De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013
Stilleven met boeken in een nis (Rijksmuseum) 15e eeuw Kunstenaar  Eyck, Barthélémy d', verworpen toeschrijving Meester van de Annunciatie van Aix Stilleven met verschillende open en gesloten boeken liggend op een plank in een nis. In het midden een pennenkoker, rechts een ronde en een rechthoekige doos. Bovendeel van de linker zijpaneel met de profeet Jesaja, in het Museum Boijmans-Van Beuningen te Rotterdam. Het rechter zijpaneel bevindt zich in het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten te Brussel, het middenpaneel met de verkondiging is in de kerk Ste. Madelaine in Aix-en-Provence.

2 Programma Powerpoint Documenttypen
Rondje bibliotheek met documenttypen Website Catalogus & SmartCat (WorldCatLocal) Opdrachten: catalogusmodule en Nestor Programma bijeenkomst.

3 De bibliotheken van de RUG
Universiteitsbibliotheek Letterenbibliotheek Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bibliotheek Godsdienstwetenschappen Bibliotheek Economie en Ruimtelijke Wetenschappen Bibliotheek Wis- en Natuurkunde Centrale Medische Bibliotheek The library organisation at the University of Groningen consists of one central University Library (UL) and seven faculty libraries; together these libraries form the Library of the University of Groningen. There is one catalogue, there is one library system to register the loans. Most of the electronic resources are available for the whole community of university staff and students. There are some points that are different in the individual libraries. You will find out later during the tour. For every field of study the central library (the University Library) offers a core collection (basiscollectie) in open access in one of the Reading Rooms. More specialized works are stored in the closed stacks and can be requested via the Catalogue. The Faculty Libraries offer collections for the fields of study that are taught en researched in the Faculty. Faculty libraries are open access libraries. They don’t have closed stacks. When you take the tour of this library, you will get acqainted with the reading rooms. The field of International Relations is a interdisciplinary field. In Groningen the programme is hosted by the Faculty of Arts. The Faculty of Arts library has a collection Interntional Relations. For some topics you will want to use collections of the the Law Library, or the Library of Economics, Business and Spatial Sciences.

4 Verhuizing -> december 2013!
Laatste stand van zaken; verwijzen naar college Nederlandse geschiedenis in voorjaar 2014, inclusief rondleiding UB. Nu alleen korte rondtour door LB.

5 De bibliotheken van de RUG
Collectie > boeken (gedrukt en online) 5000 gedrukte tijdschriften online tijdschriften audiovisueel materiaal Zoekfaciliteiten catalogi, bibliografische databases, LibGuides etc. Studiefaciliteiten Werkplekken Pc’s Draadloos netwerk What do the libraries have to offer you? Collections - Reading Room Collections in open access - Collection in the closed stacks of the University Library - collections at the libraries at the faculties in open access Less frequently used or specialized material is stored in the stacks. You request these books via the catalogue and then collect them from the Loans Desk. - Electronic collections Search tools --> this powerpoint - catalogue - Picarta - bibliographic databases - arrangement of the books on the shelf. = library classification, combined with a code for type of literature Study spaces --> Tour of the library

6 Huisregels 1. Mobiele telefoon 2. Eten en drinken 3. Jassen en tassen
Telefoon uit. Als je wordt gebeld, eerst naar buiten, pas beantwoorden! Alleen afsluitbare flesjes water zijn toegestaan. Geen blikjes, bekers, eten (alles)! Jassen en tassen alleen in de garderobe.

7 Indeling in documenttypen LB
A. Bibliografieën B. Woordenboeken C. Gidsen D. Seriewerken en jaarboeken E. Feestbundels, verzamelwerken, congresverslagen F. Organisatie van het vak, geschiedenis van het vak, theorie en methode G. Encyclopedische inleidingen H. Inleidende overzichtswerken, handboeken I. Registers en indexen K. Atlassen L. Bronnen M. Monografieën N. Catalogi (oeuvre catalogi, monumenteninventarissen) O. Teksten (= literaire teksten) P. Anthologieën R. (teksten +) Commentaar S. Secundaire werken T. Concordanties U. Opgravingsverslagen V. Vertalingen (van literaire teksten) Vormletters voor documenttypen in de LB

8 Indeling in documenttypen UB
J. klassieke auteurs, werken over (klassieke) auteurs, verzamelde werken K. onderwijs in en beoefening van het vak L. periodieken, zoals series, jaarboeken, annual reviews, almanakken etc.) M. verzamelwerken, feestbundels, congresverslagen P. andere bijzondere documentvormen, zoals tabellen, lijsten, atlassen etc. R. bronnenmateriaal, zoals wettenedities, jurisprudentie S. monografieën of niet in bovenstaande standaardrubrieken ingedeelde titels A. bibliografie: bibliografieën en literatuurgidsen B. gidsen met praktische informatie, adresboeken etc. C. encyclopedieën, vakwoordenboeken, thesauri D. handboeken, compendia, inleidingen E. theorie en grondslagen F. methoden en technieken G. geschiedenis van het vak H. (theoretische) scholen en stromingen Vormletters voor documenttypen in de UB

9 Handboek geeft een overzicht - een synthese van de wetenschappelijke kennis over het onderwerp bevat een index om deelonderwerpen in op te zoeken bevat literatuuropgaven om verder te lezen, zo mogelijk beredeneerd er zijn handboeken in één deel en er zijn grote meerdelige standaardwerken Kenmerken handboek

10 Voorbeeld handboek Was eerder een van de handboeken uit het eerste jaar.

11 Voorbeeld meerdelig handboek = standaardwerk
De Algemene Geschiedenis der Nederlanden, AGN.

12 Voorbeeld beredeneerde literatuuropgave

13 E-handbooks Voorbeeld e-handbook

14 Zoeken naar handboeken
zoeken via de catalogus met trefwoord handboeken vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 zoeken in de boeken in de open opstelling op vormletter H (Letterenbibliotheek) of vormletter D (studiezaal UB) LibGuides!! Handboeken hoe?

15 Naslagwerken encyclopedieën woordenboeken - biografische woordenboeken
chronologieën atlassen historische atlassen Naslagwerken

16 Naslagwerken geven een overzicht van de kennis over hun onderwerp, een synthese van de gangbare wetenschappelijke kennis Naslagwerken (2)

17 Zoeken naar naslagwerken
via de catalogus zoeken op woordenboeken vorm, encyclopedieën vorm, atlassen vorm, historische atlassen vorm, etc. ! Indien verschenen vanaf 1992 via het kastplaatsingssysteem. In de Letterenbibliotheek hebben woordenboeken een B, encyclopedieën een G, atlassen een K Naslagwerken: hoe? Kast -> algemene naslag!

18 Zoeken naar elektronische naslagwerken
via catalogus LibGuides E-reference

19 Monografie boek met gedetailleerde informatie over een substantieel onderwerp een wetenschappelijke monografie heeft altijd voetnoten en een literatuurlijst, maar geen beredeneerde literatuurlijst een proefschrift is een monografie met een speciale functie in de wetenschap-pelijke wereld Monografie

20 Voorbeeld monografie Vb monografie

21 Ebook! is meestal een monografie In Catalogus en SmartCat
Via LibGuides Via Website De meeste ebooks zijn monografieën! Ook van elektronische monografieën komen er steeds meer.

22 Bundel de verzameling bijdragen van de sprekers op een congres
feestbundel (= Festschrift) artikelen geschreven ter ere van een wetenschapper bundel met essays over een thema, geschreven op uitnodiging van de uitgever Bundels

23 Voorbeeld congresbundel
Inhoudsopgave bundel

24 Feestbundel Catalogusbeschrijving van een feestbundel

25 Wetenschappelijk tijdschrift = vaktijdschrift
bevat artikelen Artikelen zijn compacte wetenschappelijke bijdragen, bedoeld om belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten op het betreffende terrein bekend te maken boekbesprekingen, soms overzichts-artikelen Overzichtsartikelen geven een overzicht van de stand van het onderzoek over een bepaald thema. Dit gebeurt door een bespreking van belangrijke recente publicaties. aankondigingen en nieuws Wetenschappelijke tijdschrift

26 Voorbeeld vaktijdschriften
Tijdschrift voor geschiedenis Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = The Low Countries Historical Review The American historical review Voorbeelden historische tijdschriften

27 BMGN Catalogusbeschrijving BMGN

28 Zoeken naar tijdschriften
de meeste tijdschriften zijn elektronisch en de gebruiker kan ze niet vinden in de kast! Catalogus LibGuides Hoe tijdschriften vinden?

29 Kranten Kranten zijn voor de historicus van belang als hulpmiddel bij het zoeken naar literatuur, maar ook als bron bevatten veel boekbesprekingen Actuele kranten vaak in elektronische vorm via LexisNexis Kranten

30 Historische (en actuele) kranten
Webpagina kranten

31 Actuele kranten en backfiles via LexisNexis

32 Bron bronnen vormen het basismateriaal dat door de historicus wordt gebruikt bij het onderzoek zeer divers: van overheidsdocumenten tot beeld en geluid in druk uitgegeven bronnen Historische bronnen

33 Voorbeeld van een bron Voorbeeld papieren bron

34 Zoeken naar uitgegeven bronnen
via de catalogus zoeken op het trefwoord bronnen vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 via kastplaatsing. In de Letterenbibliotheek hebben bronnen de vormletter L, in de UB een R. Elektronische bronnenverzamelingen (zie o.a. in de LibGuides) Bronnen: hoe?

35 Elektronische bronnenverzamelingen

36 De indeling van de geschiedeniscollectie in de LB
hoofdrubriek 60 geografische aanduiding NED tijdvak (= Middeleeuwse gesch) onderwerp (= Soc-econ. gesch) vormletter M (= monografie) volgnummer (= heeft geen betekenis) Signatuur 60.NED 2.04 M15 (Tussen Gavere en Cadzand : de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen ( ) / Wouter Ryckbosch) Signatuur geschiedenis in LB

37 De indeling van de geschiedeniscollectie in de UB
Zaal UGES (Zaal Geschiedenis) Rubriek (Tachtigjarige oorlog) vormletter D (monografie) volgnummer (= heeft geen betekenis) Signatuur UGES 909D 011 (De tachtigjarige oorlog : opstand en consolidatie (ca / S. Groeneveld e.a ) Signatuur geschiedenis in UB

38 Overzicht vakgebieden
Indeling vakgebieden Letterenbieb

39 Overzicht vakgebieden
Indeling UGES

40 Catalogus Beginscherm catalogus Demonstration

41 Voorbeeld van zoekactie in de catalogus
Uitgebreid zoeken

42 Catalogus Trainings Module
Laten zien hoe je er komt.

43 SmartCat / WCL SmartCat is een nieuwe dienst van de Bibliotheek voor het zoeken en vinden van alle gedrukte en elektronische literatuur in het bezit van de RUG-bibliotheken. In de catalogustrainingsmodule is een deel over Picarta, de catalogus voor alle Nlse bibliotheken. Picarta zal door SmartCat (Nlse bibliotheken) grotendeels worden vervangen. Zie bibliotheekcollege Nederlandse geschiedenis in het voorjaar.

44 Libguides Demonstration Korte demo. Meer in het voorjaar.

45 Nestor Toetsen in Nestor Toets over deze bibliotheekinstructie
Toets over WorldCat Local -> Historische vaardigheden -> Bibliotheekinstructie Laten zien!

46 Plaatsingsschema’s Waar vind ik de plaatsingsschema’s van de LB en UB?
voor LB voor UB Hoe kom ik op de website bij de plaatsingsschema’s? Laten zien! Staan overigens ook in Nestor bij Bibliotheekinstructie.

47 Vragen?

48 Vragen?


Download ppt "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google