De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht ontwerpen, ontwikkelen & assessen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht ontwerpen, ontwikkelen & assessen"— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht ontwerpen, ontwikkelen & assessen
programma: kernbegrippen leeropvattingen & opleiden criteria vs indicatoren feedback en intervisie Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

2 Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen
enkele (kern)begrippen Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

3 Wat zijn kwalificaties?
Onder kwalificaties verstaan we het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat de medewerker in staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te verrichten. Van Hoof en Dronkers, 1980 Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

4 de (broeps)context de context is grotendeels bepalend voor de mate waarin personen competenties ontwikkelen, teneinde een functie/rol succesvol uit te oefenen. Bergenhenegouwen et al. (1999), Mulder, (1999) en Van de Ven (2000) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

5 onderneming vs medewerker
competentieontwikkeling draagt bij aan een ‘match' tussen wat de onderneming vraagt en wat de medewerker wil en kan Bergenhenegouwen et al. 1999, Mulder, 2001 Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

6 leeromgeving krachtige leeromgevingen zijn omgevingen die aanleiding geven tot het uitlokken van de vereiste leerprocessen om de beoogde leerresultaten te bereiken. De Corte (1990) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

7 uitdaging en beslissingsruimte
competentieontwikkeling en leren op basis van eigen activiteiten gebeurt vooral in functies met uitdagend karakter, waarin hoge eisen worden gesteld, en waarin de lerende een grote beslissingsruimte heeft. Onstenk (1997) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

8 wie wil leren, zal leren beroepsrealistische opdrachten moeten boeiend, spannend en motiverend zijn, waardoor ze in staat zijn het willen van de lerende aan te spreken. Alleen wie wil leren, zal leren. De Bie (2003) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

9 de competentieboom.. eindproducten kernproducten kerncompetentie
Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

10 de competentieboom.. visualiseren als hulpmiddel
De boom staat voor de gediversifieerde onderneming en wordt de 'competentieboom' genoemd. Het wortelstelsel van de competentieboom vormt de kerncompetentie. De bladeren, bloemen en vruchten vormen de eindproducten en de stam symboliseert de kernproducten. Wie alleen maar naar de eindproducten kijkt, kan diens ware kracht over het hoofd zien, net zoals de kracht van een boom niet kan worden bepaald door alleen naar de bladeren en vruchten te kijken. Hamel & Prahalad, 1994 en Mintzberg et al, 1999 Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

11 leeropvattingen & opleiden
OvL Niveau 3 - Mariette Geenen & Paul Jacobs leeropvattingen & opleiden

12 Leeropvatting en opleiden
lege vaten theorie behaviorisme gaten vullen theorie behaviorisme detectieve theorie learning by doing= exploratief leren architecten theorie constructivisme

13 Leeropvatting en opleiden
lege vaten theorie behaviorisme gaten vullen theorie behaviorisme detectieve theorie learning by doing= exploratief leren architecten theorie constructivisme Creëren van instructie Creëren van leer- omgeving

14 Criteria vs indicatoren
Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

15 indicatoren (doe en denk richting klant)
verwelkomt de klant (bijv. goedemiddag) vraagt de klant waarmee je hem/haar van dienst kunt zijn geeft de klant advies Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

16 Herman Finkers Verkoopt u ook kussentjes? Doe en denk richting klant
bron: Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

17 Wat is een criterium? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

18 Wat is een indicator? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

19 Wat is een indicator? Een indicator is een meetbaar fenomeen (dat een signalerende functie heeft). of (Prestatie)indicatoren zijn meetbare aspecten die een aanwijzing geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

20 Wat is een indicator? Een (prestatie)indicator is een beschrijving van gedrag en/of van een resultaat, die een indicatie geeft van de toepassing van een competentie in de context van de uitoefening van beroepsta(a)k(en). Sinke (2006) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

21 visualisatie Criterium indicator indicator indicator indicator
Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

22 voorwaarde Werken met criteria vereist vakbekwame opleider en/of beoordelaar zie artikel: Beoordelen van bekwaamheid vraagt beoordelaarsbekwaamheid Leo Dercksen en Jane Groenendijk (2006) Kessels & Smit, the learning company Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

23 Criteria Indicatoren Raakt de essentie in weinig woorden
Vereist vakbekwame opleider/beoordelaar Vereist helder gemeenschappelijk beeld Korte hanteerbare beschrijving Past in elke context en onder alle omstandigheden Lange lijst om essentie te raken Ook minder bekwame opleider/beoordelaar kan er mee werken Geeft minder verwarring door concrete beschrijving Onuitputtelijke lijst met factoren Is nooit af.. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

24 Voorbeelden van criteria
De kok werkt hygiënisch. De secretaresse is representatief. De machinist waarborgt de veiligheid. De inkoper is prijsbewust. De trainer is communicatief vaardig. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

25 Voorbeelden van criteria
De kok werkt hygiënisch. De secretaresse is representatief. De machinist waarborgt de veiligheid. De inkoper is prijsbewust. De trainer is communicatief vaardig. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

26 Voorbeelden van criteria
De kok werkt hygiënisch. De secretaresse is representatief. De machinist waarborgt de veiligheid. De inkoper is prijsbewust. De trainer is communicatief vaardig. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

27 Voorbeelden van criteria
De kok werkt hygiënisch. De secretaresse is representatief. De machinist waarborgt de veiligheid. De inkoper is prijsbewust. De trainer is communicatief vaardig. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

28 Voorbeelden van criteria
De kok werkt hygiënisch. De secretaresse is representatief. De machinist waarborgt de veiligheid. De inkoper is prijsbewust. De trainer is communicatief vaardig. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

29 Voorbeeld van indicatoren
De kok: Draagt schone kleding Wast zijn handen voor de bereiding Gebruikt de groene snijplank voor groente Houdt bereid en onbereid voedsel gescheiden Ontsmet dagelijks het kookgerei Bewaart versproducten in koeling etc Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

30 Voorbeeld van indicatoren
Voorbeeld komt uit een bestaande leermodule van een grote landelijke opleider De secretaresse: Draagt een mantelpak Spreekt met twee woorden en ABN Heeft een verzorgd uiterlijk Besteed zorg aan persoonlijke hygiëne Draagt een panty Draagt (bij doorschijnende kleding) een bijpassende BH Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

31 A Voorbeeld criterium De gekozen onderwijsmaterialen dragen bij aan een voorbereide en stimulerende leeromgeving. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

32 Voorbeeld indicatoren
De lerenden; kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor de ontwikkeling van de waarneming. kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor de ontwikkeling van de motoriek. kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor taal. kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor rekenen en wiskunde. kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor geometrie. kunnen kiezen uit een variatie aan materiaal voor de kennisgebieden. werken met complete en schone materialen. Het materiaal is in voldoende hoeveelheid aanwezig en wordt ook gebruikt. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

33 Combinatie criterium met indicatoren
De schilder werkt milieubewust; Gebruikt oplosmiddel vrije verf Deponeert verfresten in milieucontainer Gebruikt afbrander ipv afbijtmiddel Voorkomt bij afbranden dat oude verfresten in milieu verdwijnen Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

34 Combinatie criterium met indicatoren
De machinist werkt veiligheidsbewust; Controleert bij hijswerkzaamheden vooraf de containerbevestiging Draagt zorg dat niemand zich binnen het bereik van de machine bevindt Controleert bij aanvang werkzaamheden de hydrauliekslangen op lekkage Zet bij onderhoudswerkzaamheden de machine uit Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

35 essay Wat maakt een essay goed?
Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

36 KP - tips Schrijf een KP aan de lerende ipv over de lerende. (dit bevorderd het leren sterk) Gebruik een inleiding om de wie, wat, hoe vragen te beantwoorden, en de setting goed weer te geven (kompasstand en samenhang) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

37 voorbeeld v/e inleiding:
Welkom bij Driessen appendage! Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor alle klantprojecten die gaan over het ombouwen van handbediende afsluiters naar automatische en gemotoriseerde afsluiters. In dit kwalificatieprofiel lees je welke werkzaamheden je gaat uitvoeren en hoe je deze moet uitvoeren. Daarnaast staat beschreven aan welke criteria je werkzaamheden moeten voldoen…….. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

38 voorbeeld: Je bent toegelaten tot het traineeship van ….. Gedurende het traineetraject werkt u aan de competenties die noodzakelijk zijn bij het vervullen van uw toekomstige functie als …. ……. in dat half jaar dient u aan te tonen dat u deze functie aan kunt …... …... deze selectie van opdrachten staan beschreven in de proeve van bekwaamheid….. ….. tijdens deze periode dient u elke opdracht met een voldoende af te ronden … zodat u het traineeship zult moeten verlaten … Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

39 voorbeeld: Binnenkort ga je de functie van conciërge vervullen op onze basisschool. Om deze functie goed te kunnen uitvoeren volg je een leertraject van 3 weken. In deze drie weken leer je …….. In dit kwalificatie staat beschreven wat…….. …. daarnaast staat beschreven wat je werk nu moeilijk maakt……. …… gedurende de drie weken laat je ook zien dat je diverse taken van je functie goed kunt uitvoeren... …….. deze toetsopdrachten staan beschreven in het document Proeve van Bekwaamheid. ….. daarin lees je ….. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

40 voorbeeld: De directie feliciteert u van harte met uw benoeming tot after sales manager van Scania vestiging Zwolle. After sales is belangrijk om tevreden klanten te houden en ontevreden klanten tevreden te maken. Deze verantwoordelijke taak gaat u uitvoeren voor onze huidige en toekomstige klanten. In dit ….. staat beschreven …. tevens leest u …….. Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

41 vragen? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs mei 2011

42 feedback kwalificatieprofiel
Hoe organiseren we de feedbackronde? Ideeën??? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs


Download ppt "Competentiegericht ontwerpen, ontwikkelen & assessen"

Verwante presentaties


Ads door Google