De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Project: Datum: Versienummer: KNP INFORMATIEBIJEENKOMSTEN HRM-ORGANISATIE KNP Maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Project: Datum: Versienummer: KNP INFORMATIEBIJEENKOMSTEN HRM-ORGANISATIE KNP Maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Project: Datum: Versienummer: KNP INFORMATIEBIJEENKOMSTEN HRM-ORGANISATIE KNP Maart 2012

2 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Opbouw presentatie 8-7-2014 1 Opdracht kwartiermaker HRM. Inrichtingsprincipes bedrijfsvoering. Visie op nieuwe HRM-organisatie. Conceptinrichting dienst HRM. Toelichting per afdeling. Vervolgstappen. Let op: Besluitvorming inrichting heeft nog niet plaatsgevonden. Wijzigingen op dit verhaal zijn dus nog mogelijk.

3 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Opdracht kwartiermaker HRM 8-7-2014 2 Maak een inrichtingsplan voor één dienst HRM voor de hele Nationale Politie dat: Uitgaat van systeembreuken bedrijfsvoering, nl.: −‘Centraal, tenzij’: zoveel als mogelijk werkzaamheden concentreren. − Geen integraal management: beperkt budget op de eenheid. Werkt volgens de bedrijfsvoeringsbrede inrichtingsprincipes. HRM positioneert als onderdeel van het landelijke Politiediensten- centrum (PDC) KNP. Gebaseerd is op de businesscase Personeel, ook als het gaat om fte’s. NB: inmiddels aan HRM een aantal taken toebedeeld die niet in bc waren opgenomen. Hiervoor wel extra fte’s.

4 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Inrichtingsprincipes bedrijfsvoering 8-7-2014 3 Centraal tenzij:  De adviesrelatie nabijheid vraagt (o.a. HR-adviseur, arbeidsdeskundige en coördinatie op neventakers zoals BOT/VP).  Geconcentreerd werken leidt tot verminderde operationele capaciteit en/of grote kosten door veel reisbewegingen (o.a. IBT en trajectbegeleiding). Ondersteunend aan politiewerk en politiemedewerker. Maximaal gestandaardiseerd met oog voor flexibele dienstverlening. Eenvoud, reductie van complexiteit. Verplichte winkelnering.

5 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Inrichtingsprincipes bedrijfsvoering 8-7-2014 4 Met vier strategische hefbomen, principes die bepalend zijn voor hoe je straks als bedrijfsvoering werkt. 1. Professionele dienstverlener. 2. Goed werkgever – werknemerschap. 3. Kostenbewustzijn en efficiëntie. 4. Bedrijfsvoering in control.

6 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Visie op nieuwe HRM-organisatie 8-7-2014 5 HRM is een betrouwbare en professionele partner in HR- dienstverlening voor de Nationale Politie. De producten en diensten van HRM zijn van hoogwaardige kwaliteit, sluiten aan bij de vraag en ontwikkelingen, dragen bij aan de gewenste flexibiliteit in de operatie en worden tijdig en overeenkomstig afspraken geleverd. HRM wil op deze wijze bijdragen om de operatie te laten excelleren en Nederland veiliger te maken. De HR-dienstverlening is 24/7 gegarandeerd middels E-HRM en waar nodig wordt in specifieke situaties opgeschaald zodat noodzakelijke HR- professionals beschikbaar zijn.

7 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Visie op nieuwe HRM-organisatie 8-7-2014 6 Om dit te bereiken wordt uitgegaan van HR-dienstverleningsmodel dat gebaseerd is op: Eigen verantwoordelijkheid medewerker voor ontwikkeling en inzetbaarheid. Invulling rollen leidinggevende en medewerker conform goed werkgeverschap – goed werknemerschap en zelfsturing. Dit wordt ondersteund met ESS/MSS (Employee Self Service/Management Self Service). Accountplan per eenheid voor afspraken over dienstverlening. HR- accountmanager bewaakt uitvoering en tevredenheid. Maximale standaardisatie en automatisering. Click-call-face model met optimaal gebruik ‘click’. Simpel, zinnig en voorhanden is het devies. Zo min mogelijk schakels binnen de HRM-organisatie voor leidinggevenden. HR-adviseur is gesprekspartner leidinggevende en voert regie op inzet tweedelijns expertise.

8 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Visie op nieuwe HRM-organisatie 8-7-2014 7

9 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Dit vraagt het nodige..... 8-7-2014 8 Processen op orde Intranet gevuld met goede, vindbare en leesbare info ICT met MSS/ESS beschikbaar Bezetting conform inrichtingsplan Gedrag HRM conform dienstverlenings- model Gedrag ldg/mdw conform werkgeversvisie

10 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: De uitdaging voor ons allemaal 8-7-2014 9 Doorontwikkeling naar gelijkwaardig partnerschap met de operatie. Hierbij leidinggevende en medewerkers begeleiden naar andere manier van werken bedrijfsvoering (o.a click/call). Beleid, processen, werkwijzen en vaardigheden ontwikkelen naar één HRM-organisatie KNP. Kwaliteit blijven leveren, een grote reorganisatie begeleiden/ondersteunen en de winkel open houden terwijl we zelf onderdeel zijn van de reorganisatie.  Een boeiende, voor HRM kansrijke tijd die naast uitdagingen ook onzekerheid met zich meebrengt. Van belang om goed oog voor elkaar te hebben en samen op te trekken.

11 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Conceptinrichting dienst HRM 8-7-2014 10

12 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting dienstleiding 8-7-2014 11 Directeur HRM, gepositioneerd onder directeur bedrijfsvoering Korpsleiding. Kleine ondersteunende staf, beleidsontwikkeling valt binnen de afdelingen. Wel plaatsvervanger voor interne aansturing, ruimte voor directeur HRM om zich extern te richten (overleg KL, COR, vakorganisaties etc.). Dienstleiding stuurt vertrouwenswerk aan gezien het belang zicht te houden op aard, kwaliteit en omvang hiervan. Wordt georganiseerd door middel van Korpsvertrouwenspersoon en coördinerende vertrouwenspersonen in eenheden (vertrouwensnetwerk). Directe toegang tot leiding korps of eenheid is voorzien.

13 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-servicedesk en administratie 8-7-2014 12 Centraal binnen HR-servicedesk en administratie Uitvoeren gehele personeels- en salarisadministratie en afhandeling HR- informatievragen. Hiernaast uitvoeren planfunctie voor het PDC. Uitgangspunten Mutaties worden maximaal gestandaardiseerd en vinden digitaal plaats op basis van ESS en MSS. Tussen de personeels- en salarisadministratie is een functionele functiescheiding. De HR-servicedesk is in staat om 80 procent van alle informatievragen zelfstandig af te handelen. De ‘click’ wordt zo ingericht dat het aantal vragen aan de HR-servicedesk beperkt kan worden. Op basis van analyse van de vragen wordt de digitale content aangepast op de behoefte KNP.

14 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-servicedesk en administratie 8-7-2014 13

15 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-planning & control en capaciteitsmanagement 8-7-2014 14 Opdracht Ervoor zorgen dat zowel voor de korte als de lange termijn gestuurd kan worden op kwaliteit en kwantiteit van bezetting en dienstverlening. Uitgangspunten Producten/diensten zijn zowel voor gehele politieorganisatie (o.a. strategische personeelsprognose, maatwerkrapportages en MTO) als dienst HRM (o.a. ontwerp HR-processen). Onderzoek, monitoring en auditing leveren een bijdrage om te verbeteren. Focus op effectiviteit van beleid en processen: doen we de juiste dingen, in de juiste omvang, op het juiste moment? Efficiëntie bevorderen door procesoptimalisatie en ICT-vraagarticulatie. Capaciteitsmanagement is belangrijk hulpmiddel NP, daarom centrale sturing en ondersteuning op dit onderwerp.

16 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-planning & control en capaciteitsmanagement 8-7-2014 15

17 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-advies en veranderkunde 8-7-2014 16 Opdracht Advisering leidinggevenden over kwaliteit en kwantiteit personele bezetting en organisatieveranderingen. Heldere afspraken over HR-dienstverlening en regie op levering en tevredenheid afnemers. Uitgangspunten Accountmanager zorgt voor vraagarticulatie, accountplan eenheid, regie op uitvoering, intervenieert waar nodig en bewaakt klanttevredenheid. HR-adviseur (senior/medior, ratio 1:300) is generalist en richt zich volledig op adviesvak. Voert regie op meer specialistische vragen (bijv. bij disfunctioneren). Deel werkzaam in flexpool. Hiernaast per eenheid één coördinerende senior-adviseur die professionele ontwikkeling bewaakt. Specialistische expertise op organisatieontwikkeling/verandermanagement (ontwikkeling leiderschap, veranderprocessen collectief gedrag/leren, richtings- en inrichtingsvraagstukken).

18 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-advies en veranderkunde 8-7-2014 17

19 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Arbeidszaken 8-7-2014 18 Opdracht Zorg voor ontwikkeling, implementatie van en tweedelijnsadvisering over arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht. Ondersteun de juiste invulling van de werkgeversrol in de overleggen met vakorganisaties en medezeggenschap. Uitgangspunten Het werkterrein zo eenvoudig, gestandaardiseerd en zinnig mogelijk maken en regelgeving ondersteunend laten zijn aan de taakstelling van het korps. Komende jaren hier slag in maken! Ondersteuning mz in lijn met gekozen structuur en medewerkersparticipatie. Grotendeels tweedelijnsvoorziening: alleen de meer complexe vragen komen via de HR-adviseur of de afdeling HR-servicedesk en administratie binnen. Deze afhandeling vindt in de regel via telefoon of mail plaats. Medewerkers in het buitenland hebben een vast, deskundig aanspreekpunt binnen HRM. Waar nodig vult HRM de werkgeversrol in.

20 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Arbeidszaken 8-7-2014 19

21 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-ontwikkeling 8-7-2014 20 Opdracht Ondersteun bij het ontwikkelen, opleiden en toerusten van medewerkers voor hun (toekomstige) taakstelling. Uitgangspunten De ontwikkelrichting van de organisatie is leidend voor ontwikkel- en opleidingsplannen. Deze verbinding wordt door HR-ontwikkeling bewaakt. Op de kwaliteit en bezetting van leidinggevende en ander sleutelposities vindt extra sturing plaats (MD/PD). Medewerker heeft eigen verantwoordelijkheid. Deze wordt ondersteund door een digitaal ontwikkelplein met digitale instrumenten die inzage geven in functies, loopbaanmogelijkheden en de eigen ontwikkeling. De leidinggevende stuurt op inzetbaarheid en is in gesprek met medewerker over ontwikkeling. HRO ondersteunt leidinggevende hierbij.

22 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting HR-ontwikkeling 8-7-2014 21

23 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Operationele begeleiding en training 8-7-2014 22 Opdracht Rust toe op de kundige, vaardige en moedige uitvoering van het politievak door alle politiemedewerkers. Het ontwikkelen van het vakmanschap van de (startende) medewerkers en het verhogen van de veerkracht staat daarom centraal. Uitgangspunten Nadrukkelijke en directe verbinding met het politievak en de Politie- academie. Benutting vorming van de Nationale Politie om programma’s eenvormiger te maken en verder te professionaliseren. Hiernaast schaalgrootte gebruiken om specifieke (onderwijs)deskundig- heid in te zetten.

24 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Operationele begeleiding en training 8-7-2014 23

25 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Veilig en gezond werken 8-7-2014 24 Opdracht Draag bij aan de duurzame inzetbaarheid en weerbaarheid medewerkers en zo snel als mogelijke re-integratie bij ziekte. Uitgangspunten Risicoanalyse en vertaling hiervan naar interventiemaatregelen is de basis. Preventie belangrijke pijler, stevige inzet op o.a. kwaliteit preventiewerk en bedrijfsopvang en voorkomen psychosociale arbeidsbelasting. Bij (dreigend) verzuim ondersteuning leidinggevende en HR-adviseur door vroegtijdige inzet arbeidsdeskundig specialisme; na uiterlijk 2 weken verzuim krijgt leidinggevende ondersteuning van arbeidsdeskundige. Alle verplichte kerndeskundigheden (waaronder bedrijfsarts) in dienst, bedrijfsmaatschappelijk werk deels, ook inhuur.

26 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting Veilig en gezond werken 8-7-2014 25

27 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting In-, door- en uitstroom 8-7-2014 26 Centraal binnen In-, door- en uitstroom Regie op de in-, door- en (gedwongen) uitstroom op basis van de strategische personeelsprognose van de Nationale Politie. Uitgangspunten Vacaturemanagement is een maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces met een zo kort mogelijke doorlooptijd. Digitaal is er altijd inzicht in vacatures en procedures. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers wordt bekrachtigd door o.a. sturing op herplaatsinginspanningen en emailalerts vacatures. Voeren selectiegesprekken geen onderdeel taakstelling. Wel op verzoek préselectie op basis van brieven. Mobiliteitsmanagement richt zich op effectieve herplaatsingplannen (van werk naar werk), bewaking herplaatsinginspanningen en zorgen voor juiste ondersteunende maatregelen/middelen (geen uitvoering hiervan).

28 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Toelichting In-, door- en uitstroom 8-7-2014 27

29 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Locatiekeuze PDC 8-7-2014 28 Grootste deel HRM’ers (ongeveer 65 procent) werkt straks gedeconcentreerd in de eenheid. Locatiekeuze Politiedienstencentrum voor de overigen uiteraard cruciale vraag. Stand van zaken: In concept-inrichtingsplan wordt uitgegaan van huisvesting PDC op één locatie. Inmiddels ook andere scenario’s verkend. Afstemming met Ministerie van V&J over keuze scenario en locatiekeuze loopt. Nog niet duidelijk is wanneer besluitvorming plaatsvindt. ? ? ?

30 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: Vervolgstappen 8-7-2014 29 Inrichtings- en transitieplan moet 2 april aanstaande bij minister liggen. Aanpassingen komende tijd dus nog mogelijk. Transitieplan dienst HRM moet op 1 juli as. klaar zijn. Aanpak reorganisatie wordt nu gemaakt, tijdspad reorganisatieproces hiervan afhankelijk – zie volgende sheet totale proces. Vanaf Dag 1 landelijke aansturing op HRM- portefeuille. Ondersteunende mandatering en besturing wordt nu uitgewerkt.  Duidelijk is dat het nu nog geen uitgekristalliseerd proces is, we zullen vast allemaal nog af en toe verrast worden.

31 GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Datum afdruk: 1 jul 2013 1 jul 2014 1 jul 2012 1 jul 2016 1 jul 2015 1 jul 2017 1 sep 2011 1 juli 2011 1 nov 2011 1 jan 2012 1 mrt 2012 Transitie: concept-tijdspad Program -maplan Doorkijk inrichtings- en realisatieplan (Fase 1) Communicatieplan (Fase 2) Ontwerpplan Inrichtingsplan (Fase 2) Realisatieplan (Fase 2) 15 december 2011 - indienen doorkijk inrichtings- en realisatieplan ONTWERPFASEREALISATIEFASE 1 juli 2017 – Nationale Politie volledig gerealiseerd Na 1 juli 2012 – plaatsings- plannen 1 juli 2012 - dag 1 - start Nationale Politie (na benoemingen) 1 apr 2012 1 mei 2012 1 jun 2012 Voorbereiding dag 1 Going concern – werking volgens transitieafspraken 15 maart 2012 – indienen inrichtingsplan en realisatieplan Benoemingen / topstructuur (Fase 3) Plaatsingsplannen en inrichting (Fase 4) Going concern Doorwerking en inrichting (Fase 5) Realiseren activiteiten tbv Dag 1 1 april 2012 – politiewet in staatsblad CONCEPT


Download ppt "GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Project: Datum: Versienummer: KNP INFORMATIEBIJEENKOMSTEN HRM-ORGANISATIE KNP Maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google