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

22  Moeilijkheden ondervonden door promotoren (1)  Recrutering van deelnemers is een moeilijk proces op zich  De vervanging van deelnemers is beperkt  De afwezigheid van deelnemers is een probleem Verandering  vervangingen : Voortraject : van 40% in 2010 naar 50% in 2011 Traject : van 20% in 2010 naar 40% in 2011 Verandering  relevantiedrempel: Traject : begeleiding + vorming van 145u in 2010 naar 125u in 2011 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

23  Moeilijkheden ondervonden door promotoren(2) Administratieve last (controles ter plaatse gebeuren te laat) Financiën inschatten in de toekomst is zeer moeilijk Frequentie van betalingen onvoorspelbaar Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

24  Positieve punten aangehaald door promotoren  Het informaticasysteem werkt beter  tijdswinst voor encodering herophalingsperiodes  Meerjarenproject: Laat een betere organisatie toe (vb.clusters) Laat toe betere oplossingen te vinden voor de toekomst, betere opleidingen (bv. Introductie inhaalsessies voor afwezigen)  Dynamische activiteiten  zeer dynamische groepen  Collectieve en gemengde activiteiten  betere vormingen en wederzijdse aanmoediging tussen groepsleden Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

25  Positieve punten aangehaald door promotoren  Activiteiten geëvalueerd door deelnemers en begeleiders  verbetering van het aanbod vorming voor de volgende jaren  Stabiliteit in de begeleiding belangrijk  Voor 2011, de eisen van het ESF zijn gemakkelijker te behalen  Tewerkstelling belangrijk Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

26  Resultaten op het vlak van aanwervingen trajecten – jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2010 Huidig statuut van de deelnemers Werk Werkloosheids- uitkering leefloon Equivalent leefloon Geen informatie Andere (zelfstandige, …) Totaal Totaal mannen 36357067 Totaal vrouwen 4129110110 Totaal 7764180717183 42%35%10%0%4%9%100% Profiel van de deelnemers die een baan gevonden hebben Ontvingen een art. 60§7 Ontvingen leefloon of equivalent Zijn tussen 18 en 25 jaar Zijn gezinshoofd van een eenoudergezin Zijn afkomstig van buiten de Unie Zijn ouder dan 45 jaar Totaal mannen41431289 Totaal vrouwen3954212216 Totaal 8097225025 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

27  Resultaten op het vlak van aanwervingen voortrajecten – jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2010 Huidig statuut van de deelnemers Werk Werkloosheids- uitkering leefloon Equivalent leefloon Geen informatie Andere (zelfstandige, …) Totaal Totaal mannen 40549141310 Totaal vrouwen 227326129 Totaal 621281202519219 28%5%37%9%11%9%100% Profiel van de deelnemers die een baan gevonden hebben Ontvingen een art. 60§7 Ontvingen leefloon of equivalent Zijn tussen 18 en 25 jaar Zijn gezinshoofd van een eenoudergezin Zijn afkomstig van buiten de Unie Zijn ouder dan 45 jaar Totaal mannen2322241120 Totaal vrouwen5136692 Totaal 2835307212 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

28 4.Oriëntatie van de nieuwe programmatie 2014-2020 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

29  Cohesiebeleid 2014-2020 6 oktober 2011 : Commissie neemt wetgevende voorstellen aan Versterkte strategische aanpak In lijn met Europa 2020 20% van de ESF-middelen voor sociale inclusie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

30  Aanpassingen in vergelijking met 2007-2013 Zich concentreren op de strategische prioriteiten van EU2020: smart, sustainable and inclusive growth Resultaten belonen Een geïntegreerde programmatie aanmoedigen (een generieke reglementering met gemeenschappelijke regels voor alle fondsen) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

31  Aanpassingen in vergelijking met 2007-2013 (2) Zich concentreren op resultaten Vereenvoudiging van de procedures Joint action plan (JAP)  betalingen worden verricht op basis van resultaten, regels voor vergoeding worden vereenvoudigd Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

32 20% van de ESF-middelen  investeringen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en sociale integratie te bewerkstelligen Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

33  Mogelijke piste : sociale activering Engagement van de OCMW’s in de sociale activering van mensen die te ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn Federale competentie Voor 2020 : 20 miljoen mensen uit de armoede helpen Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

34  Joint Action Plan (JAP) Instrument gebaseerd op de resultaten die de uitvoering van delen van het operationele programma toelaat Europese politieke wil: werken met een vereenvoudigd management dat gericht is op resultaten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

35  Joint Action Plan (2) Algemene ambitie: bereiken van de grote doelstellingen van de EU. Betalingen op basis van: –Resultaten –Outputs –Mijlpalen –Deadlines Het JAP omvat verschillende soorten acties die bijdragen aan de realisatie van de geviseerde resultaten De rechtszekerheid wordt verzekerd door het feit dat de Commissie het JAP goedkeurt Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

36  Joint Action Plan (3) Onderhandelingen met de EC over het gewenste product en de gewenste resultaten  goedkeuring JAP Het plan wordt beheerd en betaald op basis van resultaten. Mijlpalen worden gedefinieerd en een betaling vindt plaats telkens een mijlpaal wordt bereikt. Controles hebben betrekking op de resultaten en het product, niet de kosten van de begunstigde. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

37  Joint Action Plan (4) Voordeel van het JAP: de flexibiliteit, de aanmoediging om resultaten te bereiken, de rechtszekerheid en de verminderde administratieve last. Nadeel van het JAP : extra werklast voor het ontwikkelen en onderhandelen van een JAP en het opvolgen van de uitvoering. JAP: nieuwe cultuur  nieuwe werkmethodes en nieuwe instrumenten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

38  Financieel beheer EC stelt voor om vanaf 2014 een nieuw systeem van jaarrekeningen, een jaarlijks beheersrapport en een jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen door de Commissie. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

39  Klassieke projecten Een deel van de ESF programmatie 2014-2020 moet nog steeds worden gerealiseerd obv projectoproepen en de klassieke selectie van projecten Prioriteit 2014-2020: activiteiten mbt de sociale integratie van gemarginaliseerde groepen zoals de Roma Andere conventionele projecten: voorstellen voor regelgeving worden op dit moment besproken door de Europese troika  moet nauwlettend opgevolgd worden.  Vereenvoudigen van werkmethodes voor de voortrajecten. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

40 5.Vragen en antwoorden (antwoord op de schriftelijke vragen van de promotoren) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

41 Schriftelijke vragen Heeft het nieuw federaal regeerakkoord gevolgen voor de oriëntatie van de nieuwe programmatie 2014-2020 ? Welke zekerheid kan men geven aan de OCMW’s die de instructies van Actiris aangaande de verschillende controles/audits na afloop van de projecten van het ESF programma, gevolgd hebben ? Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

42 Schriftelijke vragen (2) Wat met het OCMW personeel toegewezen aan de ESF projecten ? Welk type boekhouding moeten de OCMW’s gebruiken ? Registratie uren individuele Nederlandse les bij een CVO of Open School: in een SPI traject. Kan dit geregistreerd worden als individuele begeleiding? Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

43 Bedankt voor uw aandacht. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

44 Middagpauze Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

45 6.Workshop over de dubbele subsidiëring Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

46 Dubbele subsidiëring: doelstellingen De promotor helpen met : -de verdeling van de subsidies volgens hun oorsprong om de risico's op dubbele subsidiëring op te sporen. -de berekening van het minimumbedrag te vermelden in publiek gedeelte (interessant voor een begeleider die deeltijds tewerkgesteld is aan een ESF-project) => optimalisering van de ESF- middelen Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

47 Dubbele subsidiëring: doelstellingen (2) -De dossierbeheerder helpen met: -de zorg voor de kwaliteit van de opvolging van de risico's op dubbele subsidiëring tijdens de preventieve bezoeken -De controle van de dubbele subsidiëringen tijdens de controles ter plaatse en/of controles on desk Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

48 Dubbele subsidiëring: wanneer? ALGEMENE REGEL : Bij ELKE ophaalperiode (op basis van zo juist mogelijke RAMINGEN) Tijdens de regularisatieperiode (op basis van de WERKELIJKE gegevens) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

49 Dubbele subsidiëring: wanneer? (2) UITZONDERINGEN : wanneer er GEEN ENKEL RISICO is op dubbele subsidiëring, bv.: Bij voortrajecten :geen loonkosten voor deelnemers  GEEN tabel nodig voor de deelnemers. Indien GEEN loonkosten voor de begeleiders of deelnemers onder het ESF-gedeelte worden ingebracht  GEEN tabel nodig Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

50 Dubbele subsidiëring: praktisch TABELLEN Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst


Download ppt "Infosessie ESF – Session d’info FSE 27 / 03 / 2012 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese."

Verwante presentaties


Ads door Google