De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ajn08 Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk Rotterdam 13 november 2008 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ajn08 Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk Rotterdam 13 november 2008 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT."— Transcript van de presentatie:

1 ajn08 Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk Rotterdam 13 november 2008 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT

2 2ajn07Probleem Hoe ontwerp ik een cursus Mot. Rev.  met 6 kerncompetenties als einddoel  cursisten werken in revalidatie kliniek  maximaal 20 cursusdagen  optimale volgorde kerncompetenties?  eerst theorie dan praktijk?  relatie werkveld? LifeLongLearning? ajn08

3 Uitvoeren therapie bij CVA patient Hulpvraag vaststellen Factoren benoemen die bepalend zijn (sub) Doelen formuleren Interventies selecteren en toepassen Behandelplan uitvoeren Behandeling evalueren Functionele prognose & Probleemanalyse

4 ajn08 Kerncompetenties (I-VI) Hulpvraag vaststellen Factoren benoemen die bepalend zijn (sub) Doelen formuleren Interventies selecteren en toepassen Behandelplan uitvoeren Behandeling evalueren Functionele prognose & Probleemanalyse I II III IVV VI

5 ajn08 3 Themata I II III IVV VI Diagnostiek Prognostiek BehandelingEvaluatie

6 ajn08 Diagnostiek Prognostiek Behandeling Evaluatie Blok 3 Blok 2 Blok 1 3 Blokken

7 ajn08 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Balans en Lopen Arm- en Handvaardig heid &

8 VAKINHOUD balans,lopen, arm- handvaardigheid Opklimmend in moeilijkheid Blok 1 evaluatie Blok 2 behandeling (+evaluatie) Blok 3 diagnostiek (+beh. + eval.) 4 dagen 8 dagen 8 dagen Doorlopende leerlijn werkplek&cursus blauwdruk casus

9 ajn08 Docenten aan de slag Ontwikkelen leeromgeving en productie materiaal Implementatie Evaluatie

10 VAKINHOUD balans,lopen, arm- handvaardigheid Opklimmend in moeilijkheid Blok 1 evaluatie casus 1 + VH oefenen casus 2 + VH oefenen collegedag landelijk casus 3 Oefenen met patienten Voortgang bespreken & reflectie Blok 2 behandeling (+evaluatie) Blok 3 diagnostiek (+beh. + eval.) casus 1 …5 casus 1 …4 collegedagencollegedag Voortgang bespreken & Reflectie & intervisie Pat. dag in kliniek Proeve van bekwaamheid 4 dagen 8 dagen 8 dagen Doorlopende leerlijn werkplek&cursus

11 Blok 1 casus 3 “een vraag op de valreep” Je werkt als paramedicus in een instelling. Op vrijdagmiddag wordt er op de afdeling een nieuwe patiënt opgenomen en de verpleegkundige komt met de volgende vraag: “Hr. B is net opgenomen vanuit het ziekenhuis. In de overdracht staat dat de TCT 100% scoort. Hij heeft afasie en kan zelf niet uitleggen hoe hij de transfer maakte in het ziekenhuis. Mag patiënt in het weekend zelfstandig een transfer maken?” ajn08

12 ameike janssen-noordman Wat gebruikt? backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject Wat gebruikt? backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject

13 ajn08 Geen evidentie dat studenten complexe taken beter leren door eerst de feiten en regels te leren en dan pas te oefenen of handelen. Er is wel evidentie voor het omgekeerde: studenten leren feiten en regels beter als ze worden aangeboden in een vruchtbare cognitieve context, bv wanneer zij nodig zijn in het kader van betekenisvol handelen (Boshuizen & Schmidt, 1995) Eerst theorie en dan praktijk?

14 14ajn07Probleem Hoe leert de student de juiste kennis op het juiste moment in te zetten in de juiste situatie? …Transferprobleem Het vermogen om het geleerde in verschillende situaties te kunnen toepassen (Simons, 1990) ajn08

15 15ajn07 Spreekuur patient met rugklachten onderzoekendiagnosticeren adviseren inventariseren klachten uitvoeren lich.onderzoek interpreteren bevindingen lasegue ajn08

16 transferprobleem wat biedt het 4 C-ID model? Aanbieden van een authentieke taak in zijn geheel (K-V-A en NA-A) (van Merrienboer, 1997; deeltaakbenadering belemmert transfer, Wightman & Lintern, 1985; informatie in schema’s georganiseerd is beter toegankelijk voor gebruik, Boshuizen & Schmidt, 1995) Continu in- en uitzoomen; eerst geheel, daarna details (zoomlensmetafoor, elaboratietheorie, Reigeluth, 1983) ajn08

17 ajn07 Van meet af aan oefenen van combinaties in vele variaties en afnemende ondersteuning (Paas & van Merrienboer, 1994) Indien nodig automatiseren door herhaling / drill & practice /overlearning Deeltaakoefening altijd afwisselen met het werken aan de hele taak (Bray, 1948;Dempster, 1988) Onderscheid in aanpak en feedback van te automatiseren en niet te automatiseren aspecten ajn08

18 uitgewerkt voorbeeld omgekeerd probleem doelvrij probleem aanvulprobleem conventioneel probleem Veel ondersteuning Weinig ondersteuning ajn08

19 Aanvulprobleem Studenten krijgen een beschrijving van een patiënt met lage rugklachten en informatie over enkele onderzoeken die zijn uitgevoerd. Studenten moeten bedenken of ze meer onderzoek en bijbehorende testen zouden willen doen, deze ook uitvoeren op elkaar. Zonodig testen apart trainen. Ze moeten tot een diagnose en advies komen rekening houdend met deze specifieke patiënt. ajn08

20 ajn07 Transfer vindt niet spontaan plaats Aanpak niet te automatiseren en te automatiseren aspecten Niet te automatiseren Toverwoord voor transfer = veel variatie & veel oefenen (10 verschillende casus van patiënten met rugklachten die verschillen in klachten en in looppatroon op basis van dezelfde pathologie, Paas & van Merrienboer, 1994) Te automatiseren Veranderen van uitvoeringscriteria Verkorten van de simulatietijd Spreiden van oefensituaties ajn08

21 Feedback niet te automatiseren en te automatiseren aspecten Cognitieve feedback – Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van niet te automatiseren aspecten – In termen van beter, minder goed. Meer of minder effectieve aanpak. Vragen naar voor- en nadelen van verschil in aanpak – Eigen probleemoplos proces kritisch vergelijken en contrasteren met die van anderen Correctieve feedback – Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van te automatiseren aspecten – In termen van goed of fout. Verklaringen en hints geven. ajn07ajn08

22 22ajn07Probleem Docentenprofessionalisering Hoe? Toetscursus PGO cursus Cursus Vaardigheidsonderwijs E-learning …en zo verder…maar ook… Lerarenopleidingen Basisschool, VWO, HO ajn08

23 Verzorgen van een korte cursus Cursus Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Begeleiden Doel bepalen Volgorde vaststellen Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren

24 ajn08 a)Complexiteit inhoud b)Beschikbaarheid materiaal c)Groep studenten d)Beschikbare tijd Van eenvoudig naar complex Simplificerende assumpties

25 ajn08 Taakklasse 1 Taakklasse 2 Taakklasse 3 Inhoud Eenduidig, min of meer standaard Minder eenduidig Discutabel Beschikbaar- heid materiaal Veel lesmateriaal voorhanden Niet alles voorhanden Geen lesmateriaal voorhanden Studenten Bereid tot feedback Onwil, onbegrip Uitermate lastig Beschikbare tijd OnbeperktMatige tijdsdruk Tijdsdruk

26 ajn08 “Lastig maar leuk?” Marjo zit met de voorbereiding van de volgende onderwijsbijeenkomst in haar maag; ze ligt er zelfs wakker van. Ze komt in tijdnood, dat voelt ze al aankomen. Ze heeft erg weinig materiaal over dit onderwerp gevonden. En op het laatste congres bleek er nauwelijks consensus te bestaan. Toch is het een belangrijk onderwerp. Daar komt nog eens bij dat ze dit jaar een lastige groep heeft. Vooral die ene jongen die bij het bespreken van zijn portfolio steeds in de verdediging schiet. Hij luistert helemaal niet.

27 Taakklasse 3: a)Inhoud/ problematiek tamelijk discutabel b)Geen lesmateriaal etc voorhanden c)Het geven van feedback is uitermate lastig d)Tijdsdruk is vrij groot De nadruk ligt in deze taakklasse op de voorbereiding, maar toetsing + uitvoering horen er ook bij. ameike janssen

28 ajn08 verzorgen van een korte cursus Cursus Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Begeleiden Doel bepalen Volgorde vaststellen Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren Backward chaining & Sneeuwbal effect & Nadrukmanipulatie & Taakklassen

29 Toetsing + evaluatie Uitvoering (toetsing+ evaluatie) Ontwerpen, voorbereiden (uitv.+toets+ evaluatie) casus 1casus 3 college casus 5 college casus 2casus 4casus 6 reflectie assessment & reflectie - verslag Opklimmend in complexiteit 2 dagen 2 dagen 2 dagen Doorlopende leerlijn werkplek&cursus 1 dag Followup Inhoud, Materiaal Student Tijd Taakklasse 1 2 3

30 ameike janssen-noordman Wat gebruikt? simplificerende assumpties + backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject Wat gebruikt? simplificerende assumpties + backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject


Download ppt "Ajn08 Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk Rotterdam 13 november 2008 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT."

Verwante presentaties


Ads door Google