De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

People matter, results count Jos Hartman april 2012 Regionale werkgeversdienstverlening gebruik van applicaties in samenwerking Gemeentelijk perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "People matter, results count Jos Hartman april 2012 Regionale werkgeversdienstverlening gebruik van applicaties in samenwerking Gemeentelijk perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 People matter, results count Jos Hartman april 2012 Regionale werkgeversdienstverlening gebruik van applicaties in samenwerking Gemeentelijk perspectief

2 | Presentation title Together. Free your energies Insert author and date Organizations should implement change, not applications - Forbes

3 | Opdracht Het UWV WERKbedrijf beoogt de daadwerkelijke integratie en gezamenlijk gebruik van applicaties en voorzieningen in regionale samenwerking te bevorderen. De toegevoegde waarde van UWV applicaties en systemen met de focus op werkgeversdienstverlening vanuit gemeentelijk perspectief in beeld brengen. positioneren van de tooling en instrumenten vanuit perspectief van de gemeenten feedback voor verbetering en ontwikkeling van de tooling.

4 | O NTWIKKELINGEN IT- OVERHEID Samenwerkingsmodellen in business en IT (40-50 Shared Service Centers lokaal bestuur) Standaardisatie ontwikkeling zet door Op afstand plaatsen van IT en geautomatiseerde bedrijfsfuncties steeds makkelijker (Cloud Computing) Landelijke voorzieningen die functies overnemen: - identificatie, machtigingen - basisregistraties - elektronisch betalen en factureren Co-creatie en ketensamenwerking vanuit een nieuw perspectief organisatie Impact?

5 | Taakverschuiving ; een ander klantperspectief, een nieuw bedieningsconcept CV Werkverkenner Werkm@p E-intake Jobindicator Matchen

6 | Oplossingen gemeenten 1.verscherpte keuzes in dienstverlening en gerichte inzet op basis van klantsegmentatie (scherpe diagnosticering aan de voorkant van het proces) 2.kwalitatieve ontwikkeling van eigen professionals en invoeren van (relatieve) specialisaties 3.betere regionale afstemming tussen relevante partners: gemeenten onderling, UWV, onderwijs, private partijen (uitzendbureaus, etc.) 4.verbeteren van relatie met (regionale) bedrijfsleven (via WSP) 5.bedrijfsleven betrekken in sociaal beleid; ingangen creëren voor doelgroepen 6.inzet van re-integratiebudgetten efficiënter en effectiever maken: kortere trajecten i.s.m. bedrijfsleven

7 | Verbinding organisatie klant werkgever applicatie Wat creëert waarde? Wat zijn klantbehoeften? Wat is mogelijk?  Visie  Business doelstellingen  Strategie  Bedieningsconcept  Organisatie  Personeel 2.0  Gebruikersbehoeften  Backoffice processen  Mentale model  Gebruikersbehoeften  Doelgroepanalyses  Marketingonderzoek  Service essentials  Benchmarking  Taakanalyses  Simulaties & prototyping  Hergebruik  Beheer  Ontwikkeling en onderhoud

8 | Toetsingskader Applicatie levering Ontwikkeling Beheer Hergebruik Organisatorische effectiviteit klantbehoeften dienstverleningsconcept samenwerking overigen Vermogen om aan te passen aan nieuwe omgeving Basis operationele kenmerken Vermogen om te veranderen Aanpak wensen en eisen van gemeenten in het hergebruik van applicaties ten behoeve van de werkgeversdienstverlening (klantbehoeften) in de bijdrage aan doelstellingen en ambities en integratie in de dienstverlening (bedieningsconcept) en samenwerking

9 | Dienstverleningsconcept Marktbewerkingsplan Werkgeversbenadering Voorselectie en levering van kandidaten Informatie en advies

10 | Marktbewerkingsplan Feedback vanuit huidig beleid en realisatie is niet of nauwelijks verwerkt. Uitwerking van het HOE ontbreekt vaak De marktbewerkingsplannen van gemeenten richten zich vooral op lokaal en subregionaal niveau. RichtinggevendOperationeel  Inzicht in (regionale) vacatures en werkgevers Inzicht in (preferente) vraag (werkgevers en vacatures)  matchingsresultaten van werkzoekenden met vacatures  vervullingsquote in sectoren-branches  marktbereik in sectoren-branches  uitbreidings- / vervangingsratio in sectoren-branches  verwachte personele knelpunten in sectoren-branches  Inzicht in gegevens van werkgevers, vacatures en werkzoekenden  Selectiemogelijkheden naar sector, werkgebied, accountmanager, etc.  Relatiebeheer preferente vraag (werkgevers en vacatures)

11 | Werkgeversbenadering

12 | Gecoördineerde dienstverlening op het niveau van de regionale arbeidsmarkt begint bij adequate afstemming over marktbenadering WBS als regionaal platform als basis voor gecoördineerde regionale dienstverlening aan werkgevers

13 | WBS als regionaal platform de kracht van lokale aanwezigheid gebruiken in een regionaal bedieningsconcept ten behoeve van werkgevers én werkzoekenden. Het geeft concrete handvatten om de gemeentelijke regierol bestuurlijk én operationeel in te vullen. Gemeenten zonder WSP kunnen eigen werkzoekenden op regionale schaal te matchen en lokale werkgevers vanuit een breder perspectief te bedienen. WBS als CRM-systeem ?

14 | SHARE Arrangementen en contracten vastleggen in WBS Regionale verbinding aan landelijke convenanten SHARE ter beschikking stellen leveringsafspraken van kandidaten Activeren / overhalen werkgevers in de regio Sturing en KPI’s aanpassen

15 | Selectie en levering van potentiële kandidaten

16 | Regionale benadering en levering

17 | Hergebruik applicaties geen actief dienstverleningspad in Sonar – éénrichtingsmatching UWV overweegt ‘zoeken en vinden’ bij intensieve dienstverlening Matching is ‘ambachtelijk proces’ Actueel vacaturebestand en actueel CV-bestand o “tweezijdige” selecties: initiatief voor matching aan twee kanten o vergroot het bereik voor matching: werkgevers en werkzoekenden kunnen profiteren van de inspanningen van de publieke partners op regionale schaal; o Mogelijkheden om concepten van zelfregie en eigen verantwoordelijkheid vanuit de basisdienstverlening (WERK.nl) te importeren in intensieve dienstverlening Uitbreiding vacaturetyperingen in WBS Verbijzondering selectiekenmerken – WBS en Sonar

18 | Kritische succesfactoren Eenduidige segmentatie van het klantenbestand werkzoekenden op basis van afstand tot regulier werk, arbeidsvermogen en/of competenties; Heldere registratie op specifieke selectiekenmerken en klantgroepkenmerken op basis waarvan matching effectief wordt ondersteund; Professionalisering van de consulenten/ werkcoaches waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt een belangrijke drijfveer van handelen wordt; Invoering van relatieve specialisaties onder de consulenten op basis van de specifieke inzet in het dienstverleningsproces

19 | Voorlichting, informatie en advies online – offline concepten regionale binding marketing: 1 publieke organisatie innovatie ook voor kleinere gemeenten goede bereikbaarheid en ontsluiting van informatie Info over verminderen van werkgeversrisico’s doorontwikkeling naar gerichte informatie- en adviesdiensten voor specifieke werkgevers traffic, klikgedrag en navigatiepatronen van bezoekers monitoren Regionale websites

20 | Beheer en onderhoud betrouwbaarheid – bedrijfszekerheid koppeling met GWS4all autorisatie van gebruikers ‘goed beheerd systeem’ – normering look & feel (genereren van berichten) invloed op verbetering en ontwikkeling o gebruikersplatform Gemeenten o competentiecentrum “Collaborative werken” (innovatie, pilots, kennis- overdracht, trainingen, special interest seminars, templates beheren) succesfactoren: o goede antenne voor gebruikerswensen gemeenten o open/transparante communicatie o snelle time to market o ontwikkelen op aanvraag (gemeentebreed) o niet te vasthoudend aan oorspronkelijke principes en doelen

21 | Vragen?

22 | In relatief korte tijd zijn gemeenten een eigen route ingeslagen ten aanzien van werkgeversdienstverlening (L / E). Daarmee is in veel gevallen momentum in de samenwerking verloren gegaan dat opnieuw moet worden herwonnen. De ‘maturity’ van gemeenten met betrekking tot werkgeversdienstverlening en toeleiding/bemiddeling van werkzoekenden is relatief laag. Detacheringunits van SW-bedrijven beschikken wel over deze expertise (beleidskeuzes segmentatie / voorbereiden WWNV / methode / procesinrichting / etc.) Er zijn nog beperkt ideeën over bedieningsconcepten en uitgangspunten of deze staan nog ter discussie. Vragen over wanneer inzet van de applicaties ter ondersteuning professionals en wanneer eigen regie door werkgevers en werkzoekenden. Samenwerkingshistorie en samenwerkingsintentie zijn zeer bepalend in de waardering en gebruik van de applicaties. Met de professionalisering van de gemeentelijke organisatie op dit domein zullen wensen en eisen ten aanzien van de faciliteiten toenemen. UWV wordt doorgaans gewaardeerd als regionaal partner. Ten aanzien van landelijk beleid, samenwerking en communicatie is men doorgaans sceptisch (zwart gat). Gemeenten zijn primair lokaal georiënteerd. Context

23 | Bedieningsconcept eenvoud; transparantie; experience; gemak afronden Informereninspirerenoriënterenverbindenservice online mobiel helpdesk E-mail coach post


Download ppt "People matter, results count Jos Hartman april 2012 Regionale werkgeversdienstverlening gebruik van applicaties in samenwerking Gemeentelijk perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google