De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SumResearch Urban Consultancy Gemeenteraad 28/05/2014 - Hoofdzaken omgevingsanalyse Intergemeentelijke Woonwijzer - Uitgebreide versie met bronvermelding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SumResearch Urban Consultancy Gemeenteraad 28/05/2014 - Hoofdzaken omgevingsanalyse Intergemeentelijke Woonwijzer - Uitgebreide versie met bronvermelding."— Transcript van de presentatie:

1 SumResearch Urban Consultancy Gemeenteraad 28/05/2014 - Hoofdzaken omgevingsanalyse Intergemeentelijke Woonwijzer - Uitgebreide versie met bronvermelding → www.woon-wijzer.be → schriftelijk: woonwijzer@sint-lievens-houtem.be - Actiepunten en werking IW: volgende gemeenteraad

2 SumResearch Urban Consultancy OMGEVINGSANALYSE WONEN VRAAG NAAR WOONGELEGENHEDEN & AANBOD VAN WOONGELEHENHEDEN Gemeenteraad 28/05/2014

3 SumResearch Urban Consultancy VRAAG NAAR WOONGELEGENHEDEN Bevolking Huishoudens Woonbehoefte Betaalbaar wonen Gemeenteraad 28/05/2014

4 SumResearch Urban Consultancy Bevolking Gemeenteraad 28/05/2014

5 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal 2. Groene druk 3. Actieve bevolking 4. Grijze druk 5. Interne vergrijzing Gemeenteraad 28/05/2014

6 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal ◦ sinds 1991: constante en eerder sterke stijging conform groei provincie Oost-Vlaanderen Gemeenteraad 28/05/2014

7 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal ◦ groei afgelopen tien jaar groter dan in meeste omringende gemeenten Gemeenteraad 28/05/2014

8 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal ◦ eigen bevolking: sinds 2008 aangroei Gemeenteraad 28/05/2014

9 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal ◦ prognose: duidelijke bevolkingstoename periode 2010-2020: 1.157 personen periode 2020-2030: 661 personen Gemeenteraad 28/05/2014

10 SumResearch Urban Consultancy 1. Bevolkingsaantal ◦ prognose: prognose Studiedienst Vlaamse Regering 2011 aanpassing van SVR 2005 (RSV neemt deze als basis) SVR 2005 heeft bevolkingsaangroei onderschat onderschatting aantal geboorten bepaalde categorie vrouwen eerder uitgestelde geboorten ingehaald andere categorie vrouwen heeft geboorten niet uitgesteld toegenomen inwijking (hogere geboortecijfers bij immigranten) Gemeenteraad 28/05/2014

11 SumResearch Urban Consultancy 2. Groene druk ◦ sinds 1997: groene druk gedaald vanaf 2005: groene druk ongeveer constant Gemeenteraad 28/05/2014

12 SumResearch Urban Consultancy 2. Groene druk ◦ hogere groene druk arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014

13 SumResearch Urban Consultancy 2. Groene druk ◦ hoger in noordelijk deel gemeente Gemeenteraad 28/05/2014

14 SumResearch Urban Consultancy 2. Groene druk ◦ prognose: aandeel jongeren zal tot en met 2015 miniem stijgen Gemeenteraad 28/05/2014

15 SumResearch Urban Consultancy 3. Actieve bevolking ◦ sinds 2005: relatief gezien lichtjes gedaald Gemeenteraad 28/05/2014

16 SumResearch Urban Consultancy 3. Actieve bevolking ◦ prognose: sterke daling vooral 2020 - 2030 0 111 Gemeenteraad 28/05/2014

17 SumResearch Urban Consultancy 3. Actieve bevolking ◦ prognose: afname actieve bevolking nog groter in omringende gemeenten Gemeenteraad 28/05/2014

18 SumResearch Urban Consultancy 4. Grijze druk ◦ toegenomen, maar lichte daling tussen 2005 en 2008! Gemeenteraad 28/05/2014

19 SumResearch Urban Consultancy 4. Grijze druk ◦ iets lager dan in meeste omringende gemeenten Gemeenteraad 28/05/2014

20 SumResearch Urban Consultancy 4. Grijze druk ◦ hoogst in dunbevolkte gebieden van Herzele Gemeenteraad 28/05/2014

21 SumResearch Urban Consultancy 4. Grijze druk ◦ prognose: sterke toename (zoals in andere gemeenten) vooral in periode 2020-2030 Gemeenteraad 28/05/2014

22 SumResearch Urban Consultancy 5. Interne vergrijzing ◦ absoluut aantal 80-plussers sterk toegenomen, maar interne vergrijzing (verhouding 80-plussers t.o.v. 65- plussers) is lager dan gemiddelde provincie Gemeenteraad 28/05/2014

23 SumResearch Urban Consultancy 5. Interne vergrijzing ◦ prognose: aantal 80-plussers zal zeer sterk toenemen voornamelijk in periode 2025-2030 Gemeenteraad 28/05/2014

24 SumResearch Urban Consultancy in vergelijking met andere gemeenten uit arrondissement heeft Herzele een betrekkelijk jonge, actieve bevolking vergrijzing vooral 2020-2030 bevolkingstructuur is gelijkaardig aan Sint-Lievens-Houtem Gemeenteraad 28/05/2014

25 SumResearch Urban Consultancy Huishoudens Gemeenteraad 28/05/2014

26 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal ◦ gestegen conform percentage arrondissement Aalst ◦ prognose: 2010 – 2020: stijging met 349 eenheden 2020 – 2030: stijging met 243 eenheden Gemeenteraad 28/05/2014 19922000200720082009 5.8756.2386.8006.9146.956 201020112012 6.9897.0347.073

27 SumResearch Urban Consultancy 2. Alleenstaanden ◦ sterke stijging aantal alleenstaanden ◦ maar: aandeel alleenstaanden lager dan in omringende gemeenten Gemeenteraad 28/05/2014 19922000200720082009 12041386170417511768

28 SumResearch Urban Consultancy 2. Alleenstaanden ◦ noordelijk deel gemeente: hoger in centrale kernen zuidelijk deel gemeente: hoger buiten centrale kernen Gemeenteraad 28/05/2014

29 SumResearch Urban Consultancy 2. Alleenstaanden ◦ een groot aandeel alleenstaanden bestaat uit 65-plussers Gemeenteraad 28/05/2014

30 SumResearch Urban Consultancy 2. Alleenstaanden ◦ prognose: aandeel alleenstaanden stijgt verder Gemeenteraad 28/05/2014

31 SumResearch Urban Consultancy 3. Huishoudens met 2 personen ◦ aandeel is gestegen en zal verder blijven stijgen Gemeenteraad 28/05/2014

32 SumResearch Urban Consultancy 4. Huishoudens met 3 personen ◦ aandeel is gedaald en zal blijven dalen (ondanks lichte stijging in absolute cijfers) Gemeenteraad 28/05/2014

33 SumResearch Urban Consultancy 5. Huishoudens met meer dan 3 personen ◦ aandeel is gedaald en zal blijven dalen Gemeenteraad 28/05/2014

34 SumResearch Urban Consultancy 6. Gezinnen met kinderen ◦ hoog voor arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014

35 SumResearch Urban Consultancy 6. Gezinnen met kinderen ◦ noordelijk deel: aandeel hoog buiten centrale kernen zuidelijk deel: aandeel hoog in centrale kernen Gemeenteraad 28/05/2014

36 SumResearch Urban Consultancy 7. Eénoudergezinnen ◦ aandeel lager dan in omringende gemeenten Gemeenteraad 28/05/2014

37 SumResearch Urban Consultancy 7. Eénoudergezinnen ◦ hoger in kernen Gemeenteraad 28/05/2014

38 SumResearch Urban Consultancy sterke gezinsverdunning toename huishoudens vooral 2010-2020 groot verschil noordelijk en zuidelijk deel gemeente veel gezinnen met kinderen betrekkelijk weinig alleenstaanden en éénoudergezinnen Gemeenteraad 28/05/2014

39 SumResearch Urban Consultancy bevolkingsaangroei door migratie en weinig beschikbare ruimte → minder ruimte per persoon gecombineerd met gezinsverdunning → sterke toename huishoudens stijgende vraag woongelegenheden Gemeenteraad 28/05/2014

40 SumResearch Urban Consultancy Woonbehoefte Gemeenteraad 28/05/2014

41 SumResearch Urban Consultancy Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan PRS ◦ heeft behoefte aan bijkomende woongelegenheden reeds vastgesteld voor gemeente Herzele op basis van gesloten bevolkings- en huishoudensprognose (aangroei eigen bevolking) ◦ door PRS vastgestelde woonbehoefte van belang voor aansnijden woonuitbreidingsgebieden ◦ via een woonbehoeftestudie kan afgeweken worden van door PRS vastgestelde behoefte aan bijkomende woongelegenheden → aantonen natuurlijke aangroei eigen bevolking (gesloten bevolkings- en huishoudensprognose) in principe voor 2008 (strikt gezien) Gemeenteraad 28/05/2014

42 SumResearch Urban Consultancy Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan PRS ◦ behoefte aan bijkomende woongelegenheden - periode 1991-2007: 846 (‘taakstelling volgens het PRS’) - periode 2007-2012: 194 (‘kwantitatieve optie korte termijn’) - periode 2007-2020: 409 (‘kwantitatieve optie lange termijn’) ◦ werkelijke toename huishoudens - periode 1991-2007: 988 (verschil van 142 huishoudens) - periode 2007-2012: 297 (verschil van 103 huishoudens) Gemeenteraad 28/05/2014

43 SumResearch Urban Consultancy Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan PRS ◦ door PRS berekende gesloten bevolkings- en huishoudensprognose heel interessant, maar niet vrijgegeven Gemeenteraad 28/05/2014

44 SumResearch Urban Consultancy Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan GRS ◦ gesloten gezins- en huishoudensprognose maar heeft de natuurlijke aangroei eigen bevolking niet voorzien Gemeenteraad 28/05/2014

45 SumResearch Urban Consultancy Betaalbaar wonen Gemeenteraad 28/05/2014

46 SumResearch Urban Consultancy Kandidaat-huurders sociale huurwoning Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele Overzicht wachtlijstLeeftijdscategorie Gezinssamenstelling18-29 jaar30-54 jaar55-64 jaar65+ jaar Alleenstaande26763639 Alleenstaande + 1 kind6359 Alleenstaande + 2 kinderen123 Alleenstaande + 3 kinderen 2111 Alleenstaande + 4 of meer kinderen38 Koppel zonder kind2 678 Koppel + 1 kind415 1 Koppel + 2 kinderen 192 Koppel + 3 kinderen 16 Koppel + 4 of meer kinderen3 81 Borsbeke Overzicht wachtlijstLeeftijdscategorie Gezinssamenstelling18-29 jaar30-54 jaar55-64 jaar65+ jaar Alleenstaande20421811 Alleenstaande + 1 kind2201 Alleenstaande + 2 kinderen214 Alleenstaande + 3 kinderen 151 Alleenstaande + 4 of meer kinderen22 Koppel zonder kind2 31 Koppel + 1 kind33 Koppel + 2 kinderen 3 Koppel + 3 kinderen 3 Koppel + 4 of meer kinderen2 1

47 SumResearch Urban Consultancy Kandidaat-huurders sociale huurwoning ◦ bestaan voornamelijk uit alleenstaanden en alleenstaanden met 1 kind ◦ merendeel in leeftijdscategorie 30-54 jaar ◦ ook behoorlijk aandeel kandidaten jonger dan 30 jaar └ maar geen effectieve zittende sociale huurders in Herzele jonger dan 30 jaar Gemeenteraad 28/05/2014

48 SumResearch Urban Consultancy AANBOD VAN WOONGELEGENHEDEN Woongelegenheden Renovatie- en bouwintensiteit Verkoopprijzen Betaalbaarheid wonen Betaalbaar wonen Gemeenteraad 28/05/2014

49 SumResearch Urban Consultancy Woongelegenheden Gemeenteraad 28/05/2014

50 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal en type 2. Woonkwaliteit 3. Ouderdom woningen 4. Eigendomsstatuut Gemeenteraad 28/05/2014

51 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal en type ◦ groot aandeel open en halfopen bebouwing Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele 1992200120052009201020112012 Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen 1823218222512371239924132424 31,51 % Huizen in halfopen bebouwing 1964213821952262228522922316 30,11 % Arrondissement Aalst 1992200120052009201020112012 Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen20853251812609827285275072775327918 22,59 % Huizen in halfopen bebouwing28884311423184732782329973327533540 27,14 %

52 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal en type ◦ gesloten bebouwing neemt af nochtans, in gesloten bebouwing huisvesting van verschillende huishoudtypes mogelijk Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele 1992200120052009201020112012 Huizen in gesloten bebouwing1781178417831809 18161838 27,19 % 24,41 % 23,89 % Arrondissement Aalst 1992200120052009201020112012 Huizen in gesloten bebouwing41790412634103040914409074090140976 33,16 %

53 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal en type ◦ aandeel appartementen sterk gestegen, maar ligt laag in vergelijking met arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele 1992200120052009201020112012 appartementen77272359553586623649 5,19% 8,64 % Arrondissement Aalst 1992200120052009201020112012 appartementen6452111121334616335173791832819124 14,97%

54 SumResearch Urban Consultancy 1. Aantal en type ◦ aandeel appartementen hoogst in deelgemeente Herzele, maar laag in de rest van de ‘T-structuur’ Gemeenteraad 28/05/2014

55 SumResearch Urban Consultancy 2. Woonkwaliteit ◦ Socio-economische enquête 2001: aandeel woningen dat niet beschikt over badkamer/toilet is hoog ◦ Kadastrale statistiek gebouwenpark: aanwezigheid badkamers en centrale verwarming lager bij gesloten bebouwing Gemeenteraad 28/05/2014 HerzeleArrondissementProvincieVlaanderen geen toilet 4,10 %2,84 %2,83 %2,40 % geen badkamer 5 %4,68 %4,69 %3,50 % geen centrale verwarming 35,20%38,16 %36,94 %26,70 %

56 SumResearch Urban Consultancy 3. Ouderdom woningen ◦ woonpatrimonium is minder oud in vergelijking met arrondissement ◦ meeste woningen gebouwd in periode 1946-1980 Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele bouwjaar woningen voor 19451946 – 19801981 – 20002001-2010Totaal 2.1762.8811.5351.1868.870 28 %37 %20 %15 % Arrondissement Aalst bouwjaar woningen voor 19451946 – 19801981 – 20002001-2010Totaal 40.78150.29224.11515.656132.386 30,80 %37,99 %18,22 %11,63 %

57 SumResearch Urban Consultancy 3. Ouderdom woningen ◦ oudere woningen: aandeel hoger in zuidelijk deel gemeente in noordelijk deel hoger in centrale kernen Gemeenteraad 28/05/2014

58 SumResearch Urban Consultancy 3. Ouderdom woningen ◦ recente woningen (1981 – 2000): hoog rondom de kernen Gemeenteraad 28/05/2014

59 SumResearch Urban Consultancy 3. Ouderdom woningen ◦ zeer recente woningen (na 2000): hoog in westelijk deel deelgemeente Herzele Gemeenteraad 28/05/2014

60 SumResearch Urban Consultancy 4. Eigendomsstatuut ◦ lager aandeel huurders dan arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele 2012 Bewoner en eigenaar Geen duidelijkheid Bewoner en geen eigenaar (huurder) Totaal 5.5662021.2787.046 79 %2,87 %18,14% Arrondissement Aalst 2012 Bewoner en Eigenaar Geen duidelijkheid Bewoner en geen eigenaar (huurder) Totaal 78.80610.96028.628118.394 66,56%9,26%24,18%

61 SumResearch Urban Consultancy 4. Eigendomsstatuut ◦ aandeel huurders hoogst in centraal en oostelijk deel van T-structuur (Herzele, Borsbeke) Gemeenteraad 28/05/2014

62 SumResearch Urban Consultancy Renovatie- en bouwintensiteit Gemeenteraad 28/05/2014

63 SumResearch Urban Consultancy 1. Nieuwbouw vs renovatie 2. Eéngezinswoningen vs flats 3. Gemiddelde bewoonbare oppervlakte 4. Aantal stedenbouwkundige aanvragen Gemeenteraad 28/05/2014

64 SumResearch Urban Consultancy 1. Nieuwbouw vs renovatie ◦ aantal vergunningen nieuwbouw groter dan aantal vergunningen renovatie Gemeenteraad 28/05/2014

65 SumResearch Urban Consultancy 2. Eéngezinswoningen vs flats ◦ aantal vergunningen voor ééngezinswoningen over algemeen groter dan vergunningen voor flats ◦ in 2003, 2006 en 2011 uitzonderlijk veel vergunningen voor flats Gemeenteraad 28/05/2014

66 SumResearch Urban Consultancy 2. Eéngezinswoningen vs flats ◦ aantal stedenbouwkundige aanvragen voor flats gestegen, maar ligt net iets lager dan arrondissementeel en provinciaal gemiddelde Gemeenteraad 28/05/2014 aantal flats per 1000 huishoudens HerzeleArr. AalstProv. O-Vl 19962,77 4,414,55 19970,32 3,213,57 19982,86 2,714,59 19990,00 4,764,16 20003,28 5,114,92 Gemiddelde 5 jaar1,85 4,044,36 20010,62 4,955,11 200213,56 5,956,26 20034,90 7,786,98 200410,93 13,029,54 200513,39 16,5710,41 Gemiddelde 5 jaar8,68 9,657,66 20065,89 7,467,67 20075,21 4,886,57 20083,74 4,855,36 20098,14 6,486,87 Gemiddelde 4 jaar5,75 5,926,62 Gemiddelde 14 jaar5,406,586,18

67 SumResearch Urban Consultancy 3. Gemiddelde bewoonbare oppervlakte ◦ gemiddelde bewoonbare oppervlakte (van woningen waarvoor stedenbouwkundige vergunning is verleend) wordt alsmaar kleiner maar ligt nog hoger dan arrondissementeel en provinciaal gemiddelde Gemeenteraad 28/05/2014 gemiddelde bewoonbare oppervlakte HerzeleArr. AalstProv. O-Vl 1996 153134129 1997 176135133 1998 143141134 1999 159124129 2000 142121 Gemiddelde 5 jaar 154,6131129 2001 152120116 2002 110118 2003 138111115 2004 119106108 2005 118100107 Gemiddelde 5 jaar 127,4111113 2006 125107112 2007 119121115 2008 132121123 2009 128113114 Gemiddelde 4 jaar 126115,5116 Gemiddelde 14 jaar136,71119,43119,57

68 SumResearch Urban Consultancy 4. Aantal stedenbouwkundige aanvragen ◦ aantal stedenbouwkundige aanvragen per 1000 huishoudens is hoger dan provinciaal en arrondissementeel gemiddelde voor zowel renovatie als nieuwbouw Gemeenteraad 28/05/2014 aantal stedenbouwkundige aanvragen per 1000 huishoudens nieuwbouwrenovatie HerzeleArr. AalstProv. O-VlHerzeleArr. AalstProv. O-Vl 1996 14,1813,5914,206,034,936,35 1997 8,2410,1310,3613,735,907,59 1998 18,309,4912,3310,345,557,37 1999 12,1811,0311,3713,457,008,49 2000 11,2410,1811,7812,185,698,36 Gemiddelde 5 jaar 12,8310,8712,0111,155,817,63 2001 8,2610,2511,5411,066,838,79 2002 19,8810,9712,9114,646,808,92 2003 13,9413,6714,1115,936,728,39 2004 21,2420,5818,1515,936,928,01 2005 24,1124,7718,0914,437,318,35 Gemiddelde 5 jaar 17,4916,1215,8214,406,928,49 2006 16,2013,7014,4911,935,137,67 2007 13,1811,2013,2110,285,627,97 2008 12,2311,2212,0510,226,487,71 2009 18,5713,6114,3813,006,217,90 Gemiddelde 4 jaar 15,0512,43 11,365,866,95 Gemiddelde 14 jaar15,1213,1713,5012,376,227,99

69 SumResearch Urban Consultancy Verkoopprijzen Gemeenteraad 28/05/2014

70 SumResearch Urban Consultancy 1. Gewone woonhuizen 2. Appartementen 3. Bouwgrond Gemeenteraad 28/05/2014

71 SumResearch Urban Consultancy 1. Gewone woonhuizen ◦ in tijdspanne tien jaar verdubbeld Gemeenteraad 28/05/2014 Gemeente Herzele 19851991199720012005200620072008200920102011 39.31947.93969.28386.537126.987140.952163.133156.648147.548161.407189.279 Arrondissement Aalst 19851991199720012005200620072008200920102011 33.57646.09865.37382.502119.374136.858149.628156.005159.155167.174173.494 Provincie Oost-Vlaanderen 19851991199720012005200620072008200920102011 33.51659.17570.54193.229128.142144.256159.407175.747184.842190.859196.651

72 SumResearch Urban Consultancy 1. Gewone woonhuizen ◦ beneden gemiddelde provincie Oost-Vlaanderen net boven gemiddelde arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014

73 SumResearch Urban Consultancy 2. Appartementen ◦ gemiddelde verkoopprijs ietwat lager dan arrondissement Aalst ◦ in regio Gent liggen gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen en appartementen lager Gemeenteraad 28/05/2014 Gemeente Herzele 19851991199720012005200620072008200920102011 78.54691.101126.307129.272149.788160.759148.313172.654160.010 Arrondissement Aalst 19851991199720012005200620072008200920102011 34.59664.42774.40386.354129.181143.927156.817159.605165.535176.948176.110 Provincie Oost-Vlaanderen 19851991199720012005200620072008200920102011 33.51659.17570.54193.229128.142144.256159.407175.747184.842190.859196.651

74 SumResearch Urban Consultancy 3. Bouwgrond ◦ in tijdspanne 10 jaar verdriedubbeld laatste jaren hoger dan gemiddelde arrondissement Aalst Gemeenteraad 28/05/2014 gemeente Herzele 19851991199720012005200620072008200920102011 20,0615,1229,356,8587,2184,75107,45105,51145,85151,38132,29 arrondissement Aalst 19851991199720012005200620072008200920102011 17,7821,3531,4848,7585,09102,54119,34130,33126,16134126,83 provincie Oost-Vlaanderen 19851991199720012005200620072008200920102011 18,0922,7535,2352,82105,68115,55121,89135,75150,09153,23150,27

75 SumResearch Urban Consultancy ◦ in noordelijk deel provincie bouwgrond nog duurder

76 SumResearch Urban Consultancy Betaalbaarheid wonen Gemeenteraad 28/05/2014

77 SumResearch Urban Consultancy ◦ sinds 1991: gemiddeld inkomen x 2,3 gemiddelde verkoopprijs woonhuizen x 3-4 Gemeenteraad 28/05/2014

78 SumResearch Urban Consultancy ◦ groeiende inkomenskloof tussen eigenaars en huurders (ook al steeg afbetaling lening meer dan huur) ↓ equivalent resterend inkomen (na aftrek woonuitgaven) nam vooral af voor huurders met lager inkomen (gepensioneerden, éénoudergezinnen en huishoudens met laagste inkomen) ◦ onder eigenaars ging betaalbaarheid achteruit bij gepensioneerden Gemeenteraad 28/05/2014

79 SumResearch Urban Consultancy Betaalbaar wonen Gemeenteraad 28/05/2014

80 SumResearch Urban Consultancy 1. Zittende huurders 2. Bindend sociaal objectief 3. Behalen? Gemeenteraad 28/05/2014

81 SumResearch Urban Consultancy 1. Zittende huurders sociale huurwoning Gemeenteraad 28/05/2014 Herzele Overzicht huurdersLeeftijdscategorie Gezinssamenstelling18-29 jaar30-54 jaar55-64 jaar65+ jaar Alleenstaande 131415 Alleenstaande + 1 kind 652 Alleenstaande + 2 kinderen 11 Alleenstaande + 3 kinderen 1 Alleenstaande + 4 of meer kinderen 1 1 Koppel zonder kind 1512 Koppel + 1 kind 12 Koppel + 2 kinderen 1 Koppel + 3 kinderen 1 Koppel + 4 of meer kinderen Borsbeke Overzicht huurdersLeeftijdscategorie Gezinssamenstelling18-29 jaar30-54 jaar55-64 jaar65+ jaar Alleenstaande 52 Alleenstaande + 1 kind 1 Alleenstaande + 2 kinderen 1 Alleenstaande + 3 kinderen Alleenstaande + 4 of meer kinderen Koppel zonder kind Koppel + 1 kind Koppel + 2 kinderen Koppel + 3 kinderen Koppel + 4 of meer kinderen

82 SumResearch Urban Consultancy Gemeenteraad 28/05/2014 ◦ Laag aandeel zittende sociale huurders ◦ Groot deel 65-plussers ◦ Geen zittende huurders jonger dan 30, hoewel behoorlijk aantal kandidaten :

83 SumResearch Urban Consultancy 2. Bindend sociaal objectief Gemeenteraad 28/05/2014 Bindend Sociaal Objectief tegen 2020tegen 2023tegen 2025 Sociale huurwoningen 11523 Sociale koopwoningen 55 Sociale kavels 2

84 SumResearch Urban Consultancy 3. Objectief behalen? Indien geplande projecten worden uitgevoerd, zal gemeente Herzele objectief behalen Gemeenteraad 28/05/2014


Download ppt "SumResearch Urban Consultancy Gemeenteraad 28/05/2014 - Hoofdzaken omgevingsanalyse Intergemeentelijke Woonwijzer - Uitgebreide versie met bronvermelding."

Verwante presentaties


Ads door Google