De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Ron Mourmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Ron Mourmans."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Ron Mourmans

2 Maastricht UMC+ Context Historisch overzicht Doel Opleidingsprogramma
Toekomst en wensen voor samenwerking

3 Context Organisatie Maastricht UMC+
Organieke plaats Instrumentele Dienst en TraCe Relatie met andere afdelingen Aansturing afdeling

4 Historisch overzicht Externe aanleiding: Rapport IGZ (2002): ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen verbetering noodzakelijk’ Interne aanleiding: Aantal incidenten op infusie gebied

5 Benoeming adviesgroep (2003)
Doel: Advies aan Raad van Bestuur Hoe borgt het Maastricht UMC+ kwaliteit en veiligheid bij het gebruik van medische apparatuur

6 Resultaat (2006) A. Adviesgroep schetst 3 scenario’s voor borging
Gebruikers verplicht jaarlijks toetsen (hoge kosten) Gebruikers verplicht om de drie jaar toetsen Geen toetsing (geen borging) B. Raad van Bestuur krijgt het advies om scenario 2 te implementeren en neemt dit advies over C. De afdeling Instrumentele Dienst krijgt van de Raad van Bestuur de opdracht om dit uit te voeren

7 Doel: Inrichten projectorganisatie Bepalen scope en resultaat :
Medisch risicovolle apparatuur: Risico-inventarisatie Welke gebruikers onderscheiden we? Wat moet er getraind worden? Wat moet er getoetst worden?

8 Risico classificatie Keuze gemaakt voor eigen classificatie systeem:
een door MUMC+ aangepaste1 ECRI* schaal Onderscheid in: Extra High Risk Equipment (EHRE)1 High Risk Equipment (HRE) Medium Risk Equipment MRE) Low Risk Equipment (LRE) * Emergency Care Research Institute

9 Definitie: gebruikers
Alle gebruikers van medisch risicovolle apparatuur ofwel: Iedereen die, in welke hoedanigheid dan ook, werkt of omgaat met een medisch risicovol apparaat

10 Opleidingsprogramma: Pilot (2006)
Klassikale scholing Training on the job Digitale leermiddelen (e-learning) Keuze gemaakt op grond van aantallen gebruikers Gekeken naar randvoorwaarden zoals beperken afwezigheid personeel van afdeling

11 Borging bekwaamheden Digitale toetsing Schriftelijke toetsing
Onder toezicht: lokaal ingericht

12 Opleidingsprogramma TraCe: verantwoordelijk voor ontwikkeling en coördinatie Voor iedere nieuwe training/module wordt er een werkgroep samengesteld In deze werkgroep zitten inhoudsdeskundigen, ID- specialist, verpleegkundige, arts, afgevaardigde firma, gebruikers Samenwerking gezocht met TCG voor de ontwikkeling van het digitale leermiddel Organisatie en borging via digitale leeromgeving

13 Ontwikkeling digitaal leermiddel
Ontwikkelen raamwerk: Beoogde resultaat Beoogde doelgroep Algemeen leerdoel Leerinhoud: uitwerking kennis, houding, vaardigheden Didactisch concept Voorstel vormgeving Tijd, geld, high level planning Beoogde projectorganisatie

14 Ontwikkeling e-learning module
Inhoudelijk: Knowledge extraction bij inhoudelijke experts Fase in ontwikkeling  Storyboards  Alfaversie  Review  Bètaversie  Laatste aanpassingen  Toetsvragen ontwikkelen Toetsmatrijs samenstellen E-learning module publiceren Toewijzen e-learning aan gebruikers

15 Borging en Certificering
Benaderen en afspraken maken met afdelingen Koppelen relevante digitale leermiddelen Concrete informatie leidinggevende (gedelegeerde) (Digitale) informatie aan medewerkers Inplannen toets certificering Drie maanden voor verlopen certificaat: herinnering Gewenst/nodig: maatwerk

16 Voordelen aanpak Maastricht UMC+
Appèl aan eigen verantwoordelijkheid: bekwaam = bevoegd E-learning altijd beschikbaar Anoniem toetsbaar middels een zelftest Herkansing mogelijk: na 3e keer niet geslaagd, ander traject Lesmateriaal ook na certificering als vraagbaak beschikbaar Data beschikbaar bijv. voor managementinfo of persoonlijk opleidingsplan

17 Waar lopen we tegen aan? Voornaamste klacht : tijdgebrek op afdelingen
Hoe zorgen we ervoor dat iemand zijn vakkennis wil bijhouden: intrinsieke motivatie

18 Live Test…

19 Wat is de aan/uit toets?

20 MET WELKE TOETS WIST U HET TOTAAL GEINFUNDEERD VOLUME?

21 In de toets aan het apparaat gesimuleerd acties uitvoeren

22 Wat is het juiste antwoord?

23 Het juiste antwoord

24 Wat is het juiste antwoord?

25 Het juiste antwoord

26 Wat is het juiste antwoord?

27 Het juiste antwoord

28 Wat is het juiste antwoord?

29 Het juiste antwoord

30 Stand van zaken Certificering in volle gang
Slagingspercentage naar 1e toets 88% Veel leerplannen klaar / periodieke review E-feedback voor cursisten Evaluatieformulier (enquête) positief en kritisch opbouwend SSO (Single Sign On) oplossing

31

32 Positieve feedback

33 Toekomst intern TraCe Doorontwikkelen: nieuwe leerprogramma’s
Kritisch op eigen proces: continu proces Eén leerportaal met één toegang voor alle Bedrijfs- en beroepsopleidingen

34

35 Toekomst: Wens voor externe samenwerking
Veel (academische) medische centra gebruiken dezelfde apparatuur en kunnen daarom samenwerken op het gebied van borging van bekwaamheden via training en toetsing. Via The Competence Group zijn de door het MUMC+ ontwikkelde e-learning trainingen en toetsen beschikbaar voor derden incl. een aantal terugverdienmodellen. Kans: Zorg Leren Medische Hulpmiddelen

36 Demonstratie

37

38

39

40


Download ppt "WELKOM Ron Mourmans."

Verwante presentaties


Ads door Google