De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABS-artsen: steunpunt voor verslaafde artsen Ingrid Dam Arts, ervaringsdeskundige ABS-artsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABS-artsen: steunpunt voor verslaafde artsen Ingrid Dam Arts, ervaringsdeskundige ABS-artsen."— Transcript van de presentatie:

1 ABS-artsen: steunpunt voor verslaafde artsen Ingrid Dam Arts, ervaringsdeskundige ABS-artsen

2 2 Verslaafde gezondheidswerkers Het Parool, 2009: Verslaafde artsen ontkennen vaak eigen verslaving Hart en Ziel, 2009: Wodka na het spreekuur Regels ontbreken bij aanpak verslaving arts TC Tubantia, mei 2010: “Jansen Steur verklaarde tussen 1999 en 2004 mogelijk tientallen patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek. Hij deed dat mogelijk onder invloed van een medicijnverslaving.” De Volkskrant, 2009: Medische wereld is gewend te zwijgen “Het in de doofpot stoppen van de blunders van neuroloog is te wijten aan de conspiracy of silence in de medische wereld”

3 Overzicht presentatie Barri è res in de arts – arts/pati ë nt relatie - aanpak Verslaafde verpleegkundigen & dokters: epidemiologie Physician Health Programs(s): wat maakt ze zo succesvol? ABS-artsen: stand van zaken Discussie: ABS-artsen hoe verder?

4 Aanwijzingen voor middelenmisbruik / verslaving Verwaarlozen eigen verzorging / hygi ë ne Toenemend onttrekken van professionele verantwoordelijkheden of functies Emotionele labiliteit Toename professionele fouten (recepten, brieven, diagnoses etc.) Niet reageren op telefoon, mail etc. Verminderde aandacht voor pati ë ntenzorg Persoonlijke of priv é problemen benoemen bij problemen concentratie of pati ë ntenzorg Klachten van pati ë nten over kwaliteit van zorg en gedrag Toename lichamelijke “ ongelukjes ” / letsels (verkrijgen opiaten)

5 Barri è res in de arts – arts-pati ë ntrelatie: 3 D ’ s Delusion: mythe van onkwetsbaarheid: “ dokters worden niet ziek ” hoop voor de pati ë nt ↔ “ overleven ” voor de dokter Denial: dokters bagatelliseren of ontkennen ziekte in het algemeen verslaving = de ziekte van de ontkenning ontkenning van verslaving als onderdeel van de neurobiologie Delay: delusion en denial geven delay gebrek aan kennis van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling schaamte (pati ë nt) / schuldgevoel (dokter)

6 Delusion: “ de dokter als pati ë nt ” als module in de opleiding(en) intervisie o.a. over “ zelf dokteren ” elke dokter een eigen huisarts Denial: kennis over verslaving als ziekte/psychiatrische stoornis kennis van het motivatiemodel tot gedragsverandering Verslaafde dokters: aanpak van de 3 D ’ s (1)

7 Verslaafde dokters: aanpak van de 3 D ’ s (2) Delay : snelle detectie direct toegankelijk effectief zorgtraject vertrouwelijke/betrouwbare aanpak gericht op re-integratie programma voor artsen = ABS-artsen = Nederlandse PHP

8 Verslaafde dokters: epidemiologie(1) 10% - 12% VS-dokters heeft een verslavingdiagnose (Nederland 4% van 555 huisartsen alcoholverslaving in 1984?) Gebruikte middelen: –Alcohol : 50% - 60% –Polygebruik: 30% - 70% –Opio ï den: 30% - 40% –Restgroep: stimulantia / bzd / barbituraten /cannabis –Tabak: 38% (5% gemiddeld onder VS-artsen) –Intraveneus gebruik: 14%

9 Verslaafde dokters: epidemiologie(2) Sekse: 80% - 90% man Leeftijd: gem. 45 jaar Specialismen: vaker (solo) huisartsen / anesthesisten? –Polygebruik vaker bij psychiaters en SEH-artsen Comorbiditeit: 40% - 50% psychiatrie (angst / depressie) en/of pijn Verwijzing: –formele drang/dwang: werkgever / registratie –informele drang/dwang: collega ’ s / familie –“ vrijwillig ”

10 Physician Health Programs (PHP): werkwijze(1) Doelen Vroege detectie / uitgebreid assessment Verwijzing abstinentie geori ë nteerde behandeling (met “ keurmerk ” ) + evaluatie Langdurige monitoring (minimaal 5 jaar) Rapportage resultaten naar verwijzers / betrokkenen Educatie / consultatie Organisatie 50% onafhankelijk / 35% beroepsgroep / 15% “ licensing board ” overeenkomsten met “ licensing boards ” 60% onafhankelijke juridische autoriteit (speciale wet)

11 Physician Health Programs (PHP): werkwijze(2) Doelgroep 12% exclusief verslaafden 85% ook andere psychische / psychiatrische problematiek 62% ook fysieke aandoeningen 36% alleen gericht op dokters vs. 64% ook tand- en dierenartsen / apothekers Interventies Interventies voorafgaande aan verwijzing: werkgever / collega ’ s / familie Zeer grondige diagnostiek (co ö rdinatie bij medisch directeur PHP) Contract (5 jaar): behandeling, ondersteuning, monitoring en consequenties

12 Physician Health Programs (PHP): werkwijze(3) Interventies Consequenties –Bij terugval / overschrijding condities: Afhankelijk condities: minimaal verdere evaluatie / behandeling rapportage naar verwijzer / “ licensing board ” ( pati ë ntenschade?) –“ Safe harbor ” overeenkomst Supportieve, collegiale benadering met duidelijke grenzen: dokters voor dokters Behandeling –70%: klinische behandeling vs. 30%: intensieve dagbehandeling (90 d.) –95% verplichte deelname zelfhulpgroepen (AA etc.) / counselling –Werkplek monitoring / dagelijks (random) alcohol/drug testen

13 Physician Health Programs (PHP): resultaten PHP - VS: –71% na 5 jaar werkzaam zonder restrictie 22% in 5 jaar eenmalige positieve urinetest 6% recidief –18%: pensioen / licentie afname / overleden –5% onbekend PHP – Canada: –85% na 5 jaar succesvol aan het werk –71% geen terugval –14% wel terugval

14 Stand van zaken ABS-artsen Ca. 15 aanmeldingen: zeer gevarieerd Samenwerkingsovereenkomst IGZ vordert –Aanmelden collega ’ s –Toezichthouder Controle aangemelde collega ’ s Controle werkwijze individuele ABS-artsen Protocollen t.a.v. diagnostiek / monitoring / verwijzing Opbouwen regionale ABS-artsen assessment teams Discussies over juridische status Financiering: voorlopig subsidie KNMG 2012

15 Knelpunten: ABS-artsen (Juridische) status –Eigen (zorg)instelling? –Onderdeel KNMG? –Financiering consulten? DBC? Afspraken zorgverzekeraar? Consulten –Laagdrempelig versus conflict van plichten bij gevaar Kwetsbaarheid ABS-arts –Angst voor stigmatisering als verslaafde / gevaar uitkering of aangaan arbeidsongeschiktheidsverzekering –Eigen EPD? Monitoring –Urinecontroles door het hele land / dagelijks bellen

16 Discussie: ABS-artsen ABS-artsen onderdeel KNMG: betaald door leden ABS-artsen sluiten eigen DBC ’ s (landelijk) af Conflict van plichten t.a.v. gevaar collega-arts aanvankelijk niet te snel hanteren Indirecte meldingen door collega ’ s / werkgevers / familie etc. –“ overval ” team met professionele arts + ervaringsdeskundige –Bij ontkenning problemen na twee onafhankelijke meldingen ►IGZ

17 ABS-artsen: abstinentie en antiblokkeersysteem bij artsen Telefoon ABS-artsen: 024-3611175 / abs-artsen@acsw.ru.nl Contactpersoon secretariaat: A. Backx Contactpersoon inhoud: Prof. Dr. C.A.J. de Jong


Download ppt "ABS-artsen: steunpunt voor verslaafde artsen Ingrid Dam Arts, ervaringsdeskundige ABS-artsen."

Verwante presentaties


Ads door Google