De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technische Innovatiewetenschappen 2 e semester 2011-2012 Maartje van de Ven, Ted Clarkson 16 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technische Innovatiewetenschappen 2 e semester 2011-2012 Maartje van de Ven, Ted Clarkson 16 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Technische Innovatiewetenschappen 2 e semester 2011-2012 Maartje van de Ven, Ted Clarkson 16 februari 2012

2 Programma 2 e semester 2011-2012 Hyper media: in 4 e kwartiel; online volgen in 3 e kwartiel is afgeschaft Wil je technisch vak uit 1 e kwartiel compenseren? Even Maartje emailen hierover. Kwartiel B3Kwartiel B4 0A4166 Infonomics: a model based introduction to social sciences 0A4183 Infonomics: a model based introduction to social sciences - OGO 2DT023 Lineaire Algebra 2DT033 Kansrekening en Statistiek I 15 [14] BOUWTECHNOLOGIE 7W0803 Stedenbouw 7R3002 Bouwprocesleer 7S0202 Materiaalkunde 1 7TW077 Bouwatelier voor TIW [14] ENERGIETECHNOLOGIE 4A2503 Signaalanalyse 4G0262 OGO Energietechnologie 4G0273 OGO Energietechnologie 4A3203 Systeemanalyse 2DW003 Vectorcalculus [14] ICT 2ID153 Human-technology interaction 2ID653 Hypermedia and the web 2IP804 Objectgeoriënteerd Programmeren 0A8044 OGO ICT

3 Komt nog een bijeenkomst met uitleg over de aanpak van Werktuigbouwkunde: informatie volgt. Hierbij de link naar de semesterinfo waar de gegevens voor kwartiel 3 op staan. Ook voor TIW studenten. Je moet wat verder naar onder doorscrollen om de planning voor 4G026 te vinden. https://ai5.wtb.tue.nl/doccontent/semesterinfoW/defa ult.php?id=396 Roterend Filter, 4G026

4 De nieuwe Bachelor School 2012 TIW wordt a.h.w. ‘opgesplitst’ in 2 nieuwe (Engelstalige) majoren: Psychology & Technology Sustainable Innovation Overgangsregelingen Overstappen? Vrijstellingen? 3 technische richtingen en de nieuwe majoren: komen ze er in terug?

5 Klachten over Bouwkunde(vakken) Tentamen Bouwtechnisch Ontwerpen : Klacht: ‘Veel opdrachten in het tentamen: maken technische tekeningen. Hier geen lessen van gehad en niet in dictaat’ Reactie Bouwkunde: ‘Voor alle studenten is de behandelde stof nieuw. Alle opgegeven opdrachten zijn gedetailleerd besproken in één van de volgende colleges. Tevens hebben studenten volop gelegenheid gehad te reageren op deze feedback. Het lijkt me niet mogelijk/wenselijk om niveaus te hanteren in de moeilijkheidsgraad van de stof dan wel gradaties aan te brengen bij de beoordeling. Het tentamen is zorgvuldig en evenwichtig samengesteld opdat kennis, inzicht en vaardigheid kunnen worden getoetst. Tekenen is in dit vakgebied daar bij uitstek een geschikt middel voor.’ En: ‘Het laatste college heb ik een samenvatting gegeven gericht op het tentamen. Tevens heb ik melding gemaakt dat oude tentamens op de website van Cheops staan. Gevraagde getekende antwoorden zijn niet altijd van technische aard.’ Bouwkunde dictaten alleen nog maar online aangeboden Klachten doorgegeven Zelf klacht indienen? www.tue.nl/stu onder klachten kan je formulier downloaden en invullen www.tue.nl/stu M.b.t. Bouwkunde: verantwoordelijk is de Opleidingsdirecteur Bouwkunde: dr. ir. S.P.G. Moonen. Behandeling niet door hem uiteraard.

6 Studie adviezen Na het eerste semester: Preadvies Niet bindend Na 20 februari Hoe sta je ervoor? 15 ects of meer en aan en bepaalde voorwaarden voldaan? Positief Preadvies Negatief? Op gesprek Positief? Gesprek als je dat wilt. Na het eerste jaar: Bindend studieadvies! < 30 ects: negatief: stoppen! 30 ects / 39 ects: voorwaardelijk positief als voldaan is aan bepaalde voorwaarden (‘mandje’) (studiecontract m.b.t. volgen 2e jaarsvakken) ≥ 40 ects: altijd positief BSA; toegang tot 2e jaars vakken (wél P binnen 2 jaar halen!) Vorig jaar Preadvies : Instroom:42 Gestopt:8 Negatief preadvies: 13 (38%) Positief preadvies: 21 (62%) Vorig jaar Preadvies : Instroom:42 Gestopt:8 Negatief preadvies: 13 (38%) Positief preadvies: 21 (62%) Minimaal 1 vak uit cluster sociaal wetenschappelijke vakken Minimaal 2 vakken uit cluster OGO Minimaal 3 vakken uit cluster technische vakken Minimaal 2 vakken uit cluster wiskunde/statistiek Minimaal 1 vak uit cluster sociaal wetenschappelijke vakken Minimaal 2 vakken uit cluster OGO Minimaal 3 vakken uit cluster technische vakken Minimaal 2 vakken uit cluster wiskunde/statistiek

7 Uitstel BSA (OER 2.2.2.) 1. Ingeschreven op of ná 1 febr. 2012 2. Sprake van persoonlijke omstandigheden die officieel gemeld, bewezen en erkend zijn! ziekte functie beperking persoonlijke familie omstandigheden zwangerschap bestuurlijke activiteiten Uiterlijk binnen 4 weken van ontstaan melden bij studieadviseur, studiedecaan van het Stu Volgend jaar 50% van P-vakken halen of meer en eventuele andere voorwaarden, anders opleiding alsnog verlaten Bewijsstukken!

8 ‘Uitzonderlijke bekwaamheid’ (zie OER artikel 4.2 en 4.3) Propedeuse Cum laude gemiddeld cijfer ≥ 8.0 Géén cijfers < 6 max. 3 GO/VR/VO Met grote waardering Gemiddeld cijfer ≥ 7.5 Géén cijfers < 6 max. 3 GO/VR/VO Gecompenseerd? Mogelijkheid tot ‘Cum Laude’ en ‘Met grote waardering’ vervalt dan.

9 Persoonlijke ontwikkeling Honors Program Honorsclasses, onderzoek, academische vorming, jaar 2 Breed geïnteresseerd, gemakkelijk studerend meer dan 50 ects Selectie www.honorsprogram.nl Studentassistentschappen (P gehaald) Bijv: tutor, voorlichting, mentor Sollicitatieprocedure Commissies/bestuur (P gehaald) Bijvoorbeeld: Intermate, Studie- of Sportvereniging, etc. Bestuursbeurs, zie: http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/beurzen_en_fondsen/bestuursbeurs/ http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/beurzen_en_fondsen/bestuursbeurs/ langstudeerders maatregel blijft gelden!

10 REGELS Je moet je P in 2 jaar halen als je toegang wilt blijven houden tot het volgen van 2e jaarsvakken. De harde knip: Bachelor moet helemaal afgerond zijn, voordat een begin gemaakt kan worden met master ! Wordt per september 2012 voor alle bachelorstudenten ingevoerd! Langstudeerders maatregel: boete van ongeveer € 3000 bovenop het collegegeld Wanneer? Bachelor: langer dan 4 jaar, Master: langer dan 3 jaar Ziek? 1 jaar verlenging www.tue.nl/langstudeerders

11 Trainingen/advies STU Heroriëntatie op de studie/twijfel: studiekeuzetraject Studie en studeergedrag studievaardigheden effectief studeren etc. Persoonlijke ontwikkeling assertiviteitstraining constructief denken Zie verder: http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/trainingen/http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/trainingen/

12 VRAGEN? http://onderwijs.ieis.tue.nl Presentatie (link wordt doorgemaild): http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/is/bachelor-tiw/0/all/presentaties Presentatie (link wordt doorgemaild): http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/is/bachelor-tiw/0/all/presentaties


Download ppt "Technische Innovatiewetenschappen 2 e semester 2011-2012 Maartje van de Ven, Ted Clarkson 16 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google