De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Leiderschap en ICT Willen is kunnen, Niet willen is moeten Lucius Annaeus Seneca Roman statesman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Leiderschap en ICT Willen is kunnen, Niet willen is moeten Lucius Annaeus Seneca Roman statesman."— Transcript van de presentatie:

1 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Leiderschap en ICT Willen is kunnen, Niet willen is moeten Lucius Annaeus Seneca Roman statesman and philosopher. Tutor to Emperor Nero. Author of Consolationes and Moral Letters.

2 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Leiderschap lei·der (de ~ (m.), ~s) 1 iem. die leidt, bestuurt => baas, bovenbaas, meester, oudste 2 persoon of ploeg die op de eerste plaats staat in een competitie of wedstrijd lei·der·schap (het ~) 1 het leider zijn

3 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek ICT ICT (de ~ (v.)) 1 technologie, gericht op het digitaal exploiteren van gegevens [informatie- en communicatietechnologie]

4 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Digitaal exploiteren van gegevens: Telefoon; Radio; Televisie; Internet

5 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Paradigmawisseling Paradigma = verklaring van de omgeving waarin wij ons bevinden. Paradigmawisseling (Thomas Kuhn) = een Aha-erlebnis. De omgeving wordt plotseling anders gezien. FASE 1

6 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Voorbeeld: Ptolemaeus: aarde centrum heelal Copernicus: de zon staat centraal FASE 1

7 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Kennissamenleving Informatiesamenleving 1500 1970 2000 v Chr 2000 2017

8 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek

9 M2M

10 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek

11 Discussie Is de implementatie van ICT: 1.Het leiding geven aan een vernieuwing of 2.Het aanreiken van nieuwe leermiddelen? Wat beoog je met de inzet van ICT?

12 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek leermiddel vernieuwing

13 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Vraag: Wat is de meest cruciale factor bij de implementatie van een verandering?

14 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Koning, Keizer, Admiraal… … baas in eigen klaslokaal!

15 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek De manier waarop leerkrachten een vernieuwingsvoorstel waarnemen is afhankelijk van persoonlijke opvattingen en inzichten. vernieuwingsvoorstel FASE 2

16 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Permanente druk lkr: Voorbereiding; Correctie; Zorg; Etc. Leerkracht gaat continu met deze druk om. Beleidsmakers, onderzoekers, begeleiders, coördinatoren bieden een oplossing voor het probleem. Oplossingsvoorstel leidt altijd tot het gebruik van nieuw materiaal, ander onderwijsgedrag, andere interactie met leerlingen en wijziging in opvattingen. FASE 2

17 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek De existentiële beleving Implementatie ICT = verandering Het veranderings- voorstel wordt als problematisch en beperkend ervaren. Het veranderings- voorstel wordt als uitdagend en verrijkend ervaren.

18 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Oriëntatie door goed gestructureerde taken en informatie. Vermijden van tegenstellingen en controversiële standpunten. Streven naar routine gebaseerd op heldere principes en regels. Zelfstandig zoeken naar informatie; Reflectie op persoonlijk belang. Uitwisselen van ervaringen door feedback. Uitproberen via experimenteren. ZekerheidOnzekerheid

19 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek De mens is gericht op het verwerven van zekerheden. Je moet als leider luisteren naar signalen van onzekerheid. Door onzekerheden te reduceren verwerf je zekerheden en zet je een stap voorwaarts in het veranderingsproces.

20 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Vraag Kun je bij de implementatie van ICT een signaal van onzekerheid noemen? Hoe ga je deze onzekerheid reduceren?

21 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Transformatief leiderschap Het creëren van de juiste condities met als doel transformaties (groei) te realiseren. … de leider als tuinier.

22 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek De 4 I’s (Bass & Avolio) De 4 dimensies van transformatief leiderschap Idealized influance -> beïnvloeding vanuit gestelde visie en doelen; Inspirational motivations -> Opbouw van onderling vertrouwen en gezamenlijk enthousiasme; Intellectual stimulation -> Bevragen op uitgangspunten en werkwijze; Individualized consideration -> Speciale aandacht voor individuele verschillen.

23 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Stappenplan Neem een begrensd initiatief; –Het perfecte is de vijand van het goede. Kies en leer de theorie, de instrumenten en de methodes; –CBAM. Als het initiatief begint te groeien: –Kijk vooruit; –Welke uitdagingen kunnen we verwachten; –Welke competenties hebben we nodig. Discussie: toepassing stappenplan.

24 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Concerns Based Adoption Model De 3 hoofdvormen van betrokkenheid: 1.Zelfbetrokkenheid (vragen en opvattingen over zichzelf); 2.Taakbetrokkenheid (problemen in verband met de uitvoering van de taak); 3.Anderbetrokkenheid (men stelt zich vragen over bijvoorbeeld samenwerking met anderen en te verwachten resultaten bij leerlingen). FASE 2

25 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek 1. Zelfbetrokkenheid Kan ik dit wel aan? Doe ik het dan niet goed? Ik heb nu alles net zo goed voor elkaar en moet ik nu weer veranderen? Voor de verandering die wordt voorgesteld ben ik niet opgeleid; Hoeveel extra tijd kost het me en haal ik dat er straks weer uit? Dat doen we zo toch al jaren? Ik wil wel maar heb geen inbreng. FASE 2

26 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek 2. Taakbetrokkenheid Zijn de inrichting en organisatie zoals voorgesteld wel efficiënt? Staat de geïnvesteerde tijd wel in verhouding tot de resultaten die behaald moeten worden? Worden de leerlingen er wel beter van? We missen deugdelijk materiaal. Vernieuwingen gaan hier veel te vlug; Hoe moeten we dat praktisch organiseren? Het kost veel tijd en energie. FASE 2

27 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek 3. Anderbetrokkenheid Het zijn altijd dezelfden die de kar trekken; We kunnen niet met een ander van gedachte wisselen omtrent de vernieuwing; De discussie omtrent ICT lijkt een generatieconflict; Ik heb zorgen over de samenwerking met andere groepen. FASE 2

28 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Werkwijze CBAM Definiëren veranderingsvraag; Afnemen vragenlijst; Score leidt tot profiel; Inventarisatie interventiemogelijkheden. FASE 2

29 Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Tot besluit Je scheenbenen en je verwachtingen mag je niet te ver uitstrekken. Epictetus 55 - 135


Download ppt "Training Coaching Advies Interim management Onderzoek Leiderschap en ICT Willen is kunnen, Niet willen is moeten Lucius Annaeus Seneca Roman statesman."

Verwante presentaties


Ads door Google