De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hét curriculum voor de projectmanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hét curriculum voor de projectmanager"— Transcript van de presentatie:

1 Hét curriculum voor de projectmanager
Project Management Hét curriculum voor de projectmanager Projecten in de spotlights Martijn van Waveren, NS Academy Marion Verburgh, Corporate HR Januari 2014

2 NS wil uitblinken in project management!
Projectmanagement is belangrijk voor NS. Belangrijke veranderingen realiseren we vaak met behulp van projecten, projecten worden omvangrijker, complexer en kennen een steeds groter afbreukrisico. Daarom wil NS sturen op de ontwikkeling van mensen in dit vakgebied. Met een curriculum dat staat en waarin we weten wat je kan als je een bepaald niveau hebt behaald. Het nieuwe curriculum heeft aandacht voor jou én onze NS omgeving. Kernwoorden zijn vakmanschap, leiderschap en cultuur. 1

3 Onze visie op het curriculum
Als projectmanager beheers je je vak, de methoden en technieken tot in de finesse. Je zet jezelf in als instrument om het resultaat te bereiken wat je afgesproken hebt. In een omgeving die jij te beïnvloeden hebt, maar waarover je vaak geen invloed hebt. Alle opleidingen, op ieder niveau gaan daarom uit van drie succesfactoren: De methode: hoe werkt het? De mens: ben ik dat? De organisatie: wat werkt hier? Methode “Hoe hoort het?” Projecten Mens “Ben ik dat?” Organisatie “Wat werkt hier?” 2

4 Het complete aanbod omvat trainingen, certificeringsmogelijkheden en facultatief aanbod
15 jaar Project medewerker Project manager Senior Project manager / Programma manager Programma Directeur IPMA D C B A Vakman of -vrouw Skills for Results Skills for Success Masterclass project- & programma management Projectmatig werken Project coaching Startend op het vak Facultatieve trainingen (verbreding of verdieping) bij externe trainingsbureaus (zie pagina 13) Vakkennis & kunde Persoonlijke kracht Beïnvloeden & veranderen Communiceren & adviseren 3 4 4

5 Het accent van iedere opleiding
NS Opleidingen NSOpleidingenAmersfoort Het accent van iedere opleiding 2 juli 2012 Naar mate een projectmanager meer verantwoordelijkheden draagt, projecten en programma’s complexer worden, verschuift ook de inhoud en het accent van de opleiding. Hét accent bij projectmatig werken ligt op de methode. Alle basiselementen op inhoud en communicatie komen aan bod. In Skills for Results staat de persoonlijke kracht van de projectmanager centraal: Leidinggeven, motivatie, betrokkenheid en communicatie met team en stakeholders. Er is een methodische verdieping op aspecten als risico-analyse, teamwork en projectbeheersing. In Skills for Success staat, meer dan het resultaat, het succes voorop: het aanwenden van invloed en het inzetten van je persoonlijkheid om verandering teweeg te brengen. Thema’s zijn macht, conflicten en onderhandelingsrelatie. Methodisch is er een verdieping op kansen & risico’s en de business case. De Masterclass is een maatwerktraject dat bijdraagt aan de persoonlijke vakopvatting en –ontwikkeling van de ervaren project- en programmamanager tijdens een strategische opdracht binnen een complexe omgeving. Door uitwisseling met interne en externe collega’s doen project- en programmamanagers nieuwe inspiratie, kennis en ervaring op. Methode “Hoe hoort het?” Context Methode “Hoe hoort het?” Methode Organisatie “Wat werkt hier?” Context Organisatie “Wat werkt hier?” Opdracht Mens “Ben ik dat?” Mens “Ben ik dat?” Mens “Ben ik dat?” Organisatie Ik Projectmatig werken Hét accent ligt op de methode: projectstructuren, afbakening, tijd- en projectfasering én een goede communicatie daarover. Skills for Results Persoonlijke effectiviteit speelt een essentiële rol. Naast verdieping op methode en het betrekken van stakeholders, ligt het accent op leiderschap, motivatie en betrokkenheid. Skills for Success De omgeving is hier hét thema. Centraal staan macht, invloed, onderhandelingsrelaties en conflicten. Methodisch is aandacht voor kansen & risico’s en de business case. Masterclass Voortrekkers in het vak met een strategische NS-opdracht werken aan persoonlijke vakopvatting en –ontwikkeling binnen de NS-context. 5 Project Management

6 De kracht van het curriculum
NS Opleidingen NSOpleidingenAmersfoort De kracht van het curriculum 2 juli 2012 onze cultuur/omgeving waarin wij projecten opleveren essentiële vaardigheden waarop we binnen NS willen groeien “we werken niet altijd even projectmatig” ; “de organisatie kent veel prioriteiten”…. “leiderschap” ; “eigenaarschap” ; “zakelijke beïnvloedingsvaardigheden” Curriculum NS eigen projecttypologieën (h)erkenning op het vak Samenwerking over grenzen eigen organisatie gelinkt aan daily operations Premium opleiding met een eindresultaat en proeve van bekwaamheid specifieke vakkennis –en vaardigheden verdieping in project control Vakkennis op alle niveau’s met een stevige veranderkundige component Professionalisering van project control 6 Project Management

7 Projectmatig werken Voor iedereen die projecten doet: beginnende projectleiders, stafmedewerkers die projectmatige opdrachten uitvoeren én voor personen die dit als in- of doorgroei functie zien. Alle onderwerpen worden op praktisch en vaardigheid niveau van teamlid / meewerkend voorman met beperkte projectverantwoordelijkheid en -grootte behandeld. Er wordt gewerkt met eigen opdrachten, trainingsmodules en een simulatie-game. Voorbereiding Na inschrijving krijg je een aantal opdrachten: een literatuuropdracht, je wordt gevraagd een projectopdracht te maken waarin afbakenen centraal staat. En je wordt verzocht je te verdiepen in jezelf door het invullen van een persoonlijkheidstest “Insights”. De uitkomst van deze test bespreek je met andere deelnemers in een gesprek met een MD adviseur. 1e trainingsdag Op de eerste trainingsdag komen de belangrijkste vakonderwerpen aan bod: Projectstructuren; scope / opdracht afbakening; taken en verantwoordelijkheden; project organisatie; tijd en projectfasering; product gerichte planning; kosten en financiën. En er wordt een start gemaakt met gedrag als resultaatgerichtheid; communicatie en feedback. Eigen opdracht & Intervisie Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio, waarin je aantoont dat je de juiste competenties hebt ontwikkeld. Hierbij vragen we je producten die bij je vak horen te verzamelen en op een of andere wijze vast te leggen. Hierbij gebruik je zelfreflectie, feedback van je opdrachtgever of projectmanager, inbreng van je buddy of anderen in je werkomgeving. Er is intervisie en je kunt gebruik maken van de e-learning omgeving van Capgemini Academy om je individuele leerpunten te verbeteren. Simulatie game 1 dag Op basis van simulatie van het opzetten en inrichten van een project worden allerlei project management aspecten behandeld. In deze game komen alle niveaus bij elkaar : Opdrachtgever, projectmanager, teammanager, teamlid, dagelijkse operatie. 2e trainingsdag Deze dag vormt de terugkoppeling van de eigen ervaringen uit de praktijk en een terugblik op de simulatie game. Vakinhoudelijk leer je meten en rapporteren en er wordt gewerkt aan teamvorming en -gedrag. 3e trainingsdag Op de laatste dag staat overdracht van je project naar de staande organisatie centraal. De trainer vat het geleerde samen, inventariseert waar nog leerbehoefte is. Er wordt ingegaan op de rol die je eigen gedrag speelt bij het projectmatig werken. In de middag oefen je lastige praktijksituaties met een acteur. Eindgesprek De training wordt afgesloten met een eindgesprek van 1 uur. Je presenteert aan de trainer, je leidinggevende en je opdrachtgever (of projectmanager) je portfolio. Afronding met een goed resultaat geeft je recht op het certificaat behorend bij deze opleiding. Bij het niet behalen, kan er een aanvullende opdracht volgen. 7

8 Voorbereiding en intake Eigen opdracht & Intervisie
Skills for Results Voor de ervaren project manager met minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager, de ervaren vakman of –vrouw, die zelfstandig een project managet, het team selecteert en aanstuurt en eindverantwoordelijkheid draagt. Voorbereiding en intake Na inschrijving volgt een intake. Ter voorbereiding hierop lever je een project biografie (CV) op. In de intake wordt bekeken waar je ontwikkelbehoefte ligt en of je de juiste ervaring en kennis inbrengt en. Mocht dit niet zo zijn, dan volgt hierover advies en eventueel een aanvullende opdracht. Voorafgaand aan de training sturen we je vakliteratuur op, met de vraag een deel van het boek reeds te lezen voor dag 1. 1e trainingsdag Het eerste blok behandelt onderwerpen als projectorganisatie , scope / opdracht afbakening, taken en verantwoordelijkheden, tijd- en projectfasering, product breakdown structure. We maken een start met situationeel leidinggeven. Eigen opdracht & Intervisie Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio, waarin je aantoont dat je de juiste competenties hebt ontwikkeld. We vragen je producten te verzamelen vast te leggen. Hierbij gebruik je zelfreflectie, feedback van je opdrachtgever, inbreng van je buddy of anderen in je werkomgeving. Je organiseert intervisie waarin je in subgroepen onder begeleiding lastige praktijksituaties bespreekt. Ook kun je gebruik maken van de e-learning omgeving van Capgemini Academy om je leerpunten te verbeteren. Simulatie game 1 dag Op basis van simulatie van het opzetten en inrichten van een project worden allerlei project management aspecten behandeld. In deze game komen alle niveaus bij elkaar : Opdrachtgever, projectmanager, teammanager, teamlid, dagelijkse operatie. 2e trainingsblok (2 ½ dag) In dit trainingsblok van 2,5 dagen komen onderwerpen aan bod als project inrichting; contract getekend en dan? Welke controls heb je om je project te besturen? Er wordt gewerkt met communicatiemodellen, motivatiefactoren, teambuilding en groepsvorming. Er is aandacht voor leiderschapskwaliteiten en leidinggeven aan verandering. De tweede dag van dit blok behandelt voortgangsrapportage, kwaliteitsbeheersing, risico- en time management. 3e trainingsdag De laatste trainingsdag gaat in op projectafsluiting, beheer en overdracht naar staande organisatie. Er is ruimte om je eigen opdracht te bespreken, het eindgesprek voor te bereiden en om individuele leervragen te behandelen. In de middag van de laatste dag is er gelegenheid om lastige praktijksituaties te oefenen met een acteur. Eindgesprek De training wordt afgesloten met een eindgesprek van 1 uur. Je presenteert aan de trainer, je leidinggevende en je opdrachtgever je portfolio en het geleerde. Afronding met een goed resultaat geeft je recht op het certificaat behorend bij deze opleiding. Bij het niet behalen, kan er een aanvullende opdracht volgen. 8

9 Voorbereiding en intake Eigen opdracht & Intervisie
Skills for Success Voor de zeer ervaren vakman of -vrouw, met minimaal 7 jaar projectmanagement ervaring, die zelfstandig grote en complexere projecten of programma’s uitvoert met een hoge zichtbaarheid en meerdere stakeholders, ook buiten NS. Voorbereiding en intake Na inschrijving volgt een intake. Ter voorbereiding hierop lever je een project biografie (CV) op. In de intake wordt bekeken waar je ontwikkelbehoefte ligt en of je de juiste ervaring en kennis inbrengt en. Mocht dit niet zo zijn, dan volgt hierover advies en eventueel een aanvullende opdracht. 1e trainingsblok (2 ½ dag) Het eerste blok behandelt vakinhoudelijk diverse succesfactoren: stakeholders; risicomanagement; business case en scenario’s. Leiderschapskwaliteiten en leidinggeven aan verandering wordt behandeld. De focus ligt op de attitude aspecten die voor de specifieke positie van de projectmanager in de NS omgeving van belang zijn. Je krijgt één of meer inspirerende boeken uitgereikt, met de vraag om deze in intervisie te bespreken: hoe vertaalt deze theorie zich naar jouw werk en de NS praktijk? Eigen opdracht & Intervisie Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio, waarin je aantoont dat je de juiste competenties hebt ontwikkeld. We vragen je producten te verzamelen vast te leggen. Hierbij gebruik je zelfreflectie, feedback van je opdrachtgever, inbreng van je buddy of anderen in je werkomgeving. Je organiseert intervisie, o.a. op de literatuur die is uitgereikt en je kunt gebruik maken van de e-learning omgeving van Capgemini Academy om je leerpunten te verbeteren. 2e trainingsblok (1 dag) In deze tweede trainingsdag komen onderwerpen als onderhandelen en conflictbeheersing aan bod. Deze zaken worden gekoppeld aan de wisselwerking tussen inkoop en contracten en het opstellen van een projectcontract. 3e trainingsblok (1 dag) De derde trainingsdag gaat over omgaan met weerstand, met motivatie, met wijzigingen. Er is veel ruimte om je eigen leerpunten in te brengen en het programma daaraan aan te passen. 4e trainingsblok (1½ dag) Het laatste blok start in de avond met een avondprogramma. Aansluitend is er een trainingsdag waarin ervaringen en kennis worden gedeeld over project besturing in de NS cultuur en structuur. De trainer koppelt dit terug naar behandelde competenties. In de middag van de laatste dag is er gelegenheid om lastige praktijksituaties te oefenen met een acteur. Eindgesprek De training wordt afgesloten met een eindgesprek van 1,5 uur. Je presenteert aan de trainer, je leidinggevende en je opdrachtgever je portfolio en het geleerde. Afronding met een goed resultaat geeft je recht op het certificaat behorend bij deze opleiding. Bij het niet behalen, kan er een aanvullende opdracht volgen. 9

10 Masterclass Project- en programmamanagement
Voor de voortrekker in het vak van Project- of Programmamanagement met een actuele strategische opdracht in project- of programma-management. Een opdracht die organisatieverandering en –ontwikkeling teweeg brengt, meestal met een bedrijfsoverstijgende karakter. In een complexe omgeving met een hoog afbreukrisico. Intake op voordracht Na voordracht via Directeuren HR en MD volgt een intake. Voor de intake bereidt de deelnemer zich voor op eigen leerdoelen. Deze worden besproken en getoetst. Vastgesteld wordt wat de deelnemer in de Masterclass gaat brengen en halen en welke opdracht hij/zij meeneemt in de Masterclass. Ook worden verwachtingen en wensen getoetst. Modules (4x2 dagen, 5 dagdelen) De Masterclass is een maat-werk-programma, waarin de leerdoelen van de deelnemers centraal staan. Het programma bevat onderlinge uitwisseling van kennis/ervaring, inbreng van interne en externe deskundigen, actuele ontwikkelingen in het vak en praktijkreflecties. Ook is er ruim aandacht voor de persoonlijke rol van de project/programmamanager. Daarbij ligt de focus op de strategische rol en impact. In de Masterclass gaan deelnemers actief met hun omgeving aan de slag (onder meer met hun opdrachtgevers). Intervisie Intervisie maakt deel uit van de Masterclass. Deze wordt begeleid door deskundige intervisiebegeleiders uit het vakgebied. Daarbij is het mogelijk begeleid te werken aan vraagstukken die de deelnemers bezig houden in de actuele opdracht. Insights Voor elke deelnemer wordt een Insightsprofiel opgemaakt om gerichter te kunnen werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling als Project- en /of programmamanager bij NS. Reflectie op persoonlijke ontwikkeling De Masterclass wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie op het geleerde tijdens het programma. 10

11 Waarom een NS-curriculum bij NS Academy?
NS cultuur als gegeven vormt de leidraad Diepgang aangepast aan de ontwikkelpunten van NS Verbinding op alle niveaus door NS specifieke cases die ontwikkeld zijn door en voor NS-ers Uitstraling naar en betrokkenheid van de projectomgeving door opdrachten, coaching en proeve van bekwaamheid in eigen werkomgeving en een simulatie event Herkenbare loopbaanstappen met scherpe intake en proeve van bekwaamheid voor de vakman of -vrouw Flexibele leercomponenten: training, opdrachten, supervisie, e-learning Hoe? Opdrachten tussen de modules op de werkplek zorgen voor verbinding met de praktijk: “door het bijwonen van elkaars project- of stuurgroep vergaderingen en hierop feedback krijgen, leren we van elkaar” “het interviewen van elkaars opdrachtgever maakt inzichtelijk hoe ik werk en welke kwaliteiten nu nodig zijn” 14

12 Data en prijzen 15 Opleiding Data Prijzen Projectmatig werken
Voor iedereen die projecten doet: beginnende projectleiders, stafmedewerkers die projectmatige opdrachten uitvoeren én voor personen die dit als in- of doorgroei functie zien. Nieuwe groep start Maart 2014 Oktober 2014 2495 euro Uitgaande van een groepsgrootte van deelnemers Skills for Results Voor de ervaren project manager met minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager, de ervaren vakman of –vrouw, die zelfstandig een project managet, het team selecteert en aanstuurt en eindverantwoordelijkheid draagt. Intakes: juni 2014 Start training september 2014 4950 euro Uitgaande van een groepsgrootte van deelnemers, inclusief 1 overnachting Skills for Success Voor de zeer ervaren vakman of -vrouw, met minimaal 7 jaar projectmanagement ervaring, die zelfstandig grote en complexere projecten of programma’s uitvoert met een hoge zichtbaarheid en meerdere stakeholders, ook buiten NS. najaar 2014 5675 euro Uitgaande van een groepsgrootte van deelnemers, inclusief 2 overnachtingen Masterclass Project- en Programma management Voor voortrekkers in het vak met een strategische, meestal bedrijfsoverstijgende opdracht met hoog afbreukrisico. Die organisatieverandering teweeg brengt in een complexe omgeving. Jaarlijks te bepalen op basis van de vraag Richtprijs 8100 euro Uitgaande van een groepsgrootte van deelnemers, inclusief 4 overnachtingen 15

13 Informatie en aanmelden
Martijn van Waveren Programma Manager “Curriculum Project Management” T E Aanmelden Ellie Verbeek Projectondersteuner “Curriculum Project Management” T E De masterclass kent een intake op voordracht. Voor meer informatie over de masterclass Marion Verburgh HR-ontwikkeling en Leiderschap T E 16


Download ppt "Hét curriculum voor de projectmanager"

Verwante presentaties


Ads door Google