De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domotica in de Zorg (DoZo) Project het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt Hans de Bruin Lector ICT – Business & System Integration 26 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domotica in de Zorg (DoZo) Project het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt Hans de Bruin Lector ICT – Business & System Integration 26 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Domotica in de Zorg (DoZo) Project het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt Hans de Bruin Lector ICT – Business & System Integration 26 november 2010

2 Introductie – het DoZo project Twee doelen: Betere, efficiëntere en humanere zorg voor ouderen en chronische patiënten in de thuissituatie CVA in detail onderzocht Brug slaan tussen MKB en zorginstellingen: Stichting Werkt voor Ouderen (SWvO), Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland (RGZ) Cofely, GPT, Y/Aim, WSenf Smart Homes, Syntens, Economische Impuls Zeeland HZ docenten en studenten Provincie Zeeland Fase 1 is afgerond: Looptijd:1 feb. 2008 – 31 jan. 2010 Subsidie: SIA-RAAK (€ 300K), provincie Zeeland (€ 80K) Eindresultaat: sociaal-medisch netwerk Fase 2: professioneel vervolg: ZorgVerband

3 Introductie - probleemanalyse Waar hebben patiënten behoefte aan? Regie over eigen leven Blijvende hulp Goede informatievoorziening, ook voor de patiënt zijn omgeving Gedeelde verantwoordelijkheid Uiteindelijk is niemand verantwoordelijk Binnen een zorginstelling is een verantwoordelijke aan te wijzen, over zorginstanties heen is niets geregeld In principe is patiënt zelf verantwoordelijk De vraag is of een CVA patiënt dit aan kan In de praktijk krijgen alleen patiënten met assertieve familieleden de zorg die ze nodig hebben Decentrale informatie Veel stakeholders, weinig communicatie, geen feedback Niet alle stakeholders worden serieus genomen Papieren dossiers (EPD is slechts een gedeeltelijke oplossing)

4 Introductie - Domotica in de Zorg (DoZo) project Aspecten zijn in samenhang bestudeerd: Kwaliteit van leven Ketenbenadering Technische infrastructuur Business case Acute fase - ziekenhuis Revalidatiefase - (ziekenhuis) - zorginstantie Chronische fase - (zorginstantie) - thuis CVA, herseninfarct of beroerte

5 Kwaliteit van leven Uitgebreid onderzoek gedaan naar levensomstandigheden van CVA patiënten In de revalidatiefase wordt veel hulp geboden, na een jaar is de patiënt uitbehandeld en valt in een zwart gat Knelpunten in het alledaagse bestaan (bijvoorbeeld, zelf kunnen telefoneren) Patiënten hebben vaak angst voor herhaling en vallen Zware belasting voor de omgeving Patiënt kan een andere persoon geworden zijn (karakterverandering) Patiënt kan depressief zijn Domotica kan hulp bieden Geen high-tech domotica, maar wel oplossingen voor zelfregie en veiligheid, bijvoorbeeld: Telefoon met grote knoppen Valdetectie INR meter Maar domotica is geen oplossing voor alle problemen Onze oplossing: beter benutten van de sociaal-medische omgeving rond een patiënt

6 Ketenbenadering – instructies en patronen Waarnemingen in de context van verwachtingspatronen Een verwachtingspatroon beschrijft de verwachtingen over het gedrag en de ontwikkeling van de patiënt Bij afwijkingen wordt actie ondernomen

7 Ketenbenadering - hiërarchie Niveau’s in de keten Een probleem wordt zo laag mogelijk in de keten opgelost Indien dit niet mogelijk is, dan wordt opgeschaald naar een niveau hoger De niveau’s hebben een filterende werking Meldkamer Patiënt Paramedici Menselijke en technologische waarnemers Arts Urgente gevallen

8 Ketenbenadering – rollen en zorgpaden Waarnemen, diagnostiseren, behandelen en nazorgen Nazorgen impliceert waarnemen, en daarmee is de cirkel rond Minimaal 3 niveau’s (stakeholders in een bepaalde rol): Waarnemers: patiënt zelf, mantelzorgers en domotica Pre-diagnostici: paramedici Diagnostici: huisarts Diverse aspecten: Dieet Motoriek Sociaal welzijn Fysiek welzijn Communicatie Cognitie

9 Ketenbenadering – sociaal-medisch netwerk Voordelen van sociaal-medisch netwerk: Veilige thuissituatie Preventief Goedkopere zorg → betere, efficiëntere en humanere zorg Sociaal-medisch netwerk wordt door ICT ondersteund: Optimale informatieuitwisseling tussen stakeholders met als basis een verrijkt cliëntendossier (EPD/PHR plus verwachtingspatronen en communicatie) Flexibel: configuratie rond een patiënt kan eenvoudig worden aangepast ICT oplossing is geprototyped in DoZo project, krijgt een professioneel vervolg: ZorgVerband

10 Ketenbenadering – Personal Health Record (PHR) Een PHR bevat (medische) informatie over een patiënt Het is een persoonlijk dossier De patiënt is eigenaar van de gegevens PHR wordt gecombineerd met DoZo ketenbenadering: PHR+ = PHR plus verwachtingspatronen PHR+ wordt gedistribueerd over de stakeholders in sociaal–medisch netwerk Privacy: patiënt geeft hiervoor toestemming, het zijn immers zijn gegevens Zorg kan vanuit een zorginstelling worden georganiseerd Ziekenhuizen, apothekers, huisartsen zijn verplicht de medische gegevens beschikbaar te stellen Het gevolg hiervan is dat een instellingsarts de spin in het web kan zijn

11 Ketenbenadering – sociaal-medische kaart Eens in de zoveel tijd (½ - 1 jaar) kunnen stakeholders aan de hand van de verwachtingspatronen de balans op maken De vele stakeholders geven samen een objectief beeld over de toestand van de patiënt: de sociaal-medische kaart De sociaal-medische kaart is de basis voor: herconfiguratie van het sociaal-medisch vangnet accurate informatie voor zorgindicatie

12 Technische infrastructuur Zigbee netwerk Open standaard Mesh netwerk, eenvoudig uitbreidbaar zelfconfigurerend kosteneffectief

13 Technische infrastructuur

14 Business case Business case voor domotica is lastig te maken Patiënten willen maar in beperkte mate zelf in domotica investeren Kosteneffectieve infrastructuur zoals Zigbee is dan ook van essentieel belang Andere benadering: niet vanuit techniek redeneren, maar vanuit de sociaal- medisch netwerk gedachte Kosten zijn te besparen in de keten, daarmee kan domotica worden gefinancierd Domotica kan bijdragen aan een veilig gevoel in de thuissituatie  revalidatiefase in zorginstelling kan worden verkort (€ 200,- per dag) Strikte communicatieprotocol zorgt voor een efficiënt zorgproces Gericht op preventie Zelforganiserend (dunnere managementlaag) Business case laat zien dat een besparing van 10 à 20% voor chronische zorg realiseerbaar is

15 ZorgVerband – professionele realisatie Een innovatief systeem dat het sociaal-medisch netwerk van ouderen en chronische patiënten ondersteunt. Het sociaal-medisch netwerk bestaat uit de mantelzorgers en medische professionals die samen met de patiënt zorg dragen voor diens gezondheid en welzijn ZorgVerband zorgt voor efficiënte en goed gestructureerde communicatie, zodat iedereen zijn taken autonoom kan vervullen ZorgVerband wordt ontwikkeld i.s.m. Stichting Werkt voor Ouderen Versie 0.1 (december 2010): executeerbare specificatie Versie 0.9 (voorjaar 2011): productieversie in gecontroleerde omgeving Versie 1.x (najaar 2011): productieversie ZorgVerband het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt

16 ZorgVerband - gebruikersvriendelijk Eenvoudig touchscreen Voor digibeten iPad, smartphone Ook voor zorgverleners Laptop/PC Voor case managers, advanced users Koppelingen met HIS en andere informatiebronnen

17 Slotopmerkingen Sociaal-medisch netwerk Betere, efficiëntere en humanere zorg waarin de patiënt echt centraal staat Andere rol van stakeholders  cultuuromslag De keten kan vanuit een zorginstelling worden georganiseerd Sociaal-medisch netwerk wordt gefaciliteerd door ICT en domotica Totaal concept Open standaarden Deeloplossingen van MKB’ers kunnen worden geïncorporeerd We zijn op zoek naar zorginstellingen en patiëntvereningingen die ZorgVerband mede willen doorontwikkelen (hans@zorgverband.nl)


Download ppt "Domotica in de Zorg (DoZo) Project het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt Hans de Bruin Lector ICT – Business & System Integration 26 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google