De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBO Toegepaste psychologie Contactdag Arbeid & Organisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBO Toegepaste psychologie Contactdag Arbeid & Organisatie"— Transcript van de presentatie:

1 HBO Toegepaste psychologie Contactdag Arbeid & Organisatie
Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

2 Programma Kennismaking Werkveld A&O Psychologisch onderzoek
Gespreksmodellen Intakegesprek oefenen Betekenis persoonlijke scores ‘Big Five’-test

3 Werkveld A&O psychologie
Arbeid & Organisatie adviesbureau Particuliere praktijk Arbo-dienst UWV Sociale Dienst Re-integratiepraktijk Schuld-hulp-saneringsinstelling

4 Psychologisch onderzoek A&O
Toepassingsgebied Werving & Selectie Arbo & Verzuim Re-integratie, Outplacement & Loopbaanadvies

5 Psychologisch onderzoek A&O
Samenstel van activiteiten die vaak een hele dag omvatten Intelligentietests Persoonlijkheidstests Interviews Arbeidsproeven Gesprek met psycholoog

6 Psychologische test Hulpmiddel om meer duidelijkheid te krijgen over het huidig of toekomstig functioneren van personen Meten van: Intelligentie Persoonlijkheid

7 Zicht krijgen op iemands vermogen tot abstract denken en redeneren
Intelligentietests Zicht krijgen op iemands vermogen tot abstract denken en redeneren verbale kwaliteiten: analogieën, synoniemen non-verbale kwaliteiten: hanteren getallen, symbolisch redeneren

8 Intelligentietests

9 Persoonlijkheidstests
Big Five theorie alle menselijke karaktereigenschappen zijn terug te voeren op een vijftal basisfactoren/domeinen

10 Persoonlijkheidstests
Big Five berust op termen uit het woorden boek vijf karakter dimensies → de OCEAN: Openheid Consciëntieusheid Extraversie Aangenaamheid Neuroticisme

11 Persoonlijkheidstests

12 Testen Betrouwbaarheid
de mate waarin bij verschillende afnamen hetzelfde resultaat tot stand komt Validiteit de mate waarin een test aan zijn doel beantwoordt De test probeert gedrag buiten de testsituatie te voorspellen!

13 Gespreksmodellen informatievergarend gesprek (interview)
adviesgesprek (dilemmacounseling) slecht-nieuwsgesprek functionerings- en beoordelingsgesprek disciplinegesprek

14 Slecht-nieuwsgesprek

15 Slecht-nieuwsgesprek
Hoe zou jij slecht nieuws brengen?

16 Slecht-nieuwsgesprek
Fasen Voorbereidingsfase Fase 1: het brengen van het slechte nieuws. Fase 2: omgaan met de reacties van de ontvanger Fase 3: zoeken naar een oplossing

17 Slecht-nieuwsgesprek
Voorbereidingsfase Voorbereiden: nadenken over goede argumenten en formulering Neem de rust en de tijd voor het brengen van het slechte nieuws in rustige ruimte

18 Slecht-nieuwsgesprek
Vermijdingsgedrag van de brenger opzien tegen heftige emoties gesprek uitstellen ‘hang yourself’-aanpak druppelmethode verpakken slechte nieuws onpersoonlijke media kiezen

19 Slecht-nieuwsgesprek
Valkuilen In discussie gaan Advies geven Je laten overrulen Ook boos worden Beloftes doen Sussen

20 Slecht-nieuwsgesprek
Fase 1: brengen van het slechte nieuws korte aankondiging: ‘Ik vrees dat ik niet zo’n prettige mededeling voor je heb’ nieuws zo snel mogelijk meedelen

21 Slecht-nieuwsgesprek
Fase 1: het brengen van het slechte nieuws begrip uitstralen voor situatie van de ander duidelijke, concrete bewoordingen gebruiken korte toelichting of motivering Bij heftige emotie → boodschap herhalen

22 Slecht-nieuwsgesprek
Fase 2: reacties van ontvanger Ontkenning Shock Onderhandelen Boos Hulpeloos Verdriet

23 Slecht-nieuwsgesprek
Fase 2: omgaan met reactie van ontvanger parafraseren reflecteren van gevoel: het verwoorden van de reactie of het gevoel van de ander over de situatie informatie geven: nadere toelichting om frustratie te verminderen → niet te snel.

24 Slecht-nieuwsgesprek
Fase 3: zoeken naar een oplossing moment wordt bepaald door de ander signalen: ‘Wat moet ik doen?’ of ‘Hoe moet ik verder?’ na eerste verwerking → initiatief stimuleren en helpen gedachten te ordenen ontvanger moet zelf initiatief nemen om gevoelens te verwerken

25 Slecht-nieuwsgesprek
Hoe moet het wel? Ruimte voor emoties Ruimte voor uitleg Hoe verder?

26 Het interview Drie soorten: gestandaardiseerd interview
half- gestandaardiseerd interview open interview

27 Interview Gestandaardiseerd interview: enquête
vragen en antwoorden in een vaste volgorde voordeel: antwoorden van geïnterviewden zijn eenvoudig vergelijkbaar nadeel: men komt niet achter de werkelijke mening/ideeën van de geïnterviewden

28 Interview Half- gestandaardiseerd interview:
selectie- en exitinterview vooraf een aantal aandachtspunten op papier geïnterviewde is niet vrij in de keuze van de onderwerpen, maar wel in zijn antwoorden Naast zekere diepgang ook breedte en volledigheid nastreven.

29 Interview Open interview:
alleen het onderwerp (gesprekskader) en de beginvraag staan vast geïnterviewde is na de beginvraag vrij zijn eigen gedachtegang te volgen interviewer stuurt door dóór te vragen op onduidelijke punten, te parafraseren, samen te vatten. diepgang nastreven!

30 Open interview Doel onderzoeken van gedachtewereld van de geïnterviewde rond bepaald onderwerp

31 Open interview Inleidende deel Opening gesprek → informatie geven over
doel gesprek beschikbare tijd gespreksthema’s Openingsvraag zo open mogelijk!

32 Open interview Middengedeelte
Geïnterviewde bepaalt verloop van gesprek Onduidelijke informatie? → Doorvragen Gesprek op gang houden? → Parafraseren en aandachtgevend gedrag Waarderingen en vooronderstellingen vermijden!

33 Open interview Afronding Is gesprekspunt voldoende behandeld?
Afronden → samenvatting geven

34 Open interview

35 Wat gaan we doen? Rollenspel Hulpverlener Cliënt Observator Rapporteur

36 Hoe? Observator heeft de leiding! verdeelt de rollen
bewaakt de tijd (gesprek max. 15 min.) Na het rollenspel: ‘hulpverlener’ blaast eerst stoom af! ‘cliënt’: hoe heb je het gesprek ervaren? ‘observator’: wat heb je gezien?

37 TOPS: wat doe je goed! TIPS: wat kun je nog verbeteren?
Hoe geef je feedback? TOPS: wat doe je goed! TIPS: wat kun je nog verbeteren?

38 Hulpverlener de leiding nemen en houden in het gesprek
cliënt op gemak stellen aandachtige houding goede afwisseling van vragen verschillende gesprekstechnieken kunnen toepassen

39 Observator objectieve termen hanteren subjectief oordeel vermijden
gedragskenmerken beschrijven interacties beschrijven verbaal en non-verbaal gedrag beschrijven samenvatten conclusies trekken

40 Rapporteur vlot en helder verslag schrijven goed leesbare schrijfstijl
objectieve waarnemingen noteren subjectieve waarnemingen vermijden relevante en irrelevante punten kunnen onderscheiden correct taalgebruik (spelling, zinsbouw)

41 Wat is de betekenis van je persoonlijke scores?
Scores Big Five test Wat is de betekenis van je persoonlijke scores?

42 Afsluiting Vragen?

43 Invullen evaluatieformulier!

44 Dank voor jullie aandacht!
En nu… Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "HBO Toegepaste psychologie Contactdag Arbeid & Organisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google