De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013

2 Programma 1.Powerpoint Documenttypen 2.Rondje bibliotheek met documenttypen 3.Website 4.Catalogus & SmartCat (WorldCatLocal) 5.Opdrachten: catalogusmodule en Nestor

3 De bibliotheken van de RUG Universiteitsbibliotheek Letterenbibliotheek ›Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen ›Bibliotheek Godsdienstwetenschappen ›Bibliotheek Economie en Ruimtelijke Wetenschappen ›Bibliotheek Wis- en Natuurkunde ›Centrale Medische Bibliotheek

4 Verhuizing -> december 2013!

5 De bibliotheken van de RUG Collectie > 3.000.000 boeken (gedrukt en online) 5000 gedrukte tijdschriften 25.000 online tijdschriften audiovisueel materiaal Zoekfaciliteiten catalogi, bibliografische databases, LibGuides etc. Studiefaciliteiten Werkplekken Pc’s Draadloos netwerk

6 Huisregels 1.Mobiele telefoon 2. Eten en drinken 3. Jassen en tassen

7 Indeling in documenttypen LB A.Bibliografieën B. Woordenboeken C. Gidsen D. Seriewerken en jaarboeken E. Feestbundels, verzamelwerken, congresverslagen F. Organisatie van het vak, geschiedenis van het vak, theorie en methode G. Encyclopedische inleidingen H. Inleidende overzichtswerken, handboeken I. Registers en indexen K. Atlassen L. Bronnen M. Monografieën N. Catalogi (oeuvre catalogi, monumenteninventarissen) O. Teksten (= literaire teksten) P. Anthologieën R. (teksten +) Commentaar S. Secundaire werken T. Concordanties U. Opgravingsverslagen V. Vertalingen (van literaire teksten)

8 Indeling in documenttypen UB A. bibliografie: bibliografieën en literatuurgidsen B. gidsen met praktische informatie, adresboeken etc. C. encyclopedieën, vakwoordenboeken, thesauri D. handboeken, compendia, inleidingen E. theorie en grondslagen F. methoden en technieken G. geschiedenis van het vak H. (theoretische) scholen en stromingen J. klassieke auteurs, werken over (klassieke) auteurs, verzamelde werken K. onderwijs in en beoefening van het vak L. periodieken, zoals series, jaarboeken, annual reviews, almanakken etc.) M. verzamelwerken, feestbundels, congresverslagen P. andere bijzondere documentvormen, zoals tabellen, lijsten, atlassen etc. R. bronnenmateriaal, zoals wettenedities, jurisprudentie S. monografieën of niet in bovenstaande standaardrubrieken ingedeelde titels

9 Handboek geeft een overzicht - een synthese van de wetenschappelijke kennis over het onderwerp bevat een index om deelonderwerpen in op te zoeken bevat literatuuropgaven om verder te lezen, zo mogelijk beredeneerd er zijn handboeken in één deel en er zijn grote meerdelige standaardwerken

10 Voorbeeld handboek

11 Voorbeeld meerdelig handboek = standaardwerk

12 Voorbeeld beredeneerde literatuuropgave

13 E-handbooks

14 Zoeken naar handboeken zoeken via de catalogus met trefwoord handboeken vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 zoeken in de boeken in de open opstelling op vormletter H (Letterenbibliotheek) of vormletter D (studiezaal UB) LibGuides!!

15 Naslagwerken encyclopedieën woordenboeken - biografische woordenboeken chronologieën atlassen historische atlassen

16 Naslagwerken geven een overzicht van de kennis over hun onderwerp, een synthese van de gangbare wetenschappelijke kennis

17 Zoeken naar naslagwerken via de catalogus zoeken op woordenboeken vorm, encyclopedieën vorm, atlassen vorm, historische atlassen vorm, etc. ! Indien verschenen vanaf 1992 via het kastplaatsingssysteem. In de Letterenbibliotheek hebben woordenboeken een B, encyclopedieën een G, atlassen een K

18 Zoeken naar elektronische naslagwerken via catalogus LibGuides

19 Monografie boek met gedetailleerde informatie over een substantieel onderwerp een wetenschappelijke monografie heeft altijd voetnoten en een literatuurlijst, maar geen beredeneerde literatuurlijst een proefschrift is een monografie met een speciale functie in de wetenschap- pelijke wereld

20 Voorbeeld monografie

21 Ebook! is meestal een monografie In Catalogus en SmartCat Via LibGuides Via Website

22 Bundel de verzameling bijdragen van de sprekers op een congres feestbundel (= Festschrift) artikelen geschreven ter ere van een wetenschapper bundel met essays over een thema, geschreven op uitnodiging van de uitgever

23 Voorbeeld congresbundel

24 Feestbundel

25 Wetenschappelijk tijdschrift = vaktijdschrift bevat artikelen Artikelen zijn compacte wetenschappelijke bijdragen, bedoeld om belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten op het betreffende terrein bekend te maken boekbesprekingen, soms overzichts- artikelen Overzichtsartikelen geven een overzicht van de stand van het onderzoek over een bepaald thema. Dit gebeurt door een bespreking van belangrijke recente publicaties. aankondigingen en nieuws

26 Voorbeeld vaktijdschriften Tijdschrift voor geschiedenis Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = The Low Countries Historical Review The American historical review

27 BMGN

28 Zoeken naar tijdschriften de meeste tijdschriften zijn elektronisch en de gebruiker kan ze niet vinden in de kast! Catalogus LibGuides

29 Kranten Kranten zijn voor de historicus van belang als hulpmiddel bij het zoeken naar literatuur, maar ook als bron bevatten veel boekbesprekingen Actuele kranten vaak in elektronische vorm via LexisNexis

30 Historische (en actuele) kranten

31 Actuele kranten en backfiles via LexisNexis

32 Bron bronnen vormen het basismateriaal dat door de historicus wordt gebruikt bij het onderzoek zeer divers: van overheidsdocumenten tot beeld en geluid in druk uitgegeven bronnen

33 Voorbeeld van een bron

34 Zoeken naar uitgegeven bronnen via de catalogus zoeken op het trefwoord bronnen vorm ! Indien verschenen vanaf 1992 via kastplaatsing. In de Letterenbibliotheek hebben bronnen de vormletter L, in de UB een R. Elektronische bronnenverzamelingen (zie o.a. in de LibGuides)

35 Elektronische bronnenverzamelingen

36 De indeling van de geschiedeniscollectie in de LB hoofdrubriek 60 geografische aanduiding NED tijdvak 2 (= Middeleeuwse gesch) onderwerp 04 (= Soc-econ. gesch) vormletter M (= monografie) volgnummer 15(= heeft geen betekenis) Signatuur 60.NED 2.04 M15 ( Tussen Gavere en Cadzand : de Gentse stadsfinancie ̈ n op het einde van de middeleeuwen (1460-1495) / Wouter Ryckbosch )

37 De indeling van de geschiedeniscollectie in de UB ZaalUGES (Zaal Geschiedenis) Rubriek909 (Tachtigjarige oorlog) vormletter D(monografie) volgnummer 011(= heeft geen betekenis) Signatuur UGES 909D 011 (De tachtigjarige oorlog : opstand en consolidatie (ca. 1560-1650 / S. Groeneveld e.a. 2008.)

38 Overzicht vakgebieden

39

40 Catalogus Demonstration

41 Voorbeeld van zoekactie in de catalogus

42 Catalogus Trainings Module

43 SmartCat is een nieuwe dienst van de Bibliotheek voor het zoeken en vinden van alle gedrukte en elektronische literatuur in het bezit van de RUG-bibliotheken. SmartCat / WCL

44 Libguides 1. 2. 3. 4. Demonstration

45 Nestor Toetsen in Nestor -Toets over deze bibliotheekinstructie -Toets over WorldCat Local http://nestor.rug.nlhttp://nestor.rug.nl -> 2013-2014 Historische vaardigheden -> Bibliotheekinstructie

46 Plaatsingsschema’s Waar vind ik de plaatsingsschema’s van de LB en UB? http://www.rug.nl/bibliotheek/services/bible t/collectie/overzichtvakgebieden voor LBhttp://www.rug.nl/bibliotheek/services/bible t/collectie/overzichtvakgebieden http://www.rug.nl/bibliotheek/services/ub/s ervices-department/study-rooms/ voor UBhttp://www.rug.nl/bibliotheek/services/ub/s ervices-department/study-rooms/

47 Vragen?

48


Download ppt "Bibliotheekinstructie Geschiedenis september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google