De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 de ontmoetingsdag met het departement Geneeskunde Cerebrovasculair accident Dr. J-P. Pierreux Prof. Dr. J. De Keyser – Dr. S. De Raedt – Dr. R. Brouns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 de ontmoetingsdag met het departement Geneeskunde Cerebrovasculair accident Dr. J-P. Pierreux Prof. Dr. J. De Keyser – Dr. S. De Raedt – Dr. R. Brouns."— Transcript van de presentatie:

1 12 de ontmoetingsdag met het departement Geneeskunde Cerebrovasculair accident Dr. J-P. Pierreux Prof. Dr. J. De Keyser – Dr. S. De Raedt – Dr. R. Brouns Dienst Neurologie Universitair Ziekenhuis Brussel

2 Twee typische patiënten

3 Mevr. Janssens, 85 j. Diabetes Mellitus (Glurenorm ® ) 8u45: Verlamming linker arm Spraakstoornissen 9u15: Telefoon huisarts (tijdens uw consultatie)

4 Uw vermoedelijke diagnose? 1.Herseninfarct 2.Hersenbloeding 3.Hypoglycemie 4.1 of 2 zijn mogelijk 5.1, 2 of 3 zijn mogelijk

5 Uw vermoedelijke diagnose? 1.Herseninfarct 2.Hersenbloeding 3.Hypoglycemie 4.1 of 2 zijn mogelijk 5.1, 2 of 3 zijn mogelijk Resultaat televoting hier invoegen aub

6 Plotse verstoring bloedvoorziening in de hersenen Beroerte & ‘stroke mimics’

7 Plotse verstoring bloedvoorziening in de hersenen HerseninfarctHersenbloeding Beroerte & ‘stroke mimics’

8 ‘Stroke mimics’ Beroerte & ‘stroke mimics’ Hypoglycemie Migraine Epilepsie Tumor Hypoglycemie Migraine Epilepsie

9 Herkenning van CVA

10 Resultaat televoting invoegen aub Uw benadering van de situatie? 1.Laat ons even afwachten… Bel me vanmiddag terug als de klachten niet verdwenen zijn 2.Ik werk mijn consultaties af en kom dan zo snel mogelijk 3.Ik kom onmiddellijk 4.Bel onmiddellijk 112 5.Ik bel zelf onmiddellijk 112

11 Time is brain ! Aantal verloren neuronen Aantal verloren synapsen Hoeveelheid axonen verloren Per beroerte1.2 miljard8.3 triljoen7140 km Per uur120 miljoen830 miljard714 km Per minuut1.9 miljoen14 miljard12 km

12 Time is brain ! Hersenbloeding Hematoomexpansie

13 Uw benadering van de situatie? 1.Laat ons even afwachten… Bel me vanmiddag terug als de klachten niet verdwenen zijn 2.Ik werk mijn consultaties af en kom dan zo snel mogelijk 3.Ik kom onmiddellijk 4.Bel onmiddellijk 112 5.Ik bel zelf onmiddellijk 112

14 Prehospitaal fase van beroerte Op huisbezoek voor acute beroerte 1.Klinische beoordeling 1.Klinische beoordeling: Linker hemiparese, spraakstoornissen 2.Vitale parameters 2.Vitale parameters: 185/115 mmHg, regelmatige pols 82/min 3.Glycemie 3.Glycemie: 136 mg/dL 112 4.Bel 112

15 In afwachting van de ziekenwagen 1.Ik geef een lage dosis aspirine 2.Ik geef een spuitje (laagmoleculairgewicht) heparine 3.Ik geef een snelwerkend antihypertensivum 4.Ik geef een lage dosis aspirine en een snelwerkend antihypertensivum 5.Ik dien geen medicatie toe Resultaat televoting invoegen aub Prehospitaal fase van beroerte

16 HerseninfarctHersenbloeding Eerst beeldvorming Geen antiaggregatie of anticoagulatie

17 Prehospitaal fase van beroerte Vermijd antihypertensiva Cerebrale autoregulatie Bloeddruk Cerebrale perfusie

18 hypoglycemie Exclusie stroke mimics – cave hypoglycemie geen medicatie Niets per os - geen medicatie Vermijd I.M. injecties en arteriële puncties Registratie vitale parameters Ev. I.V. toegang – infuus met NaCl 0.9% Prehospitaal fase van beroerte

19 Snelle, gerichte verwijzing  Urgent transport  Urgent transport met dienst 100 (ev. PIT of MUG) Stroke Unit – Thrombolyse 24/7  Multidisciplinaire Stroke Unit – Thrombolyse 24/7 Informatie – bijzonder waardevol!  Wanneer  Wanneer zijn symptomen begonnen deficit  Waargenomen neurologisch deficit  Antecedenten  Medicatie  Uw contactgegevens

20 In afwachting van de ziekenwagen 1.Ik geef een lage dosis aspirine 2.Ik geef een spuitje (laagmoleculairgewicht) heparine 3.Ik geef een snelwerkend antihypertensivum 4.Ik geef een lage dosis aspirine en een snelwerkend antihypertensivum 5.Ik dien geen medicatie toe Prehospitaal fase van beroerte Resultaat televoting opnieuw invoegen aub

21 Prehospitaal fase van beroerte Patient in ambulance Stroke Expert at home

22 In-hospitaal fase van beroerte RadiologieNeurologieSpoedgevallen

23 In-hospitaal fase van beroerte RadiologieNeurologieSpoedgevallen

24 In-hospitaal fase van beroerte

25 100 behandelde patiënten 32 hebben voordeel 3 hebben nadeel (intracerebrale bloeding) 10x meer kans om te helpen dan te schaden

26 In-hospitaal fase van beroerte Intra-arterieelEmbolectomie

27 In-hospitaal fase van beroerte VerpleegkundigenArtsen Kinesitherapie Ergotherapie Logopedie Sociale dienstDiëtiste Voorkomen & opsporen complicaties Etiologische diagnose Gerichte revalidatie Optimale secundaire preventie

28 In-hospitaal fase van beroerte Verpleegkundigen Cardiovasculaire monitoring Kinesitherapie Ergotherapie Logopedie Sociale dienstDiëtiste Voorkomen & opsporen complicaties Etiologische diagnose Gerichte revalidatie Optimale secundaire preventie Artsen Echografie halsvaten Echocardiografie (Aspiratie-)pneumonie Veneuze thrombose Decubitus Urineweginfectie Ergotherapie Kinesitherapie Logopedie

29 In-hospitaal fase van beroerte Wat zou u beletten om een patiënt urgent te verwijzen? 1.Beperkte neurologische uitval 2.Hoge leeftijd (80+) 3.Dementie 4.Verblijf in een rust- en verzorgingstehuis 5.Geen van bovenstaande Resultaat televoting hier invoegen aub

30 Tweede patiënt

31 Op consultatie bij u om 11u Mr Peeters, 52 jaar oud Deze ochtend op het werk Plots moeilijk uit de woorden geraken Duur: 10 minuten

32 Op consultatie bij u om 11u Antecedenten Migraine Roker Glycemie 136 mg/dl Bloeddruk: 200/90 mmHg Geen neurologische afwijkingen

33 Uw vermoedelijke diagnose? 1.Psychogeen 2.Migraine 3.Transient Ischemic Attack (TIA) 4.Epilepsie 5.Alle bovenstaande opties mogelijk RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

34 Uw vermoedelijke diagnose? 1. Psychogeen 2. Migraine 3. Transient Ischemic Attack (TIA) 4. Epilepsie 5. Alle bovenstaande opties mogelijk

35 Neurologische symptomen < 1 uur (24 u) Onderscheid met herseninfarct is arbitrair Transient ischemic attack

36 Uw benadering van de situatie? 1.U heeft geluk gehad! Kom terug als u nieuwe klachten heeft 2.Ik start aspirine en regel een afspraak bij de neuroloog na 3 dagen 3.Ik verwijs patiënt ASAP naar het ziekenhuis 4.Ik start aspirine en verwijs ASAP naar het ziekenhuis 5.Ik start aspirine en antihypertensivum en verwijs ASAP naar het ziekenhuis RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

37 Risico op herseninfarct binnen de eerste week is 1. 0,1% 2. 1% 3. 3% 4. 5% 5. 12% Uw benadering van de situatie? RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

38 Risico op herseninfarct binnen de eerste week is Uw benadering van de situatie? 1. 0,1% 2. 1% 3. 3% 4. 5% 5. 12%

39 Risico op herseninfarct na TIA is hoog  Totale populatie: 2% in eerste 2 dagen 5% in eerste week  Hoog risico populatie: 12% in eerste week waarvan 2/3 de eerste twee dagen TIA is ook een urgentie!

40 Uw benadering van de situatie? 1.U heeft geluk gehad! Kom terug als u nieuwe klachten heeft 2.Ik start aspirine en regel een afspraak bij de neuroloog na 3 dagen 3.Ik verwijs patiënt ASAP naar het ziekenhuis 4.Ik start aspirine en verwijs ASAP naar het ziekenhuis 5.Ik start aspirine en antihypertensivum en verwijs ASAP naar het ziekenhuis RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

41 Uw benadering van de situatie? 1.U heeft geluk gehad! Kom terug als u nieuwe klachten heeft 2.Ik start aspirine en regel een afspraak bij de neuroloog na 3 dagen 3.Ik verwijs patiënt ASAP naar het ziekenhuis 4.Ik start aspirine en verwijs ASAP naar het ziekenhuis 5.Ik start aspirine en amlodipine en verwijs ASAP naar het ziekenhuis

42 Uw benadering van de situatie? GEEN aspirine TIA kan eerste uiting zijn van een hemorrhagisch CVA  Eerst CT ter uitsluiting bloeding GEEN antihypertensiva Hypertensie niet te behandelen zolang geen diagnose en uitsluitsel ivm hoogradige carotisstenose

43 Risico op herseninfarct is hoog de eerste dagen Ernstige handicap of overlijden bij asymptomatische patiënt TIA is ook een urgentie! Urgente etiologische diagnostiek & gerichte secundaire preventie

44 Spoedgevallen – Stroke Unit  Klinische evaluatie  Etiologische diagnostiek (echo duplex halsvaten, cardiale monitoring, echocardiografie)  Specifieke secundaire preventie (statines, antiaggregantie, anticoagulatie…) -> Thrombolyse indien CVA Urgent neurologisch nazicht voor TIA < 24 uur Spoeddect neuroloog: 02/476 3740

45 Patiënt op spoed  stroke-unit TIA ikv hooggradige carotisstenose waarvoor carotisendarterectomie volgende morgen

46 Ontslag 2 dagen na carotisendarterectomie Gunstig postoperatief verloop Behandeling bij ontslag Aggrenox 1/dag, Asaflow 80 1/dag, na 1 week Aggrenox 2/dag en stop Asaflow Lipitor 80 mg Tritace 5 mg Rookstop aanbevolen

47 2 dagen na ontslag: consultatie Hoofdpijn bifrontotemporaal sinds ontslag Bd 140/90 mmHg 1.Ik zeg geduld te hebben, zal beteren na enkele dagen 2.Ik schrijf paracetamol 1000 mg voor 3.Ik stop Aggrenox en vervang deze door aspirine 4.Ik stop Lipitor 5.Ik schrijf aspirine 1000 mg voor RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

48 2 dagen na ontslag: consultatie Hoofdpijn bifrontotemporaal sinds ontslag Bd 140/90 mmHg 1.Ik zeg geduld te hebben, zal beteren na enkele dagen 2.Ik schrijf paracetamol voor 3.Ik stop Aggrenox en vervang deze door aspirine 4.Ik stop Lipitor 5.Ik schrijf aspirine 1000 mg voor

49 2 dagen na ontslag: consultatie Vermoedelijk hoofdpijn ikv aggrenox Typisch bifrontotemporaal ong 2-3 u na inname Betert spontaan na enkele dagen Paracetamol meestal geen effect Evt aggrenox samen met voedsel innemen Aggrenox ad vitam (ESPRIT) Hoofdpijn bifrontotemporaal sinds ontslag Bd 140/90 mmHg

50 7 dagen na ontslag: consultatie Hevige kloppende hemicraniële hoofdpijn links Braken Bd 170/100 mmHg 1.Ik schrijf paracetamol en anti-emeticum voor 2.Ik stop Aggrenox en vervang deze door aspirine 3.Ik drijf antihypertensivum op 4.Ik dien een triptaan toe 5.Ik verwijs patiënt naar de spoeddienst RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

51 7 dagen na ontslag: consultatie Kloppende hemicraniële hoofdpijn links Braken Bd 170/100 mmHg 1.Ik schrijf paracetamol en anti-emeticum voor 2.Ik stop Aggrenox en vervang deze door aspirine 3.Ik drijf antihypertensivum op 4.Ik dien een triptaan toe 5.Ik verwijs patiënt naar de spoeddienst

52 7 dagen na ontslag: consultatie Vermoeden cerebraal hyperperfusiesyndroom CT ter uitsluiting bloeding Monitoring bloeddruk en optimalisatie antihypertensiva 3%, tot 1 maand postop Kloppende hemicraniële hoofdpijn links Braken Bd 170/100 mmHg

53 1 maand na ontslag: consultatie Alles gaat prima, geen nieuwe klachten Aggrenox 2/dag Lipitor 80 mg Tritace 5 mg Gestopt met roken Bd 150/95 mm Hg, pols 60/min Totaal cholesterol 170 mg/dl, LDL cholesterol 65 mg/d Streefbloeddruk < 140/90 Tritace opdrijven naar 10 mg

54 Statines 1.Cholesterol is ok, ik stop het statine 2.Ik geef atorvastatine verder aan zelfde dosis 3.Ik verminder dosis atorvastatine, patiënt zou kunnen spierpijnen ontwikkelen 4.Ik schakel over naar simvastatine 20 mg 5.Ik schakel over naar simvastine 40 mg RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

55 Statines 1.Cholesterol is ok, ik stop het statine 2.Ik geef atorvastatine verder aan zelfde dosis 3.Ik verminder dosis atorvastatine, patiënt zou kunnen spierpijnen ontwikkelen 4.Ik schakel over naar simvastatine 20 mg 5.Ik schakel over naar simvastine 40 mg

56 Statines Effect statine = anti-inflammatoir, plaque stabilisatie = los van cholesterol  ook te geven igv normale lipidemie én atherosclerose SPARCL studie Streef LDL cholesterol < 70 mg/dl

57 1 jaar later: volgende week tandextractie 1.Stop Aggrenox 7 dagen op voorhand en niet te vervangen 2.Stop Aggrenox 7 dagen op voorhand en start preventieve dosis fraxiparine 3.Stop Aggrenox op de avond voor de tandextractie 4.Vervang Aggrenox door lage dosis aspirine 5.Geef Aggrenox door RESULTATEN TELEVOTING HIER INVOEGEN

58 1 jaar later: volgende week tandextractie 1.Stop Aggrenox 7 dagen opvoorhand en niet te vervangen 2.Stop Aggrenox 7 dagen op voorhand en start preventieve dosis fraxiparine 3.Stop Aggrenox op de avond voor de tandextractie 4.Vervang Aggrenox door lage dosis aspirine 5.Geef Aggrenox door

59 1 jaar later: volgende week tandextractie Antiaggregatie enkel te stoppen igv intracraniele heelkunde, TURP en heelkunde achtersegment oog Bloeding stelpen met Exacyl spoelingen, evt theezakje LMW heparine is geen vervanger voor antiaggregatie Risico op cardiovasculaire events bij stop antiaggregatie

60 Take home messages TIME = BRAIN Hypoglycemie kan een stroke nabootsen De huisarts beschikt over essentiële informatie Optimale secundaire preventie levenslang

61 Dank voor uw aandacht


Download ppt "12 de ontmoetingsdag met het departement Geneeskunde Cerebrovasculair accident Dr. J-P. Pierreux Prof. Dr. J. De Keyser – Dr. S. De Raedt – Dr. R. Brouns."

Verwante presentaties


Ads door Google