De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Schoolconcept van Het IJburg College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Schoolconcept van Het IJburg College"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Schoolconcept van Het IJburg College
Maatschappijleerdag 2012

2 Welkom

3 Bas Huijbers

4 Dit kennen we…

5 Belofte Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen
Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

6 Wat doe je al?

7 Wat weg gaan doen: Onderwijsconcept Realistische opdracht Wat Hoe
Voorbeelden Zelf maken Uitwisselen

8 Uitleg school Algemeen bijzonder onderwijs ¼vmbo-k ¼vmbo-tl ¼havo ¼vwo 500 leerlingen

9 Uitleg onderwijs missie en concept Heldere en ambitieuze doelen
Echte opdrachten in de werkelijkheid = Ervaringsgericht leren

10 Schema lessenserie: ervaringsgericht leren
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht starten met de realistische opdracht Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

11 Heldere en ambitieuze doelen
?

12 Heldere en ambitieuze doelen
Uitgevoerd in kunst

13 Ambitieus doel Rembrandt van Rijn

14 Helder doel Damien Hirst

15 Jacques Louis David

16 Eindtermen

17 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie beschrijven.

18 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie verdedigen.

19 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie vergelijken met andere politieke structuren.

20 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie onderzoeken en een advies geven hoe deze zou kunnen worden verbeterd.

21 Voorbeeld realistische opdracht

22 Voorbeeld realistische opdracht

23 Opzet maken lessenserie
Realistische opdracht Leerdoelen Ideeën realistische opdracht Maatschappijleer + Ned, Wis, Ak Gs, Ec, CKV

24

25 Realistische opdracht
Opzet lessenserie Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht starten met de realistische opdracht Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

26 Idee: An Inconvenient Truth
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Einddebat Domein: vaardigheden en parlementaire democratie Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met andere profiel

27 Realistische opdracht
Idee: engagement Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Kunstuiting Domein: vaardigheden en massamedia Maatschappijwetenschappen 6VWO Samenwerking met CKV

28 Idee: verschil woonomgeving
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Fietstocht langs huizen van leerlingen Domein: pluriforme samenleving Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met aardrijkskunde

29 Idee: populair wetenschap. literatuur
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Extra hoofdstuk schrijven bij boek Domein: massamedia Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met geschiedenis

30 Idee: de wereld achter getallen
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Verkiezingssystemen, districtssystemen, en misbruik van getallen Domein: parlementaire democratie Maatschappijleer en 4HAVO en 4VWO Samenwerking met wiskunde

31 Idee: nieuwe oplossing
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Ontwikkelen van een nieuwe ontwikkelings- strategie Domein: ontwikkelingssamenwerking Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met aardrijkskunde

32 Idee: persconferentie
Ervaren Kennis-lessen Realistische opdracht Naspelen Nieuwspoort toelichten bezuinigingen op verzorgingsstaat Domein: verzorgingsstaat Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met Nederlands

33 Resulaat: gemotiveerde leerlingen

34 Balans + -

35 Balans + - motiveert voorbereidingstijd eigen werk methode
samenwerkend leren sleur doorbrekend beklijvend voorbereidingstijd methode

36 Vragen

37 Belofte Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen
Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

38 Zelf aan de slag

39 Zelf aan de slag Groepje van drie Uitwisselingsblad Ideeën uitwerken

40 Ik beloof Alle ideeën te verzamelen Uit te wisselen
Eventueel te voorzien van reflectie

41 Benodigdheden / randvoorwaarden/start idee
Leerdoel / eindtermen Benodigdheden / randvoorwaarden/start idee Domein

42 Rechtbank naspelen Leerdoel: Je kunt kan uitleggen op welke wijze (de organisatie van) de strafrechtspraak is geregeld. Eventueel op bezoek bij de rechtbank Lokaal Domein: Criminaliteit en rechtsstaat

43 Diamond in the rough

44 Bedankt

45 Extra voorbeelden Close reading Rondleiding Museum
Knelpunten parlementaire systeem Rollenspel VN Achter de schermen Backcasting Lobby opdracht Lesje geven aan vmbo Religieweek Onderzoek toekomst Europa Stage CSI Advies wetenschap-pelijke bureau van een politieke partij

46 (Ps: had moeite met jullie handschrift)
Mij belofte: Alle ideeën te verzamelen en uit te wisselen Contactadres: (Ps: had moeite met jullie handschrift)

47 Project samen met mensen uit een probleemwijk uitvoeren
Leerdoel: Integratie Gastles met directeur woningbouw vereniging Samen met ak, ne en eco Start met wijkbezoek Domein: Pluriforme samenwerking

48 Solliciteren Leerdoel: Burgerschapsvorming (MBO) Benodigdheden: advertenties uit krant of via internet Start met solliciteren naar je stageplaats Samen met Nederlands Domein: Mens en werk

49 Situatie naspelen die voor kunnen komen rondom werk en uitkering
Leerdoel: je rechten kennen Start met rollenspel Domein: Mens en werk

50 Verzamelen mobiele berichten
Leerdoel: functies van de media en bijdrage sociale media aan informatie, opinie en onderzoek Start met discussie, wat heb je aan media. Benodigdheden: telefoon Domein: Massamedia

51 Start met excursie naar krant of drukkerij
Journaal maken Leerdoel: Hoe wordt en door wie wordt het nieuws geselecteerd? Presenteren en besluitvorming Start met excursie naar krant of drukkerij Domein: Massamedia

52 Spotje maken Leerdoel: de leerling kan het gedrag van mensen beïnvloeden. Benodigdheden: doelstellingen sire en beïnvloedingstheorieën Start met solliciteren naar je stageplaats Domein: Massamedia

53 Bedrijf starten Leerdoel: Je kunt de gevolgen van het sociale zekerheidsstelsel voor de werkgever benoemen en toepassen Opmerking: maak een duidelijke keuze voor welke groep je een bedrijf start, commercieel of idealistisch, bedrijfsplan maken en voer sollicitatiegesprekken. Start met gesprek over baantjes, kwaliteit van werk en filmpje over hoe je een bedrijf opstart Benodigdheden: kennis van sociaal zekerheidsstelsel Domein: Mens en werk of Verzorgingsstaat


Download ppt "Workshop Schoolconcept van Het IJburg College"

Verwante presentaties


Ads door Google