De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken netwerk GGZ Regio Noord-West-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken netwerk GGZ Regio Noord-West-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken netwerk GGZ Regio Noord-West-Vlaanderen
Algemene vergadering overlegplatform West-Vlaanderen

2

3 GGZ regio valt samen met de twee SEL gebieden
Totaal aantal inwoners: inwoners of ongeveer 50% van de provincie West-Vlaanderen Totale oppervlakte: km2 of 40% van de provincie West-Vlaanderen Informatieverstrekking via: De bestaande communicatiestructuren van de SEL gebieden. De bestaande communicatiestructuren van de regionale welzijnsraden

4 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen FORUM GGZ Regio Noord W-Vl NETWERKCOMITE GGZ Regio Noord W-Vl FORUM ERVARINGSDESKUNDIGEN STUURGROEP GGZ Regio Noord W-Vl Medisch COLLEGE SUBREGIONALE NETWERKEN Bureau overleg functie 1 overleg functie 2a overleg functie 2b overleg functie 3 overleg functie 4 overleg functie 5 PSYCHIATRISCH EXPERTISETEAM MOBIEL CRISISTEAM MOBIEL BEHANDELTEAM WERKGROEPEN: VERKNOPING, COMMUNICATIE, ICT, ZORGTRAJECT PSYCHOSENZORG,… WERKGEVERSOVERLEG PZ – PAAZ – IBW – CGG - RIZIV…: GEDELEGEERD LEIDERSCHAP, HR-CEL…

5 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
Leden van de stuurgroep: Vera Lambert: voorzitter en co-promotor pz Onze-Lieve-Vrouw Brugge. Patrick Penders: co-promotor pc Sint Amandus, vertegenwoordigt de psychiatrische ziekenhuizen Frank Schillewaert: vertegenwoordigt de CGG’s Joost Van Haecke vertegenwoordigt de RIZIV conventies Christine Descamps vertegenwoordigt de initiatieven beschut wonen Christine Van Damme: vertegenwoordigt de PVT’s Hans van den Ameele: vertegenwoordigt de PAAZ’en Michel Goetinck: vertegenwoordigt de huisartsen Geert Bosma: vertegenwoordigt het medisch college André Hutsebaut: vertegenwoordigt SEL Noord WestVlaanderen Tiny Scheipers: vertegenwoordigt de regionale welzijnsraad Brugge Annemie Devreese: vertegenwoordigt de regionale welzijnsraad Oostende Ethel Bolle: vertegenwoordigt SEL Oostende-Westkust Steven Ingelbrecht: voorzitter werkgroep “wonen” Mieke Craeymeersch: vertegenwoordigt de familieleden Magda Coture: netwerkcoördinator

6 Medisch college Samenstelling: psychiaters uit de residentiële en ambulante setting Associaties psychiatrische ziekenhuizen Associatie PAAZ Psychiaters van beschut wonen Psychiaters van de CGG’s

7 Subregionaal Netwerk Oostende- Westkust
Leden van het subregionaal Netwerk Oostende-Westkust: Adelin Verslyppe, doelgroepverantwoordelijke Volwassenen & Ouderen CGG Prisma Oostende en voorzitter Subregionaal Netwerk GGZ Oostende - Westkust Nel Ottevanger Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Sociaal Huis Oostende Mieke Remerie, verantwoordelijke GGZ – Interne Zorgdienst Bond Moyson Katrien Devreese, Sociale Dienst PAAZ AZ Sint-Jan Oostende Sarah Thieren, Sociale Dienst PAAZ AZ Sint-Jan Oostende Walter Van Hecke, maatschappelijk werk CGG Prisma - Langdurig Zorgteam Annemie Devreese, coördinator RWC Regio Oostende Tine Wyns, Directeur CAW&JZ Middenkust Luc Depuydt, huisarts Oostendse Geneesheren Vereniging Tine Langedock, directeur CGG Largo Ethel Bolle, algemeen coördinator SEL Oostende - Veurne Greet Verhellen, coördinator Beschut Wonen Oostende-Westkust An Casteleyn, directeur welzijn Christelijke Mutualiteit Oostende Filip Desmit, directeur zorgverlening CGG Noord West-Vlaanderen Magda Coture, netwerkcoördinator Netwerk GGZ Regio Noord West-Vlaanderen Hilde Vanderbeke, zorgregiodirecteur Familiehulp Zorgregio Oostende Piet Dheedene, directeur MSOC Jan Tacq, afgevaardigde familie - mantelzorg Els Willems stafmedewerker CAW&JZ Middenkust Stijn Deriemaecker, afdelingsverantwoordelijke Oostende Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en voorzitter SEL Oostende - Veurne Karien Louagie, regiocoördinator – stafmedewerker Solidariteit voor het Gezin Caroline Schaeck, Directeur CAW Papaver Nancy Vanderostijne Coördinator Straathoekwerk Oostende Christian Devlies, directeur Familiezorg West-Vlaanderen Johan Steeman, stafmedewerker AZ Damiaan Oostende Stefaan Demoen, hoofdverpleegkundige PAAZ AZ Sint Augustinus Veurne Alexander Minderhout, psychiater AZ Damiaan Oostende Fabienne Verhoest, Sociale Dienst PAAZ AZ Sint Augustinus Veurne

8 Doel De eigenheid van subregio meenemen in de uitwerking van de functies. Om de algemene krijtlijnen niet uit het oog te verliezen zetelt in iedere werkgroep een lid van de subregionale netwerken. Dit subregionaal forum is rechtstreeks gelinkt met de stuurgroep

9 Stand van zaken binnen de 5 functies

10 Werkgroep functie 1B Preventie, vroegdetectie, vroeginterventie,… bij
(vermoeden van) GGZ problemen

11 Samenstelling van de werkgroep
Filip Desmit, CGG NWVL Rik Houttekier, CGG Prisma An Deschacht, CAW Brugge Arne Ruckebusch, PZT Lieve Callewaert, huisarts Stefaan Lambrecht, regionale welzijnsraad Claudine Verbrugghe, SEL Brugge Ann Casteleyn, CM Oostende (link met netwerkoverleg Oostende) Linda Bonne, OCMW Knokke-Heist Erwin De Biscop PAAZ St. Jan Frank Schillewaert, voorzitter

12 Doelstelling Binnen functie 1B willen we (ondermeer) voorzien in een multidisciplinair samengesteld team/forum dat instaat voor snelle en accurate dienstverlening/ondersteuning ten aanzien van de (niet ggz-) zorgaanbieders uit eerste lijn, die geconfronteerd worden met GGZ problematiek. Duidelijke communicatiestructuur, getrapte zorg en subsidiariteit zijn richtinggevende principes bij de uitwerking.

13 Bereikte resultaten Formatie en opstart van PET = “Psychiatrisch Expertise Team” Het samenbrengen van deskundigheid en methodiek uit: - PZT: netwerkvorming, netwerkondersteuning CGG: ambulante indicatiestelling en behandeltrajecten Opstart PET Oostende Westkust najaar 2012 , werkingsjaar 2013; 55 aanmeldingen waarvan 21 netwerkgericht, 24 patiëntgericht en 15 kort advies Opstart PET Noord West Vlaanderen sinds 1 maart 2013

14 Mobiel Crisisteam (MCT)
Regio Noord-West-Vlaanderen Zorgvernieuwing GGZ

15 Werkingsgebied mobiele teams

16 Samenstelling van de werkgroep
dr. Bervoets Chris, PZ Onze-Lieve-Vrouw dr. Bosma Geert, PC Sint-Amandus Brutyn Dominique, AZ Sint-Jan Coture Magda, netwerkcoördinator dr. De Fruyt Jürgen, AZ Sint-Jan Desmit Filip, CGG N-W-Vlaanderen dr. Geerts Stefaan, AZ Sint-Lucas Goderis Ludo, PZ Onze-Lieve-Vrouw dr. Leclercq Carmen, Mobiel Crisisteam dr. Loose Françoise, huisarts Marcus Riet, PTC Rustenburg dr. Maryssael Mia, huisarts dr. Mertens Tilia, Mobiel Crisisteam dr. Øvreeide Liesbet, AZ Damiaan Van Hevele Delphine, Mobiel Crisisteam Vandevoorde Stefaan, Mobiel Crisisteam Vanthuyne Inge, ad interim voorzitter, ivv Van Damme Christine, PZ Onze-Lieve-Vrouw dr. Verfaillie Françoise, PZ Onze-Lieve-Vrouw Vermeulen Greet, AZ Oostkust Vertegenwoordiger Familieplatform GG Oost- en West-Vlaanderen Vyncke Marleen, AZ Sint-Lucas

17 Ontwikkeling binnen het netwerk
Vanaf 12 maart 2012 operationeel in het centrum van Brugge Gefaseerd verloop:  Eerste fase: Experimentele fase tot en met de zomer 2012: verwijzingen via huisartsen en psychiaters uit de werkgroepen  Tweede fase: Vanaf 1 september 2012 uitbreiding van verwijzers: PR naar alle huisartsen en psychiaters uit de zeven gemeenten dmv mailing en infosessies Team bestaat uit: twee psychiaters (24u), 0.8FT psycholoog, 11.7 FT basismedewerkers (psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers)

18 Bereikte resultaten Begeleiding van de cliënt in zijn thuiscontext is meerwaarde: Voor de cliënt: opnamevermijdend (destigmatiserend) Voor de hulpverlener: beter zicht op problematiek én mogelijkheden Voor de eerstelijn/huisarts: samenwerking en ondersteuning Cliënt en zijn context krijgen een prominente plaats, focus op empowerment 7/7 bereikbaar, snelle interventie Intensieve behandeling, soms meerdere keren per dag aan huis

19 RESULTATEN NA 1 JAAR WERKING 12/3/12-10/03/13

20 177 aanmeldingen 161 patiënten 126 inclusies (71.2%) 51 exclusies

21 Exclusies (n=51) 16 (31.4%)= opname pre-inclusie
11 (21.6%)= geen consent patiënt 11 (21.6%)= geen acute crisis (indicatie) 5 (9.8%)= postcode 4 (7.8%)= primair middelenmisbruik 2 (3.9%)= leeftijd (65+) 1 (1.9%)= organische stoornis 1 (1.9%)= patiënt reeds aangemeld bij MBT

22 Aantal aanmeldingen/maand

23 Verwijzers pre-inclusie

24 Socio-demografische gegevens
126 geïncludeerd Leeftijd: gemiddelde= 39j mediaan: 39j; std= 11.3j; range= 16-65j Geslacht: V= 66 (52.4%), M= 60 (47.6%)

25 Socio-demografische gegevens
126 geïncludeerd Samenwonend: 62/126 (49.2%) partner: 40/126 (31.7%), familie: 22/126 (17.5%) alleenstaand: 64/126 (50.8%) Actief op arbeidsmarkt: 48/126 (38.1%) werkloos/ invaliditeit: 61/126 (48.4%) student: 13/126 (10.3%) gepensioneerd: 4/126 (3.2%)

26 Primaire diagnose

27 Primaire doelstelling bij aanmelding

28 Afrondingsfase Afronding begeleiding: 114 patiënten Duur begeleiding:
gemiddelde= 31.2d; mediaan= 29.0d; std= 19.6d; range= 3-119d Afronding na disengagement: 13/114 (11.4%) Opname voor geplande afronding begeleiding/ opname geadviseerd na begeleiding: 31/114 (27.2%)

29 Regio Noord-West-Vlaanderen Zorgvernieuwing GGZ 2012
Mobiel Behandelteam Regio Noord-West-Vlaanderen Zorgvernieuwing GGZ 2012

30 Cartografie

31 Samenstelling van de werkgroep
dr. Magerman Jo, psychiater MBT Coopman Dominique, MBT Dhaese Stefaan, MBT Defraeye Petra, MBT dr. Michiels Geert, huisarts Laureys Greet, Similes Lepla Patricia, SEL Logghe Jo, Witgele Kruis Jaques Sophie, Familiehulp Witgeers Saskia, Familiezorg Remerie Mieke, Soc. Mutualiteit Beuselinck Jos, CM Lambrecht Stefaan, OCMW Brugge Delreu Katrien, CAW Brugge Van Wetter Dag, PC Sint-Amandus Vanhaeren Patricia, PZ Onze-Lieve-Vrouw Ingelbrecht Steven, BW Beernem, functie 5 Verbeeke Martine, BW Brugge Vandenberge Lut, PZT Brugge, functie 1 Hermans Karel, Thuiszorgplatform Damme-Knokke-Heist Berkers Marc, CGG Prisma Vanhecke Walter, CGG Prisma Oostende Verhellen Greet, BW Oostende Willems Els, CAW Oostende Coture Magda, netwerkcoördinator Vancoëllie Els, PC Sint-Amandus Descamps Christine, BW Brugge (voorzitter) Ad hoc Vanhaecke Joost, Inghelburch/Rustenburg, functie 3 Seynaeve Maureen, familie Tack Jan, familie

32 Doelen Functie 2B doelstellingen: Gids Psy 107 =
behandelteam in de thuisomgeving voor chronische psychiatrische problemen. Behandeling, begeleiding, ondersteuning en zorg op verschillende levensdomeinen. We hanteren het Zandlopermodel (FACT-handboek) als leidraad. Herstelgericht: de kracht van de cliënt is richtinggevend in de begeleiding. Maatschappijgericht: aansluiting creëren met vormen van dagbesteding, werk, vrije tijd….opdat de cliënt zijn rol als burger terug kan opnemen. Partner zijn in het netwerk: samenwerken met en ondersteunen van het sociaal netwerk rond de cliënt. Crisisinterventie en tijdelijke intensifiëring van de begeleiding in periodes van ontregeling. Waar mogelijk opname voorkomend. 2 uitgangsprincipes: Subsidiariteit: niet meer zorg dan nodig Complementariteit: aanvullend op de bestaande zorg.

33 Bereikte resultaten Start van het Mobiel Behandel team:
15 oktober 2011: opstart, medewerkers lopen stage, inclusie cliënten Vanaf 1 december 2011 is het volledige team operationeel. Georganiseerd over 2 antennes: antenne Brugge en antenne Houtland. Personeelsinzet Antenne Brugge: 8,25FTE ( inclusief 1FTE teamverantwoordelijke) Antenne Houtland: 9,6 FTE ( inclusief 1FTE teamverantwoordelijke) Overkoepelend Arts ( 12u) Therapeutisch coördinator/psycholoog: 30,4/38 FTE

34 Cijfergegevens op 1 maart 2013
Inclusie: 201 cliënten ( 106 in Brugge // 95 in Beernem) Waarvan 14 cliënten in wait and watch. Aangemeld / in intakefase: 55 Verwijzers Inclusie Aangemeld Psych. Ziekenhuis PAAZ BW ( wachtlijst + inclusie ) Inghelburch CGG PZT, LDZ ( voor MBT) 44 PZT ( als voordeur EL MBT) Mobiel Crisisteam Activering Uitstroom: 10

35 Betekenis Begeleiden in de thuiscontext wordt als heel positief ervaren Drempelverlagend, voor cliënt én familie. Directer contact en samenwerking met de eerstelijns medewerkers. De cliënt in zijn context zien geeft een vollediger beeld dan een cliënt zien binnen een residentiële setting Dit geeft concrete aanknopingspunten om in overleg met de cliënt en het netwerk de begeleidings en behandeldoelstellingen te bepalen. Aanleren van vaardigheden binnen een thuiscontext beklijven beter. Er wordt een tevredenheid ervaren bij cliënt en familie om thuis begeleid/behandeld te worden en zo een opname te voorkomen.

36 Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
FUNCTIE 3 Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie

37

38 Samenstelling van de werkgroep
Werkgroep arbeid Joost Vanhaecke, Inghelburch Coture Magda, Netwerk GGZ N-W-Vl. Eeckhout Dirk ,SOBO Larsimont Sylvia, Inghelburch Steevens Regine, PZ OLV Missinne Stefaan, PZ OLV Neyt Johan, PZ Beernem Soenen Kristien, WOK Sorgeloos Katrien,Rustenburg/Inghelburch Vandamme Koen, GTB West-Vlaanderen Vandeginste Timothy, Locaconsult Verslyppe Adelin, CGG Prisma Witgeers Christel, Jobcentrum West- Vlaanderen Vandenbussche Johan, VDAB Grillet Geert, Arcotec Vermeulen Guido, Optimat Van Der Heyden Sylvia GTB Oostende Werkgroep activering Adelin Verslyppe, CGG Prisma Oostende Hilde Casier, Beschut Wonen Oostkust Sofie Desoete, AC De Gempersteeg, Brugge Hans Chielens, PZ St Amandus, Beernem Nele Dewachter, Hof van Watervliet, Brugge Greet Verhellen, Beschut Wonen Westkust Michiel Mestdagh, Cultuurbeleidscoördinator Torhout Bea Nollet, Woon Zorgproject en buurvervlechting Torhout Martine Verbeeke, Beschut Wonen Brugge

39 DOELEN: Ontwikkelen en/of begeleiden van acties genomen door de GGZ inzake doorstroming van personen met psychische problemen naar de belendende sectoren. Ontwikkelen en/of begeleiden van acties vanuit de GGZ om de belendende sectoren te ondersteunen in hun aanbod. Faciliteren van opportuniteiten uit GGZ of belendende sectoren om tot een overlegd actieplan te komen. Fricties tussen GGZ en belendende sectoren onderzoeken met als doel een actieplan te maken, uit te voeren,op te volgen en bij te sturen .

40 BEREIKTE RESULTATEN: Een overlegstructuur voor de regio: - Arbeid: een overlegstructuur met leden uit GGZ en sectoren arbeid, VDAB en GTB, minstens twee keer jaar samen//tussentijds overleg met GGZ-partners en GTB - Activering: minimaal een tandem (GGZ en sector ontmoeting, vrije tijd, vorming) in de subregio Brugge, Beernem/Houtland, Oostende, Veurne, Blankenberge/Knokke De subwerkgroepen komen minimaal twee keer/jaar samen: minimaal doel is stand van zaken te geven inzake art. 107

41 Intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg
Functie 4 Intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg

42 STAND VAN ZAKEN Oprichting van een werkgroep functie 2a-4 in april 2011 Eerste fase: Samenwerking 2a team (Mobiel Crisisteam) en crisisbehandeling functie 4 Het realiseren van betere omkadering (+ 3,5 VTE) voor de reeds bestaande 24 PICU-bedden in PZ Onze-Lieve-Vrouw die een opdracht realiseren voor het hele werkingsgebied Overleg artsen van de sectoren urgentie/crisis/intensieve zorg en de hoofdgeneesheren/departementshoofden van de regionale ziekenhuizen (EPSI Sint-Jan Sint-Lucas, PICU PZ Onze-Lieve-Vrouw, IB van PC Sint-Amandus) op 13/09/12  Tweede fase: Beslissing tot oprichting van aparte werkgroep functie 4 Samenstelling van werkgroep en doelstelling bepaling vinden plaats op volgende stuurgroep

43 Functie 5 wonen

44

45 Doelen Een visie ontwikkelen omtrent wonen.
Bestaande GGZ woonvormen op elkaar afstemmen en het doorstromen faciliteren Komen tot procedures en afspraken die het vinden en behouden van woonst faciliteren. Uitbouwen van projecten die ondersteunend zijn aan het koppelen van wonen en zorgvormen. Nieuwe initiatieven opvolgen en ondersteunen. Investeren in overleg inzake het aanbod van betaalbare huisvesting: Aanbod: overleg met de actoren huisvesting om ruimte te creëren voor de doelgroep Betaalbaar: beleidssignalering om de betaalbaarheid te behouden en/of te verhogen In overleg gaan met lokale besturen om personen met psychiatrische problemen waar mogelijk te weerhouden als prioritaire doelgroep in relatie tot sociale huurwoningen.

46 Bereikte resultaten 3 invalshoeken
Regionale intersectorale reflectiegroep, met als doel het uitwerken en uitdragen van een gedeelde visie op wonen Erg ruim intersectoraal samengesteld, ondersteund door de 3 regionale welzijnsraden Reeds verschillende malen samen gekomen, voor uitwisseling, discussie, reflecteren, verkennen Resultaat : visietekst actueel in ontwerpfase Regionale sectorale werkgroep, met als doel een afstemming en verdiepende samenwerking tussen GGZ-actoren mbt wonen Overleg met alle IBW’s van de regio, alsook overleg met grootste verwijzers Resultaat: Uniformiseren van intakevragenlijst Uniform gecentraliseerd overzicht van bestaand aanbod, op basis van diverse parameters Ontwikkeling centrale registratie en communicatie van openstaande plaatsen IBW

47 3 invalshoeken Lokale intersectorale werkgroepen, met als doel concrete projecten te realiseren in samenwerking met lokale besturen Woonzorgproject Brugge : gerealiseerd Woonzorgproject Torhout : gerealiseerd Participatie lokaal woonbeleid Torhout : opmaak bijzonder toewijzingsreglement : gerealiseerd Woonzorgproject Zedelgem : ingediend Woonzorgproject Veurne : in opmaak Participatie lokaal woonbeleid Beernem Samenwerking met sociale huisvestingsactor te Beernem : overeenkomst gemaakt en gebouw in opbouw. Woonoverleg regio Oostende : woonproject te Bredene in voorbereiding


Download ppt "Stand van zaken netwerk GGZ Regio Noord-West-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google