De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis1 Bacteriële Contaminatie in Bloedproducten “It takes Two to Tango”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis1 Bacteriële Contaminatie in Bloedproducten “It takes Two to Tango”"— Transcript van de presentatie:

1 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis1 Bacteriële Contaminatie in Bloedproducten “It takes Two to Tango”

2 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis2 Casus Zomer 2003. Man 23 jaar. Acute pneumothorax waarvoor OK. Complicatie intrathoracale bloeding. Re-OK zelfde dag. Groot bloedverlies: –4 x EC en 2 x FFP –Bloedgroep: B Rh D - Enkele uren na laatste transfusie: –temp , sepsis, MOF

3 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis3 Decursus Patiënt IC Bloedkweek na 24 uur positief. –Yersinia enterocolitica type 3 Patiënt herstelt onder adequate therapie. Feceskweek: negatief.

4 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis4 Y. enterocolitica kenmerken Gram negatieve staaf, darm bacterie. C.a. 60 serotypen (O antigenen LPS) en 5 biotypen –Vooral O: 3, 8, 9, 5, 27 geassocieerd met infecties bij de mens. –Moeilijk interpreteerbaar Groeit ook bij 4 o C (EC !!) (intracellulair in leukocyten) “Emerging Foodborne Disease” in USA Tauxe R.V. Emerging foodborne diseases: an evolving public health challenge. Emerging Infectious Diseases 3:425-434, 1997.

5 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis5 Prevalentie Yersinia Kweken: weinig aangevraagd Serologie: –In USA incidentie 2.8%. –Nederland: c.a. 20% Kliniek: USA, UK, NL. –Slachttechnieken, –Fast-food: epidemieën in scholen (UK) Bekend organisme als TTI

6 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis6 Kweken van Bloedproducten en de “Wet van Murphy” Sanquin: alle PLC worden gekweekt sinds november 2001. Maar van B negatieve buffycoats worden geen trombocyten gemaakt. Bij deze patiënt: –Geen screening op bacteriële contaminatie. –Restanten van getransfundeerde producten niet gekweekt.

7 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis7 Donor onderzoek(6/6) Counselling –Anamnestisch: geen aanwijzingen voor infectie. Serologie en feceskweek op Yersinia: Immunoblot (UMCN) –2/6 donoren positief –1 donor: IgG pos (3,5) IgA neg (past bij infectie in verleden) feces kweek negatief –1 donor: IgG pos.(1,3, 3a, 4 en 5) en IgA pos (1,3,3a en 4) past bij recente of persisterende infectie. feces kweek positief

8 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis8 Typering Yersinia stammen Stam donor (feces) en patiënt (bloed) RAPD-PCR (UMCN) –(random amplified polymorphic DNA- polymerase chain reactie) –3 verschillende primers Isolaten uit bloed patiënt en feces donor, zijn niet gerelateerd! Verschillende stammen?

9 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis9 Een Beetje Kort Door de Bocht ? A b s t r act A 23-year-old male received multiple blood transfusions following complicated thoracic surgery. He developed progressive haemorrhagic shock and multiple organ`dysfunction syndrome. Blood cultures grew Yersinia enterocolitica. The patient was proven negative for Yersinia enterocolitica; however, one of the donors was found to be positive. DNA testing revealed that these two Yersinia strains were not identical.

10 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis10 Doel van dit praatje Doelgroep: Hemovigilantie medewerkers –Z.H. roots: analisten of verpleegkundigen. –Informatie over aandeel Sanquin Wanneer zinvol om te kweken van (restant) bloedproduct, Wat is de beste manier –Informatie aan de afdelingen. Zijn er alternatieven? Geven andere lab uitslagen extra informatie? –wanneer kweek onmogelijk was, –Echte bacteriemie of een verontreinigde kweek. Wat zijn valkuilen, –hoe zou je die kunnen omzeilen, etc. (Eigen / TRIP meldingen) casuïstiek.

11 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis11 Relevante Bloedproducten Uit volbloed –Erytrocyten (Alle BG 0 A, B, AB) –Plasma Quarantaine (BG: AB B) Plasma producten (BG: rest). –Trombocyten (BG 0, A) 93% van alle PLC.’s Vaak 5 donoren gepoold Middels aferese –Trombocyten ( vaak t.b.v. HLA, BG 0, A) 1 donor, enkele afname, soms gesplitst. –Plasma (BG AB) (weinig)

12 Platelets from Whole Blood (Single Buffy Coat method) Unit blood Plasma RBC BC Waste Single PC Hard spin Separate Soft spin 250 - 350 x 10 9 in 300 ml. plasma 5 x Pooled PLC static at 4 0 C shaken at room temperature

13 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis13 AuBuchon Transfusion1997 Relatieve risico transfusiereacties

14 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis14 Posttransfusie bacteriemie / sepsis (Bacterial TTI) Uit de TRIP definities (volgen later) –Het ontstaan van klinische symptomen van bacteriëmie/sepsis tijdens, aansluitend aan of enige tijd na een bloedtransfusie (uren), waarbij een relevante positieve bloedkweek van de patiënt wordt verkregen en al dan niet een oorzakelijk verband met een toegediend bloedproduct kan worden gelegd. Symptomen: –Koorts, koude rillingen. –pols- en ademhalingsversnelling –hypotensie; –misselijkheid en braken; –hoofdpijn; –dyspnoe; –pijn bij infuusplaats, pijn op de borst; –septische shock

15 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis15 Oorsprong van de Bacteriën Donor Endogeen Botten –Stafylokokken Gebit –Mondstreptococcen –Anaeroben Darm –coliformen Exogeen: Vaste huidflora –Stafylococcen –Difteroiden Tijdelijke huidflora –kan van alles zijn –Fecale flora (b.v.) Buiten de donor Huidflora medewerker Afnamesystemen (Serratia soorten) waterbaden etc (Pseudomonas) Ziekenhuis

16 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis16 Gram-stain based on differences of the cell wall

17 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis17 Typical red cell contaminants Psychrophiles Gram negative Two Distinct Types of Bacteria Typical platelet contaminants Skin colonizers Gram positive

18 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis18 Examples of bacteria from “inside”

19 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis19 Bacteria Multiply in Blood Products

20 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis20 Growth curve and optimal temperature Psychrophiles grow in red cells at 4 o C –Pseudomonas –Yersinia Growth rate temperature

21 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis21 Het Grote Verschil: Bacterie of Virus/Parasiet Aantal Virussen / parasieten wijzigt niet meer na afname. –risico neemt niet meer toe. –Test de donor direct vóór afname Bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen tijdens bereiding en opslag. –Het risico neemt toe met de tijd. –Pseudomonas, Yersinia groeien zelfs bij 4 o C –Test het product direct vóór transfusie

22 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis22 Tolerantie In “normale” individuen: ≤ 10 cfu/ml. –Wagner Clin. Microbiol. Rev. 1994 Gram - < Gram + endotoxine Gram +: Kunststof i.v. protheses Shunts, grote vaten, Hickmann etc. Stafylococcus, Corynebacterium Antibiotica gebruik

23 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis23 Staphylococcus epidermidis adhere to implants and injured valves Donlan EID 2002

24 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis24 Trombocyten Hebben grotere kans op contaminatie Opslag bevordert bacteriegroei (schudden, kamertemperatuur etc). Bereid uit volbloed: Bacteriën worden geconcentreerd in de buffycoat. (gefagocyteerd in leucocyten en als vrije m.o.). “Gepoolde” versus aferese trombocyten. Patiënten zijn vaak polytransfusees: Immuun-gecompromitteerd. –Risico op sepsis bij beenmerg transplantatie pt: –6.2 - 7.2 % (Liu et al. 1999)

25 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis25 Mark E. Brecher CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS, Jan. 2005, p. 195–20 Organisms Implicated in Infections Associated with Platelet Transfusions

26 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis26 Perez et al. TRANSFUSION volume 41, July 2001

27 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis27 Bacteriële Contaminatie “It Takes Two to Tango” Trombocyten worden door Sanquin allemaal gekweekt. –Uit aferese (BG 0 A) –Uit volbloed (93% van alle PLC) (BG 0 en A) Vaak gepoold product gemaakt van 5 donoren ----> 5 x “gerelateerde” erytrocyten en plasma (“indirecte kweek”) Van BG B en AB weten we dus niets over bacteriën. Erytrocyten en plasma wordt niet gekweekt. Het ziekenhuis kweekt –Patiënten –Rest producten Problemen –Is het een infectie of een contaminatie?. –Restant bloed Kocher!! –Wat is de waarde van Stafyloccocus epidermidis

28 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis28 Effect of Diversion First 10 cc (De Korte et al. 2002)

29 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis29 5-Bag collection system Composampler® diversed volume to be used for test purposes diversion of first 25-30 ml

30 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis30 Sample drawing / inoculation Sampling using integrated sampling pouch with needle or adapter to fit culture bottle adapter Sampling within 2 h after preparation of final product Sampling for Apheresis PC: within 12 h

31 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis31 BacTalert culturing procedure Inoculation in anaerobic and aerobic culture bottles. LAF cabinet Inoculated volume: 5 - 10 ml (mean 7.5 ml) First fill anaerobic bottle (prevent air in tube)

32 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis32 Release Procedure For PLC’s “Negative to date” 100 % screening: release as ‘negative to date’ Check if cultures are started Check culture status As soon as possible: coupling to BIS As available: direct access through WWW for some hospitals or blood banks with different locations for culturing and PC storage. –BacT/View terminal at release department De Korte et al. 2002

33 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis33 Bacteria species detected at Sanquin Platelet Sterility Screening (N= 45.000) De Korte et al. 2002

34 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis34 Detection time of different bacteria species De Korte et al. 2002

35 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis35 Negative to date vs. quarantaine In practice similar results: Quarantaine for 2 days would have prevented 90 % of PC with fast-growing bacteria to be released For > 90 % of cultures with fast-growing bacteria product was still in Blood Center upon positive signal Products with positive signal after release mainly slow-growing, like Propioni sp and diphteroid rods De Korte et al. 2002

36 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis36 Definities (TRIP) Post-transfusie bacteriëmie / sepsis (TTI) –Het ontstaan van klinische symptomen van bacteriëmie/sepsis tijdens, aansluitend aan of enige tijd na een bloedtransfusie, waarbij een relevante positieve bloedkweek van de patiënt wordt verkregen en al dan niet een oorzakelijk verband met een toegediend bloedproduct kan worden gelegd. Bacteriële contaminatie bloedproduct: –Het volgens de regelen der kunst aantonen van een relevante hoeveelheid bacteriën in (een restant van) een bloedproduct of de bacteriologische screeningsfles van een trombocytenproduct, dan wel materiaal van dezelfde donatie, met behulp van laboratoriumtechnieken en bij voorkeur met uittypering van de betreffende bacteriestam(men). Positieve bacteriologische screening bloedproduct: –Signalering door de producent dat er een positieve bacteriologische screening is gevonden, maar bacteriële contaminatie is niet geconfirmeerd door een positieve kweek van het betreffende materiaal of van andere producten uit dezelfde donatie. (NIET MEER IN TRIP) Look-back van Sanquin: –Onderzoek bij een ontvanger naar een infectie na transfusie van van een bloedproduct dat mogelijk besmet is geweest

37 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis37 Hoe gaat Sanquin om met positieve kweken (product \ patiënt) Sanquin: Taskforce t.b.v bacteriële contaminatie. Actie ondernemen: –Bij pos. kweek van een bloedproduct bij Sanquin –Een melding van mogelijk TTI van het ZH. Patiënt gerichte interventie –Contact via het hoofd van het transfusie laboratorium –Afhankelijk van ernst klinisch beeld en micro-organisme Bloedbank gerichte interventie –Recall en kweken van producten –Donor counseling –Evaluatie van het proces. Hemovigilantie Melden aan TRIP (Ziekenhuis)

38 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis38 Reaction depends on m.o type Class A bacteria: –Immediate action depending on Gram stain and/or phenotypic determination (genotype later). Class B bacteria : –Immediate action after phenotypic identification Class C bacteria : –Genotypic identical of cultures evaluated at regular intervals.

39 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis39 Class A Bacteria All gram negative aerobe en anaerobe bacteria. –salmonella, non-fermenters (like pseudomonas), enterobacteriaciae, Bacteroides species (as found in the Dutch blood products (2002-2004) All spore forming anaerobe and aerobe bacteria –bacillus spp. and clostridium spp. Beta hemolytic streptococci Pneumococci, enterococci Listeria After consultation of Taskforce/ KCD

40 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis40 Class B Bacteria Potential pathogens belonging to the commensal flora. –Staphylococcus aureus –Alpha hemolytic streptococci e.g. S. milleri, S. bovis

41 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis41 Class C Bacteria Bacteria belonging to the regular commensal flora of the skin: –coagulase negative staphylococci –Propionibacteria –corynebacteria

42 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis42 Werkwijze Sanquin BacTalert geeft een positief signaal. RECALL –Bij niet getransfundeerde producten LOOKBACK –Bij getransfundeerde producten

43 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis43 BacTalert – QC en Uitgifte QC meldt positief EIN aan de Uitgifte Uitgifte voert recall uit van alle in date producten: –Trombocyten concentraat –Gerelateerde erytrocytenconcentraten (5) Indien uitgegeven (transfusie nog onbekend): –Een monster van kweekflesje naar Medisch Microbiologie –Grampreparaat, kweek, determinatie –Zo nodig resistentie. –Nog geen melding aan het ZH.

44 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis44 BacTalert - Recall In house producten: –Trombocyten worden opnieuw bemonsterd en vernietigd. – Erytrocyten worden bemonsterd en in isolatie geplaatst. Uitgegeven producten: –Niet getransfundeerde producten  retour bloedbank (voor bemonstering en vernietiging) –Wel getransfundeerde producten  melding aan KCD.

45 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis45 BacTalert – meldingsformulier

46 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis46 BacTalert – Eerste melding aan KCD Positieve BacTalert Melding op dag 1 (of op maandag) Per mail (bijlage F114.12.03) Actie KCD: geen (ter info)

47 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis47 BacTalert – Tweede melding aan KCD Bij getransfundeerde producten Uitslag Grampreparaat Melding op dag 1 of 2 (of op maandag) Per telefoon en per mail Actie KCD: informeert ziekenhuis (per telefoon en per mail) –Kan besluiten elke dag te worden geïnformeerd over de vorderingen. cc achterwacht.zo@sanquin.nl en kam.zo@sanquin.nlachterwacht.zo@sanquin.nl

48 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis48 BacTalert – Derde melding aan KCD Uitslag kweek/determinatie Melding op dag 7 (gemiddeld) Melding per telefoon en per mail (bijlagen: F114.12.03 en de uitslag van MMB) Actie KCD: informeer ziekenhuis (per telefoon en per mail) cc achterwacht.zo@sanquin.nl en kam.zo@sanquin.nlachterwacht.zo@sanquin.nl

49 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis49 BacTalert – meldingen aan KCD MeldingActie KCDer 1: (Mogelijk) bacterieel besmet product is getransfundeerd dag 1 Geen Slechts ter info: 2: Uitslag Grampreparaat Dag 1 of 2 Contact met Ziekenhuis Hoofd transfusielab 3: Uitslag determinatieContact met Ziekenhuis Hoofd transfusielab

50 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis50 BacTalert – aantal meldingen ZO 2006 ProductGrampreparaatUitslag kweekTx-reactie TCGram pos kokkenAnaerobe grampositieve kokkenGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos kokkenCoagulase negatieve stafylokokkenGeen TCGeen uitslagPropioni bacterium speciesGeen TCGeen uitslagPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TC-AFGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen TCGram pos stavenPropioni bacterium speciesGeen

51 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis51 Related Erythrocyte Concentrates About 70 % is still in Blood Center stock Recall in 75 % of cases succesful (in hospital blood bank) Overall 92 % of related EC prevented from being transfused (minimum value) Positive culture in related erythrocyte concentrate in 45 % of cases with a positive culture for PC; same microorganism De Korte et al. 2002

52 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis52 Different types of “False positives” Accidental Contamination by processing: –Aseptic procedure results in low number accidentally contaminated bottles: 0 out of 2000 procedures: < 0.05% Negative confirmation culture –36 out of 474 positively flagged cultures; bug not growing under standard culture conditions or system failure Temporarily positives –Upon reculture of PC flagged positive; 20 - 50 % again positive (limited number studied); ‘self- sterilization’ De Korte et al. 2002

53 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis53 False negatives Bug not recognized by culture system –Extensive studies in literature (for example Brecher et al.) indicate that all bugs thought to be relevant are picked up System not sensitive enough –Extensive studies showed that sensitivity is 1-10 CFU/bottle, with 7.5 ml inoculated: 0.2 - 1 CFU/ml of PC will give positive signal –For < 4 % of positive PC both bottles are positive, indicating that you are on lower limit of sensitivity –Too early sampling: from QC data in outdated products frequency is much lower (indicating false positives rather than false negatives) De Korte et al. 2002

54 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis54 Donor counseling in case of Skin or internal flora All Gram negative bacteria Staphylococcus aureus –(osteomyelitis), alpha hemolytic streptococci –e.g. S. bovis, associated with endocarditis and T.D. malignancy. Two time positive culture from different donations. –(except for Stap. CN, propionibacteria and corynebacteria

55 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis55 “Guidance on management of blood and platelet donors with positive or abnormal results on bacterial contamination tests”. AABB association bulletin 2005. Paul d. Mintz, Karen Shoos Lipton, Donor counseling after positive cultures (AABB)

56 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis56 Start Evaluation of Blood Bank Processes Same problem in different donations. Skin flora with same genotype Unexpected pathogens in 2 or more clusters from different donations within one month

57 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis57 Mogelijke TTI in het ziekenhuis Eerst controle op: Bloedproduct eerst "kocheren" vóór afkoppelen om reflux van bloed van patiënt naar donoreenheid te voorkomen daarna zo snel mogelijk retourneren naar bloedtransfusielaboratorium voor nader onderzoek Controlleer de juistheid van: –identificatie van patiënt bij aanhangen bloedproduct (aan het bed) –Is de juiste zak aangehangen –Patiëntgegevens, bij aanvraag en verwerken aanvraag, –Naam op bloed buizen, –Juiste bloedproduct in het lab gepakt. –Werking automatiseringssysteem Onderzoek naar hemolytische transfusiereactie –beoordelen plasmakleur –beoordelen urinekleur –Bepalen LDH, bilirubine(ongeconjugeerd), haptoglobine, Hb, herhalen bepaling na 24 - 48 uur. Bloedgroepserologisch oorzaak –AB0- en rhesus D bloedgroepbepaling, antistof screening, directe antiglobuline test en volledige kruisproef –Bloedmonsters van patiënt van vóór en na de transfusiereactie –Alle donor erytrocyten die voor of tijdens de transfusiereactie zijn toegediend.

58 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis58

59 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis59 4. Bacteriologisch onderzoek Meld verdenking TTI direct aan Sanquin Neem bloedkweken (aeroob en anaeroob) van patiënt Kweek (aeroob en anaeroob) restant bloedproduct, De bloedzak voor afkoppelen is "gekocherd" en zo snel mogelijk opsturen naar het bacteriologisch laboratorium. Indien mogelijk eveneens alle overige reeds toegediende bloedproducten van dezelfde transfusie episode kweken In overleg met / door Sanquin eventueel: –risico anamnese patiënt –Resistentiebepaling –onderzoek alle betrokken donoren –onderzoek andere ontvangers van mogelijk besmette donaties –uittypering ziekteverwekker zowel bij patiënt als bij donor –Genotypering bij commensale micro-organismen

60 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis60 Outbreak of Bacillus cereus Infections in a Neonatal Intensive Care Unit Traced to Balloons Used in Manual Ventilation Wil c. Van der zwet et al J. Clin. Microbiol. 2000 38 4131–4136 Genotypering bij geïsoleerde Bacillus van de IC VU Amsterdam

61 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis61 Aanvullend Onderzoek Infectie bewijzend \ uitsluitend Tijdens acute beeld. b.v. –Kweken andere foci (ter uitsluiting coïncidentie. –Leucodiff. BSE, CRP,….. –Beeldvormende diagnostiek (TRALI) Wanneer kweek niets opleverde (later) –Serologie voor bacteriën (zeer beperkt) –Afhankelijk van ziektebeeld. Melden aan TRIP

62 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis62 Wat registreert TRIP Posttransfusie-bacteriëmie/sepsis(TTI) (Voorheen:”bacteriële contaminatie”): –Klinische symptomen van becteriëmie/sepsis tijdens, aansluitend aan of enige tijd na transfusie –Positieve bloedkweek van patiënt –Imputabiliteit “zeker” als dezelfde bacterie uit het product is gekweekt –(Sanquin of het ziekenhuis) Bacteriële contaminatie bloedproduct: –Sanquin (soms ZH.) positieve geconfirmeerde kweek op (restant van) een bloedproduct, of van een gerelateerd bloedproduct –Het bloedproduct is toegediend aan een patiënt Positieve bacteriële screening bloedproduct: –Sanquin vindt bacteriën in Gram preparaat van BK flesje maar confirmatie is negatief of informatie daarover is niet te achterhalen. –Bloedproduct is toegediend aan een patiënt Look-back van Sanquin: –Onderzoek bij een ontvanger naar een infectie na transfusie van een bloedproduct dat mogelijk besmet is geweest.

63 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis63 Casus M, 66 jr, Bpos ery’s 11:30 TR 11:50 uur: temp.stijging >1<2 Bloedkweken pat: 12:30 en 14:35 pos.voor CNS Kweek eenheid (ZH): pos.voor CNS Identieke stammen gekweekt TRIP melding ingedeeld als: –Post-transfusie bacteriëmie / sepsis –Graad 2 –Zeker

64 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis64 Casus M, 82jr, Apos ery’s 22:30 TR 02:00 uur: temp.stijging >1<2 Bloedkweek pat: pos.voor enterococcus faecalis Kweek eenheid (ZH): geen groei Ingediend als: -Milde niet- hemolytische koortsreactie -Graad 1 -Mogelijk Vragen TRIP: -Andere redenen temp.stijging? -Kweekuitslagen van voor Tf? -Andere bronnen voor pos.bloedkweek? -Cat.”post-transfusie bacteriëmie? Antwoord: -Tijdens opname koorts gekregen, verdenking op enterococcen endocarditis bij biokleppen -Geen kweekuitslagen van voor Tf -Urineweginfectie met E.coli Opnieuw ingediend: -Milde niet- hemolytische koortsreactie -Graad 1 -Onwaarschijnlijk

65 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis65 Casus M, 80 jr, 0pos ery’s 15:50 TR 21:00 uur: temp.stijging >2 Bloedkweek pat: pos. voor gram.neg.staven Kweek eenheid (ZH): niet verricht Ingediend als: -Niet-hemolytische transfusiereactie -Graad 1 -Onwaarschijnlijk -Pat had al voor Tf pos bloedkweek en was bekend met koortspieken -Geen verder onderzoek omdat vlgs arts geen sprake was van TR. -Wel indienen? Vragen TRIP: -Trad temp.stijging op binnen 2 uur na Tf? -Bij interval langer dan 2 uur mag melding vervallen -Imputabiliteit onwaarschijnlijk geeft aan dat reactie vermoedelijk andere oorzaak had Antwoord:Opnieuw ingediend: -Niet-hemolytische transfusiereactie -Graad 1 -Onwaarschijnlijk

66 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis66 Casus V, 67jr, trombo’s 15:05 TR 23:00 uur: koorts en KR Bloedkweek pat: pos.voor stafylococcus haemolyticus (1 medium, geduid als contaminatie) Kweek eenheid (ZH): niet verricht Sanquin uitslag kweek product: micrococcus Ingediend als: -Bacteriële contaminatie bloedproduct (incident) -Niet gemeld als TR wegens tijdverloop (> 8 uur na trombo’s en > 2 uur na laatste ery’s) Vragen TRIP: -Tijdverloop geldt voor NHTR, voorstel nevencat. post- transfusie bacteriëmie met lage imputabiliteit? -Had pat al antibiotica? Antwoord: -Penicilline t/m dag voor Tf en ciproxim vanaf dag voor Tf -Niet gemeld als TR wegens verwachtte koorts (stijgend CRP bij mucositis) Opnieuw ingediend: -Bacteriële contaminatie bloedproduct (incident) -Nevencategorie: post- transfusie bacteriëmie / sepsis -Graad 0 -Onwaarschijnlijk

67 januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis67 “It Takes Two to Tango” En TRIP zorgt voor de muziek


Download ppt "Januari 2008TRIP kweken in het ziekenhuis1 Bacteriële Contaminatie in Bloedproducten “It takes Two to Tango”"

Verwante presentaties


Ads door Google