De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze workshop maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze workshop maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees."— Transcript van de presentatie:

1 Deze workshop maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid 1

2 Kompas duurzaam goederenvervoer Achtergrond Het Kompas Duurzaam Goederenvervoer helpt bedrijven met transportactiviteiten met het vertalen van duurzaamheid naar de dagelijkse praktijk. De doelstelling is om de bedrijven te ondersteunen bij het daadwerkelijk in de praktijk brengen van duurzaamheid. Dit start met het ontwikkelen van een strategie op duurzaamheid, het opstellen van een actieplan en de totstandkoming van een duurzaamheidrapportage. 2

3 Uw start voor de verdere verduurzaming van uw bedrijf! 3

4 Introductie Wat gaan we vandaag doen? U krijgt inzicht in de eenvoudige stappen van verduurzaming zodat u samen met uw collega's gericht en concreet aan de slag kan met duurzaamheid Hoe? Uitleg van de stappen en korte oefeningen per stap, welke zijn afgeleid uit de praktijk bij een achttal bedrijven met transport activiteiten. 4

5 Introductie Programma – 1. Wat is duurzaamheid? – 2. Uitleg en toepassing van de zes stappen van verduurzaming Tijdsduur Afhankelijk van de uitwerking per stap: 3 uur uitleg en toepassing en 1 uur aan pauzes tussendoor. 5

6 1. Wat is uw motivatie? Bespaar kosten en verduurzaam! – praktijkvoorbeeld/gastspreker 6

7 1. Wat is uw motivatie? Vraag: Wat is volgens u verduurzamen? Praktijk: 7 https://www.youtube.com/watch?v=wb3sTkQeqsk

8 1. Wat is uw motivatie? Vraag: Wat is volgens u verduurzamen? Profit: beter rendement halen én duurzaam zijn – LZV’s – Minder papierstromen – Trainingen chauffeurs (zuinig en veilig rijden) 8

9 1. Wat is uw motivatie? Vraag: Wat is volgens u verduurzamen? Planet: voorkomen van verspillingen – Periodiek bandenspanning controleren – Bewegingssensoren in het bedrijf – Bij inkopen van goederen en diensten duurzaamheid meenemen – Sidewings op trailers 9

10 1. Wat is uw motivatie? Vraag: Wat is volgens u verduurzamen? People: tevreden mensen (van medewerker tot maatschappij) – Verzuim reduceren – Draagvlak creëren in de omgeving van uw bedrijf – Duurzaamheid in tenders (klanttevredenheid) 10

11 1. Wat is uw motivatie? Vraag: Wat is volgens u verduurzamen? Samengevat: Verduurzamen biedt kansen -Verlagen van de operationele kosten -Verbeteren van de relatie met uw omgeving -Verlagen van negatieve gevolgen voor het milieu -Het is niet “ver van mijn bed show” maar onderdeel van de bedrijfsvoering -Steeds meer partijen eisen het en overheidsbeleid is sterk sturend 11

12 1. Wat is uw motivatie? Wat wilt u bereiken? De stappen die volgen gaan u hierbij helpen 12

13 2. U wilt aan de slag, en nu? Vraag: is het moeilijk om in de praktijk te brengen? – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren: wie gaat het ‘trekken’? – Stap 3. Nul-situatie: hoe doen we het nu? – Stap 4. Visie: wat willen we bereiken? – Stap 5. Acties: hoe gaan we dat bereiken? – Stap 6. Uitvoeren: doen! – Rapporteren en publiceren 13

14 2. U wilt aan de slag, en nu? Vraag: is het moeilijk om in de praktijk te brengen? Hoe lang duurt het doorlopen van de stappen en hoeveel tijd (manuur) gaat het kosten? – Hangt af van het soort initiatieven – Komt aan bod in stap 5 en verder – Doorlooptijd van start t/m 6 c.a. 1 jaar (maar quick wins zijn er natuurlijk ook!) 14

15 2. U wilt aan de slag, en nu? Vraag: is het moeilijk om in de praktijk te brengen? Moet er een adviseur uitgenodigd worden? – Kan, denk ook aan afstudeerders en er is ook een roadmap met tools! – http://www.kompasgoederenvervoer.nl/ http://www.kompasgoederenvervoer.nl/ 15

16 Stap 1. De projectstart Onder deze stap valt: – Bepalen wat duurzaamheid is – Waarom u wilt verduurzamen En is al behandeld! 16

17 Stap 2. Organiseren – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren: wie gaat het ‘trekken’ – Stap 3. Nul-situatie – Stap 4. Visie – Stap 5. Acties – Stap 6. Uitvoeren – Rapporteren 17

18 Stap 2. Organiseren: a. kernteam – Het kernteam vormt de sleutelrol bij het succesvol verduurzamen van uw organisatie. Zij zorgen voor de bewaking van de voortgang en het creëren van draagvlak. – Voorbeelden van leden: People: verantwoordelijke voor personele zaken Planet: De Algemeen manager Dir. Groot Aandeelhouder Profit: De Controller – Top down of bottom up? 18

19 Stap 2. Organiseren: b. test Ieder traject staat of valt met draagvlak Vooraf is het van belang te bepalen wat mogelijke drempels zijn bij het verduurzamen. Hoe bepalen? Met behulp van de duurzaamheidstest http://www.kompasgoederenvervoer.nl/asset s/uploads/file/Pyramide%20spel.pdf http://www.kompasgoederenvervoer.nl/asset s/uploads/file/Pyramide%20spel.pdf 19

20 Stap 2. Organiseren: b. test Meest Belangrijk Minst Belangrijk Introductie Bedrijven hebben soms moeite om tastbare resultaten te behalen met de implementatie van hun duurzaamheidprogramma. Vaak zijn de exacte redenen hiervan moeilijk vast te stellen. Deze praktische zelfhulp test is bedoeld voor de evaluatie van het duurzaamheidprogramma. Hoe gebruik ik de duurzaamheidtest? De test bestaat uit een set van 10 kaartjes met redenen voor het ontbreken van succes. Van deze 10 kaartjes, staat er op 9 kaartjes een mogelijke reden gedefinieerd. Op de tiende kaart kan een eigen reden worden toegevoegd die van toepassing is op uw organisatie. U wordt gevraagd om de verschillende redenen te organiseren in een piramidevorm. In deze piramide staat de belangrijkste reden bovenaan en de vier minst belangrijke redenen staan onderaan. 20

21 A) Wat is de tool? De Duurzaamheidstest wordt gebruikt om de redenen vast te stellen waarom duurzaamheid tot op heden nog niet voldoende werkt in het bedrijf. B) Wat is het doel van de tool? Het doel van de tool is om op een toegankelijke manier duidelijk in kaart te brengen wat de belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid nog niet werkt. C) Hoe gebruik ik de tool? De 10 kaartjes worden in een piramidevorm geplaatst met de belangrijkste ‘drempels’ voor duurzaamheid helemaal bovenaan. D) Praktijkvoorbeeld Zie volgende pagina E) Een eenvoudige oefening Ga uit van de huidige bedrijfssituatie, neem de 10 kaartjes en probeer ze zelf in een piramidevorm te leggen (verdeel deelnemers in groepen. Vergelijk daarna de top 3 van elkaars piramides. 21 Stap 2. Organiseren: b. test

22 Meest Belangrijk Minst Belangrijk Klant wil niet voor duurzaamheid betalen Te weinig enthousiasme bij medewerkers Huidige financiële situatie Onvoldoende kennis over duurzaamheid Onvoldoende duidelijk hoe te communiceren Het verzwakt onze concurrentieposi- tie Te weinig tijd om hier goed mee aan de slag te gaan Onvoldoende focus van de directie Onvoldoende vaardigheden binnen de organisatie Gebrek aan urgentie 22 Stap 2. Organiseren: b. test

23 Stap 3. Nul-situatie – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren – Stap 3. Nul-situatie: hoe doen we het nu – Stap 4. Visie – Stap 5. Acties – Stap 6. Uitvoeren – Rapporteren 23

24 Stap 3. Nul-situatie: vragenlijst De Awareness vragenlijst http://www.kompasgoederenvervoer.nl/survey Gebruik de informatie hieruit voor de volgende stap. De eerste thema’s die van belang zijn komen namelijk naar voren 24

25 Stap 4. Visie – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren – Stap 3. Nul-situatie – Stap 4. Visie: wat willen we bereiken – Stap 5. Acties – Stap 6. Uitvoeren – Rapporteren 25

26 Stap 4. Visie Om u te helpen uw visie te verduidelijken ten aanzien van duurzaamheid zijn de volgende twee tools beschikbaar: a.Issue matrix b.Cover story 26 Stap 3: Awareness vragenlijst Stap 4: a. issue matrix Stap 4: b. cover story

27 Stap 4. Visie: a. issue matrix Welke thema’s vindt u en uw omgeving belangrijk? 1.Gebruik de awareness vragenlijst, input van klanten, marktinformatie om een set van thema’s te bepalen. 2.Groepeer ze vervolgens met behulp van de issue matrix (aandachtspunten matrix) op: Belangrijkheid voor uw bedrijf Belangrijkheid voor de maatschappij 27

28 Groeperen A.Wat is voor uw bedrijf belangrijk B.Wat is voor uw omgeving/de maatschappij belangrijk Door 1.Discussie 2.Iedereen vooraf te vragen om ze te ranken en daarna te discussiëren 3.Navraag, publicaties 4.Et cetera. Stap 4. Visie: a. issue matrix 28

29 Voorbeeld thema’s: Afval beleid Wetgeving omtrent venstertijden Veiligheid in de omgeving van het bedrijf Energie verbruik vanuit uw organisatie Klanten eisen bij tenders C02 emissie…. Stap 4. Visie: a. issue matrix 29

30 Stap 4. Visie: a. issue matrix A. Wat is belangrijk voor uw bedrijf? laag Hoog Belang voor uw organisatie Veiligheid bedrijf en omgeving CO² Energie verbruik Wetgeving venstertijd Wetgeving venstertijd Afval Tendering 30

31 B. Belang voor maatschappij Stap 4. Visie: a. issue matrix Hoog Laag laag Hoog Belang voor uw organisatie Belang maatschappij Veiligheid bedrijf en omgeving CO ² Energie verbruik Wetgeving venstertijd Wetgeving venstertijd Afval Tendering 31

32 C. Keuze Stap 4. Visie: a. issue matrix Hoog Laag laag Hoog Belang voor uw organisatie Belang maatschappij Veiligheid bedrijf en omgeving CO ² Energie verbruik Wetgeving venstertijd Wetgeving venstertijd Afval Tendering 32

33 Stap 4. Visie: a. issue matrix A) Wat is de tool? De Issue Matrix of Materialiteitsmatrix is een tool die in kaart brengt welke thema’s relevant zijn voor uw bedrijf en hoe relevant deze thema’s zijn voor de maatschappij. B) Wat is het doel van de tool? Het doel van de Issue Matrix is om die thema’s te kiezen die zowel relevant zijn voor het bedrijf als voor de maatschappij. C) Hoe gebruik ik de tool? Door het plotten van een aantal belangrijke issues in een grafiek wordt direct duidelijk waar de focus op komt te liggen. D) Praktijkvoorbeeld Zie vorige slides E) Een eenvoudige oefening Schrijf tien thema’s of issues op papier en probeer deze in de grafiek te plaatsen. 33

34 Stap 4. Visie: b. Cover story Om u te helpen uw visie te verduidelijken ten aanzien van duurzaamheid zijn de volgende twee tools beschikbaar: a.Issue matrix b.Cover story 34 Stap 3: Awareness vragenlijst Stap 4: a. issue matrix Stap 4: b. cover story √ √

35 Stap 4. Visie: b. Cover story Introductie tool om een gedroomde positie voor het bedrijf te definiëren bepaling van de visie en doelen voor over drie jaar Gebruik Het is 2016: u staat op de voorpagina van een vaktijdschrift – Over welk succes gaat het voorpagina artikel? – Wat waren de top 3 prioriteiten in uw plan? – Welke ‘X-factor’ maakte dit tot een succes? Neem uitspraken op van stakeholders over het succes. 35

36 Stap 4. Visie: b. Cover story In 2019 staat uw bedrijf op de voorpagina van een vaktijdschrift Over welk succes gaat het voorpagina artikel? – Ons bedrijf wordt als beste in de sector gewaardeerd door zowel klanten als de medewerkers waarmee de professionaliteit vaststaat. Het is duidelijk waar ons bedrijf voor staat, er is rust in de tent en nieuwe mensen blijven lang. Wat waren de top 3 prioriteiten in het plan? – Ons bedrijf als intern en extern merk geprofileerd – Betrokkenheid van de medewerkers – Brandstof reductie Welke ‘X-factor’ maakte dit tot een succes? – Samenwerken aan het benoemen van de kern waarden van ons bedrijf en deze op een ludieke manier vertalen in communicatie zowel intern als extern 36

37 Stap 4. Visie: b. Cover story A) Wat is de tool? De tool helpt om een gedroomde positie of visie voor het bedrijf te definiëren. B) Wat is het doel van de tool? De Cover Story heeft als doel om mensen op een creatieve manier na te laten denken over de toekomst van het bedrijf. C) Hoe gebruik ik de tool? In teams gaat men aan de slag met het ontwerpen van een voorpagina. De kop is de gedroomde positie en daaronder wordt beschreven hoe men daar is gekomen. D) Praktijkvoorbeeld Zie vorige slide E) Een eenvoudige oefening Schrijf de gedroomde positie op papier en geef in drie korte zinnen weer hoe men de visie heeft bereikt. Neem daarnaast quotes op van belangrijke betrokkenen in dit proces. 37

38 Stap 5. Acties – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren – Stap 3. Nul-situatie – Stap 4. Visie – Stap 5. Acties: hoe gaan we dat bereiken – Stap 6. Uitvoeren – Rapporteren 38

39 Stap 5. Acties 39

40 Stap 5. Acties: hoe bepalen? Plotting the Future – hulpmiddel om vanuit visie terug te plannen naar acties. A.Kies tussentijdse mijlpalen (uit een set van 60 kaarten) die de tussentijdse stappen markeren richting de visie. B.Deze mijlpalen worden in een tijdspad gelegd 40

41 Stap 5. Acties: a. mijlpalen 41

42 Stap 5. Acties: b. tijdspad Visie EIND DOEL 2013201420152016 42

43 Stap 5. Acties: hoe bepalen? A) Wat is de tool? Plotting the Future is een tool die helpt om de visie te vertalen in concrete acties. B) Wat is het doel van de tool? De tool is bedoeld om het beoogde plan tot aan de visie te visualiseren en in een tijdslijn te zetten. C) Hoe gebruik ik de tool? Welke mijlpalen moet ik behaald hebben om de gedroomde positie te bereiken? Door het kiezen van de belangrijkste mijlpalen en deze vervolgens in een tijdslijn te plaatsen wordt de te nemen route duidelijk. D) Praktijkvoorbeeld Zie vorige slides E) Een eenvoudige oefening Pak de bovenste tien kaartjes van de stapel en probeer deze in een tijdslijn te leggen. 43

44 Stap 6. Uitvoeren en bijsturen – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren – Stap 3. Nul-situatie – Stap 4. Visie – Stap 5. Acties – Stap 6. Uitvoeren: doen! – Rapporteren 44

45 Stap 6. Uitvoeren en bijsturen Tool 100 dagen actieplan – Het 100-dagen actieplan vertaalt de strategische mijlpalen uit Plotting the Future in concrete acties. De volgende zaken worden vastgelegd – Het doel – De acties – De verantwoordelijke mensen – Kosten en hulpmiddelen – Uitdagingen 45

46 Stap 6. Uitvoeren en bijsturen A) Wat is de tool? Het 100 dagen actieplan probeert de strategische stappen te vertalen naar concrete acties. B) Wat is het doel van de tool? De tool is bedoeld om vanuit strategie heel concreet naar acties te komen en te zorgen dat deze acties ook worden uitgevoerd. C) Hoe gebruik ik de tool? Door per actie aan te geven wie er verantwoordelijk is, wat de planning en het budget is en welke andere middelen er nodig zijn, worden de acties concreet gemaakt. D) Praktijkvoorbeeld Zie volgende slide. E) Een eenvoudige oefening Neem één actie en vul daarvoor het actieplan in. 46

47 Stap 6. Uitvoeren: praktijk voorbeeld ActieTimingMiddelenWie Iedereen betrekken bij duurzaamheidSeptember 2011PersoneelsbijeenkomstDirectie O-meting: medewerkertevredenheid en brandstofverbruik Juli / augustus 2011Enquete ontwikkelen en verwerken Between-us & Green Team Benoemen kernwaarden voor merkontwikkelingAugustus 2011WorkshopBetween-us & Green Team Introduceren gedragsregels en afsprakenSeptember 2011PersoneelsbijeenkomstDirectie Auto’s aanpassen aan gewenste rijstijlVanaf juli 2011BudgetDirecteur Dwarsliggers identificeren en betrekken/overhalenOktober- december 2011Tijd en aandachtPersoneelsma nager Ambassadeurs identificeren en activerenOktober- december 2011TijdDirectie Persoonlijk aanspreken chauffeurs bij problemenVanaf januari 2012MeetsysteemStagiair? Continue monitoring resultatenVanaf 2012Investeren in systeem en stagiair Stagiair? Competitie zuinig rijden en communiceren successenJanuari – mei 2012Interne communicatie & meetsysteem Directie 47

48 Stap 6. Uitvoeren en bijsturen Stap 1 Project Start: meer kennis over duurzaamheid Stap 2 Kernteam samengesteld en kick-off meeting georganiseerd Stap 3 Nulsituatie in kaart gebracht Stap 4 en 5 - Visie op duurzaamheid ontwikkeld - Acties gedefinieerd Stap 6 - Eerste acties uitgevoerd - Bijsturing Samenvatting Benodigde tijd: ± 1 jaar voor de eerste acties In 6 stappen naar volledige implementatie van duurzaamheid Eindresultaat: kostenbesparingen en verbeterde reputatie Samenvatting Benodigde tijd: ± 1 jaar voor de eerste acties In 6 stappen naar volledige implementatie van duurzaamheid Eindresultaat: kostenbesparingen en verbeterde reputatie 48 Verdere acties uit stap 6 Na evt. bijsturing

49 Rapporteren – Stap 1. Projectstart – Stap 2. Organiseren – Stap 3. Nul-situatie – Stap 4. Visie – Stap 5. Acties – Stap 6. Uitvoeren – Rapporteren 49

50 Rapporteren Het vastleggen van de voortgang door middel van een gestandaardiseerde rapportagetool: GRI Zie www.kompasgoederenvervoer.nl voor de toolwww.kompasgoederenvervoer.nl 50

51 Tot slot Evaluatie Heeft deze workshop opgeleverd wat u ervan verwachtte? Heeft u een beeld gekregen op welke manier duurzaamheid waarde zou kunnen opleveren voor uw bedrijf? Bent u geïnteresseerd om met duurzaamheid aan de slag te gaan? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen? Hoe bent u het beste geholpen? 51

52 Verdere informatie: Met behulp van projectpartners als Dinalog, Midpoint Brabant, NHTV, NEA en Between-us is gezorgd dat de opgedane kennis op dit gebied wordt overgedragen. Via Kompas Duurzaam Goederenvervoer website http://www.kompasgoederenvervoer.nl http://www.kompasgoederenvervoer.nl Via verspreiding van deze workshop aan diverse partijen En het vragen van feedback op deze workshop aan experts uit het werkveld Tot slot 52

53 NU HEEFT OOK U DE BLOKKEN WAARMEE U UW EIGEN DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE KUNT BOUWEN EN IN PRAKTIJK KUNT BRENGEN! 53


Download ppt "Deze workshop maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees."

Verwante presentaties


Ads door Google