De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen"— Transcript van de presentatie:

1 Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen
Onderzoek naar de invloed van (negatieve) externe factoren en trends op Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties Onder begeleiding van Marc Mombaerts

2 Inhoudsopgave Korte schets bedoeling en opzet
Link met en voorstelling van stageplaats Hindernissen/ problemen en oplossingen Korte voorstelling van het onderwerp Voorstelling van eigen standpunt Evolutie visie Algemene conclusie

3 Korte schets bedoeling en opzet
Waarom dit onderwerp? Afbakening Benadering Onderzoeksvragen

4 Waarom dit onderwerp? Evenementenbranche = Groeiende sector
 Voorbereiding op eventuele : Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen Om verder te kunnen professionaliseren

5 Afbakening onderwerp Onderzoek via desk- en fieldresearch
Onderzoek naar: Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties Actuele thema’s (sterk afgebakend in tijd) Onderzoek via desk- en fieldresearch

6 Benadering Interviews bij: Op zoek naar:
Vlaamse, middelgrote vaste locaties Vlaamse en Nederlandse mobiele locaties Brancheorganisatie Gent Congres Op zoek naar: Oplossingen voor en kansen van externe (negatieve) invloeden en trends

7 Onderzoeksvragen 1.Onder welke Politieke, Economische, Sociale en Technologische invloeden en trends hebben Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties te lijden? 2.Welke kansen zien de Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties in deze (negatieve) invloeden en trends? 3.Welke oplossingen kunnen geboden worden aan Vlaamse middelgrote evenementenlocaties om op te boksen of in te spelen op deze (negatieve) externe invloeden en trends? 4.Hoe moet een (al dan niet beginnende) evenementenlocatie zich gedragen in de sector?

8 Link en voorstelling stageplaats

9 Link met stageplaats Stage in Vlaamse, middelgrote evenementenlocatie De Zebrastraat Tijdens eerste weken: Grote afhankelijkheid van externe factoren gemerkt

10 Voorstelling Zebrastraat
Vlaamse, middelgrote evenementenlocatie Vlakbij De Zuid, Gent Corporate events Combinatie van huisvesting, cultuur en economie Bestaat sinds 4 jaar

11 Voorstelling Zebrastraat

12 Voorstelling Zebrastraat
2 delen: Ontmoetingsruimte Tentoonstellingsruimte 5 Congreszalen Loungesalon Uitgeruste keuken Polyvalente tentoonstellingsvleugel Ovalen wateroppervlak  tentconstructie 70 appartementen Twee Bed & Breakfast

13 Voorstelling Zebrastraat

14 Hindernissen/problemen
Hoe opgelost?

15 Hindernissen/problemen
Niet onoverkomelijk Geen win-win situatie “Tijdsgebrek” Grootste hindernis: Vinden van bereidwillige respondenten

16 Voorstelling onderwerp

17 Voorstelling onderwerp
Economische en marketinggerichte benadering Basis: SWOT-analyse (Negatieve) externe invloeden en trends: Onderverdeeld a.d.h.v. PEST-analyse

18 Voorstelling onderwerp
Politieke invloeden Regels en wetten, opgesteld door overheid rond veiligheid en milieu Regels en wetten, opgesteld door brancheorganisaties rond veiligheid en milieu Economische invloeden Economische ongunstige tijden In-house events Mobiele en exclusieve (nieuwe types) locaties

19 Voorstelling onderwerp
Sociale invloeden No-show Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vraag naar duurzame/groene events Custom made Technologische invloeden Nieuwe Media

20 Voor alle bestudeerde externe (negatieve) invloeden en trends
Kansen en oplossingen Voor alle bestudeerde externe (negatieve) invloeden en trends

21 Politieke invloeden Regels en wetten, opgesteld door de overheid rond veiligheid en milieu Regels en wetten, opgesteld door brancheorganisaties rond veiligheid en milieu

22 Kans verhoogde veiligheid?
PEST: Politieke invloeden Kans verhoogde veiligheid? Samenkomen en zelfregulerend tewerk gaan Sector: Zelf initiatief Minder kans op overheidstussenkomst Grote kans voor brancheorganisaties

23 Kans verhoogde vraag MVO?
PEST: Politieke invloeden Kans verhoogde vraag MVO? Ik kan het persoonlijk niet beter zeggen dan Kermit in de jaren ’70.

24 Kans verhoogde vraag MVO?
Word maatschappelijk verantwoorde locatie Vlaanderen: geen enkele ‘groene’ locatie Engagement voor ‘groene sleutel’ Proactief inspelen op MVO Kies stukje MVO Communiceer Sector: Zelfregulerend optreden

25

26 Economische invloeden
Economische ongunstige tijden In-house events Mobiele en exclusieve (nieuwe types) locaties

27 Kansen economisch ongunstige tijden?
PEST: Economische invloeden Kansen economisch ongunstige tijden? Kans tot : Onderscheiden via creativiteit Veranderen van aanbod Aanspreken van andere markten en publieksgroepen Samenwerken Meer binnenlandse evenementen Extra evaluatie en interne besparingen Crisisplan!

28 In-house events Trend : afnemen na economische crisis
PEST: Economische invloeden In-house events Trend : afnemen na economische crisis Verdwijnt nooit ! Argumenteren Inspelen op “anders zijn” Troeven in de verf zetten

29 Nieuwe types locaties Niet zoveel invloed Trend als stimulans
PEST: Economische invloeden Nieuwe types locaties Niet zoveel invloed Trend als stimulans Niet zien als vijand, maar als collega Aanbod samen leggen Deze trend = kans, geen bedreiging

30 Sociale invloeden No-show Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Vraag naar duurzame/groene events Custom made

31 No-Show Geen kansen Moet zo snel mogelijk opgelost worden
PEST: Sociale invloeden No-Show Geen kansen Moet zo snel mogelijk opgelost worden Vb. via samenwerkingsverbanden en sensibiliseringsacties Goede afspraken Nieuwe Media Erg moeilijke kwestie

32 No-Show Voorbeeld sensibiliseringsactie door sector

33 Custom Made Inspringen via: Flexibiliteit
PEST: Sociale invloeden Custom Made Inspringen via: Flexibiliteit Creatief omgaan met budgetten Luisteren naar wensen van klant  Toch proberen leiden binnen mogelijkheden

34 Technologische invloeden
Nieuwe Media

35 Nieuwe Media Zie er een kans in! Werk samen met professionals
PEST: Technologische invloeden Nieuwe Media Zie er een kans in! Werk samen met professionals

36 Algemene tips

37 Algemene tips Passende trends Brancheorganisaties Flexibel en creatief
Onderneem Durf investeren in ‘het onbekende’ Kwaliteit Onderbouwde kritieken

38 Voorstelling eigen standpunten

39 Voorstelling eigen standpunten
Reeds verwerkt in vorig stuk Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties: Gelaten en passief op kansen en bedreigingen Voorbeeld collega’s in buitenland Ondernemen = boodschap! Actie voor verdere professionalisering Onderscheiden

40 Evolutie visie

41 Evolutie visie Aanvang: geen duidelijke visie
Tijdens deskresearch: duidelijk beeld over externe invloeden en trends Tijdens de interviews: mening soms aanpassen Mijn visie: zeker geëvolueerd

42 Algemene conclusie

43 Algemene conclusie Vlaamse middelgrote evenementenlocaties:
Nog heel wat werk aan de winkel Grijpen te laat in Altijd een stapje voor Korte termijndenken  Lange termijndenken De oplossingen en kansen zijn er. Ondernemen is de boodschap.

44 Ik dank u voor uw aandacht


Download ppt "Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen"

Verwante presentaties


Ads door Google