De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongerencultuur en media Crossover and Remix Niels Hendriks Liesbeth Huybrechts Media&Design Academy (MDA), Genk, Belgium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongerencultuur en media Crossover and Remix Niels Hendriks Liesbeth Huybrechts Media&Design Academy (MDA), Genk, Belgium."— Transcript van de presentatie:

1 Jongerencultuur en media Crossover and Remix Niels Hendriks Liesbeth Huybrechts Media&Design Academy (MDA), Genk, Belgium

2 research en MDA onderzoek http://experiency.be/N L/index.php http://experiency.be/N L/index.php opleiding http://cmd.khlim.be/MYc md/index.php

3 crossover en remix disciplines domeinen culturen werken (muziek, beeld,...)‏ formele, informele manier van werken/onderwijzen wat betekent dat voor jongeren en hun relatie tot media?

4 mediaproducenten... altijd al cross-overs helpen doorbreken van stereotiepe denkbeelden over dé jongere, oudere, migrant... communicatie, marketing, design stelt jongere vaak voor als mediaconsument alternatieve benaderingen van jongeren maken ze niet tot producent, maar onthullen dat ze dat zijn

5 iedereen produceert iedereen (media)producent/designer in het dagelijkse leven elke gebruikssituatie is designsituatie Richard Wentworth Making Do and Getting By since 1974

6 maatschappelijke context

7 copyme, remixme

8

9

10

11

12 Remix-cultuur

13

14 Openheid van inhoud herwerken/bewerken van die inhouden Steeds meer met content gebeurt Content bereikt een groter publiek Openheid van inhoud zorgt dat die inhoud opnieuw bewerkt/herwerkt wordt...

15

16

17

18

19 Prosumerism Basis zit in de Remix Culture Lawrence Lessig  Free Culture > Read/Write Culture Openheid – delen - eenvoud Prosumerism ontstaat alleen in het stimuleren van modellen die o/d/e ondersteunen

20 Prosumerism Modellen die dit ondersteunen  Eigendomsrecht  Tools

21 media als “designthing”

22 van kant van ontwerper... designthing nog te vaak gezien vanuit loutere ingenieursvisie (systemen ontwerpen)‏ designthing is  sociale en architecturale uitkomst  wijzigt interactieruimte functioneel, esthetisch  collectief mensen en dingen  resultaat co-creatieproces  publieke, gezamenlijke en lichamelijke activiteit  stimulans voor mediaproducenten

23 media complexer naar 5D: vorm/inhoud/functie/menselijke relaties: games, communities, businessprocessen (Nevejan in crossover)‏

24 bijvoorbeeld? world of warcraft facebook I-phone customer card....gaat over menselijke relaties....

25 impact op ontwerp- en onderzoekspraktijken media ontwerpen/onderzoeken is menselijke relaties ontwerpen/onderzoeken rol van het informele belangrijk! dus meer dan skills maar ook gathering, ideas (ook controversiële), membership

26 rol van het informele

27 informele formeel onderwijs, onderzoek combineren met het informele: rol etnografie, participatie, het controversiele meedoen in designthings (zoals facebook, lastfm, iphone...) = hedendaagse voorstellingen van participatie

28

29 designthings in gebruikscontext je kan prachtige dingen maken, maar hoe worden ze gebruikt? 19th century people needed explanation to understand the difference between the regular candlelight and the electrically simulated candlelight. Note the disclaimer at the bottom: “The use of Electricity for lighting is in no way harmful to health, nor does it affect the soundness of sleep.” source: next nature

30 designthings representeren mensen all-aluminum car comes with choice of bodies! source: http://wellmedicated.c om/

31 of andersom? Bill Buxton  ‘My best guess is that we would be pictured as having a well-developed eye, a long right arm, uniform-length fingers and a ‘low-fi’ ear. But the dominating characteristic would be the prevalence of our visual system over our poorly developed manual dexterity’

32 ... staat model voor... “type” jongeren worden vaak gemodelleerd naar onze systemen ipv omgekeerd systemen modelleren door/naar jongeren, ouderen, verschillende culturen...

33 het kan ook anders... observeer het informele

34 e.g. Jan Chipchase gedeelde telefoon praktijken http://www.janchipchase.com/sharedphoneuse

35 recycle! je kan observeren hoe mensen je technologieën mis-bruiken en leren je kan media en technologie recycleren, hergebruiken voor andere doelen ecologisch en sustainable mediamaken kan het resultaat zijn

36 hertzian space en liefst observeren bij de meest extreme usergroepen omdat zij een voorspellende waarde kunnen hebben Dunne en Raby, Hertzian Space

37 voorspellende waarde

38 en soms ook niet... As a child, I truly believed that at this point in my life I would be living in a space-dome community with a flying car and a robot maid. I can even remember the utter disappointment of realizing that most of the things I read in my dad’s back issues of Popular Science magazine would never see the light of day. http://wellmedicated.com/inspira tion/45-vintage-space-age- illustrations/

39 meedoen... users participating in design – designers participating in use meedoen en meespelen interface voor/door kleuters (Kanny Stals)‏

40 zorgeloos wonen in de ouderenzorg performance “Rather than figure out how to design for your audience, design for yourself after becoming like your audience!” maak het gewone vreemd, en het vreemde gewoon http://experiency.be/zorg elooswonen/index.html

41 hoe ontwerp je het informele?

42 ontwerper... om controversiële en informele culturen ruimte te laten, moeten designers....

43 broncodes delen veel schuilt in blootleggen broncodes, beschikbaar maken van ontwerpen,.. bv. http://ospublish.constantvzw.org/.http://ospublish.constantvzw.org/ hacking couture, OPEN SOURCE FASHION: fashion for the masses by the masses Once the code has been documented Hacking Couture publishes an example of a design hack based on the identity studied, in order to share and enhance the fashion dialogue between remote users, and participants of the Hacking Couture workshops. http://hacking-couture.com/

44 ontwerp informele/controversiële bv. http://www.troika.uk.com/troika%20communicati ons%20index.htm http://www.troika.uk.com/troika%20communicati ons%20index.htm http://www.materialbeliefs.com/

45 ontwerp informele/controversiële bv. social software shiftspace: http://www.shiftspace.org/http://www.shiftspace.org/

46 ontwerp prosumerism

47

48

49

50

51 ontwerp onvoorziene omstandigheden we weten nooit wie onze users echt gaan zijn designen is ook openheid laten voor onvoorziene toeëigening en gebruikerscontexten vorm je media om tot designdingen, kiemen voor een nieuw sociale en ruimtelijke situatie metadesign = schat het potentiële design door de users in, na het daadwerkelijke design (Pelle Ehn)‏

52 ontwerp DIY examples malmo new media living lab http://barcodebeats.hobye.dk/ http://blip.tv/file/748543

53 ontwerp jonge mediaproducenten “Magic Forest”(in German „Zauberwald“) is a mobile pervasive game developed in the framework of master thesis (“Introducing Mobile Media into Social Work with at-risk Children”). The game was just one part of the introducing project. After the “Magic Forest” children were encouraged to come up with their own game concept and later supported to realize it technically. Children were playing in four groups, they had to find several locations, complete the tasks, work as a team and at the end find the treasure. So the game was story based, instructions and the story were presented as audio files, and images from different maps provided. http://isnm.de/~guljajev/projects.htm

54 publiceren ontwerpen StampMedia is het eerste persagentschap in Vlaanderen - erkend als ‘algemeen nieuwsmedium’ door de Vlaamse Vereniging van Journalisten - dat een stem geeft aan alle jongeren in de media. En dat niet alleen. Daarnaast wil StampMedia de berichtgeving over jongeren corrigeren en hen vooral zelf aan het woord laten. Zeker daar waar hun mening van belang is en weinig gehoor vindt in de mainstream kanalen. http://www.stampmedia.be/?page_id=2 Beu om telkens dezelfde slechte herhalingen te zien op televisie? Neem het heft in eigen handen en doe het beter! http://www.teeveefabriek.be/geel/

55 ontwerp jonge mediaproducenten StampMedia is het eerste persagentschap in Vlaanderen - erkend als ‘algemeen nieuwsmedium’ door de Vlaamse Vereniging van Journalisten - dat een stem geeft aan alle jongeren in de media. En dat niet alleen. Daarnaast wil StampMedia de berichtgeving over jongeren corrigeren en hen vooral zelf aan het woord laten. Zeker daar waar hun mening van belang is en weinig gehoor vindt in de mainstream kanalen. http://www.stampmedia.be/?page_id=2 Beu om telkens dezelfde slechte herhalingen te zien op televisie? Neem het heft in eigen handen en doe het beter! http://www.teeveefabriek.be/geel/

56 productieve definitie mediadesign Bruce Mau, It's not about the world of design. It's about the design of the world. kijk naar hoe jongeren elke dag, informeel de wereld (her)ontwerpen, beter begrip van jongeren en media en betere tactieken voor het ontwerpen met en voor jongeren


Download ppt "Jongerencultuur en media Crossover and Remix Niels Hendriks Liesbeth Huybrechts Media&Design Academy (MDA), Genk, Belgium."

Verwante presentaties


Ads door Google