De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agile ontwikkelen bij UWV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agile ontwikkelen bij UWV"— Transcript van de presentatie:

1 Agile ontwikkelen bij UWV
NGI, 19 maart 2013, Bas Hoondert & Jeroen Geertzen

2 Onderwerpen E-dienstverlening in het domein Werk UWV Bas Hoondert – projectmanager E-dienstverlening Werk Ervaringen met agile ontwikkelen Jeroen Geertzen – projectmanager agile ontwikkelen Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

3 E-dienstverlening in het domein Werk Werk.nl - werkzoekenden
Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

4 E-dienstverlening in het domein Werk Werk.nl - werkgevers
Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

5 Werkmap: Self Service portaal
Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

6 Feiten en cijfers Werk.nl
Werkzoekenden: 95% van de aanvragen WW verloopt via werk.nl 90% van de WW-klanten ontvangt 1e 3 maanden dienstverlening via werk.nl CV’s beschikbaar op werk.nl Totaal maken gebruikers 2,5 miljoen keer per maand gebruik van werk.nl; bezoekers per werkdag Meeste gebruik betreft de Werkmap voor taakafhandeling en doorgeven sollicitaties. Werkgevers: ingelogde bezoeken per maand ‘eigen’ vacatures werk.nl; totaal vacatures Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

7 2012 start agile ontwikkelen
Aanleiding: Meer tempo bij het ontwikkelen van e-diensten Meer flexibiliteit om adequaat op klantsignalen en klantgedrag te kunnen reageren Ontwikkeling e-diensten vragen om een nauwe samenwerking tussen business en IT Traditioneel ontwikkelingstraject kent een doorlooptijd van 9 maanden of langer Vandaar in 2012 het besluit om te starten met agile ontwikkelen in het domein Werk Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

8 Implementatie: aanpak en ervaringen
Vooronderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van agile werken binnen UWV Implementatie Governance Ervaringen Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

9 Vooronderzoek: kenmerken WISE
Aspecten WISE/werkbedrijf-release Omvang 50 Team Gedistribueerd over enkele locaties/organisaties: het centrale projectteam op het UWV hoofdkantoor in Amsterdam en de bouwteams van Logica in Rotterdam en van Logica/Ordina in Utrecht. Klant Er zijn meerdere opdrachtgevers, een grote groep diverse gebruikers (werkzoe­kenden, werkgevers, werkcoaches) en belangrijke stakeholders zoals het minis­terie van SZW. Requirements Adequate requirements worden applicatie-afhankelijk vooraf of gedurende de bouwperiode van een release opgeleverd; dit is een moeizaam proces. Architectuur Functionele verbetering en uitbreiding van 6 bestaande Systemen; Web development, Oracle, Java, Siebel, …… Refactoring De teams zijn gemiddeld ervaren (meer dan de helft van het team heeft minstens 3 jaar ervaring) Doel Functionele vernieuwing voor de business Vergelijk met grote verzekeringsmaatschappij: De skills van het personeel, het bedrijfsbelang en de projectomvang zijn vergelijkbaar. De dynamiek binnen WISE is hoger. De cultuur binnen UWV is nog procedureler. WISE kent een complexe technische omgeving. Half okt 2012 start scan Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

10 Vooronderzoek: agile-scan
De medewerkers willen graag op korte termijn Agile werken. Obstakels: Samenwerking in de keten Loslaten van de huidige planning en control mechanismen Direct per sprint releasen van resultaten Grootste winst: Kortere time-to-market door inkorten voortraject Grotere wendbaarheid Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

11 Voorstel agile voortbrengingsproces
Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

12 Tijdslijnen en aanpak Half okt 2012 start scan
Half dec 2012 start 1e dev-team (voorjaarsrelease) Half jan e en 3e team 1 maart: 5 teams (zomerrelease) 1 daagse kick-off per team 4 feature-based scrum-teams en 1 kanban-team (beheer) Alle teams op UWV-locatie Definitieteams Governance-team, scrum-of-scrums, agile transformatie team Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

13 Portfolioproces Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013
In de voorgestelde Agile werkwijze zijn een viertal belangrijke beslismomenten te onderscheiden: Op basis van beleid bepalen van de belangrijkste thema’s/Veranderopdrachten voor de komende periode. Op basis van business impact, omvang en budget bepalen van onderlinge prioriteiten van Veranderopdrachten (Epics). Op basis van werkende functionaliteit verstrekken van feedback en bijsturen van de prioriteiten en inhoud van functionaliteit (DEMO) Op basis van geïntegreerde testresultaten besluiten tot het releasen van (gewijzigde) e-dienstverlening (Veranderopdracht). Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

14 Besturing Besturing op het portfolio Verder: Governance-team
Scrum-of-scrums Besturing op het portfolio De Portfolio Stuurgroep voert de overall sturing op het voortbrengings-proces. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol in de continue prioritering in de keten, dit via de productgroepmanagers en productowners (productontwikkelaars) Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

15 Ervaringen Wat gaat goed: Teams zeer enthousiast over werkwijze
Snelle terugkoppeling vanuit en tevredenheid van business/gebruikers Wendbaarheid Waar moet aan gewerkt worden: Resultaatgerichtheid productowners en scrummasters Inrichting producteigenaarschap Inrichting infrastructuur/OTAP Invulling behoefte aan planning en voortgangsrapportage Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

16 Vragen ? Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013

17 Agile ontwikkelen bij UWV, NGI, 19 maart 2013


Download ppt "Agile ontwikkelen bij UWV"

Verwante presentaties


Ads door Google