De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Working hard, losing efficiency and effectiveness

Verwante presentaties


Presentatie over: "Working hard, losing efficiency and effectiveness"— Transcript van de presentatie:

1 Working hard, losing efficiency and effectiveness
Food for the Brain Food for the Brain at Act2Vision.nl

2 “Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand
“Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de opdracht kon vervullen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was zijn taak en nu had Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de opdracht had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.”

3 Time Management ja of nee!
Food for the Brain at Act2Vision.nl

4 Food for the Brain at Act2Vision.nl
Action Type Leer jezelf begrijpen! AgroLean Gezond Persoonlijk Visie Creatief Analytisch vermogen Coach InnoVision Energiek Verantwoordelijkheid Ideeën genereren Persoonlijke inbreng Leren Identiteit Lean Katalysator Oplossingsgericht Resultaat gericht Efficiency Kostenbesparing Management Buy in Betrokkenheid Continue Verbeteren Veranderingsmanagement Processen Six Sigma Training Ontwikkelen Actief Deelnemen MBTI action Types Verspillingen Elimineren Food for the Brain at Act2Vision.nl

5 Wie ben jij? Wat is je organisatie? Action Type E - I S - N T - F
De vier schalen E - I S - N T - F J - P Schaal Kernactiviteit Extravert (E) Introvert (I) Stimuleren 1 Hoe richt jij je energie 5 Zintuigen (S) Intuitie (N) Beleven 2 Sensing iNtuition Hoe neem je informatie op 3 Denken (T) Voelen (F) Beslissen Thinking / reflecteren Feeling Hoe neem je beslissingen 4 Beheersen (J) Waarnemen (P) Leefstijl Judging Perceiving Hoe sta je in je omgeving Food for the Brain at Act2Vision.nl

6 Voorbeeld: “De Uitvinder (ENTP)”
Action Type Voorbeeld: “De Uitvinder (ENTP)” nieuwsgierig creatief spontaan expressief enthousiast rusteloos onafhankelijk energiek veelzijdig vriendelijk opmerkzaam S S N N verbeeldingrijk I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J scharnierbeweging I ISTP ISFP INFP INTP P Dominante zijde motoriek E ESTP ESFP ENFP ENTP P Voornamelijk fijne motoriek E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J T F F T Food for the Brain at Act2Vision.nl

7 Food for the Brain at Act2Vision.nl
Ref. Stephan Covey, 7 habits of highly effective people. Prioriteiten stellen Urgent Niet Urgent Demanding Crisis Productie, proces problemen Deadlines gedreven projecten Deadline vergaderingen Deadline rapportages The Zone Voorbereiding, Planning Preventie Onderhouden van relaties Her-creëren, recreëren onder werktijd Validatie van data en cijfers Innovatie, kansen, leren, ontwikkelen Belangrijk Illusion Onnodige onderbrekingen Onnodige rapportages Onbelangrijke bijeenkomsten, s, telefoontjes Andermans (belangrijke) aandachtspunten Escape Niet relevante telefoontjes, s, bijeenkomsten Tijd verspillers Overmatig televisie, internet, luieren, kletsen Niet Belangrijk Food for the Brain at Act2Vision.nl

8 Prioriteiten en Tijdsbesteding
Urgent Niet Urgent Demanding Crisis Productie, proces problemen Deadlines gedreven projecten Deadline vergaderingen Deadline rapportages The Zone Voorbereiding, Planning Preventie Onderhouden van relaties Her-creëren, recreëren onder werktijd Validatie van data en cijfers Innovatie, kansen, leren, ontwikkelen FOCUS Belangrijk Focus op de Belangrijke zaken! Illusion Onnodige onderbrekingen Onnodige rapportages Onbelangrijke bijeenkomsten, s, telefoontjes Andermans (belangrijke) aandachtspunten Escape Niet relevante telefoontjes, s, bijeenkomsten Tijd verspillers Overmatig televisie, internet, luieren, kletsen Niet Belangrijk 1. Wees proactief 2.Begin met het eind in gedachten 3. First things first 4. Denk in Win-Win 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 6. Samenwerken en synergie 7. Blijf jezelf ontwikkelen

9 Food for the Brain at Act2Vision.nl
Welke rol speel jij? Responsible (verantwoordelijk, proceseigenaar) Accountable (eindverantwoordelijk, eindbeslisser) Supportive (uitvoering, ondersteuning van proceseigenaar) Consult (raadplegen voorafgaand aan uitvoering van taken en/of het nemen van beslissingen; proces beinvloeder, kwaliteitsborging) Inform (informeren wanneer een taak en/of beslissingen is genomen, werkt met de genomen beslissing) Food for the Brain at Act2Vision.nl

10 Food for the Brain at Act2Vision.nl
Agenda Planning Plan alleen eigen taken / verantwoordelijkheden > 1 maand max. 40 % > 2 weken max. 60 % < 2 weken max. 80 % Gedetailleerd fijn middel grof 80 % 60 % 40 % Korte Tijdshorizon Middel - lange Lange Termijn Food for the Brain at Act2Vision.nl

11 TIPS Papier. Schoon buro, gooi onbelangrijke zaken meteen weg,
Tijdsplanning. Spreek van te voren af hoeveel tijd je hebt en houd je daaraan (plan begintijd en eindtijd) Plan op Prioriteitstelling Nee zeggen. Maak een kosten/bate analyse. Wat is de beloning voor ja en wat zijn de consequenties van nee Bezoekers. Kantoor dicht, naar mensen toegaan, blijven staan, tijdslimieten stellen aan het begin, voor regelmatige bezoekers afspraken maken Telefoon. Via iemand anders laten lopen. Papier. Schoon buro, gooi onbelangrijke zaken meteen weg, Communicatie. Soort communciatie afhankelijk van doel, mail ? Doe dingen goed genoeg. (20-80 regel) Maken zaken af waaraan begonnen is (mentale ombouwtijd )

12 Opdrachten (tijdsduur ca. 20uur)
Schrijf jouw kernwoorden op (min. 20) Wie ben jij? Bepaal je Action Type. Controleer aan de hand van literatuur MBTI of je eerste verkenning klopt Bestudeer Stephan Covey’s “seven habits of highly effective people” Bestudeer de RA(S)CI rollen Schrijf alle activiteiten op die je op je werk bezig houden (of prive, of beide) Vul de timemanagement.xls in Denk na: “Timemanagement, ja (of nee) en herplan je leven!” Food for the Brain at Act2Vision.nl


Download ppt "Working hard, losing efficiency and effectiveness"

Verwante presentaties


Ads door Google