De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met verschillen tussen leerlingen Bijeenkomst 1 7 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met verschillen tussen leerlingen Bijeenkomst 1 7 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met verschillen tussen leerlingen Bijeenkomst 1 7 februari 2014

2 Doel van deze bijeenkomst
Theoretische verkenning van achtergronden en theorieën over het omgaan met verschillen tussen leerlingen Discussie over vormen van differentiatie, voordelen en nadelen van verschillende benaderingen Reflectie op de rol van de individuele leraar en de schoolorganisatie

3 Omgaan met verschillen: wat is het probleem
Wet van Posthumus

4 Omgaan met verschillen: wat is het probleem
Bevindingen Inspectie van het Onderwijs Leraren zijn onvoldoende in staat om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen in de klas

5 Omgaan met verschillen: wat is het probleem
Internationale studies (PISA, TIMMS)  De bovenkant van de scoreverdeling is te smal

6

7 Omgaan met verschillen: wat is het probleem
Ontwikkelingen in het onderwijs (aandacht voor excellentie, passend onderwijs) Constructivistische theorieën over onderwijs en leren

8 Hoe verschillen leerlingen?

9 Welke verschillen tussen leerlingen zijn voor de leraar relevant?
Prestatieniveau, voorkennis Mondigheid Aanleg Persoonlijkheid Snelheid van werken Stoornissen, handicaps Interesses, hobbies Thuissituatie Motivatie …………… Ambitie Werkhouding Leerstijlen, leerstrategieën Zelfstandigheid

10 Hoe in de praktijk om te gaan met verschillen tussen leerlingen
Leerlingen leren optimaal als ze leeractiviteiten uitvoeren in hun zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)

11 Terminologie Differentiatie Adaptief onderwijs Onderwijs op maat
Geïndividualiseerd onderwijs Scaffolding Gepersonaliseerd leren

12 Differentiatie ‘Differentiatie is een onderwijsaanpak waarbij leraren proactief de inhoud, de didaktiek, de materialen of de gevraagde leeractiviteiten zodanig aanpassen aan hun leerlingpopulatie dat ze tegemoet kunnen komen aan de verschillen tussen leerlingen om hen stuk voor stuk optimale mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden.’ (Carol Ann Tomlinson)

13 Vormen van differentiatie
Externe en interne differentiatie

14 Vormen van differentiatie
Externe en interne differentiatie Ability grouping Fixed vs Dynamic

15 Vormen van differentiatie
Convergente en divergente differentiatie sterke leerlingen sterke leerlingen prestaties zwakke leerlingen zwakke leerlingen tijd tijd 15

16 Niveaugroepen (meestal 3) Verschillende werkvormen
Vormen van differentiatie in de praktijk Niveaugroepen (meestal 3) Verschillende werkvormen Verschillende eindproducten Verschillend tempo Variatie in instructie Individualisering van het onderwijs (zelfstandig werken) Gebruik van ict 16

17 Geïndividualiseerd leren, al een oud idee

18 Sturing op inhoud en proces: wat te doen, hoe te doen
Reactief differentiëren: Omgaan met verschillen die tijdens de les worden geobserveerd Adaptieve instructie Sturing op inhoud en proces: wat te doen, hoe te doen - Niveau van cognitieve elaboratie (classroom questioning) - Feedback geven (sturend, uitdagend)

19 Condities voor effectieve differentiatie
1 beschikbaarheid van adequate diagnostische tools 2 onbevooroordeelde inschattingen door leraren 3 beschikbaarheid van tijd en middelen 4 competenties om adequate beslissingen te nemen 5 klasklimaat 6 schoolorganisatorische condities

20 Condities voor effectieve differentiatie
1 beschikbaarheid van adequate diagnostische tools Differentiation requires decision making (Tonya Moon, 2005, p. 227) Formatieve assessments als basis voor differentiatiebeslissingen

21 Condities voor effectieve differentiatie
2 onbevooroordeelde inschattingen door leraren Ready, D., & Wright, D. (2011). Accuracy and inaccuracy in teachers’ perceptions of young children’s cognitive abilities: The role of child background and classroom context. American Educational Research Journal, 48(2),

22 Self-fulfilling prophecy effecten
Individuele kindkenmerken Prestaties Motivatie Welbevinden Verwachtingen Differentiatie Vooroordelen Groeps-stereotypen 22

23 Condities voor effectieve differentiatie
3 beschikbaarheid van tijd en middelen

24 Condities voor effectieve differentiatie
4 competenties om adequate beslissingen te nemen

25 Condities voor effectieve differentiatie
5 Klasklimaat Sociale vergelijkingstheorie (Festinger) / Mimesis-theorie (Girard) Mensen zijn kuddedieren (uniformiteitstendens): wat als ‘cool’ wordt beschouwd heeft niets te maken met objectieve criteria waarop mensen hoog willen scoren, maar hangt af van het zingevingsproces binnen de groep: goede presteerders kunnen in de ene klas als streven (‘cool’) en in de andere klas als afwijkend worden gezien (niet ‘cool’). De richting van de uniformiteitstendens in de klas is een steun of beperking voor de mogelijkheden voor differentiatie Bulterman-Bos, J. (2007). Bij de groep horen: hoe de imitatietendens het leraren moeilijk kan maken om adaptief onderwijs vorm te geven. Pedagogische Studiën, 84(3),

26 Condities voor effectieve differentiatie
6 Schoolorganisatorische condities - visie - rooster - inrichting van het schoolgebouw - voorzieningen (ICT e.d.)

27 Discussie Differentiëren, noodzaak of juist niet?
Groeperen: homogeen of heterogeen? Differentiëren: proactief of reactief? Differentïëren: divergent of convergent? Differentiëren: een zaak van de leraar of van de school? Differentiëren: op cognitieve kenmerken of sociale of …..? Differentiëren: ICT- of leraargestuurd? Differentiëren: leerlingkeuze of leraarbeslissing?

28 Literatuur Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. and William, D. (2004) Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan, 86(1) Brimijoin, K., Marquissee, E. and Tomlinson. C. A. (2003) Using data to differentiate instruction. Educational Leadership, 60(5) Bulterman-Bos, J. (2007). Bij de groep horen: hoe de imitatietendens het leraren moeilijk kan maken om adaptief onderwijs vorm te geven. Pedagogische Studiën, 84(3), George, P. (2005) A Rationale for Differentiating Instruction in the Regular Classroom, Theory into Practice, 44(3) Gregory H. H. and Chapman, C. (2013) Differentiated instructional strategies: One size doesn’t fit all, Thousand Oaks, Corwin Press. Jussim, L., Robustelli, S. L. and Cain, T. R. (2009). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies. In K. R. Wentzel and A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 349–380). New York: Routledge. Landrum, T. and McDuffie, K. (2010) Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction, Exceptionality: A Special Education Journal, 18(1) McKown, C. and Weinstein, R. S. (2008) Teacher expectations, classroom context and the achievement gap, Journal of School Psychology, 46: Moon, T. R. (2005) The role of assessment in differentiation, Theory into Practice, 44(3) Ready, D. D. and Wright, D. L. (2011) Accuracy and inaccuracy in teachers’ perceptions of young children’s cognitive abilities: The role of child background and classroom context, American Educational Research Journal, 48(2) Roiha, A. (2012) Teachers’ views on differentiation in content and language integrated learning (CLIL): Perceptions, practices and challenges, Language and Education, iFirst Article. Rosenthal, R. (1994) Interpersonal expectancy effects: A 30-year perspective, Current Directions in Psychological Science, 3: 176–179. Roy, A., Guay, F. and Valois, P. (2013) Teaching to address diverse learning needs: Development and validation of a Differentiated Instruction Scale, International Journal of Inclusive Education, 17(11) Shepard, L. (2005) Linking formative assessment to scaffolding, Educational Leadership, 63(3) Subban, P. (2006) Differentiated instruction: A research basis, International Education Journal, 7: Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A. and Reynolds, T. (2003), Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature, Journal for the Education of the Gifted, 27(2/3) Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society Cambridge, Mass., Harvard University Press.


Download ppt "Omgaan met verschillen tussen leerlingen Bijeenkomst 1 7 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google