De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen Onderzoek naar de invloed van (negatieve) externe factoren en trends op Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen Onderzoek naar de invloed van (negatieve) externe factoren en trends op Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties."— Transcript van de presentatie:

1 Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen Onderzoek naar de invloed van (negatieve) externe factoren en trends op Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties Onder begeleiding van Marc Mombaerts 1

2 Inhoudsopgave 1.Korte schets bedoeling en opzet 2.Link met en voorstelling van stageplaats 3.Hindernissen/ problemen en oplossingen 4.Korte voorstelling van het onderwerp 5.Voorstelling van eigen standpunt 6.Evolutie visie 7.Algemene conclusie 2

3 Korte schets bedoeling en opzet Waarom dit onderwerp? Afbakening Benadering Onderzoeksvragen 3

4 Waarom dit onderwerp? Evenementenbranche = Groeiende sector  Voorbereiding op eventuele : ▫Sterktes ▫Zwaktes ▫Kansen ▫Bedreigingen Om verder te kunnen professionaliseren 4

5 Afbakening onderwerp Onderzoek naar: ▫Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties ▫Actuele thema’s (sterk afgebakend in tijd) Onderzoek via desk- en fieldresearch 5

6 Benadering Interviews bij: ▫Vlaamse, middelgrote vaste locaties ▫Vlaamse en Nederlandse mobiele locaties ▫Brancheorganisatie Gent Congres Op zoek naar: ▫Oplossingen voor en kansen van externe (negatieve) invloeden en trends 6

7 Onderzoeksvragen 1.Onder welke Politieke, Economische, Sociale en Technologische invloeden en trends hebben Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties te lijden? 2.Welke kansen zien de Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties in deze (negatieve) invloeden en trends? 3.Welke oplossingen kunnen geboden worden aan Vlaamse middelgrote evenementenlocaties om op te boksen of in te spelen op deze (negatieve) externe invloeden en trends? 4.Hoe moet een (al dan niet beginnende) evenementenlocatie zich gedragen in de sector? 7

8 Link en voorstelling stageplaats 8

9 Link met stageplaats Stage in Vlaamse, middelgrote evenementenlocatie De Zebrastraat Tijdens eerste weken: Grote afhankelijkheid van externe factoren gemerkt 9

10 Voorstelling Zebrastraat Vlaamse, middelgrote evenementenlocatie Vlakbij De Zuid, Gent Corporate events Combinatie van huisvesting, cultuur en economie Bestaat sinds 4 jaar 10

11 Voorstelling Zebrastraat 11

12 Voorstelling Zebrastraat 2 delen: ▫Ontmoetingsruimte ▫Tentoonstellingsruimte 5 Congreszalen Loungesalon Uitgeruste keuken Polyvalente tentoonstellingsvleugel Ovalen wateroppervlak  tentconstructie 70 appartementen Twee Bed & Breakfast 12

13 Voorstelling Zebrastraat 13

14 Hindernissen/problemen Hoe opgelost? 14

15 Hindernissen/problemen Niet onoverkomelijk Geen win-win situatie “Tijdsgebrek” Grootste hindernis: Vinden van bereidwillige respondenten 15

16 Voorstelling onderwerp 16

17 Voorstelling onderwerp Economische en marketinggerichte benadering Basis: SWOT-analyse (Negatieve) externe invloeden en trends: Onderverdeeld a.d.h.v. PEST-analyse 17

18 Voorstelling onderwerp Politieke invloeden Regels en wetten, opgesteld door overheid rond veiligheid en milieu Regels en wetten, opgesteld door brancheorganisaties rond veiligheid en milieu Economische invloeden Economische ongunstige tijden In-house events Mobiele en exclusieve (nieuwe types) locaties 18

19 Voorstelling onderwerp Sociale invloeden No-show Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vraag naar duurzame/groene events Custom made Technologische invloeden Nieuwe Media 19

20 Kansen en oplossingen Voor alle bestudeerde externe (negatieve) invloeden en trends 20

21 Politieke invloeden Regels en wetten, opgesteld door de overheid rond veiligheid en milieu Regels en wetten, opgesteld door brancheorganisaties rond veiligheid en milieu 21

22 Kans verhoogde veiligheid? Samenkomen en zelfregulerend tewerk gaan Sector: Zelf initiatief  Minder kans op overheidstussenkomst Grote kans voor brancheorganisaties 22 PEST: Politieke invloeden

23 Kans verhoogde vraag MVO? Ik kan het persoonlijk niet beter zeggen dan Kermit in de jaren ’70. 23 PEST: Politieke invloeden

24 Kans verhoogde vraag MVO? Word maatschappelijk verantwoorde locatie Vlaanderen: geen enkele ‘groene’ locatie Engagement voor ‘groene sleutel’  Proactief inspelen op MVO Kies stukje MVO Communiceer Sector: Zelfregulerend optreden 24

25 25

26 Economische invloeden Economische ongunstige tijden In-house events Mobiele en exclusieve (nieuwe types) locaties 26

27 Kansen economisch ongunstige tijden? Kans tot : ▫Onderscheiden via creativiteit ▫Veranderen van aanbod ▫Aanspreken van andere markten en publieksgroepen ▫Samenwerken ▫Meer binnenlandse evenementen ▫Extra evaluatie en interne besparingen Crisisplan! 27 PEST: Economische invloeden

28 In-house events Trend : afnemen na economische crisis Verdwijnt nooit ! Argumenteren Inspelen op “anders zijn” Troeven in de verf zetten 28 PEST: Economische invloeden

29 Nieuwe types locaties Niet zoveel invloed Trend als stimulans Niet zien als vijand, maar als collega Aanbod samen leggen Deze trend = kans, geen bedreiging 29 PEST: Economische invloeden

30 Sociale invloeden No-show Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vraag naar duurzame/groene events Custom made 30

31 No-Show Geen kansen Moet zo snel mogelijk opgelost worden Vb. via samenwerkingsverbanden en sensibiliseringsacties Goede afspraken Nieuwe Media Erg moeilijke kwestie 31 PEST: Sociale invloeden

32 No-Show Voorbeeld sensibiliseringsactie door sector 32

33 Custom Made Inspringen via: ▫Flexibiliteit ▫Creatief omgaan met budgetten ▫Luisteren naar wensen van klant  Toch proberen leiden binnen mogelijkheden 33 PEST: Sociale invloeden

34 Technologische invloeden Nieuwe Media 34

35 Nieuwe Media Zie er een kans in! Werk samen met professionals 35 PEST: Technologische invloeden

36 Algemene tips 36

37 Algemene tips Passende trends Brancheorganisaties Flexibel en creatief Onderneem Durf investeren in ‘het onbekende’ Kwaliteit Onderbouwde kritieken 37

38 Voorstelling eigen standpunten 38

39 Voorstelling eigen standpunten Reeds verwerkt in vorig stuk Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties: Gelaten en passief op kansen en bedreigingen Voorbeeld collega’s in buitenland Ondernemen = boodschap! Actie voor verdere professionalisering Onderscheiden 39

40 Evolutie visie 40

41 Evolutie visie Aanvang: geen duidelijke visie Tijdens deskresearch: duidelijk beeld over externe invloeden en trends Tijdens de interviews: mening soms aanpassen Mijn visie: zeker geëvolueerd 41

42 Algemene conclusie 42

43 Algemene conclusie Vlaamse middelgrote evenementenlocaties: ▫Nog heel wat werk aan de winkel ▫Grijpen te laat in ▫Altijd een stapje voor ▫Korte termijndenken  Lange termijndenken De oplossingen en kansen zijn er. Ondernemen is de boodschap. 43

44 Ik dank u voor uw aandacht 44


Download ppt "Er zullen altijd meer oplossingen zijn dan problemen Onderzoek naar de invloed van (negatieve) externe factoren en trends op Vlaamse, middelgrote evenementenlocaties."

Verwante presentaties


Ads door Google