De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blackboard Digitaal toetsen. Introductie Herm Joosten Herm Joosten Doel: intervisie, inspiratie Doel: intervisie, inspiratie 1. Blackboard (testing) functionaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blackboard Digitaal toetsen. Introductie Herm Joosten Herm Joosten Doel: intervisie, inspiratie Doel: intervisie, inspiratie 1. Blackboard (testing) functionaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Blackboard Digitaal toetsen

2 Introductie Herm Joosten Herm Joosten Doel: intervisie, inspiratie Doel: intervisie, inspiratie 1. Blackboard (testing) functionaliteit 1. Blackboard (testing) functionaliteit Je vaardigheden Je vaardigheden Niveaus van BB vaardigheid Niveaus van BB vaardigheid Upgraden van je vaardigheid Upgraden van je vaardigheid 2. Digitaal toetsen 2. Digitaal toetsen Voor en nadelen, toetsprogrammas, soorten toetsen, soorten vragen Voor en nadelen, toetsprogrammas, soorten toetsen, soorten vragen 3.Digitale leeromgeving 3.Digitale leeromgeving Leerdoelen, en de mogelijkheid die met BB in verschillende werkvormen te realiseren. Voorbeelden. Leerdoelen, en de mogelijkheid die met BB in verschillende werkvormen te realiseren. Voorbeelden.

3 1. Blackboard

4 Motieven om BB te gebruiken Werkdruk Werkdruk Student/staff ratio, onderwijslast Student/staff ratio, onderwijslast Efficiency Efficiency in communicatie, toetsen etc in communicatie, toetsen etc Effectiviteit? Effectiviteit? Toegevoegde waarde van BB, vergeleken met traditionele onderwijsvormen? Toegevoegde waarde van BB, vergeleken met traditionele onderwijsvormen?

5 Leren via Blackboard Studenten leren via Interactie met de inhoud BB Principle 1: Good Practice Encourages Active Learning Interactie met de docent BB Principle 2: Good Practice Encourages Student-Faculty Contact BB Principle 3: Good Practice Gives Prompt Feedback Interactie met andere studenten BB Principle 4: Good Practice Develops Reciprocity and Cooperation Among Students Blackboard kan al die interacties bevorderen

6 Blackboard (testing) features Assignments: testing student work, including online activities Communication: email, threaded discussion, real-time chat, group pages, Links: by the instructor or institution Student tools: grades, drop box, Blogs (Course, group or individual) Test Manager: administer quizzes, practice tests, surveys and examinations Gradebook - single location for all grades with some sorting capability

7 Jouw Blackboard vaardigheden? Posting an announcement Sending email within the system to one student or all students Establishing discussion forums Posting responses or moderating discussion forums Setting up groups Uploading content Managing students' assignments Designing exams Developing question pools Grading assignments and quiz submissions Resetting student exams Setting points for assignments and quizzes Sorting and filtering the course gradebook Enabling various settings in your course Tracking student progress Making your course available or unavailable Copying select content from course to course Archiving your course

8 Niveaus van Blackboard gebruik 1. opslagplaats van cursusinformatie 2. tool om produktiviteit te verhogen 3. communicatiemedium 4. aanvullend tov colleges en werkgroepen (dwz. online activiteiten) 5. integratie met colleges en werkgroepen 6. ontwikkelen van dynamic knowledge base obv werk studenten/docenten 7. virtuele cursus.

9 Gepercipieerde Voordelen Meestal worden course information, announcements en communicatie als eerste gebruikt door docenten. Het eerste voordeel dat zij zien is een efficientere organisatie en communicatie Studenten zien vaak online discussie als een eerste voordeel

10 Upgrade je vaardigheden! http://www.palomar.edu/ATRC/Traini ng/Bb/default.htm http://www.palomar.edu/ATRC/Traini ng/Bb/default.htm http://www.palomar.edu/ATRC/Traini ng/Bb/default.htm http://www.palomar.edu/ATRC/Traini ng/Bb/default.htm https://blackboard.shsu.edu/webapp s/lobj-expo- bb_bb60/user/8FA461E73793BCDB/ Blackboard_Tutorials/Home https://blackboard.shsu.edu/webapp s/lobj-expo- bb_bb60/user/8FA461E73793BCDB/ Blackboard_Tutorials/Home https://blackboard.shsu.edu/webapp s/lobj-expo- bb_bb60/user/8FA461E73793BCDB/ Blackboard_Tutorials/Home https://blackboard.shsu.edu/webapp s/lobj-expo- bb_bb60/user/8FA461E73793BCDB/ Blackboard_Tutorials/Home

11 2. Digitaal toetsen

12 Digitaal toetsen Het gebruik van computers om de voortgang van studenten te meten. Op papier, door machine gelezen of op de computer Stand-alone, netwerk of web-based Met of zonder toezicht Vooral om kennis, begrip en toepassing te toetsen Minder geschikt voor analyse, synthese, evaluatie Makkelijk beoordelen en voortgang beheren Diagnostisch, formatief, summatief

13 Soorten toetsen Diagnostische toetsen (in orientatiefase) Diagnostische toetsen (in orientatiefase) Om te meten welke kennis nog ontbreekt Om te meten welke kennis nog ontbreekt Bv diagnostische toets, instaptoets, voorkennistoets Bv diagnostische toets, instaptoets, voorkennistoets Formatieve toetsen (in oefenfase) Formatieve toetsen (in oefenfase) Om kennis op te doen / te leren Om kennis op te doen / te leren Om te motiveren Om te motiveren Om vooruitgang te meten Om vooruitgang te meten Niet perse onder gecontroleerde condities Niet perse onder gecontroleerde condities Bv zelftoets Bv zelftoets Vooral in orientatiefase en oefenfase Vooral in orientatiefase en oefenfase Summatieve toetsen (in cijferfase) Summatieve toetsen (in cijferfase) Worden beoordeeld Worden beoordeeld Vinden plaats onder gecontroleerde condities Vinden plaats onder gecontroleerde condities Moeten betrouwbaar en valide zijn Moeten betrouwbaar en valide zijn Bv opdrachten, overhoringen, proefwerken, tentamens, (praktijk)examens. Bv opdrachten, overhoringen, proefwerken, tentamens, (praktijk)examens. Vooral in certificeringsfase Vooral in certificeringsfase

14 Soorten toetsen Zelf assessment (student door zichzelf) Zelf assessment (student door zichzelf) Kan, via tests op BB, of via tests op internet (bv psych tests of via uitgever) mail results naar docent Kan, via tests op BB, of via tests op internet (bv psych tests of via uitgever) mail results naar docent Peer assessment (student door andere student) Peer assessment (student door andere student) Kan, via peer assessment Kan, via peer assessment Student assessment (student door docent) Student assessment (student door docent) Kan, via tests Kan, via tests Docent assessment (docent door student) Docent assessment (docent door student) Kan, via peer assessment, survey of test Kan, via peer assessment, survey of test

15 Voordelen digitaal toetsen Meer mogelijkheden om toets te ontwerpen Meer mogelijkheden om toets te ontwerpen Bestaande databases met vragen Bestaande databases met vragen Zelf database maken Zelf database maken Thuis of op werk Thuis of op werk Gebruik multimedia (video, geluid) bij toets Gebruik multimedia (video, geluid) bij toets Varierende volgorde van vragen (minder spieken) Varierende volgorde van vragen (minder spieken) Uit database diagnostische of oefentoets maken Uit database diagnostische of oefentoets maken Meer mogelijkheden voor de student om toets te maken Meer mogelijkheden voor de student om toets te maken Qua tijdstip Qua tijdstip Qua tempo Qua tempo Qua lokatie Qua lokatie Qua volgorde Qua volgorde Mogelijkheid om hints, tips, verdiepende vragen aan te bieden Mogelijkheid om hints, tips, verdiepende vragen aan te bieden Student krijgt directe beoordeling en feedback (motiveert) Student krijgt directe beoordeling en feedback (motiveert)

16 Voordelen digitaal toetsen Beheer van toetsen makkelijker Beheer van toetsen makkelijker Alle toetsen worden digitaal bewaard Alle toetsen worden digitaal bewaard Databases met vragen kunnen uitgewisseld worden Databases met vragen kunnen uitgewisseld worden Beoordelen van de toets makkelijker Beoordelen van de toets makkelijker Deels automatisch nakijken Deels automatisch nakijken Bij gesloten vragen betrouwbaar nagekeken Bij gesloten vragen betrouwbaar nagekeken Deels automatisch cijfers verwerkt in gradebook Deels automatisch cijfers verwerkt in gradebook Resultaten in een oogopslag Resultaten in een oogopslag Distributie van toetsen onder docenten gemakkelijker Distributie van toetsen onder docenten gemakkelijker Invoeren cijfers door team docenten gemakkelijker Invoeren cijfers door team docenten gemakkelijker Cijfers kunnen eventueel per groep ingevoerd worden Cijfers kunnen eventueel per groep ingevoerd worden Toetsanalyse is makkelijker Toetsanalyse is makkelijker Statistische tools in BB Statistische tools in BB Meer sturingsinformatie voor docenten en studenten tijdens het leerproces. Meer sturingsinformatie voor docenten en studenten tijdens het leerproces.

17 Nadelen digitaal toetsen Het identificatieprobleem: Het identificatieprobleem: is de persoon die claimt de toets gemaakt te hebben, wel degelijk wie hij beweert te zijn? is de persoon die claimt de toets gemaakt te hebben, wel degelijk wie hij beweert te zijn? Het is moeilijker om te checken of studenten niet samenwerken. Het is moeilijker om te checken of studenten niet samenwerken. Bij open vragen of essayvragen is betrouwbare correctie door het programma zelf moeilijk. Bij open vragen of essayvragen is betrouwbare correctie door het programma zelf moeilijk. De cesuur moet op voorhand worden vastgesteld en is daarna moeilijker aan te passen dan bij klassieke toetsen. De cesuur moet op voorhand worden vastgesteld en is daarna moeilijker aan te passen dan bij klassieke toetsen. ICT proficiency van student (meestal geen probleem) ICT proficiency van student (meestal geen probleem) ICT proficiency van docent (soms wel een probleem) ICT proficiency van docent (soms wel een probleem)

18 Nadelen digitaal toetsen De aanmaak en aanpassing van een databank kost veel tijd. Zeker omdat klassieke toetsvragen niet altijd zo maar kunnen overgebracht worden. De aanmaak en aanpassing van een databank kost veel tijd. Zeker omdat klassieke toetsvragen niet altijd zo maar kunnen overgebracht worden. Het systeem moet afdoende beveiligd zijn tegen misbruik. Het systeem moet afdoende beveiligd zijn tegen misbruik. Indien er multimedia gebruikt wordt, moeten pc’s dit ondersteunen. Indien er multimedia gebruikt wordt, moeten pc’s dit ondersteunen. Spieken van beeldscherm moet onmogelijk zijn Spieken van beeldscherm moet onmogelijk zijn

19 Digitaal toetsen is in het algemeen minder geschikt voor Mondelinge vaardigheden Presentatie vaardigheden Sociale vaardigheden niet-IT practische vaardigheden (wellicht in de toekomst meer) Hogere orde-vaardigheden (tenzij je erg creatief bent) (althans: die kun je niet automatisch laten nakijken)

20 Toetsprogramma’s Vrijwel alle digitale toetsprogramma’s zijn als volgt opgebouwd: Vrijwel alle digitale toetsprogramma’s zijn als volgt opgebouwd: 1. Een module om vragen te ontwerpen (docent) 1. Een module om vragen te ontwerpen (docent) 2. Een module om toetsen af te nemen (student) 2. Een module om toetsen af te nemen (student) 3. Een module om toetsresultaten te bekijken en te analyseren (docent) 3. Een module om toetsresultaten te bekijken en te analyseren (docent)

21 Ontwerp vragen Een voor een invoeren in BB, http://tac.nvcc.edu/blackboard/faculty /assessment/tests.htm#manual Een voor een invoeren in BB, http://tac.nvcc.edu/blackboard/faculty /assessment/tests.htm#manual http://tac.nvcc.edu/blackboard/faculty /assessment/tests.htm#manual http://tac.nvcc.edu/blackboard/faculty /assessment/tests.htm#manual Importeren van een database van de uitgever. Importeren van een database van de uitgever. Maken middels Blackboard's required format and upload questions. Maken middels Blackboard's required format and upload questions.Blackboard's required format and upload questionsBlackboard's required format and upload questions Maken in word en daarna een aparte test generator gebruiken die de test formatteert voor import in BB. Maken in word en daarna een aparte test generator gebruiken die de test formatteert voor import in BB.

22 Soorten vragen Multiple Choice Multiple Choice Een goed antwoord Een goed antwoord Multiple answer Multiple answer Meer goede antwoorden Meer goede antwoorden True/False, True/False, Goed/fout, eens/oneens, ja/nee Goed/fout, eens/oneens, ja/nee Opinion scale/Likert Opinion scale/Likert Eens/oneens Eens/oneens Ordering Ordering Zet antwoorden in goede volgorde Zet antwoorden in goede volgorde Matching Matching Match de items in lijst A met de items in lijst B. Match de items in lijst A met de items in lijst B.

23 Soorten vragen Fill in the Blank Fill in the Blank De president van de VS heet … De president van de VS heet … Calculate (with variable values) and fill in the blank Calculate (with variable values) and fill in the blank 2x6= … 2x6= … Random Block Random Block Neemt een willekeurige set vragen uit een question pool. From a question pool From a question pool Kies vragen handmatig Kies vragen handmatig Essay & Short Answer Essay & Short Answer Langere geschreven antwoorden Langere geschreven antwoorden File response File response Upload een word of excel file als reactie op opdracht Upload een word of excel file als reactie op opdracht

24 Test Settings Test Information Test Information Name, description, external window Name, description, external window Test availability Test availability Link visible, announcement Link visible, announcement Allow multiple attempts Allow multiple attempts Enabled, disabled Enabled, disabled Force completion Force completion Set time limit, force c., display until, password Set time limit, force c., display until, password Test feedback Test feedback Score only, detailed results, correct answers, feedback Score only, detailed results, correct answers, feedback Presentation Presentation All at once, backtracking, randomize All at once, backtracking, randomize

25 Nog niet mogelijk? Computer adaptive testing De computer past de vragen (het niveau en de volgorde) aan aan het niveau van de student. Zo krijg je niet teveel makkelijke of moeilijke vragen

26 Ontmoedigen van fraude Toets onder toezicht of Force completion of the test on the first attempt. Display questions one at a time and prohibit backtracking. Set time limit Randomize the order of questions. Use Random Blocks

27 Hoe maak je een test in BB? Volgende presentatie Volgende presentatie http://celt.cui.edu/CELT/BB_Qui z_Survey/BB_quiz_survey.htm http://celt.cui.edu/CELT/BB_Qui z_Survey/BB_quiz_survey.htm http://celt.cui.edu/CELT/BB_Qui z_Survey/BB_quiz_survey.htm http://celt.cui.edu/CELT/BB_Qui z_Survey/BB_quiz_survey.htm

28 3. Digitale leeromgeving

29 Digitale leeromgeving Combineren van Combineren van Leerdoelen Leerdoelen Werkvormen Werkvormen Blackboard functionaliteit Blackboard functionaliteit en beoordelen en beoordelen Voorbeelden. Voorbeelden.

30 Doelen van leren kennis begrip toepassing analyse synthese evaluatie vaardigheden (practisch, sociaal etc) attitudes (professioneel, academisch etc)

31 Werkvormen 1 Doceervorm Doceervorm Videoclip, audioclip Videoclip, audioclip Demonstratievorm Demonstratievorm videoclip videoclip Spreekbeurt, gastspreker Spreekbeurt, gastspreker Videoclip, audioclip Videoclip, audioclip Film kijken, teksten lezen, geluidsfragmenten beluisteren Film kijken, teksten lezen, geluidsfragmenten beluisteren Youtube, uitzendinggemist, websites Youtube, uitzendinggemist, websites Zelfstudie Zelfstudie Literatuurstudie: referenties, links opgeven (doi) Literatuurstudie: referenties, links opgeven (doi)

32 Werkvormen 2 Onderwijsleergesprek Onderwijsleergesprek Zou kunnen: video met “blanks” Zou kunnen: video met “blanks” Vraaggesprek (vragen van studenten) Vraaggesprek (vragen van studenten) Via chat, forums, met medestudenten of docent Via chat, forums, met medestudenten of docent Interview Interview brainstorming brainstorming Kan, via forum of chat Kan, via forum of chat Vragen beantwoorden Vragen beantwoorden Kan uitstekend, Via assessment Kan uitstekend, Via assessment Associatieoefening Associatieoefening Kan, via groepsfuncties of forum Kan, via groepsfuncties of forum Kettingreacties (via stellingen) Kettingreacties (via stellingen) Kan, via forum of peer assessment of chat Kan, via forum of peer assessment of chat Schrijfronde (via stellingen) Schrijfronde (via stellingen) Kan, via forum of peer assessment Kan, via forum of peer assessment

33 Werkvormen 3 Geleide discussie, Paneldiscussie, Forumdiscussie, Nabespreking Geleide discussie, Paneldiscussie, Forumdiscussie, Nabespreking Kan, via forum of peer assessment, assignments Kan, via forum of peer assessment, assignments Formeel debat, Kortgeding Formeel debat, Kortgeding Kan, via forum, chat Kan, via forum, chat Rollenspel, Simulatiespel Rollenspel, Simulatiespel Kan, via forum Kan, via forum Oefeningen maken Oefeningen maken Kan, via assignments Kan, via assignments Oefeningen konstrueren en maken Oefeningen konstrueren en maken Kan, via groepsfuncties Kan, via groepsfuncties Schrijftaken Schrijftaken Kan, via assignments Kan, via assignments

34 Samengevat: overwegingen bij toetsen in BB Bedenk een digitale toets voor jouw vak Bedenk een digitale toets voor jouw vak Type: Diagnostisch, formatief of summatief? Type: Diagnostisch, formatief of summatief? Doel: Kennis, begrip, toepassing, analyse, synthese, evaluatie? Doel: Kennis, begrip, toepassing, analyse, synthese, evaluatie? Werkvorm? Individueel of groep? Werkvorm? Individueel of groep? Self, peer or teacher assessed? Self, peer or teacher assessed? Automatisch nakijken of niet? Automatisch nakijken of niet? BB functionaliteit: test, survey, discussion board, peer assesment, blog, media. BB functionaliteit: test, survey, discussion board, peer assesment, blog, media. Multimedia? Embed of link. Multimedia? Embed of link.

35 Suggesties voor toetsen

36 Suggesties voor gebruik BB aan het begin van de cursus Biedt studenten de mogelijkheid om te oefenen met tests Biedt studenten de mogelijkheid om te oefenen met tests Biedt ze een voorbeeldtest met meerdere pogingen. Biedt ze een voorbeeldtest met meerdere pogingen. Survey om motivatie voor cursus te meten Survey om motivatie voor cursus te meten En bespreek die motivatie in het college En bespreek die motivatie in het college Survey om hun beginkennis te toetsen Survey om hun beginkennis te toetsen En laat de studenten weten of hun kennis voldoende is En laat de studenten weten of hun kennis voldoende is

37 Suggesties voor gebruik BB aan het begin van de cursus Open twee discussion forums Open twee discussion forums Vragen over de inhoud Vragen over de inhoud Andere studenten en docent antwoorden Andere studenten en docent antwoorden Vragen over de organisatie Vragen over de organisatie Andere studenten en docent antwoorden Andere studenten en docent antwoorden

38 Suggesties voor gebruik BB tijdens de cursus Exam om te toetsen of studenten het college voorbereid hebben Exam om te toetsen of studenten het college voorbereid hebben Dag voor het college Dag voor het college Exam om te toetsen wat studenten onthouden hebben van je college Exam om te toetsen wat studenten onthouden hebben van je college Dag na het college Dag na het college Survey om feedback te vergaren over de colleges (moeilijkheidsgraad, snelheid) Survey om feedback te vergaren over de colleges (moeilijkheidsgraad, snelheid) Levert info op om cursus aan te passen Levert info op om cursus aan te passen

39 Suggesties voor gebruik BB tijdens de cursus Online debat Online debat Docent post een uitdagende stelling Docent post een uitdagende stelling Studenten worden onderverdeeld in drie groepen: pro, contra en jury Studenten worden onderverdeeld in drie groepen: pro, contra en jury Pro en contra bereiden hun argumenten voor en discussieren online (chat, discussieforum) Pro en contra bereiden hun argumenten voor en discussieren online (chat, discussieforum) De jury beoordeelt de discussie en roept een winnaar uit in een presentatie tijdens het college/de werkgroep De jury beoordeelt de discussie en roept een winnaar uit in een presentatie tijdens het college/de werkgroep

40 Suggesties voor gebruik BB tijdens de cursus Real-time survey Real-time survey Er zijn nieuwe tools om tijdens colleges surveys of tests te doen met behulp van SMS Er zijn nieuwe tools om tijdens colleges surveys of tests te doen met behulp van SMS

41 Suggesties voor gebruik BB tijdens de cursus Gebruik assignments met externe media(video, audio, tekst, artikelen) Gebruik assignments met externe media(video, audio, tekst, artikelen) Maak een link naar de video clip, audio clip of tekst (bv. krantenartikel) (wet. artikelen via doi) of embed. Maak een link naar de video clip, audio clip of tekst (bv. krantenartikel) (wet. artikelen via doi) of embed. Combineer dat met een opdracht Combineer dat met een opdracht Er zijn veel bronnen voor media (uitgevers, universiteiten, media) Er zijn veel bronnen voor media (uitgevers, universiteiten, media) Of maak je eigen clips Of maak je eigen clips Zijn op elk moment te zien of te beluisteren Zijn op elk moment te zien of te beluisteren

42 Suggesties voor gebruik BB tijdens de cursus Laat studenten individueel of in groepen een blog maken (vergelijk portfolio) van hun vorderingen Laat studenten individueel of in groepen een blog maken (vergelijk portfolio) van hun vorderingen Laat studenten elkaars werk beoordelen via peer assignments Laat studenten elkaars werk beoordelen via peer assignments

43 Suggesties voor gebruik BB na afloop van de cursus Gebruik survey of test om de cursus te evalueren Gebruik survey of test om de cursus te evalueren Laat studenten onderdelen van de cursus beoordelen in een mc-test Laat studenten onderdelen van de cursus beoordelen in een mc-test Laat studenten drie plus en drie minpunten van de cursus noemen in een essay test Laat studenten drie plus en drie minpunten van de cursus noemen in een essay test

44 Einde Nog meer voorbeelden in de bijlage Nog meer voorbeelden in de bijlage Dank voor uw aandacht Dank voor uw aandacht Veel plezier met BB Veel plezier met BB En met de presentaties van Manfred en Paul En met de presentaties van Manfred en Paul

45 Bijlage 1 aanwijzingen voor studenten

46 Aanwijzingen voor studenten bij het maken van online tests Vooraf: Maak de test pas als je er klaar voor bent. Sluit andere programmas op je pc. Gebruik firefox, of een andere browser als firefox problemen oplevert. Ververs of resize je beeldscherm niet als je begonnen bent aan de test Wacht niet tot het laatste moment voor je de test maakt. Als er dan een probleem is, kan er niks meer aan gedaan worden

47 Aanwijzingen voor studenten bij het maken van online tests Tijdens de test: Klik maar een keer op de test-link. Als je twee keer klikt denkt BB dat je de test al gedaan hebt (en mag je niet meer) Klik niet op forward en backward in je browser. Klik maar een keer op submit; je krijgt een bevestiging van ontvangst van je test. Fill-in-the-blank vragen zijn hoofdlettergevoelig. Gebruik alleen kleine letters

48 Bijlage 2 suggesties voor online toetsen

49 Suggesties voor toetsen aan het begin van de cursus Associatie test Associatie test Vraag studenten om hun associaties mbt het onderwerp van je cursus Vraag studenten om hun associaties mbt het onderwerp van je cursus Bijvoorbeeld in het discussion forum Bijvoorbeeld in het discussion forum Gebruik de info in je college (scroll door de posts) Gebruik de info in je college (scroll door de posts)

50 Suggesties voor toetsen aan het begin van de cursus Test met stellingen Test met stellingen Vraag studenten te reageren op stellingen (eens-oneens) Vraag studenten te reageren op stellingen (eens-oneens) Gebruik survey Gebruik survey Verzamel de data (statistics) Verzamel de data (statistics) Presenteer de resultaten in je college Presenteer de resultaten in je college

51 Suggesties om te toetsen tijdens de cursus Discussie in forum Discussie in forum Eerste post is business case of probleem van docent Eerste post is business case of probleem van docent Studenten posten hun reactie, reflectie of oplossing Studenten posten hun reactie, reflectie of oplossing En reageren op de posts van anderen En reageren op de posts van anderen Reacties worden beoordeeld (of niet) Reacties worden beoordeeld (of niet)

52 Suggesties om te toetsen tijdens de cursus Brainstorming in forum Brainstorming in forum Eerste post is business case of probleem van docent Eerste post is business case of probleem van docent Studenten of groepen posten oplossing zonder te reageren op andere posts Studenten of groepen posten oplossing zonder te reageren op andere posts posts worden beoordeeld (of niet) posts worden beoordeeld (of niet)

53 Suggesties om te toetsen tijdens de cursus Rollenspel discussie in forum Rollenspel discussie in forum Eerste post is business case of probleem van docent Eerste post is business case of probleem van docent Studenten hebben verschillende rollen (management-werknemer, arts-patient etc) en reageren als zodanig Studenten hebben verschillende rollen (management-werknemer, arts-patient etc) en reageren als zodanig Een groep presenteert een overview van de discussie in het volgende college. Een groep presenteert een overview van de discussie in het volgende college.

54 Suggesties om te toetsen tijdens de cursus Online article search Online article search Studenten krijgen de opdracht om artikelen te zoeken over een bepaald onderwerp Studenten krijgen de opdracht om artikelen te zoeken over een bepaald onderwerp Ze beschrijven hun zoekstrategie en het resultaat Ze beschrijven hun zoekstrategie en het resultaat Docent verzamelt de informatie Docent verzamelt de informatie En stelt die weer ter beschikking aan de studenten En stelt die weer ter beschikking aan de studenten


Download ppt "Blackboard Digitaal toetsen. Introductie Herm Joosten Herm Joosten Doel: intervisie, inspiratie Doel: intervisie, inspiratie 1. Blackboard (testing) functionaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google