De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEIF LevensEinde InformatieForum

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEIF LevensEinde InformatieForum"— Transcript van de presentatie:

1 LEIF LevensEinde InformatieForum
Een forum waar alle mogelijke levenseindebeslissingen zoals door de wet voorzien aan bod kunnen komen

2 LEIF Naar aanleiding van drie wetten in 2002: .wet patiëntenrechten
.wet palliatieve zorg .wet euthanasie Artsen opleiden .ondersteuning van collega-artsen .eventueel 2°of 3° arts in kader wet euthanasie .educatie

3 LEIF Tot nu meer dan 300 artsen opgeleid of in opleiding
Opleiding andere hulpverleners: Apothekers Pastores Moreel Consulenten Psychologen Verpleegkundigen (LEIFnurses)

4 LEIF - LEIFlijn Een publiekstelefoonlijn met meer dan 6000 oproepen in 2010

5 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' 4 februari 2011
A. Aantal oproepen Totaal aantal oproepen per telefoon en Periode 2008 2009 2010 Privé personen mannen vrouwen TOTAAL 653 760 1.431 1.094 2.033 3.127 1.105 2.324 3.429 1.185 2.465 3.650 Professionelen 607 2.120 2.340 2.457 Studenten 28 53 49 61 2.048 5.300 5.818 6.168 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' februari 2011

6 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' 4 februari 2011
B. Advance Care Planning (ACP) en directe zorg betrokkenheid Gesprekken met betrekking tot: Aantal gesprekken % van het aantal gesprekken ACP 4.318 70 % Directe zorg 1.850 30 % TOTAAL 6.168 100 % KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' februari 2011

7 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' 4 februari 2011
C. Betreffend de zorgverstrekkers die de LEIF lijn contacteren. 2008 2009 2010 Verpleegkundigen 34% 33% 32 % Geneesheren 21% 24% 26% Apothekers 3% 4% Psychologen 8% 7% Maatschappelijk werkers (mutualiteit, OCMW,…) 11% 10% Gemeentelijke diensten 6% Moreel consulenten, pastors Patiëntenverenigingen Centrum Zelfmoordpreventie, Tele-Onthaal 1% Onderwijs 2% Media Anderen (uitvaartregeling, notaris, …) TOTAAL 100% KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' februari 2011

8 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' 4 februari 2011
D. Betreffend de aard van de gesprekonderwerpen: Wilsverklaringen omtrent beslissingen bij het levenseinde 61% Negatieve wilsverklaring, wilsverklaring inzake euthanasie Schenking lichaam wetenschap, orgaandonatie Palliatieve zorg 8% Behandeling - pijnprobleem Werking palliatieve thuis begeleidingsequipes / netwerken Therapeutische hardnekkigheid KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' februari 2011

9 KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' 4 februari 2011
Euthanasie 21% Praktijk van de euthanasie Vragen omtrent euthanasie Informatie betreffende de wet Informatie Verenigingen, zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen 7% Overlijden en rouw 1% Zelfdoding 2% KHMechelen 'Voor mijn afwezigheid...' februari 2011

10 LEIF - LEIFblad 1° druk 2008 5° druk in voorbereiding –
exemplaren verspreid: Nood aan informatie!

11 LEIF en LEIFopleidingen
Themata .de levenseindebeslissingen (LEB) en hun praktijk .juridisch kader met de VZP (ACP) .de zorgvuldigheidscriteria in de praktijk van de LEB .het mensbeeld in de zorg .de context van de LEB .communicatie-oefeningen

12 LEIF en de ondersteuning aan de arts
.De behandelende arts geconfronteerd met een levenseinde vraag kan support vragen bij het LEIFsecretariaat .Het LEIFsecretariaat brengt een LEIFarts in contact met de behandelende arts .De vraag is ondersteuning en/of een vraag naar een 2° (3°) arts in kader van de wet euthanasie

13 LEIF en de samenleving LEIF werkt emancipatorisch
.de praktijk op het veld wordt in kaart gebracht : hiaten in de wetgeving, voorstellen tot verfijning .via het netwerk van personen die een LEIFopleiding hebben gevolgd en de eigen staf wordt tegemoet gekomen aan info-vragen van de bevolking .ondersteuning en info aan beleidspersonen .wetenschappelijk onderzoek

14 LEIF en VZP (ACP) In het LEIFblad zijn vijf wilsverklaringen opgenomen die NU kunnen geschreven worden voor LATER .wilsverklaring euthanasie .’negatieve’ wilsverklaring .verklaring voor orgaandonatie .verklaring voor de wijze van teraardebestelling .het lichaam schenken aan de wetenschap

15 LEIF en permanente ondersteuning
.intervisie-groepen .symposia .vormingen voor allerlei doelgroepen .medewerking aan initiatieven bv. leerstoel ‘waardig levenseinde’ banaba palliatieve zorg ZRL forum palliatieve zorg

16 LEIF en pijnpunten .Honorering van de 2°arts
.het toepassingsgebied van de wet .informatie over alle LEB .de uitvoerbaarheid van LEB ….


Download ppt "LEIF LevensEinde InformatieForum"

Verwante presentaties


Ads door Google