De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Zuinigere verlichting in de corporatiesector Welkom bij de flat op led! Maarten Corpeleijn 06-25051750

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Zuinigere verlichting in de corporatiesector Welkom bij de flat op led! Maarten Corpeleijn 06-25051750"— Transcript van de presentatie:

1 11 Zuinigere verlichting in de corporatiesector Welkom bij de flat op led! Maarten Corpeleijn maarten@huurenergie.nl 06-25051750 maarten@huurenergie.nl

2 22 Programma 13.00 uur Welkom 13.10 uur Uitkomsten enquete en aanvullingen 14.00 uur Verkennen kernvragen ( groepen) 15.15 uur Kansen, wensen, samen? (plenair)

3 33 Opkomst vandaag 20 tot 25 (veelal grote) corporaties Samen 450.000 – 550.000 meergezinswoningen Totaal 1,3 miljoen meergezinswoningen in de sector AgentschapNL Huur & Energie Consult (Philips verhinderd)

4 44 Opkomst vandaag

5 55 Ambities en vragen rond zuinigere verlichting (uitkomsten enquête en vooronderzoek)

6 66 Waar zuinigere verlichting toepassen? Flats: gangen en trappenhuizen Parkeergarages en kelderboxen Minder: Achterpaden, eigen kantoren Zorg, vve, … Besparingspotentieel: –? miljoen onderhoudsbesparing –12 miljoen per jaar energiebesparing? 1,2 miljoen appartementen 100 kwh per appartement per jaar te besparen op collectieve verlichting? (aantal lampen per appartement, besparing per lamp, …)

7 77 Wanneer wilt u zuinigere verlichting toepassen? Bij aflopen van levensduur armaturen (13) Bij renovatie (12) Direct als businesscase goed is (10) –gebeurt nu nog nauwelijks –Waar hangen nog niet-zuinige lampen, die te lang branden i.c.m. hoge elektrakosten? Op basis van vraag bewoners (6)

8 88 Wat voor zuinigere verlichting? Retrofit of armatuur vervangen Standaard / sensor / noodverlichting Per complex verlichtingsplan “Knelpunt is enorme aanbod, zoeken naar optimale keuze levensduur/opbrengst/energie/hergebr uik” –80/20-regel gewenst

9 99 Wie investeert? Nog te bepalen (10) Corporatie zelf (9) of energie BV (1) Externe partij (6) –Wel in andere sectoren –Nog niet in corporatiesector, kloppen wel aan de deur en zoeken naar volume

10 10 Welke belemmeringen? Interne organisatie (budgetten/potjes/afdelingen) –We hebben geen beleid –Gaat hap-snap –Persoonlijke motivatie van projectleiders –Waar ligt het? Technisch beheer zou dit moeten gaan regelen (zei de beleidsmedewerker…) Urgentiegevoel intern Investeringcapaciteit Overtuiging van het rendement

11 11

12 12 Ambities voor 2014 Ik kom vandaag kijken (2) Ik ga dit jaar beleid maken (8) Ik ga dit jaar pilots doen (5) Ik heb een meerjarenplan om de hele voorraad te doen (2 tot 3) Grotere verschillen tussen omvang corporaties en daarmee procedure plan – beleid – uitvoering.

13 13 Behoefte CARDO Voorbeeldcases van andere partijen (15) ROB Rekenmodellen met rendementsberekeningen (14) MAARTEN Betrekken huurders / verrekening huurders / 70 % (13) ARTHUR Tool om de voorraad te scannen (10) ROBERT Investeerders / zoeken naar investeringsruimte (8) DANIELLA Technische keuzes / typen / standaardiseren / prestatie-afspraken licht/energie/kleur

14 14

15 15 Behoefte aan: Rekenmodellen Hi er en daar wat vingeroefeningen / nacalculatie gedaan Zeer grote verschillen qua energiebesparing Besparing op onderhoud is (veel) groter dan besparing op energie

16 16 Rekenmodellen Besparing op onderhoud –Hoe vaak gaat huidige lamp stuk versus de nieuwe lamp? –Hoe regelen we dat nu, hoe regelen we dat in nieuwe situatie? Energiebesparing: –Minder watt, in welke variant lamp (wat zit er nu in) –Welke electraprijs in dit complex (22 cent? 13 cent? 7 cent?) –Meer branduren realiseren dan nu, is goedkoper –Meer comfort –Meer (of minder) molest/diefstalproof (?) –Afvalreductie, co2-reductie

17 17 Behoefte aan: Cases Beperkt bij corporaties, technische info deels beschikbaar Andere sectoren (beleggers, hotels, detailhandel,vve’s, parkeergarages, …)

18 18 Behoefte aan: model verrekening huurders Stel dat 25 % van de baten uit besparing komt… moet je dit dan willen? Verrekening in servicekosten zonder vragen –Het mag niet zonder 70 % instemming (mailwisseling huurcommissie) –Te ingewikkeld –Het mag wel (onderdeel besluit kleine herstellingen) –Wij doen het al, zonder vragen –We willen 70 % omzeilen, is er een truc te verzinnen?

19 19 Behoefte aan: scan voorraad Corporatieniveau: –Totaal verbruik –Soort armaturen (traditioneel / spaar / …) –onderhoudsuitgaven Grof complexniveau: –Totaal verbruik per object, repeterende flats –Soort armaturen –Onderhoudsuitgaven –Vervangingsplan Detail complexniveau: verlichtingsplan: –Standaard / sensoir / noodverlichting / ….

20 20 Behoefte aan: investeerders Welke partijen willen investeren? In welke vorm? –Financial lease –Full-operational lease Garantie op voordeel? Welke complexen (laaghangend fruit)? Verdeling van risico en rendement? Looptijd leningen voor investeerder? –Aard- en nagelvast? –…

21 21 Groepen nader uitwerken vragen en ervaringen

22 22 Uiteen in 5 tafels Voorbeeldcases van andere partijen Rekenmodellen met rendementsberekeningen Verrekening huurders / 70 % Tool om de voorraad te scannen Investeerders

23 23 Kansen en wensen gezamenlijke aanpak

24 24 Aanpak “zoals zonnig huren”: open innovatie Bundelen beschikbare kennis Markt uitnodigen om in te brengen (persbericht) Uitwerken met klankbordgroepen Gewenste resultaten: –Voorbeeldcases van andere partijen –Rekenmodellen met rendementsberekeningen –Verrekening huurders / 70 % –Tool om de voorraad te scannen –Investeerders

25 25 Mogelijke aanpak Bijvoorbeeld 3 bijeenkomsten tot de zomer met –Interessante sprekers en cases –Intervisie –Voorbeeldprojecten –Concept-rapportage Rol Huur & Energie Consult –Organiseren –Bij elkaar schrijven –Delen… Gezamenlijke opdracht van belanghebbenden –Ieder kleine bijdrage, samen substantieel budget.

26 26 Werkafspraken Uitkomsten enquete rondsturen (excel en plaatjes) Maarten maakt voorstel voor gezamenlijk vervolg –Klankbordgroep offerte –Offerte naar deelnemers/geinteresseerden 7 februari Corporaties realiseren samen zo mogelijk financiering –Investering geschat 30.000 euro ex btw –Bij minimaal 10 corporaties, is investering max 3.000 euro ex btw per corporatie –Iedere corporatie geeft eind februari aan of hij meedoet


Download ppt "11 Zuinigere verlichting in de corporatiesector Welkom bij de flat op led! Maarten Corpeleijn 06-25051750"

Verwante presentaties


Ads door Google