De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In’to feedback Britt Latour Lidy Zijlmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In’to feedback Britt Latour Lidy Zijlmans."— Transcript van de presentatie:

1 in’to feedback Britt Latour Lidy Zijlmans

2 Inhoud Het onderzoek: hoofdvraag + deelvragen
Types correctieve feedback (CF) Types uptake/repair en repair nodig Enkele resultaten Conclusies Vervolg vragen

3 Het onderzoek Hoofdvraag:
Welke types correctieve feedback worden gebruikt en hoe is de verdeling? Deelvragen: -Is er een verschil in CF tussen beginnende en gevorderde groepen leerders? -Welk type CF is het meest effectief? -Is CF in de vorm van gebaren effectief? Nb: alleen feedback op vorm onderzocht Vragen die mbt correctieve feedback gesteld worden: Should learners’ errors be corrected? When should learners’ errors be corrected? Which errors should be corrected? How should errors be corrected? Who should do the correcting?

4 Correctieve feedback (CF)
Expliciete correctie Metalinguistische feedback Elicitatie Herhaling Verzoek om verduidelijking Recast (Lyster & Ranta, 1997) Negotiation of meaning – exchanges between learners and interlocutors as they attempt to resolve communication breakdowns and to work toward mutual comprehension Negotiation of form – corrective feedback that encourages self-repair involving accuracy and precision and not merely comprehensibility Explicit correction – the explicit provision of the correct form (“Oh, you mean…” “You should say…” Metalinguistic Feedback – contains either comments, information or questions related to the well-formedness of the student’s utterance without explicitly providing the correct form (“Can you find your error?”) Points to the nature of the error but attempts to elicit the information from the student Elicitation – strategic pauses to allow students to fill in the blanks, questions to elicit correct forms (not yes/no), or asking students to reformulate utterances Repetition – repetition to isolate student’s utterance, with changes in tone or inflection to highlight the error Clarification Request – indicates that the student’s utterance was misunderstood by the teacher or that the utterance is ill-formed in some way (can refer to either problems in accuracy or comprehensibility, or both) Recast – reformulation by the teacher of the student’s utterance, minus the error.

5 Uptake/repair Herhaling: cursist herhaalt (een deel van) de uiting van de docent Cursist: “Hij ben kok.” Docent: “Hij is kok.” Cursist: “Is kok.” Incorporatie: cursist herformuleert de hele zin Cursist: “Heeft jij zussen?” Docent: “Heb.” Cursist: “Heb jij zussen?” Uptake – Uptake that results in repair of the error student’s utterance that immediately follows the teacher’s feedback and that reacts in some way to the teacher’s attempt to draw attention to the original utterance. There are two types: uptake resulting in “repair” of the utterance, and uptake resulting in utterances that still need repair (“needs-repair”) zie ook volgende dia Repair (Other-Initiated Repair) – the correct reformulation of utterances in a single-student turn that is not self-initiated Reinforcement – short statements of approval often including metalinguistic feedback 1.    Repetition – repetition of teacher’s feedback when feedback includes the correct form 2.    Incorporation – repetition of teacher’s correct form, which is then incorporated into a longer utterance by the student 3.    Self-repair – self-correction produced by the student in response to teacher’s feedback when feedback does not include the correct form 4. Peer-repair – peer correction provided by a student other than the one who made the error

6 Nog steeds Repair nodig
Erkenning “Ja”, “Hm”, “Oke” Dezelfde fout nogmaals Een andere fout Off target Cursist: “Serveer.” Docent: “Serveer…” (doel: serveerster) Cursist: “Ober.” Aarzeling Gedeeltelijk repair Uptake that results in an utterance that still needs repair, de uiting wordt niet beter, er wordt een nieuwe (andere) FOUT GEMAAKT EC. Acknowledgement Erkenning Same Error Zelfde fout Different Error Andere (nieuwe) fout Off Target Mist het doel Hesitation Aarzeling Partial Repair Gedeeltelijke verbetering

7 Expliciete correctie Docent maakt duidelijk dat de cursist een fout maakte en geeft de correcte vorm “Oh je bedoelt…” “Je moet zeggen…” Cursist: “ Ik denk zij heb jarig. “Docent: “Oke, maar we zeggen niet zij heeft jarig, maar zij is jarig.” Uptake: “Ah, ok.” Je ziet dat er geen expliciete uptake plaats vindt.

8 Metalinguistische feedback
Informatie, commentaar of een vraag over de correctheid van de uiting van de student, zonder de correcte vorm te geven. Refererend aan regels “Nee, het moet meervoud zijn.” Cursist: “We zouden volgende jaar naar een betere woning graag willen verhuizen.” Docent: “Het woordje graag op een andere plaats.” Uptake: “We zouden volgende jaar graag naar een beter woning willen verhuizen”. De uptake is goed

9 Metalinguistische feedback
Cursist: Ze ligt eh op jouw tas. Docent: Nee, maar, wacht even, laarzen is wel pluralis Cursist: ja, ze liggen eh, jij tas. Helaas, er is een nieuwe fout ingeslopen.

10 Elicitatie De docent probeert de correctie vorm bij de cursist uit te lokken. Dit kan op drie manieren: 1. Strategisch pauzeren om de student te laten aanvullen 2. Vragen stellen om de correctie vorm uit te lokken 3. De student vragen om de uiting te herformuleren Cursist: “Gisteren ik ga naar Amsterdam.” Docent: “Gisteren …?” Uptake : “gisteren oh, ja, dan: ging.” De uptake hier bestond uit: gisteren oh, ja, dan: ging

11 Elicitatie Cursist: Soms eh ik kijk televisie. Docent: Oke, soms …
Docent: ja goed zo….ga door … Cursist: Ik kijk soms televisie Goede zin, maar niet wat de docent bedoelde.

12 Herhaling De docent herhaalt de fout van de cursist
Cursist: “Hij loop.” Docent: “Hij loop?” Is in deze studie niet gevonden. Is in dit onderzoekje geen voorbeeld van gevonden.

13 Verzoek om verduidelijking
De docent maakt duidelijk dat er iets incorrect is en vraagt of de cursist de uiting kan herhalen of herformuleren. “Sorry?” “Wat bedoel je met…?” Cursist: “Binnen in de gebouw eh er is glaszaal. Docent: “Bedoel je een zaal helemaal van glas?” Uptake: “Ja, dat is het”

14 Recast De docent herhaalt de uiting van de cursist zonder de fout.
Cursist: ïk eh niet eh luisterd” Docent: “Ik heb niet geluisterd.” Uptake: “Ja.” Is dit recast? Cursist: “Ik heb naar de stad geloopt.” Docent: “Oh, dus jij bent naar de stad gelopen?” Ja = acknowledgement, erkenning: dat bedoelde ik! Recast zoals in het tweede voorbeeld wordt door cursist altijd opgevat als acknowledgement.

15 Recast met uptake repair
Cursist: De ..eh .. Vierde line. Docent: Regel, de derde regel. Cursist: Nee, de vierde regel Cursist herhaalt niet klakkeloos (dan zou niet helemaal zeker zijn of hij de correctie had begrepen) maar combineerde de FB met wat hij wilde zeggen. Nu blijkt dat hij de FB heeft begrepen.

16 Gebaren Inversiefout Structuurfout in bijzin (Bakx & Giezenaar, 2007)

17 Voorbeeld bij gebaren Cursist: “Omdat ik kon niet eh die presentatie van jou …” Docent maakt gebaar behorend bij bijzin Uptake: “Omdat ik eh die presentatie van jou op blackboard niet kon vinden.”

18 Gebaar + uptake Cursist: Ik heb een vriendin daar en altijd hebben we discussie wat is een dorp. Docent: Altijd (+ gebaar inversie) Andere cursist: hebben Cursist: Altijd hebben we discussie

19 Resultaten Voorkomend van meest naar minst: Recast
Metalinguistische feedback Elicitatie Expliciete correctie Vraag om verduidelijking Gebaar Herhaling Recast bij beginners evenveel als bij gevorderden (zelfs iets meer bij gevorderden) Docenten geven aan dat dit hun favoriete correctievorm is. In vergelijking met andere studies: Recast overal met stip op één Niet in overeenstemming met andere studies In alle studies in de hogere regionen (2e) Expliciete correctie ook niet erg populair in sommige studies, in andere weer wel. Slechts in één studie vrij populair.

20 Conclusies Recast meest frequent, maar minst uptake!
Metalinguistische feedback op 2 Uptake <> needs repair is 50 <> 50 Gebaar blijkt best effectief, maar niet veel gebruikt. Studenten waarderen CF wel Docenten zouden verschillende soorten van CF kunnen overwegen ipv meteen recast te gebruiken Of: recast meer expliet aanbieden “The feedback-uptake sequence engages students more actively when there is negotiation of form, that is, when the correct form is not provided to the students—as it is in recasts and explicit correction—and when signals are provided to the learner that assist in the reformulation of the erroneous utterance.” (Lyster & Ranta) De feedback-uptake sequentie betrekt de studenten actiever wanneer er onderhandeling over/aandacht voor vorm is, dat wil zeggen wanneer de juiste vorm niet aan de leerders wordt gegeven (zoals in recast en expliciete correctie) en wanneer signalen aan de leerling worden gegeven die helpen bij de herformulering van de foutieve spreken. "(Lyster & Ranta)

21 Helpt CF? Minste uptake: recast! Meeste uptake: elicitatie en gebaar
1. Overige studies idem

22 Argumenten voor recast
Houd de communicatie gaande Geen interruptie Frustreert de spreker niet Modelling, ook voor overige cursisten Maar: -keuze van de docent of automatisme? -vindt noticing plaats? -vaak opgevat als bevestiging Cursist: Wij eh, onze carnaval is hetzelfde dan in Brazil. Docent: oke, hetzelfde als in Brazilië. Cursist: Ja Belangrijkste argument voor recast lijkt mij: modelling, meer input Onderzoek mogelijk naar effect ervan op langere termijn? Lijkt me moeilijk, hangt ook heel erg van het type leerders af. Art. van der Craats: alfacursisten nemen het niet over, voor hen is een recast altijd een bevestiging.

23 Argumenten voor Metalinguïstische fb
-zelfcorrectie -problemen oplossen > leereffect Maar: -expliciet refereren aan regels = tijd, inspanning, omweg -onderbreking van communicatie direct en indirect. M.b.t. schrijfvaardigheid: Het is mogelijk om de fouten meteen te corrigeren, maar u kunt ook werken met zogenaamde correctiecodes of met opmerkingen in de kantlijn ken tu waarschijnlijk al. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat indirecte feedback effectiever is dan directe feedback, omdat het leidt tot een grotere cognitieve inspanning. Het oplossen van problemen verhoogt het leereffect. In sommige leergangen is een correctiemodel opgenomen (Nederlands in actie, Nota Bene!). Gebaren zijn als correctiecodes. Bij beginnende leerders kan het werken met correctiecodes tot frustratie leiden, omdat een tekst vaak erg vol met codes staat en de beginnende T2-leerder nog niet in staat is om zelf alle fouten te corrigeren. Het is dan ook raadzaam om bij beginnende leerders per schrijfopdracht structureel één of twee verschillende foutsoorten (bijvoorbeeld spelling en congruentie) met codes te markeren en de andere fouten te corrigeren.

24 Gebaren Geen onderbreking
Ondubbelzinnig, begrijpelijk, detecteerbaar, en kort Over een langere periode een consistente focus op beperkt type fouten Zelfcorrectie Onderzoek naar aansluiting bij mentaal lexicon? Heeft een aantal voordelen van recast en van metalinguïstische feedback Levelt: Mentaal lexicon. Een mentaal lexicon is een soort van woordenboek in de hersenen, waarin woorden samen met hun betekenis zijn opgeborgen. Echter ook syntactische informatie, dus hoe een woord is ingebed in een zin, en woordvormen (hoe een woord wordt uitgesproken) vinden we hierin terug. Bij het luisteren naar en produceren van spraak wordt voortdurend uit het lexicon geput. Bekende en meer frequent gebruikte woorden worden sneller opgespoord dan onbekende of minder frequente worden. Een normale volwassen spreker beschikt over een lexicon van ongeveer woorden, en kan zonder enige moeite drie woorden per seconden begrijpen of produceren.

25 Wenselijke kenmerken CF
expliciet consistent intensief gefocust synchroon mogelijkheid bieden voor zelfcorrectie rekening houden met leerderskenmerken (niveau, leeftijd, taalachtergrond, motivatie, anxiety, leerstijl) Bart Penning de Vries, Catia Cucchiarini, Helmer Strik, and Roeland van Hout (geeft vandaag ook een workshop) Bezig met project voor CF via computerprogramma: CALL-systemen met geïntegreerde spraaktechnologie: - individuele leerling variatie aangepast aan hun behoeften en voorkeuren, voorzien van voldoende mogelijkheden voor zelf-reparatie en gemodificeerde uitgaande - geduldig, consistent etc. wat een docent allemaal niet kan. CALL-programma (in de klas lukt dit niet) De wenselijke kenmerken zijn in groepen vrijwel niet haalbaar

26 Resultaten beginners Achter de hand houden

27 Resultaten gevorderden

28 CF bij beginners vs gevorderden
Totaal aantal CF weinig verschil (92 vs 89) Recast meest populair, daarna metalinguistisch 3e plaats beginners: elicitatie 3e plaats gevorderden: gebaar Meer uptake bij gevorderden dan bij beginners Wanneer repair: meestal herhaling Wanneer repair nodig: meestal erkenning Studenten waarderen CF: “Je wilt een taal zo goed mogelijk leren. Het is voor je eigen bestwil.”

29 Zet hier een titel Ondertitel

30

31

32


Download ppt "In’to feedback Britt Latour Lidy Zijlmans."

Verwante presentaties


Ads door Google