De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behaviour Based Safety Case Prayon Puurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behaviour Based Safety Case Prayon Puurs"— Transcript van de presentatie:

1 Behaviour Based Safety Case Prayon Puurs
Ervaringen in de basischemie Case Prayon Puurs Stefan Goethaert Januari 2007

2 PRAYON NV Eén van de wereldleiders in de fosfaatchemie
Maatschappelijke Zetel: Engis (België)

3 ACTIVITEITENDOMEINEN
Productie en commercialisering van fosforzuur, fosfaten, zwavel- en fluorderivaten 3 belangrijke toepassingsdomeinen: Ontwikkeling en commercialisering van productieprocédés en –installaties

4 INPLANTING IN DE WERELD
4 productiesites in de wereld die 100% Prayon zijn Engis België Puurs België Les Roches de Condrieu Frankrijk Augusta USA • Lokale vertegenwoordigingen • Productiesites • Commerciële filiailen

5 INPLANTING IN DE WERELD
Meer dan 30 productieateliers verspreid over 11 sites zijn operationeel in België, Frankrijk, Marokko, Canada, de Verenigde Staten, India Geconsolideerd zakencijfer 2006: € 540 M Handelsvertegenwoordiging in een honderdtal landen, wereldwijd

6 SITE PUURS Oppervlakte: 31 ha
Gelegen in het noorden van België, niet ver van Antwerpen, aan het kanaal naar Brussel « SEVESO » site 2 productieafdelingen Personeel:186* * ISO 9002 gecertificeerd door AFAQ sinds 1995 ISO 9001 VS2000, OSHAS en ISO gecertificeerd sinds 2003, dit alles gegroepeerd in een Geïntegreerd Management Systeem

7 WAAROM BBS 2001: directiebeslissing tot invoeren van veiligheidsobservaties aanleiding: veiligheidsresultaten in Belgische vestigingen + aanvoelen van noodzaak bij diverse partners externe expertise gezocht na bedrijfsbezoeken door werkgroep keuze: Safety Management Audit Training (SMAT)

8 VEILGHEIDSRESULTATEN

9 WAARNEMINGEN

10 WAAROM VEILIGHEIDSOBSERVATIES?
Uit verzorgingen bleek dat 61% van de verzorgingen te maken hebben met een menselijke factor: 38% handeling 20% geen of verkeerd gebruik van PBM’s 2% materiaal dat niet in orde is 1% orde en netheid er is mogelijkheid om te verbeteren! Technische verbetering blijft noodzakelijk maar komt op andere plaatsen aan bod (inspecties)

11 VEILIGHEIDSOBSERVATIES
Richten de aandacht op veiligheid Tonen aan hoe goed veiligheid wordt begrepen en toegepast Tonen aan waar de veiligheidssystemen goed werken Helpen bij het identificeren van de zwakke punten in de systemen Helpen bij het verduidelijken van de veiligheidsnormen Vergroten het veiligheidsbewustzijn Identificeren waar medewerkers risico’s nemen Voorkomen ongevallen en schade

12 INVOERING Opleiding door DuPont Safety Resources
48 personen Theoretisch + practisch Observaties op het bedrijf 2 (à 3 ) personen bezoeken binnen een vastgelegde termijn een bepaalde afdeling en observeren er de “handelingen” Planning – per 6 maand vastgelegd Stuurgroep zeer veel communicatie in aanvangsfase ! ‘buy in’ van werknemers Opvolgen van verloop Bekijken mogelijke knelpunten Bepalen frequentie & locatie

13 FILOSOFIE SMAT Observeren van HANDELINGEN
iedereen kan observeren en geobserveerd worden ook routinehandelingen observeren; niet alleen onderhoudswerkzaamheden gewoonteblindheid van de uitvoerder vaststellen en trachten weg te werken

14 FILOSOFIE SMAT POSITIEVE benadering
geven van positieve appreciatie aan veilige werkmethode en attitude aandacht vestigen op risicovolle acties of “abnormale” handelingen niet onderwijzen bedanken op het einde van de observatie

15 FILOSOFIE SMAT Komen tot GESPREK - DIALOOG met de uitvoerders
Waarom wordt een bepaalde werkwijze gevolgd? Auditor heeft niet alle wijsheid in pacht zijn er geen handelingen te observeren: gesprek aanknopen over procedures, vergunningen, ...

16 FILOSOFIE SMAT Samen tot een aanvaardbare OPLOSSING komen
uitvoerder laten nadenken over zijn handelen en gedrag oplossingen die onmiddellijk uitvoerbaar zijn ook uitvoeren vb: iets uit de weg zetten - werkzone afbakenen - bijkomende PBM’s Registratie is noodzakelijk maar minder belangrijk niet nominatief feedback is een ‘knelpunt’

17 AANPAK Infobrochures Infosessies
Auditors hebben niet over alles kennis Aanreiken van basiskennis over bepaalde onderwerpen (werken op hoogte, organisatie van de werkplek, aangepast gereedschap en machines, signalisatie en afbakening, instructies en procedures, vergunningen…) Aandacht vestigen op bepaalde items (orde en netheid,….) Infosessies Opfrissen filosofie auditors - enquête Feedback over resultaten Informatie over specifieke onderwerpen

18 VALKUILEN sturing door directie betrokkenheid van hiërarchie
hiërarchische verhoudingen inschakelen van nieuwe auditors verantwoordelijkheidsgevoel dynamisme van het systeem rol van de vakorganisaties enkel aandacht voor: negatieve technische aspecten opletten voor ‘afrekeningen’ routine medewerkers willen eruit stappen opvolging frequentie moeilijke periodes (vakanties, einde jaar,...) kennis van auditors communicatie opvolging van onveilige situaties feedback naar auditors normen verhogen

19 RESULTATEN moeilijk te kwantificeren
Algemene veiligheidsresultaten verbeteren – zowel intern als contractors aard van verzorgingen en ongevallen veiligheidsresultaten

20 RESULTATEN

21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Behaviour Based Safety Case Prayon Puurs"

Verwante presentaties


Ads door Google