De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfmanagement van COPD exacerbaties Dr. Jaap Trappenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfmanagement van COPD exacerbaties Dr. Jaap Trappenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfmanagement van COPD exacerbaties Dr. Jaap Trappenburg

2 Patient Empowerment Doel : het creëren van de voorwaarden waaronder patiënten met COPD en/of astma in staat zijn effectief bij te dragen aan zelfmanagement. Ondersteuning van patiënten zodat zij de ziekte kunnen inpassen in het dagelijks leven en persoonlijke doelen kunnen realiseren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de gedragsverandering bij de behandelaar.

3 Patient empowerment 1.Research Jan van Es Instituut naar effectieve ondersteuning van patiënten bij zelfmanagement 2.Projecten ‘bewegen’ en ‘longaanval’ (exacerbatie) bij mensen met longziekte COPD Bewegen Patiënt met COPD weet hoe bewegen bijdraagt aan de eigen gezondheid, wil zelf aan de slag en weet de juiste zorgverlener (fysiotherapeut) te vinden. Persoonlijk plan sluit aan bij wat voor patiënt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, persoonlijk streefdoel, etc. Longaanval Patiënt met COPD kent de oorzaken, signalen en maatregelen bij de eigen longaanval, wil zelf aan de slag om een volgende longaanval te voorkomen / behandelen. Persoonlijk plan sluit aan bij wat voor patiënt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, persoonlijk streefdoel, etc

4 Patient empowerment 2012research Jan van Es Instituut inrichten 2 projecten ‘longaanval en bewegen’ i.c.m. online platform voorbereiden testfase in enkele praktijken 2013testfase communicatiemiddelen (print/middelen, online platform, video’s) voor o.a. - kennis en motivatie bij bewegen en longaanval - eigen actieplan bij longaanval - goede doorverwijzing bij bewegen Resultaat Een aanpak die mensen met COPD en hun zorgverleners helpt bij het nemen van regie: om in beweging te zijn of een longaanval te voorkomen. KOM KIJKEN OP DE EXPO!!

5 Multiple choice A.Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet WEL wat een exacerbatie is. B.Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet NIET wat een exacerbatie is. C.Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet WEL wat een exacerbatie is, maar gebruikt daarvoor een andere naam. D.Geen idee….

6 FEV1 (% percent pred) 25 50 75 100 5075 25 Age (years) Death Disability Dyspnea Exercise intolerance Exacerbations Hospitalizations Resp. Failure Systemic effects Pulm. Hypertens.

7 Exacerbaties en ziekteprogressie Hansel et al. Lancet 2009

8 Wedzicha, et al. Lancet 2007

9 Exacerbatie COPD Exacerbatie Functioneren Tijd Normale variatie in klinische status Mate van verslechtering die kan worden gedefinieerd als exacerbatie Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest

10 Natuurlijk beloop exacerbatie Seemungal et al. Am J Respir Crit Care Med 2000

11 Exacerbaties Verhoogde mortaliteit met exacerbaties Solerr-Cataluna et al. 2005, Connors et al. 1996, Seneff et al. 1995 Exacerbaties

12 Exacerbatie rate en overleving Exacerbaties met ziekenhuisopname Geen 1-2 ≥ 3 n = 304 FEV 1 = 46 % pred

13 Impact van exacerbaties Verhoogde mortaliteit met exacerbaties Solerr-Cataluna et al. 2005, Connors et al. 1996, Seneff et al. 1995 Geacceleerde achteruitgang longfunctie Donaldson et al. 2002, Kanner et al. 2001 Negatieve impact op HRQoL en symptomen Seemungal et al. 1998 Toename zorggebruik Strassels et al. 2001, Britton et al. 2003 Exacerbations Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest

14 Exacerbatie COPD Initiation of treatment Exacerbation onset Treated recovery timeProdromeTreatment delay Total recovery time ↓Recovery time Wilkinson et al. 2008 am j resp crit care med

15 Rapporteren COPD exacerbaties door patiënten Seemungal et al. 1998 Am j Resp Crit Care Med Wilkinson et al. 2004 Am j Resp Crit Care Med Langsetmo et al. 2008 Am j Resp Crit Care Med Xu et al. 2009 Eur Resp J

16 Gerapporteerde vs ongerapporteeerde exacerbaties Xu et al. 2009 Eur. Resp J n = 491 FEV 1 = 48 % pred

17 Hoe reageren patiënten op exacerbaties? Trappenburg et al. BMC Pulm Med. 2011 n = 121 FEV 1 = 48 % pred

18 Zelfmanagement Surveillance (monitoring) Adequate communicatie Toegankelijkheid Vroegdetectie / prompt intervenieren…. Hoe ? Exacerbatie Vroeg- detectie Prompt intervenieren Zelfmanagement

19 Exacerbatie COPD Exacerbatie Functioneren Time Normale klinische status Mate van verslechtering die kan worden gedefinieerd als exacerbatie Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest

20 Color-coded Action Plan Green zone Normal day to day variations Mild symptom variations Yellow zone Orange zone Red zone No improvement in ? consecutive days Or “Severe” symptom/sign change Severe or acute deterioration

21 Color-coded Action Plan

22 Stelling 1 ‘In ons centrum zijn met alle patiënten duidelijke afspraken gemaakt over wat hij/zij moet doen als het wat minder gaat’

23 Multicenter Randomized Controlled Trial (2008-2010) Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm med. Praktijk Bink Rietveld Praktijk Egmond aan Zee Praktijk Elisabeth Praktijk van Vliet Praktijk Wetering Praktijk Bel Praktijk Meijer Nooij Main objective To evaluate the hypothesis that in the event of an exacerbation an Action Plan can decrease (health status) recovery time. Secondary objectives ….contact delay, healthcare utilisation, health-related quality of life (HRQL), depression and anxiety and self- efficacy.

24 Randomisatie / allocatie Action Plan Respiratory nurse GP-assistant / POH 0 6 months Care as usual RR Reinforcement

25 Symptoomgebaseerde exacerbaties Respiratory nurse GP-assistant / POH 0 Diary 1Diary 2Diary 3Diary 4Diary 5Diary 6 6 months Symptom based exacerbation algoritm ≥ 2 consecutive days = exacerbation Anthonisen et al. 1987 Ann Intern Med

26 Stelling 2 ‘Een longverpleegkundige / POH-er is prima in staat om COPD patiënten te triageren

27 Follow-up Exacerbation onset (symptom algorithm) Symptom recovery time 0 6 months Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm Med Baseline (mean -14 to -8)

28 Follow-up Exacerbation onset 0 ccq CCQ recovery time 6 months Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm Med Baseline

29 Trappenburg et al. 20011Thorax

30 Trappenburg et al. Thorax 2011

31 Zelfmanagement Surveillance (monitoring) Adequate communicatie Toegankelijkheid Vroegdetectie / prompt intervenieren…. Hoe ? Exacerbatie Vroeg- detectie Prompt intervenieren Zelfmanagement

32 Surveillance using the CCQ (weekly) Exacerbatie start 0 ccq Δ Δ

33 Practische implicaties: 73 exacerbaties Cut off: 0.2 points Reported: n = 8Detected: n = 30False positive: n = 39 Undetected: n = 30

34 Frequente evaluatie Hoe ? Frequentie / Telefoon / E-health ? Meer aandacht voor hoog-risico patienten Seizoen (winter = >50% risico op een exacerbatie) Frequente ‘exacerbators’ Recente exacerbaties (hoogste tussen 1 – 3 maanden post index-exacerbatie) Tussen 2 maanden 25-40% ‘recurrente’ events

35 ECLIPSE study  Bepaalde patiënten zijn exacerbatie-gevoelig: ze hebben een grotere kans op exacerbaties.  Ze komen in alle COPD graden voor. Hurst JR, et al.N Engl J Med.2010;363:1128 Patiënten die frequent exacerberen (≥2/jr) hebben een grotere kans op nieuwe exacerbaties

36 Risk (GOLD Classification of Airflow Limitation) Risk (Exacerbation history) > 2 1 0 (C) (D) (A) (B) mMRC 0-1 CAT < 10 4 3 2 1 mMRC > 2 CAT > 10 © 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease “ The frequent exacerbator”

37 Passieve surveillance – monitoring op afstand

38 Systematische reviews / meta-analysis McLean et al. Cochrane Database Syst Rev 2011 Telehealthcare ↔ usual care: healthcare at a distance, involving the communication of data from the patient to the health carer, usually a doctor or nurse, who then processes the information and responds with feedback regarding the management of the illness.

39 McLean et al. Cochrane Database Syst Rev 2011 N = 10 Matige kwaliteit, hoge heterogeniteit Niet mogelijk te ‘poolen’ HRQoL, zorgconsumptie, mortaliteit

40 Mayo Clinics

41 Multi-center randomized trial, patients at risk for hospitalization (frail elderly: 42 % COPD) ; n = 205 Regular care (normal access) Block randomization; computer generated allocation Intel-GE Takahashi et al. Arch Int Med 2012 12 months

42 Bij aanvang

43 Negatieve / ongewenste effecten

44 Whole System Demonstrator Experiment

45 Whole System Demonstrator Trial (Cornwall, Kent & Newham) Pragmatic multi-center (n=238 GP’s) cluster randomized trial, DM II, CHF, COPD; n = 3230 Regular UK primary care Minimisation: practice size, disease prevalence, and other characteristics. Tunstall RTX 3370Viterion V100 Philips Motiva Personal Healthcare System Steventon et al. BMJ 2012 12 months

46 Resultaten Steventon et al. BMJ 2012

47 Echter…. na 12 maanden

48

49 Vers van de pers Pinnock et al. BMJ 2013 Multi-center RCT(n=256, FEV1 42% pred)

50 Thank you for your attention !


Download ppt "Zelfmanagement van COPD exacerbaties Dr. Jaap Trappenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google