De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Schoolconcept van Het IJburg College Maatschappijleerdag 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Schoolconcept van Het IJburg College Maatschappijleerdag 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Schoolconcept van Het IJburg College Maatschappijleerdag 2012

2 Welkom

3 Bas Huijbers

4 Dit kennen we…

5 Belofte Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

6 Wat doe je al?

7 Wat weg gaan doen: Onderwijsconcept Realistische opdracht – Wat – Hoe – Voorbeelden – Zelf maken – Uitwisselen

8 Uitleg school Algemeen bijzonder onderwijs ¼vmbo-k ¼vmbo-tl ¼havo ¼vwo 500 leerlingen

9 Uitleg onderwijs missie en concept Heldere en ambitieuze doelen Echte opdrachten in de werkelijkheid = Ervaringsgericht leren

10 Schema lessenserie: ervaringsgericht leren Ervaren Kennis- lessen Realistische opdracht Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6 starten met de realistische opdracht

11 Heldere en ambitieuze doelen ?

12 Uitgevoerd in kunst

13 Ambitieus doel Rembrandt van Rijn

14 Helder doel Damien Hirst

15 Jacques Louis David

16 Eindtermen

17 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie beschrijven.

18 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie verdedigen.

19 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie vergelijken met andere politieke structuren.

20 Voorbeeld leerdoel De leerling kan de Nederlandse parlementaire democratie onderzoeken en een advies geven hoe deze zou kunnen worden verbeterd.

21 Voorbeeld realistische opdracht

22

23 Opzet maken lessenserie Realistische opdracht Leerdoelen Ideeën realistische opdracht Maatschappijleer + Gs, Ec, CKV Ned, Wis, Ak

24

25 Opzet lessenserie Ervaren Kennis- lessen Realistische opdracht Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6 starten met de realistische opdracht

26 Idee: An Inconvenient Truth ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Einddebat Domein: vaardigheden en parlementaire democratie Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met andere profiel

27 Idee: engagement ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Kunstuiting Domein: vaardigheden en massamedia Maatschappijwetenschappen 6VWO Samenwerking met CKV

28 Idee: verschil woonomgeving ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Fietstocht langs huizen van leerlingen Domein: pluriforme samenleving Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met aardrijkskunde

29 Idee: populair wetenschap. literatuur ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Extra hoofdstuk schrijven bij boek Domein: massamedia Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met geschiedenis

30 Idee: de wereld achter getallen ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Verkiezingssystemen, districtssystemen, en misbruik van getallen Domein: parlementaire democratie Maatschappijleer en 4HAVO en 4VWO Samenwerking met wiskunde

31 Idee: nieuwe oplossing ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Ontwikkelen van een nieuwe ontwikkelings- strategie Domein: ontwikkelingssamenwerking Maatschappijwetenschappen 5VWO Samenwerking met aardrijkskunde

32 Idee: persconferentie ErvarenKennis-lessenRealistische opdracht Naspelen Nieuwspoort toelichten bezuinigingen op verzorgingsstaat Domein: verzorgingsstaat Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO Samenwerking met Nederlands

33 Resulaat: gemotiveerde leerlingen

34 Balans +-

35 +- motiveert eigen werk samenwerkend leren sleur doorbrekend beklijvend voorbereidingstijd methode

36 Vragen

37 Belofte Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je eigen lessen Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd en enthousiast

38 Zelf aan de slag

39 Groepje van drie Uitwisselingsblad Ideeën uitwerken

40 Ik beloof Alle ideeën te verzamelen Uit te wisselen Eventueel te voorzien van reflectie

41 Idee Leerdoel / eindtermen Benodigdheden / randvoorwaarden/start idee Domein Email: Bashuijbers@ijburgcollege.nl

42 Rechtbank naspelen Leerdoel: Je kunt kan uitleggen op welke wijze (de organisatie van) de strafrechtspraak is geregeld. Lokaal Eventueel op bezoek bij de rechtbank Domein: Criminaliteit en rechtsstaat Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

43 Diamond in the rough

44 Bedankt

45 Extra voorbeelden Close reading Rondleiding Museum Knelpunten parlementaire systeem Rollenspel VN Achter de schermen Backcasting Lobby opdracht Lesje geven aan vmbo Religieweek Onderzoek toekomst Europa Stage CSI Advies wetenschap- pelijke bureau van een politieke partij …

46 Mij belofte: Alle ideeën te verzamelen en uit te wisselen Contactadres: bashuijbers@ijburgcollege.nl (Ps: had moeite met jullie handschrift)

47 Project samen met mensen uit een probleemwijk uitvoeren Leerdoel: Integratie Start met wijkbezoek Gastles met directeur woningbouw vereniging Samen met ak, ne en eco Domein: Pluriforme samenwerking Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

48 Solliciteren Leerdoel: Burgerschapsvorming (MBO) Start met solliciteren naar je stageplaats Benodigdheden: advertenties uit krant of via internet Samen met Nederlands Domein: Mens en werk Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

49 Situatie naspelen die voor kunnen komen rondom werk en uitkering Leerdoel: je rechten kennen Start met rollenspel Domein: Mens en werk Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

50 Verzamelen mobiele berichten Leerdoel: functies van de media en bijdrage sociale media aan informatie, opinie en onderzoek Start met discussie, wat heb je aan media. Benodigdheden: telefoon Domein: Massamedia Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

51 Journaal maken Leerdoel: Hoe wordt en door wie wordt het nieuws geselecteerd? Presenteren en besluitvorming Start met excursie naar krant of drukkerij Domein: Massamedia Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

52 Spotje maken Leerdoel: de leerling kan het gedrag van mensen beïnvloeden. Start met solliciteren naar je stageplaats Benodigdheden: doelstellingen sire en beïnvloedingstheorieën Domein: Massamedia Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl

53 Bedrijf starten Leerdoel: Je kunt de gevolgen van het sociale zekerheidsstelsel voor de werkgever benoemen en toepassen Start met gesprek over baantjes, kwaliteit van werk en filmpje over hoe je een bedrijf opstart Benodigdheden: kennis van sociaal zekerheidsstelsel Opmerking: maak een duidelijke keuze voor welke groep je een bedrijf start, commercieel of idealistisch, bedrijfsplan maken en voer sollicitatiegesprekken. Domein: Mens en werk of Verzorgingsstaat Email: Bashuijbers@ijburgcolleg.nl


Download ppt "Workshop Schoolconcept van Het IJburg College Maatschappijleerdag 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google