De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2006 Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen Brede Evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2006 Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen Brede Evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 © 2006 Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen Brede Evaluatie

2 © 2006 testen toetsen assessment observeren alternatieve evaluatie diagnosticeren beoordelen evalueren permanente evaluatie

3 © 2006 Evalueren? Het verzamelen en beoordelen van gegevens over de aan de doelstellingen van de opleiding verbonden prestaties van de leerder

4 © 2006 Centrale vragen bij evaluatie WAAROM WAT HOE Waarom willen we evalueren? Waarom hebben we resultaten nodig? Wat willen doen/beslissen adhv die resultaten? Welke concrete informatie over de taalvaardigheid van de leerder hebben we nodig? Hoe kunnen we het best die concrete informatie verkrijgen? Hoe komen we dat te weten?

5 © 2006 Wat vinden wij belangrijk binnen onderwijs? Waar liggen we wakker van? Wat houdt ons bezig? Waar gaat het om? In de evaluatie bekennen we kleur in WAT ECHT BELANGRIJK IS Evalueren hangt samen met hoe wij onderwijs zien

6 © 2006 Taal als middel, en niet als doel op zich Taalvaardig worden om goed te kunnen functioneren in relevante communicatieve situaties Vaardigheid in taal tegenover kennis over taal Aansluiten bij taalgebruik in de realiteit Individuele ontwikkelingslijnen Actieve leerder die leerproces zelf in handen neemt (lesgever is ‘coach’) Taalleren en taalonderwijs

7 © 2006 Taalkennis versus taalvaardigheid Geef het verkleinwoord 1.baby: ……………………… 2.duim: ……………………. 3.jongen: ……………………. 4.sok: ……………………….. 5.bal: ………………………… Schrijf een e-mail naar je collega’s en vertel hen over je pasgeboren baby: …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………

8 © 2006 TELC, voorbeeldexamen Italiano B2

9 © 2006 TELC, voorbeeldexamen français B2

10 © 2006

11 Implicaties voor het evalueren 1.Kennisconstructie is uitgangspunt: de vaardigheid om taal te gebruiken 2.Authentieke of levensechte situaties 3.Leerders als beoordelaars 4.Evalueren tijdens het hele leerproces 5.Capaciteiten in kaart brengen eerder dan tekorten 6.Breed beeld vormen via verschillende soorten evaluatie en observatie 7.Feedback geven

12 © 2006 Van Hoof & Van Petegem, 2002  Het is geen kwestie van alles of niets

13 © 2006 Bultynck, 2004

14 © 2006 tester

15 © 2006

16 Voorbeeld 1: leerders als beoordelaars Jullie gaan een artikel schrijven voor een Vlaams reistijdschrift. Het moet gaan over een leuke reisbestemming. Informatie mogen jullie opzoeken in boeken, op internet…. Maar eerst gaan we nadenken hoe zo een artikel eruit moet zien: waaraan moet het voldoen, zodat het tijdschrift jouw artikel zeker zal opnemen, en de lezers het graag zullen lezen?

17 © 2006 Leerders denken zelf mee over evaluatiecriteria  Inzicht in taakverwachtingen  Relevante en motiverende criteria  Inzicht in zwakke en sterke kanten  Handvatten om te reflecteren Zelfevaluatie bij receptieve taken Vervolgtaak Zelfevaluatie moet je ‘leren’

18 © 2006 Reflectiekaart Datum:……………………………………… Docent:…………………… Thema Les:………………………………………………………………… - Dit was te moeilijk: - Dit vond ik makkelijk: - De volgende keer zou ik hierbij hulp willen krijgen:

19 © 2006 TELC, voorbeeldexamen English Voorbeeld 2: taalvaardigheid

20 © 2006 Voorbeeld 3: authentieke situaties CNaVT, voorbeeldexamen PTPB, A2

21 © 2006

22

23 Voorbeeld 4: capaciteiten Niet beginnen met ’10 op 10’ en dan per fout punten aftrekken Maar een beoordelingsmodel dat succesvol taalgebruik waardeert

24 © 2006 Beoordelingsmodel ‘brief schrijven’

25 © 2006

26 Voorbeeld 5: observeren Taalgedrag in taken en/of mate van ondersteuning observeren doorheen vergelijkbare momenten Om zicht te krijgen op hoe het leerproces / de ondersteuning evolueert Maar ook Om tijdens het leerproces beter te ondersteunen

27 © 2006 Hoe? Observeren en noteren aan de hand van een observatiefiche per observatiemoment VDAB, observatie- instrument

28 © 2006 LUISTEREN/SCHRIJVEN Luisteren naar één of meer korte dialogen en de info daaruit overbrengen in een voorgestructureerd document LEZEN/LUISTEREN/SCHRIJVEN Een kort berichtje schrijven om iets mee te delen of te vragen (op basis van geschreven of mondelinge info en instructie) LEZEN/SCHRIJVEN Uit korte informatieve tekst(en) info halen en die in een voorgestructureerd document invullen LEZEN/LUISTEREN/SPREKEN In een (telefoon)gesprek vooraf gekende info geven of vragen LEZEN/SPREKEN In een gesprek met een medecursist mondeling info rapporteren op basis van een schriftelijke bron STAR T

29 © 2006 Lesgevers doen al heel veel… Bewuster vergaren, standaardiseren en formaliseren van info over de leerders Verschillende bronnen van info bij elkaar brengen als basis voor een oordeel Evaluatie ter ondersteuning van het leerproces én het onderwijsproces

30 © 2006 Formaliseren door bijvoorbeeld Portfolio Logboek Schema voor permanente evaluatie

31 © 2006 Voorbeeld template schema permanente evaluatie oordeel

32 © 2006 taalportfolio Vlaanderen - Taalportfolio door volwassenen http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/taalportfolio/ Nederland - Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie http://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve

33 © 2006 Taalportfolio door volwassenen Taalpaspoort Het taalpaspoort geeft een overzicht van wat je in verschillende talen kan voor wat spreken, schrijven, lezen en luisteren betreft. Er is ook plaats voorzien voor een verwijzing naar eventuele studiebewijzen zoals diploma's en certificaten. Je stelt je paspoort op in drie stappen: na een eerste, vrij algemene inschatting van je talenkennis geef je een meer verfijnde beschrijving van je taalvaardigheid; op basis van de vorige stappen stel je tenslotte je taalpaspoort op.

34 © 2006 Taalportfolio door volwassenen Taalbiografie De taalbiografie bevat twee basiselementen, namelijk een persoonlijk verslag van wat je hebt geleerd en vervolgens je concrete plannen om verder taal te leren. In de biografie geef je aan hoe je je taalbeheersing verworven hebt. Je denkt zelf na over belangrijke ervaringen die hebben bijgedragen om je talenkennis op te bouwen. Op basis van die positieve ervaringen kan je dan nauwkeuriger aangeven wat je in de toekomst wil leren De biografie komt tot stand in twee stappen. Eerst geef je een persoonlijk verslag van hoe je talen geleerd hebt, zowel langs formele als langs informele weg, daarna bepaal je wat je verdere plannen zijn met betrekking tot het leren van taal.

35 © 2006 Taalportfolio door volwassenen Taaldossier In het dossier verzamel je het materiaal dat aantoont dat je verworven hebt wat je in het taalpaspoort en de biografie hebt beschreven. Je kunt hier ook een selectie van je eigen werk opnemen, meer bepaald datgene wat het best je capaciteiten in vreemde talen weerspiegelt. Dat kunnen verslagen, zakelijke brieven of andere correspondentie, cassettes en video's zijn. Uiteraard is het raadzaam dat je je werkstukken geregeld actualiseert.

36 © 2006 Kwaliteitsprincipes voor ‘goed evalueren’ Validiteit Betrouwbaarheid Efficiëntie en praktische haalbaarheid Onpartijdigheid Positieve impact

37 © 2006

38 Videofragment “Billy Elliot” Wat vertelt je dit fragment? Wat zijn je indrukken?

39 © 2006 Waarom dit fragment? Belang van Interactie en communicatie Motivatie Kansen geven als het gaat om evalueren


Download ppt "© 2006 Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen Brede Evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google